Valitse sivuston käyttötapa: Mobiili

Uutta oppia maksutta – tule mukaan Webinaaripäivään 10.12.2020! 

Ratkaisukeskeinen neuropsykiatrinen valmentaja 30 op

Päijät-Hämeen kesäyliopisto
Yhteenveto
10.03.2021–21.09.2021, 12 lähiopiskelupäivää
2 600 EUR (arvonlisäverotonta)
10.3.2021
Haku päättyy: 10.2.2021
   
Lähiopetus
Lahti
Koulutus

Ratkaisukeskeinen neuropsykiatrinen valmentaja 30 op

Ratkaisukeskeinen neuropsykiatrinen valmentaja 30 op / Päijät-Hämeen kesäyliopisto

Työkaluja erityistä tukea tarvitsevan henkilön ohjaamiseen kohti uutta myönteistä elämänpolkua

Neuropsykiatrisen valmentajan tehtävänä on toimia valmentajana henkilöille, joilla on toiminnanohjauksen taitojen vaikeuksia tai neuropsykiatrinen oireyhtymä, esim. ADHD/ADD tai Aspergerin oireyhtymä. Valmennusta voidaan käyttää myös mielenterveyskuntoutujien ja päihdekuntoutujien sekä muiden puutteellisia toiminnanohjauksen taitoja omaavien lasten, nuorten ja aikuisten ohjaamisessa. Neuropsykiatrisen valmennuksen tavoitteena on tukea eri-ikäisten ja eri elämänvaiheissa olevien henkilöiden arjen ja elämänhallinnan taitojen sekä uusien myönteisten toimintatapojen kehittymistä ja samalla myönteisen elämänpolun rakentumista.

Neuropsykiatrista valmennusta voidaan toteuttaa onnistuneesti ratkaisukeskeisin menetelmin. Ratkaisukeskeinen lähestymistapa antaa valmentajalle kannustavia, konkreettisia käytännön työkaluja erilaisiin vuorovaikutustilanteisiin, motivointiin, innostamiseen ja ongelmien ratkaisuun.

Ratkaisukeskeisessä lähestymistavassa pyritään ohjaamaan asiakasta ja hänen verkostoaan ongelmakeskeisestä ajattelusta, puheesta ja toiminnasta ratkaisu- ja voimavarakeskeiseen toimintaan. Syiden ja syyllisten etsimisen sijaan ratkaisukeskeisten menetelmien avulla keskitytään asiakkaan aikaisempiin onnistumisiin, hänen vahvuuksiinsa sekä piilevien voimavarojen käyttöönottoon ja myönteisten tunnekokemusten lisääntymiseen. Ratkaisukeskeiset menetelmät auttavat myös työntekijää löytämään työniloa omaan työhönsä.

Koulutuksen tavoite

Koulutuksen tavoitteena on antaa monipuolista tietoa sekä käytännön keinoja ja työkaluja pulmatilanteisiin työskenneltäessä erityistä tukea tarvitsevien henkilöiden kanssa. Koulutuksessa perehdytään neuropsykiatrisessa valmennuksessa käytettäviin menetelmiin, joiden avulla asiakas oppii käyttämään omia voimavarojaan ja suuntaamaan toimintansa hyvään tulevaisuuteen.

Tavoitteena on saada työntekijän omaan arkiseen työhön uusia myönteisiä, konkreettisia käytännön työkaluja, joiden avulla voidaan ohjata ja opastaa erityistä tukea tarvitsevan henkilön uuden myönteisen elämänpolun rakentamiseen. Neuropsykiatrinen valmentaja toimii myös tukijana asiakkaan tukiverkostossa. Koulutuksen saaneet voivat toimia neuropsykiatrisina valmentajina joko yksityisesti tai omassa työtehtävässään sekä alan asiantuntijoina ja tukena työyhteisössään.

Koulutus täyttää Neuropsykiatriset valmentajat ry:n asettamat neuropsykiatrisen valmentajakoulutuksen laatukriteerit.

