Näyttää 1-9 koulutusta 9 tuloksesta
Näin suodatamme hakutuloksia
Haluatko tietää, miten suodatamme hakutuloksia? Lue täältä lisää siitä, miten koulutukset listautuvat hakutuloksissa.
Näyttää 1-9 koulutusta 9 tuloksesta

Anniskelupassi kouraan ja töihin!

Voit suorittaa anniskelupassikoulutuksen ja -testin tai pelkän anniskelupassitestin.

Anniskelupassi on todistus siitä, että anniskelutehtäviä hoitava henkilö hallitsee anniskeluun liittyvän lainsäädännön tarpeellisilta osin. Anniskelupassin saa suorittamalla anniskelupassitestin. Anniskelupassikoulutuksia ja -testitilaisuuksia järjestävät ravitsemisalan oppilaitokset.

Milloin tarvitaan anniskelupassi?

Anniskelupassi tarvitaan, jos työskentelee anniskelupaikkojen vastaavana hoitajana. Anniskelupassi yksinään antaa pätevyyden toimia vastaavana hoitajana C-luvallisissa anniskelupaikoissa. Muissa anniskelupaikoissa edellytetään lisäksi vähintään kahden vuoden päätoimista työkokemusta anniskelutehtävistä taikka koulutuksen kautta saavutettua riittävää ammattitaitoa. Anniskelupassi myönnetään henkilöille, jotka osoittavat anniskelukokeessa hallitsevansa anniskelua koskevat säännökset.


Anniskelupassitestiin valmistautuminen ja anniskelupassin suorittaminen

Oppilaitokset laativat koekysymykset Alkoholiasiat ravintolassa -ohjeen perusteella. Ohjeeseen on koottu anniskelua koskevat säännökset. Anniskelupassitestin sisältö ja tehtävätyypit vaihtelevat oppilaitoksittain. Myös anniskelupassitestin läpäisyyn vaadittavat pistemäärät saattavat vaihdella testaajien välillä.

Useat oppilaitokset järjestävät anniskeluosaamisen koulutuksia, jotka valmistavat anniskelupassin suorittamiseen. Koulutuksissa käsitellään anniskelupassitestin kannalta olennaisia asioita ja tehdään harjoituksia. Koulutukset käsittelevät yleensä esimerkiksi seuraavia alkoholilainsäädännön mukaisia ohjeita ja määräyksiä:

 • anniskelutoiminta
 • alkoholijuomien mainonta
 • valvonta ja sanktiot
 • anniskeluluvan myöntäminen

Koulutus on vapaaehtoinen, mutta hyödyllinen. Anniskelutestin suorittamista varten ei ole pakko osallistua koulutukseen lainkaan. Kokeeseen voi siis osallistua myös ilman koulutusta, vaikka kokeen järjestävä oppilaitos järjestäisi myös koulutuksia.

Jos et halua osallistua anniskelupassikoulutukseen, panosta omatoimiseen opiskeluun. Opiskelumateriaalia on saatavilla netistä. Anniskelupassitestin osa-alueita ovat muun muassa:

 • alkoholijuomien anniskelua koskevat säännökset
 • anniskeluluvan myöntämisen edellytykset
 • anniskelualue
 • aukioloajat ja anniskeluaika
 • alkoholijuomien annoskoot ja mitat
 • velaksi anniskelu ja laskun/kuitin antaminen
 • vastaava hoitaja ja muu henkilökunta
 • alkoholijuomien mainonta ja hinnoittelu
 • alkoholikirjanpito ja raportointivelvollisuus
 • anniskelun omavalvonta
 • viranomaisvalvonta ja sanktiot
 • henkilökunnan ja järjestyksenvalvojan oikeudet ja velvollisuudet
 • järjestyksen ja viihtyisyyden turvaaminen
 • asiakasvalinta

Anniskelupassitesti koostuu vähintään 30 kysymyksestä. Suoritus on hyväksytty, jos saat vähintään 80 prosenttia maksimipistemäärästä. 

Testin suorittaaksesi ilmoittaudu testitilaisuuteen, käy valmistava koulutus tai opiskele itse ja mene testipäivänä kouluttajan ilmoittamaan testipaikkaan. Huolellinen valmistautuminen kannattaa, sillä testin uusiminen maksaa.

Mitä teen jos anniskelupassi katoaa?

Kun anniskelupassitesti on läpäisty, testin järjestäjä luovuttaa virallisen anniskelupassin noin 2–4 viikon kuluessa testipäivästä. Suoritetuista anniskelupasseista ei pidetä yleistä rekisteriä, joten pidä hyvää huolta passistasi. Mikäli anniskelupassi katoaa, voi jäljennöstä tiedustella oppilaitoksesta, jossa anniskelupassin suoritti.

Kuinka kauan anniskelupassi on voimassa?

Anniskelupassi on voimassa toistaiseksi, eli se ei vanhene. 

Anniskelutoiminta edellyttää anniskelulupaa

Anniskelutoiminnan aloittamiseksi yrityksen tulee hakea ja saada anniskelulupa. Anniskelulupa myönnetään toistaiseksi, määräajaksi tai tilapäisesti, ja sen myöntää anniskelupaikan sijaintikunnan aluehallintovirasto. Anniskeluluvan haltijalla ja hänen sijaisillaan tulee olla riittävä ravitsemisalan koulutus tai vastaavasti työkokemuksen kautta saavutettu tietotaito.

Alkoholijuomien tarjoiluun ei saa käyttää alaikäistä henkilöä, ellei hän ole kouluttautunut alalle ammattioppilaitoksessa tai oppisopimusteitse. Mikäli nuori henkilö on suorittanut ravitsemusalan tutkinnon, johon on sisältynyt käytännön harjoittelujakso, koulutus voidaan katsoa riittäväksi ja hänelle myöntää anniskelupassin.

Palaa sivun alkuun

Lähteet: Anniskelupassi.com, Valvira.fi

Usein kysytyt kysymykset

Toimi näin

Etsi ja löydä sinua kiinnostava koulutus


Pyydä lisätietoa tai ilmoittaudu


Koulutuksenjärjestäjä on sinuun yhteydessä

Vertaile koulutuksia