Tehdasfysiikka - toiminnan lainalaisuudet

Quality Knowhow Karjalainen Oy
Yhteenveto
8 päivää
4 100 EUR + alv 24%
suomi
Koulutus
Lahti, Useita paikkakuntia, Verkossa

Alkavat koulutukset
Lahti
4 100 EUR
10.10.2023

Suomi
sop. mukaan

Verkossa
4 100 EUR
10.10.2023

Verkossa
sop.mukaan

Perehdy tuotanto- ja palveluprosessien toimintaan

Tehdasfysiikan perusmääritelmät ja lait tutuiksi

Kaikki Quality Knowhow Karjalainen Oy:n koulutukset ovat tarjolla myös etätoteutuksena tai hybridimallina.

Tieto tulokseen vaikuttavien tekijöiden välisistä riippuvuussuhteista on tärkeää strategisesti tärkeiden toimenpiteiden suunnittelussa ja käytäntöön viemisessä. Palvelu- ja tuotantoympäristön operaatiota ohjaa 27 lainalaisuutta. Lakeja kuvataan malleilla ja niiden avulla voidaan ymmärtää taustalla vaikuttavat liikkeenjohdolliset konfliktit. Tunnistamalla vipuvaikutusalueet, voidaan johtamista, päätöksentekoa tehostaa ja auttaa saavuttamaan parempia tuloksia.

Koulutus käsittelee tuotanto- ja palveluprosessien toimintaa sääteleviä lainalaisuuksia, tehdasfysiikkaa. Koulutuksessa opit, kuinka asiakkaaseen ja omaan toimintaan vaikuttavat erilaiset ajat, kapasiteetti, läpimeno ja keskeneräinen työ sekä resurssien käyttösuhde riippuvat toisistaan.

Tunnetko yrityksen käyttäytymisen

Miten paljon tehdas, prosessi, linja, hoitoketju tai arvovirta voi tuottaa maksimissaan tuotteita tai palveluita? Mikä on parannusmahdollisuus ilman merkittäviä investointeja? Mihin kohdistat Lean ja Six Sigma -projektit?

Mikä on lyhin läpimenoaika, jonka tuotteet ja palvelut ovat prosessissa tai hoitoketjussa? Minkä voit asiakkaalle luvata? Voiko tätä lupausta parantaa?

Mitkä ovat tehtaasi, prosessisi, Lean -arvovirtasi tai hoitoketjusi nykyiset arvot? Tunnetko ne, oletko laskenut? Kuinka? Mitä tunnuslukuja ja parametreja käytit laskentaan? Voiko niillä johtaa ja kohdistaa, priorisoida, parannustoimia? Kaikki tämä selvinä numeroina ja määrinä, siis kvantitatiivisesti!

Kun tiedät, mikä on prosessin maksimisuorituskyky ja missä olet, voit kohdistaa parannustoimet. Tätä analyysiä kutsutaan sisäiseksi benchmarkkaukseksi ja voit sen tehdä täysin luotettavasti neljällä ”numerolla”, jotka saat omasta tuotannostasi mallintamalla prosessin. Tämä on kurssin välityö.

Tehdasfysiikka

Tehdasfysiikan (Factory Physics) nimellä kulkeva tieteellinen teoria yhdistää ja synkronoi kolme keskeistä teollisuuden ja palvelujen hallinnoinnissa ja kehittämisessä käytettävää osaamisaluetta – Tuottavuusteoriaan kuuluvan Lean -menetelmän, laatuteoriaan kuuluvan Six Sigma -menetelmän ja operaatioteknologiaan kuuluvan tuotannonohjausmenetelmän MPR /ERP. Tehdasfysiikkaa kutsutaan myös Lean Six Sigman jälkiteolliseksi maailmaksi!

Tehdasfysiikka ja tuloslaskenta

Tehdasfysiikassa käytettävät parametrit ja mittaluvut ovat suoraan liitettävissä tuloslaskelmaan ja taseeseen toisin kuin Leanin ja Six Sigman aikaansaamat parannukset. Leanissa keskeinen tavoite on hukan pienentäminen, jolla on vain heikko yhteys tuloslaskelmaan. Six Sigmassa tavoite on vaihtelun pienentäminen, jolla sinänsä on vahva vaikutus tuloslaskelmaan, mutta käytettävän mittarit, sigma -taso, ovat epäsuoria.

Tehdasfysiikan elementeillä yritysjohto voi suoraan arvioida, miten kaukana yritys on parhaista mahdollisista operatiivisista tuloksista ja kuinka paljon parannus vaikuttaa yrityksen tai organisaation johtamistavoitteisiin ja taloudelliseen tulokseen ja pääomaan.