Koulutuksen keskeiset sisältöalueet

Koulutuksessa käsiteltävät teemat:

 • Neuropsykiatriset oireyhtymät ja niiden erityispiirteet eri ikävaiheissa
 • Diagnosointi, hoito, kuntoutus ja lääkitys sekä uusinta tutkimustietoa neuropsykiatrisista oireyhtymistä
 • Toiminnanohjauksen taitojen merkitys koulu- ja työelämässä, perheessä sekä yhteiskunnassa
 • Neuropsykiatrisen kuntoutuksen polut
 • Ratkaisukeskeisen toimintatavan perusteet
 • Positiivisen psykologian perusteet
 • Arvostavan vuorovaikutuksen perusteet
 • Syventävä autismikirjotietous
 • Neuropsykiatrinen valmennus eri toimintaympäristöissä, esimerkkinä lastensuojelu ja päihdekuntoutus
 • Ratkaisu- ja voimavarakeskeisen valmennuksen menetelmiä ja harjoituksia
 • Neuropsykiatrisen valmennuksen erityispiirteet
 • Neuropsykiatrisena valmentajana toimiminen työyhteisössä tai itsenäisenä yrittäjänä
 • Neuropsykiatrisen valmennuksen asema ja tilanne Suomessa

Kiinnostuitko koulutuksesta?

Jos haluat lisätietoa aiheesta Ratkaisukeskeinen neuropsykiatrinen valmentaja 30 op, klikkaa alta ja täytä yhteydenottolomake. Kysymyksesi lähetetään suoraan kouluttajalle.

Kohderyhmä

Koulutus on suunnattu erityislasten, -nuorten ja -aikuisten parissa työskenteleville. Koulutus soveltuu hyvin mm. opettajille, erityisopettajille, eri alojen terapeuteille, sosiaali- ja terveysalalla työskenteleville hoitajille ja ohjaajille, mielenterveys- ja päihdetyöntekijöille sekä muille opetus-, kasvatus-, sosiaali- ja terveysalan ammattihenkilöille.

Pääsyvaatimuksena koulutukseen on vähintään opistotasoinen sosiaali-, terveys- tai kasvatusalan tutkinto. Poikkeustapauksissa voidaan hyväksyä myös muu tutkinto, jos hakijalla on vahva työkokemus alalta sekä perustiedot ihmisen käyttäytymisestä ja kehityksestä.

Koulutuksen aikataulu

Ajankohta 10.03.–21.09.2021

1. lähijakso 10.–11.3.2021
2. lähijakso 14.–15.4.2021
3. lähijakso 10.–11.5.2021
4. lähijakso 9.–10.6.2021
5. lähijakso 24.–25.8.2021
6. lähijakso 20.–21.9.2021

klo 9.00 – 16.00, 12 lähiopiskelupäivää, 96 kontaktiopetustuntia

Lähiopiskelu sisältää:

 • Pääkouluttajan asiantuntija-alustukset; joka jaksolla neuropsykiatrisiin oireisiin liittyvää ajankohtaista tietoa sekä ratkaisu- ja voimavarakeskeisen valmennustyöskentelyn periaatteita
 • Vierailevien asiantuntijoiden luennot
 • Valmennusharjoittelu
 • Workshop-tyyppinen työskentely
 • Ratkaisu- ja voimavarakeskeinen asiakastapaus-työnohjaus tai pääkouluttajan valmennusdemo viidellä lähijaksolla

Itsenäinen opiskelu etäjaksoilla sisältää:

 • Omien osaamis- ja oppimistavoitteiden määrittely (HEKS)
 • Henkilökohtaiset välitehtävät liittyen lähiopiskelujaksojen teemoihin ja niiden soveltaminen omaan työhön
 • Perehtyminen alan kirjallisuuteen; 9 kpl pakollisia kirjoja, joista 3 kirjan ennakkolukeminen ja referointi ennen vastaavaa lähipäivää
 • Kirjareflektiot koulutuksen kirjallisuudesta
 • Vertaisryhmätyöskentely; itsenäisesti toimivat, ohjeistetut vertaisryhmät lähiopiskelujaksojen välillä, yht. 5-6 kertaa = 12 h
 • Vertaisryhmätyöskentelyyn liittyvät välitehtävät
 • Oma valmennusasiakas -> jatkuva valmennusharjoittelu (opastetut valmennusharjoittelutehtävät)
 • Valmennusnäyttö
 • Valmennuspäiväkirja
 • Valmennusasiakkaan prosessikuvaus (päättötyö)

