Valitse sivuston käyttötapa: Mobiili
Näyttää 1-20 koulutusta 37 tuloksesta
Näyttää 1-20 koulutusta 37 tuloksesta
12

Laatujärjestelmä ylläpitämään hyvää laatua

Laatujärjestelmä on laadunhallintaan, asiakastyytyväisyyden ja -luottamuksen varmistamiseen ja yrityksen tehokkuuden parantamiseen kehitetty ja dokumentoitu toimintojen yhdistelmä. Laatujärjestelmään on kirjattu organisaation tärkeimmät tehtävät, kehityskohteet, prosessit ja niiden parhaat suoritustavat. Käytännössä se on siis sopimus yhteisistä toimintatavoista, joita sitoudutaan noudattamaan koko organisaatiossa laadun varmistamiseksi. Laatujärjestelmä sovelletaan jokaiseen organisaatioon sopivaksi ja sovitetaan sen tavoitteita palvelevaksi.

Laadunhallintajärjestelmään vaikuttavat sekä valmistajien tarpeet ja edut että ostajien tarpeet ja odotukset. Laatujärjestelmän ajantasalla pysyminen varmistetaan säännöllisellä auditoinnilla. Auditoinnin yhteydessä käydään läpi järjestelmään kirjatut kohdat ja niiden toteutuminen.

ISO 9001 sertifoitu laatujärjestelmä

ISO 9001 on kansainvälinen laadunhallintastandardi, joka on sovellettavissa kaikille organisaatioille niiden toimialasta tai toimenkuvasta riippumatta. ISO 9001 -sertifikaatti on luotettava todistus, joka osoittaa yrityksen toimivan asiakaslähtöisesti ja järjestelmällisesti laadun kehittämisessä. Standardi perustuu kahdeksaan laadunhallinnan periaatteeseen:

 • Asiakassuuntautuneisuus
 • Johtajuus
 • Työntekijöiden sitoutuminen
 • Prosessiajattelu
 • Järjestelmäkeskeinen johtamistapa
 • Jatkuva toiminnan parantaminen
 • Tosiasioihin perustuva päätöksenteko
 • Molemminpuolista hyötyä tuottavat suhteet toimittajiin. 

Organisaatiolle voidaan myöntää ISO -laatujärjestelmäsertifikaatti ulkopuolisen tahon tekemän auditoinnin perusteella. Auditoinnissa sertifoija varmistaa, että organisaation laadunhallinta ja toiminta vastaavat standardin vaatimuksia. Sertifioidun laatujärjestelmän hyötyjä yritykselle:

 • Järjestelmän käyttöönotto kehittää yrityksen toimintaa ja prosesseja minimoiden samalla virhekustannuksia
 • asiakkaiden luottamus yritykseen kasvaa
 • laadunhallintajärjestelmän olemassa olo on jo kilpailuetu
 • parantaa henkilökunnan osaamista, motivaatiota ja tehokkuutta
 • saadaan tietoa, millaista laatua yritys pystyy tekemään.

Laatujärjestelmän toteuttaminen ja seuranta vaatii perehtymistä

Laatu- ja toimintajärjestelmien koulutus perehdyttää osallistujan laadunhallinnan perusteisiin ja periaatteisiin sekä laatujärjestelmien keskeisiin sisältöihin, ehtoihin ja vaatimuksiin. Koulutuksissa tutustutaan laadunhallintastandardeihin ja vaatimuksiin, joita ne asettavat yrityksen toiminnalle. Lisäksi osallistuja saa valmiuksia laatujärjestelmän toteutumisen seurantaan ja sisäiseen auditointiin. Koulutusten tavoitteena on antaa alku- ja lisävauhtia laatu- ja toimintajärjestelmien rakentamiseen, uudistamiseen ja ylläpitämiseen. 

Koulutukset vaihtelevat niin teoriapohjaisista avoimista kursseista koko organisaatiolle räätälöityihin käytännönläheisiin laatujärjestelmäkoulutuksiin. 

Palaa sivun alkuun

Lähteet: Työ- ja elinkeinoministeriö; Bureau Veritas Finland

Vertaile koulutuksia
Katso videoesittelyjä
Inspiraatioksi
Kokemus vahvistui osaamiseksi Te...
Opiskelijatarina: Amiedu

Jari Hirvonen on Caverionilla vastuunkantaja ja sitoutunut ammattilainen. Tekniikan erikoisammattitutkinto toi Hirvoselle uutta osaamista ja auttoi työnkuvan muutoksessa.

Lue lisää
Unelmat toteen tieto- ja viestin...
Opiskelijatarina: Amiedu

Kun Jesse Ellonen aloitti peligrafiikan opiskelun, hän ajatteli saavansa hyvän ammattitutkinnon ja hakevansa sen jälkeen alan töitä. Toisin kävi, sillä Jesse suunnitteli opiskelukavereidensa kanssa julkaistavaksi sopivan pelin jo opintojen aikana ja yrityskin oli pystyssä pian opintojen jälkeen. 

Lue lisää
Koulunkäyntiavustajaksi oppisopi...
Opiskelijatarina: Amiedu

Suomeen seitsemän vuotta sitten muuttanut Anna Rubanova työskentelee koulunkäyntiavustajana valmistavalla luokalla 1-2 luokkalaisten maahanmuuttajien kanssa. Kun koulun rehtori ehdotti oppisopimusta, Anna innostui heti mahdollisuudesta. 

Koulunkäyntiavustajaksi maahanmuuttajakoulutuksella