Valitse sivuston käyttötapa: Mobiili

Uutta oppia maksutta! Tule mukaan Webinaaripäivään to 21.1.2021 klo 9 alkaen.

Näyttää 1-20 koulutusta 23 tuloksesta
Näyttää 1-20 koulutusta 23 tuloksesta
12

Laatujärjestelmä ylläpitämään hyvää laatua

Laatujärjestelmä on laadunhallintaan, asiakastyytyväisyyden ja -luottamuksen varmistamiseen ja yrityksen tehokkuuden parantamiseen kehitetty ja dokumentoitu toimintojen yhdistelmä. Laatujärjestelmään on kirjattu organisaation tärkeimmät tehtävät, kehityskohteet, prosessit ja niiden parhaat suoritustavat. Käytännössä se on siis sopimus yhteisistä toimintatavoista, joita sitoudutaan noudattamaan koko organisaatiossa laadun varmistamiseksi. Laatujärjestelmä sovelletaan jokaiseen organisaatioon sopivaksi ja sovitetaan sen tavoitteita palvelevaksi.

Laadunhallintajärjestelmään vaikuttavat sekä valmistajien tarpeet ja edut että ostajien tarpeet ja odotukset. Laatujärjestelmän ajantasalla pysyminen varmistetaan säännöllisellä auditoinnilla. Auditoinnin yhteydessä käydään läpi järjestelmään kirjatut kohdat ja niiden toteutuminen.

ISO 9001 sertifoitu laatujärjestelmä

ISO 9001 on kansainvälinen laadunhallintastandardi, joka on sovellettavissa kaikille organisaatioille niiden toimialasta tai toimenkuvasta riippumatta. ISO 9001 -sertifikaatti on luotettava todistus, joka osoittaa yrityksen toimivan asiakaslähtöisesti ja järjestelmällisesti laadun kehittämisessä. Standardi perustuu kahdeksaan laadunhallinnan periaatteeseen:

 • Asiakassuuntautuneisuus
 • Johtajuus
 • Työntekijöiden sitoutuminen
 • Prosessiajattelu
 • Järjestelmäkeskeinen johtamistapa
 • Jatkuva toiminnan parantaminen
 • Tosiasioihin perustuva päätöksenteko
 • Molemminpuolista hyötyä tuottavat suhteet toimittajiin. 

Organisaatiolle voidaan myöntää ISO -laatujärjestelmäsertifikaatti ulkopuolisen tahon tekemän auditoinnin perusteella. Auditoinnissa sertifoija varmistaa, että organisaation laadunhallinta ja toiminta vastaavat standardin vaatimuksia. Sertifioidun laatujärjestelmän hyötyjä yritykselle:

 • Järjestelmän käyttöönotto kehittää yrityksen toimintaa ja prosesseja minimoiden samalla virhekustannuksia
 • asiakkaiden luottamus yritykseen kasvaa
 • laadunhallintajärjestelmän olemassa olo on jo kilpailuetu
 • parantaa henkilökunnan osaamista, motivaatiota ja tehokkuutta
 • saadaan tietoa, millaista laatua yritys pystyy tekemään.

Laatujärjestelmän toteuttaminen ja seuranta vaatii perehtymistä

Laatu- ja toimintajärjestelmien koulutus perehdyttää osallistujan laadunhallinnan perusteisiin ja periaatteisiin sekä laatujärjestelmien keskeisiin sisältöihin, ehtoihin ja vaatimuksiin. Koulutuksissa tutustutaan laadunhallintastandardeihin ja vaatimuksiin, joita ne asettavat yrityksen toiminnalle. Lisäksi osallistuja saa valmiuksia laatujärjestelmän toteutumisen seurantaan ja sisäiseen auditointiin. Koulutusten tavoitteena on antaa alku- ja lisävauhtia laatu- ja toimintajärjestelmien rakentamiseen, uudistamiseen ja ylläpitämiseen. 

Koulutukset vaihtelevat niin teoriapohjaisista avoimista kursseista koko organisaatiolle räätälöityihin käytännönläheisiin laatujärjestelmäkoulutuksiin. 

Palaa sivun alkuun

Lähteet: Työ- ja elinkeinoministeriö; Bureau Veritas Finland

Vertaile koulutuksia
Katso videoesittelyjä
Inspiraatioksi
JET antaa eväitä esimiestyöhön
Opiskelijatarina: Amiedu

"JET tarjoaa konkreettista hyötyä henkilöstöjohtamiseen nyt, kun siirryn tavaratalopäälliköksi ja valitsen oman henkilökunnan. Uudet työkalut ja opit ovat aina tervetulleita."

Lue lisää
Koulunkäyntiavustajaksi oppisopi...
Opiskelijatarina: Amiedu

Suomeen seitsemän vuotta sitten muuttanut Anna Rubanova työskentelee koulunkäyntiavustajana valmistavalla luokalla 1-2 luokkalaisten maahanmuuttajien kanssa. Kun koulun rehtori ehdotti oppisopimusta, Anna innostui heti mahdollisuudesta. 

Koulunkäyntiavustajaksi maahanmuuttajakoulutuksella
Kiinteistöpalveluiden ammattitut...
Opiskelijatarina: Amiedu

Mirsad Hadsiu aloitti Heka-Kumpula Oy:ssä viisi vuotta sitten ja tekee nyt asuntojen huoltotöitä. Mirsad opiskelee kiinteistöpalvelujen ammattitutkintoa, joka syventää hänen myös Amiedussa suorittamaansa kiinteistöpalvelujen perustutkintoa.

Lue lisää