Koulutuksessa käytetään sekä sähköpostia että verkkoalustaa mm. yksilövälitehtävien palauttamisessa ja palautteenannossa, vertaisryhmien työskentelyssä ja vertaistapaamisten muistioiden palauttamisessa, henkilökohtaisessa ja ryhmäkohtaisessa yhteydenpidossa sekä ajankohtaisessa tiedottamisessa. Koulutusmateriaali saatavilla koko opintojen ajan oppimisalustalla.

Kouluttajat

Koulutuksen johtajana toimii psykiatrinen sairaanhoitaja, ratkaisukeskeinen valmentaja, työnohjaaja Kirsi Saukkola.

Pääkouluttajana toimii FM, aineenopettaja, ratkaisukeskeinen neuropsykiatrinen valmentaja, tohtorikoulutettava Elina Paatsila. Pääkouluttaja vastaa lähijaksojen koulutuksesta, tehtävien vastaanottamisesta ja kommentoimisesta.

Koulutuksessa vierailevina asiantuntijoina

 • Lastenpsykiatrian erikoislääkäri Anita Puustjärvi (neuropsykiatria) tai vastaava psykiatrian erikoislääkäri
 • Kokemusasiantuntija, ADHD – aikuinen Aleksi Lehtinen + avustaja.
 • Muita eri alojen asiantuntijavieraita, esim. autismikirjo (Asperger) asiantuntija, lasten- ja päihdekuntoutuksen asiantuntija

Kustannukset

Koulutuksen hinta on 2600 €. Hinta sisältää lähiopetuksen ja siinä jaettavan opetusmateriaalin.

Koulutus laskutetaan oletusarvoisesti 2 erässä. Mikäli toivot laskutusta useammassa erässä, kirjoita haluamiesi erien määrä ilmoittautumislomakkeen lisätietoja-kenttään.

Ota yhteyttä kouluttajaan

Haluatko tietää lisää koulutuksesta Ratkaisukeskeinen neuropsykiatrinen valmentaja 30 op? Täytä yhteystietosi, niin koulutuksen järjestäjä ottaa sinuun yhteyttä.

Päijät-Hämeen kesäyliopisto

Päijät-Hämeen kesäyliopisto

Kesäyliopisto sinua varten – ympäri vuoden

Päijät-Hämeen kesäyliopisto järjestää monipuolista ja laadukasta koulutusta eri alojen ammattilaisille, opiskelijoille ja harrastajille. Kesäyliopisto tarjoaa avointa korkeakouluopetusta, ammatillista täydennyskoulutusta, kielikoulutusta, lukiolaiskursseja sekä muuta yleissivistävää ja ajankohtaista koulutusta. Tilauskoulutusta toteutetaan räätälöitynä työyhteisöjen koulutustarpeiden ja toiveiden mukaisesti. Päijät-Hämeen kesäyliopisto tarjoaa ammatillista täydennyskoulutusta...


Lue lisää kouluttajasta Päijät-Hämeen kesäyliopisto ja katso koulutustarjonta täältä

Yhteystiedot : Päijät-Hämeen kesäyliopisto

Päijät-Hämeen kesäyliopisto

Niemenkatu 73
15140 Lahti

 Näytä puhelinnumero
www.paijathameenkesayliopisto.fi

Arvioinnit
Arvioi tämä koulutus ensimmäisenä.
Yhteydenotto

Saadaksesi lisätietoa aiheesta Ratkaisukeskeinen neuropsykiatrinen valmentaja 30 op täytä seuraavat tiedot:

Tämäkin voisi kiinnostaa sinua...

Hanki psykoterapeutin pätevyys

Ylemmän soveltuvan yliopisto- tai amk-tutkinnon omaava sote-alan ammattilainen: hae psykoterapeuttikoulutukseen!

Saatat olla kiinnostunut myös näistä: