Mikä on työyhteisön kehittämissuunnitelma?

Työyhteisön kehittämissuunnitelma auttaa pysymään kartalla henkilöstön osaamistarpeista, kehittymisestä sekä työhyvinvoinnista.

Ajatuksella tehty työyhteisön kehittämissuunnitelma auttaa pysymään kartalla henkilöstön osaamistarpeista, kehittymisestä sekä työhyvinvoinnista pitkällä tähtäimellä. Olitpa työnantaja tai henkilöstön edustaja, poimi tästä artikkelista keskeisimmät seikat työyhteisön kehittämissuunnitelmaanne.

Mikä on työyhteisön kehittämissuunnitelma?

Työyhteisön kehittämissuunnitelma on asiakirja, johon kirjataan ne päämäärät ja toimet, joilla edistetään henkilöstön osaamista ja työhyvinvointia. Työyhteisön kehittämissuunnitelman tavoitteena on kehittää henkilöstöä suunnitelmallisesti ja pitkäjänteisesti.

Työyhteisön kehittämissuunnitelma vaaditaan jokaiselta taloudellista toimintaa harjoittavalta yritykseltä ja yhteisöltä, joilla on säännöllisesti työsuhteessa vähintään 20 henkilöä. Kehittämissuunnitelmaa voidaan päivittää säännöllisesti pidettävien vuoropuhelukeskustelujen yhteydessä. Työyhteisön kehittämisuunnitelmaan voidaan sisällyttää myös tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelmat.

Työyhteisön kehittämissuunnitelma korvasi henkilöstö- ja koulutussuunnitelman

Työyhteisön kehittämissuunnitelma tunnettiin aiemmin henkilöstö- ja koulutussuunnitelmana. Yhteistoimintalaki uudistui 1.1.2022 ja velvoitti työntantajat laatimaan työyhteisön kehittämissuunnitelman, joka samalla korvasi aiemman lain mukaisen henkilöstö- ja koulutussuunnitelman.

Työyhteisön kehittämissuunnitelma perustuu vuoropuheluun

Työyhteisön kehittämisuunnitelma pohjautuu työnantajan ja työyhteisön eustajan tai edustajien väliseen vuoropuheluun. Vuoropuhelun kokousjärjestelyt ja vuoropuhelun puitteet ovat työnantajan vastuulla. Yhteistoimintalain 8 § luettelee ne asiakokonaisuudet, joista on käytävä säännönmukaista vuoropuhelua, mutta vuoropuhelun kohteeksi voidaan ottaa muitakin asiakokonaisuuksia.

Mitä työyhteisön kehittämissuunnitelmaan pitää sisällyttää?

Työyhteisön kehittämissuunnitelmaan sisällytetään kuvaus nykytilanteesta, ennakoitavista kehityskuluista ja muutoksista, jotka voivat vaikuttaa henkilöstön osaamistarpeisiin ja hyvinvointiin.

Työyhteisön kehittämissuunnitelmaan kirjataan ne päämäärät ja toimenpiteet, joilla kehitetään ja ylläpidetään henkilöstön osaamista sekä edistetään työhyvinvointia. Kyseessä voi olla esimerkiksi työssäoppimista, työviihtyvyyttä ja työtyytyväisyyttä tukevat päämäärät ja toimet.

Kehittämissuunnitelmaan sisällytetään myös vastuunjako toimenpiteiden toteuttamiselle, toimenpiteiden aikataulutus sekä seurantakyselyt. Seuranta voidaan käytännössä tehdä vuoropuhelun yhteydessä.

Työyhteisön kehittämissuunnnitelmaan kirjataan myös periaatteet ulkopuolisen työvoiman käyttöön. Toisin sanoen keskustellaan siitä, millaista työtä ja kuinka paljon on tarpeellista teettää alihankintana tai vuokratyönä.

Huomioi työyhteisön kehittämissuunnitelmassa myös nämä

Tilanteen ja tarpeen mukaan työyhteisön kehittämissuunnitelmassa tulee huomioida myös seuraavat seikat:

  • teknologisen kehityksen, investointien sekä muiden yrityksessä tapahtuvien muutosten vaikutukset työyhteisöön
  • eri elämäntilanteissa olevien työntekijöiden erityistarpeet
  • tarpeet ylläpitää ikääntyneiden ja työttömyysuhan alaisten työkykyä sekä työttömyysuhan alaisten työmarkkinakelpoisuutta
  • työyhteisön johtaminen

 


Tarjouspyyntöpalvelumme avulla koulutat henkilöstösi

 

Onko henkilöstön kehittämissuunnitelma jo iskussa ja nyt on aika löytää sopiva koulutus henkilöstöllenne? Maksuton tarjouspyyntöpalvelumme auttaa kartoittamaan potentiaalisimmat koulutukset puolestanne.

Tutustu tarjouspyyntöpalveluun

 

Lähteet: azets.fi, almatalent.fi, yt-asiamies.fi

Usein kysyttyä

Kuvassa Linda Leinonen

Linda Leinonen

Digital Content Specialist (Näytä lisää)

Mainokset