Littlen laki ja Kingmanin yhtälö

Kurssilla esitetään kvantitatiivisilla yhtälöillä, Littlen laki, Kingmanin yhtälö, mistä tekijöistä yrityksen teoreettisen maksimituloksen ja nykytilan välinen ero johtuu ja miten eri tekijät vaikuttavat keskenään. Operatiivisesta toiminnasta vastaava johtaja joutuu ratkomaan jatkuvasti keskenään ristiriidassa olevien tekijöiden avulla, kuinka vastata kysyntään saavuttamalla samalla taloudellinen tavoitetaso.

Yhtälöiden tunteminen kehittää näkemystä ja ymmärystä tärkeiden suoritusarvoon vaikuttavien tekijöiden vaikutuksesta ja ristiriidasta. Tämä mahdollistaa parempien operatiivisten päätösten tekemisen sekä parannuskohteiden "laserin tarkan valinnan".

Tavoitteenasi on saavuttaa korkea kannattavuus synkronoimalla ja optimoimalla keskenään osin ristiriitaiset tavoitteet - alhainen käyttösuhde, korkea käyttösuhde, lyhyt läpimenoaika, pitkä läpimenoaika, korkea varastotaso, alhainen varastotaso, jne.

Hukat ja vaihtelu

Kurssilla käsitellään myös eri hukkien muodostumistavat -muda, mura ja muri tai yleisemmin vaihtelu. Nämä hukat ja vaihtelu hidastavat tai estävät tuotantovirtauksen ja luovat suuret keskeneräiset työvarastot (WIP) ja pitkät läpimenoajat. Hukkien vaikutukselle luodaan tehollisen ajan kuvaavat yhtälöt, joiden avulla voidaan päätellä, onko ongelma virtauksessa, Leanissa, tehollisessa ajassa vai olisiko prosessiaskeleen suorituskykyä, kapasiteettia, parannettava Six Sigma -projektilla. Lean vaikuttaa ensisijassa teholliseen aikaan ja virtauksiin ja Six Sigma vaikuttaa ensisijassa kapasiteettiin, ”pullonkauloihin, constraints” ja ominaisuuksien vaihteluun ja hyötysuhteeseen.
Lean Six Sigma yhdistää molemmat tekniikat – ajan ja ominaisuuden vaihtelun hallinnan.

Mitä hyödyt kurssista:

 • Voit lyhentää toimitusaikaa/läpimenoaikaa ja lisätä tuotantoa ja kassavirtaa, optimoida keskeneräisen työn varastoja (WIP) ja alentaa kustannuksia
 • Opit määrittämään, missä ovat mahdolliset rajat toiminnallesi: Onko varaston (WIP) pienentäminen 30 % mahdollista ilman että se vaikuttaa asiakaspalvelun tasoon, jonoihin/toimitusmyöhästymisiin? Pitäisikö varaston WIP pienennystavoite olla 50 %? Kuinka paljon kustannuksia tarvitaan kysynnän tyydyttämiseen? Mikä läpimenoaika/odotusaika voidaan asiakkaalle luvata?
 • Voit suoraan kytkeä toteutettavan strategian päivittäisiin toimenpiteisiin. Käyttää ERP:iä ohjaamiseen, ei vain toimenpiteiden seuraamiseen.
 • Ratkaista konfliktit Leanin, Six Sigman ja TOC -teorian (Theory of Constraints) käytön välillä vai onko sittenkään ristiriitaa. Tukevatko menetelmät toisiaan? Voit kohdistaa yrityksen parannusfokuksen ja työkalujen käyttö yrityksen tavoitteiden saavuttamiseksi.
 • Opit ymmärtämään ja ratkaisemaan vastakkaiset tavoitteet esim. alhainen varasto (WIP) ja korkea asiakaspalvelutaso tai korkea käyttöaste ja lyhyemmät jaksoajat.
 • Opit demonstroimaan Tehdasfysiikan periaatteita käytännössä
 • Voit soveltaa oppeja välityössä omaan yritykseen

Ohjelman sisältö:

 • Tehdasfysiikan tausta ja periaatteet
 • Keskeiset konfliktit suoritusarvomittareiden välillä
 • Johdatus kvantitatiiviseen ajan hallintaan ja taloudellisiin
 • mittareihin sekä päävirtausmallit
 • Yrityksen operatiivisen toiminnan perusdynamiikka
 • Sisäinen Benchmarking
 • Operaatiotiede käytäntöön
 • Vaihtelun perusteet ja vaihtelulajit
 • Virtauksen mallinnus ja jonoutuminen
 • Käyttösuhde ja jonoutumisen keskeiset mallit
 • Vaihtelun heikentävä vaikutus virtaukseen
 • Voitto- ja virtausfysiikka
 • Neljä keskeistä yhtälöä
 • Työntö-/imutuotantosysteemit (CONWIP)
 • Imu (ohjauksen) suunnittelun rakenne
 • Operaatioiden strategia ja suunnittelu
 • Taktiikoiden, ohjauksien ja mittausten soveltaminen
 • optimaalisten tulosten saavuttamiseksi
 • Ihminen ja toimintojen johtaminen
 • TQM – laatujohtaminen

Lakeja demonstroidaan erilaisten pelien avulla ja harjoitellaan laskuharjoituksin. 

