Suodata
Laatu- / Toimintajärjestelmät
Toteutustapa
Koulutustyyppi
Paikka
Näytä kaikki suodattimet
Näin suodatamme hakutuloksia
Haluatko tietää, miten suodatamme hakutuloksia? Lue täältä lisää siitä, miten koulutukset listautuvat hakutuloksissa.
Näyttää 1-20 koulutusta 29 tuloksesta
1
2
Mainokset

Suositut sijainnit

Laatujärjestelmä ylläpitää ensiluokkaista laatua

Laatujärjestelmä on laadunhallintaan, asiakastyytyväisyyden ja -luottamuksen varmistamiseen ja yrityksen tehokkuuden parantamiseen kehitetty ja dokumentoitu toimintojen yhdistelmä. Laatujärjestelmään on kirjattu organisaation tärkeimmät tehtävät, kehityskohteet, prosessit ja niiden parhaat suoritustavat. Käytännössä laatujärjestelmä on siis sopimus yhteisistä toimintatavoista, joita sitoudutaan noudattamaan koko organisaatiossa laadun varmistamiseksi. Laatujärjestelmät sovelletaan jokaiseen organisaatioon sopivaksi ja sovitetaan sen tavoitteita palvelevaksi.

Laadunhallintajärjestelmään vaikuttavat sekä valmistajien tarpeet ja edut että ostajien tarpeet ja odotukset. Laatujärjestelmän ajan tasalla pysyminen varmistetaan säännöllisillä auditoinneilla. Auditointien yhteydessä käydään läpi järjestelmään kirjatut kohdat ja niiden toteutuminen.

ISO 9001 sertifioitu laatujärjestelmä

ISO 9001 on kansainvälinen laadunhallintastandardi, joka on sovellettavissa kaikille organisaatioille niiden toimialasta tai toimenkuvasta riippumatta. ISO 9001 -sertifikaatti on luotettava todistus, joka osoittaa yrityksen toimivan asiakaslähtöisesti ja järjestelmällisesti laadun kehittämisessä. Standardi perustuu kahdeksaan laadunhallinnan periaatteeseen:

 • Asiakassuuntautuneisuus
 • Johtajuus
 • Työntekijöiden sitoutuminen
 • Prosessiajattelu
 • Järjestelmäkeskeinen johtamistapa
 • Jatkuva toiminnan parantaminen
 • Tosiasioihin perustuva päätöksenteko
 • Molemminpuolista hyötyä tuottavat suhteet toimittajiin.

Organisaatiolle voidaan myöntää ISO -laatujärjestelmäsertifikaatti ulkopuolisen tahon tekemän auditoinnin perusteella. Auditoinnissa sertifioija varmistaa, että organisaation laadunhallinta ja toiminta vastaavat standardin vaatimuksia. Sertifioidun laatujärjestelmän hyötyjä yritykselle:

 • Järjestelmän käyttöönotto kehittää yrityksen toimintaa ja prosesseja minimoiden samalla virhekustannuksia
 • asiakkaiden luottamus yritykseen kasvaa
 • laadunhallintajärjestelmän olemassaolo on jo kilpailuetu
 • parantaa henkilökunnan osaamista, motivaatiota ja tehokkuutta
 • saadaan tietoa, millaista laatua yritys pystyy tuottamaan.

Laatujärjestelmän toteuttaminen ja seuranta vaatii perehtymistä

Laatu- ja toimintajärjestelmien koulutus perehdyttää osallistujan laadunhallinnan perusteisiin ja periaatteisiin sekä laatujärjestelmien keskeisiin sisältöihin, ehtoihin ja vaatimuksiin. Koulutuksissa tutustutaan laadunhallintastandardeihin ja vaatimuksiin, joita ne asettavat yrityksen toiminnalle. Lisäksi osallistuja saa valmiuksia laatujärjestelmän toteutumisen seurantaan ja sisäiseen auditointiin. Koulutusten tavoitteena on antaa alku- ja lisävauhtia laatu- ja toimintajärjestelmien rakentamiseen, uudistamiseen ja ylläpitämiseen. 

Koulutukset vaihtelevat niin teoriapohjaisista avoimista kursseista koko organisaatiolle räätälöityihin käytännönläheisiin laatujärjestelmäkoulutuksiin. Löydä itsellesi sopiva laatujärjestelmäkoulutus ja pian erilaiset laatujärjestelmät ovat sinulle tuttuja.

Laatupäällikön koulutus sopii kehittämistyöstä kiinnostuneelle

Laatupäällikkö on eräänlainen organisaation valmentaja, sillä laatupäällikkö auttaa organisaatiota tunnistamaan kehittämiskohteitaan. Laatupäällikkö ymmärtää syy-seuraussuhteita ja siten hän osaa yhdistää laadun kehittämisen organisaation muihin toimintoihin. 

Laatupäällikkö voi viedä osaamistaan pidemmälle opiskelemalla Lean-menetelmää. Lean-menetelmällä parannetaan prosesseja ja tuotantoa. Erilaisia lean-koulutuksia ovat 5S-koulutukset ja Lean Six Sigma -koulutukset. Laatuvastaavan tehtäviin on räätälöity muitakin koulutusohjelmia, joissa käsitellään laatujohtamista, jatkuvaa parantamista ja strategista kehittämistä.

Laatupäällikön työnimikkeenä voi myös olla laatu- ja kehityspäällikkö. Toiminta- ja ohjausjärjestelmien kautta laatu- ja kehityspäällikkö työskentelee koko organisaation ja sen liiketoiminnan hyväksi. Laatu- ja kehityspäällikkövalmennus on laaja ja käytännönläheinen koulutus laadun ja toiminnankehittämisen ammattilaiselle. Laatu- ja kehityspäällikkövalmennus antaa tarvittavat tiedot ja taidot organisaation toimintatapojen, tuotteiden ja palvelujen kehittämiselle. Laatu- ja kehittämispäällikön työn tavoitteena on saada aikaan entistä parempi tulos.

Laatu- ja kehityspäällikkövalmennus usein sopii sekä uusille laatupäälliköille että kokeneemmille konkareille. Tutustu siis koulutusvaihtoehtoihin ja löydä sinulle sopiva laatu- ja kehityspäällikön koulutus.

Palaa sivun alkuun

Lähteet: Työ- ja elinkeinoministeriö; Bureau Veritas Finland, Excellence Finland, Laatupäällikkö.org