Tämä koulutus voidaan järjestää myös yrityskohtaisesti räätälöiden. Pyydä tarjous yrityksellesi / organisaatiollesi suoraan Quality Knowhow Karjalainen Oy.stä täyttämällä yhteydenottopyyntö.

Kohderyhmä

 • Valmistus ja toimitusketjuista, jonoista vastuussa olevat johtajat
 • Tuotannon suunnittelu ja ohjaustoimista vastaavat päälliköt
 • Lean ja Six Sigma BB, GB -ammattilaiset

Koulutus soveltuu kaikille, jotka yrittävät parantaa tehtaan, prosessin, linjan, hoitoketjun suoritusarvoja ja läpimenoa

Koulutusajankohdat

Syksy 2023 

1. jakso: 10.-11.10.2023
2. jakso: 6.-7.11.2023
3. jakso: 4.-5.12.2023
4. jakso: 15.-16.1.2024

Koulutukseen tai yksittäisiin päiviin on mahdollista osallistua myös etänä. 

Kouluttajat

Antti Piirainen
Antti Piirainen
Quality Knowhow Karjalainen Oy

Koulutuspaikka

Sibeliustalo, Lahti

Tarvittaessa koulutusjaksoille tai yksittäisiin päiviin on mahdollista osallistua myös etänä. Striimaamme koulutuspäivät Teamsin välityksellä.

Kustannukset

Koulutuksen hinta on 4100 € + Alv 24 %. Hintaan sisältyvät lounas- ja kahvitarjoilut sekä koulutusaineisto.

Pyydä tarjous yrityskohtaisesta ratkaisusta!

Quality Knowhow Karjalainen Oy

Osaaminen on tämän päivän energiaa

Kaikki Quality Knowhow Karjalainen Oy:n koulutukset ovat tarjolla myös etätoteutuksena tai hybridimallina. Quality Knowhow Karjalainen Oy tarjoaa asiakkailleen koulutusta ja konsultointia tuotteiden ja toimintaprosessien laadunparantamiseen sekä välittää laatutekniikan kirjoja, ohjelmistoja ja demonstraatiovälineitä. Quality Knowhow Karjalainen Oy on perustettu vuonna 1997...


Lue lisää kouluttajasta Quality Knowhow Karjalainen Oy ja katso koulutustarjonta täältä

Yhteydenottopyyntö

Haluatko tietää lisää koulutuksesta Tehdasfysiikka - toiminnan lainalaisuudet? Täytä yhteystietosi, niin koulutuksen järjestäjä ottaa sinuun yhteyttä.

Yhteystiedot : Quality Knowhow Karjalainen Oy

Quality Knowhow Karjalainen Oy

Tyyrpuurinkatu 5 A 15
15140 Lahti

 Näytä puhelinnumero
qkk.fi

Arvioinnit

Keskiarvo: 4,6

Perustuu 7 arviointiin

Koulutukseen osallistunut

Todella mielenkiintoisia seikkailuita ollut kouluttajalla, olisin mielelläni kuunnellut niitä enemmänkin :) eli erilaisten yritysten haastekohtia, ratkaisuja ym. Uskomaton palo, intohimo sekä asiantuntevuus aihetta kohtaan edelleen, se näkyi todella vahvana kouluttajassa. Ihaltavaa seurattavaa!

Koulutukseen osallistunut

Välillä innostuttiin, mutta aina oli mahdollisuus kysyä ja pysähtyä.

Koulutukseen osallistunut

Kurssi, joka tarjoaa paljon selitysvoimaa käytännön ilmiöille. Kiitoksia!

Arvioinnit
Arvioinnit
(4,6)
Perustuu 7 arviointiin
Näytä koulutuksen arvioinnit
Arvioinnit kouluttajasta
(4,4)
Perustuu 206 arviointiin
Näytä kouluttajan kaikki arvioinnit
Ota yhteyttä

Saadaksesi lisätietoa aiheesta Tehdasfysiikka - toiminnan lainalaisuudet täytä seuraavat tiedot: