Näyttää 1-16 koulutusta 16 tuloksesta
Näin suodatamme hakutuloksia
Haluatko tietää, miten suodatamme hakutuloksia? Lue täältä lisää siitä, miten koulutukset listautuvat hakutuloksissa.
Näyttää 1-16 koulutusta 16 tuloksesta

Sähkötyöturvallisuuskoulutus SFS 6002 -aiheisista koulutuksista lisätietoa alla:

Jatkuva kouluttautuminen sähkötyöturvallisuuden takaajana

Sähköalan työntekijöille on edellytyksenä alan ammattivaatimusten lisäksi se, että työntekijä hallitsee ajan tasalla olevat tiedot sähkötyöturvallisuuteen liittyen. Tämä vaatii säännöllistä kouluttautumista, ja sähkötyöturvallisuuskoulutus tuleekin uusia vähintään viiden vuoden välein.

Sähkötyöturvallisuus muodostuu oikeiden työskentelykäytäntöjen, työvälineiden, suojavarusteiden sekä ennen kaikkea oikean asenteen pohjalta. Sähkötyöturvallisuuden takaaminen edellyttääkin selkeää vastuiden jakamista ja tunnistamista sekä näistä vastuista huolehtimista.

SFS 6002 ja muut standardit turvallisuutta takaamassa

Varsinaiset sähköturvallisuusmääräykset ovat nykyään hyvin yksinkertaisia. Niiden mukaan sähköasennuksia pitää käyttää turvallisesti ja niiden tulee olla turvallisia. Asennusten turvallisuutta määrittämään on olemassa kauppa- ja teollisuusministeriön tekemiä päätöksiä, jotka asettavat turvallisuutta koskevat perusvaatimukset. Näiden päätösten mukaan niiden asettamat vaatimukset toteutuvat standardeja, kuten SFS 6002, noudattamalla.

SFS 6002 luo perustan turvalliselle sähkötyölle

Sähkötöiden turvallisuusvaatimusten noudattamisen varmistaminen on helpointa toimimalla voimassa olevan SFS 6002 sähkötyöturvallisuusstandardin mukaan. SFS 6002 luo perustan turvalliselle sähkötyölle ja on tärkeää, että kaikki alan ammattilaiset tuntevat standardin sisällön.

Standardi määrää, että kaikille sähköalan töitä tekeville henkilöille on annettava yleinen, sähkötyöturvallisuutta koskeva koulutus. Koulutusvaatimus ei ole siis ainoastaan alan konkreettisten työntekijöiden vastuulla, vaan myös esimiesten ja asiantuntijoiden tulee tuntea turvallisuusperiaatteet.

Mitä SFS 6002 sähkötyöturvallisuuskoulutukset sisältävät?

SFS 6002 standardi luotiin, koska eurooppalaisen sähköalan standardisoimisjärjestö CENELECin määrittämän, kaikille sen jäsenmaille yhteisen standardin koettiin olevan hankala sen yrittäessä saada kerättyä eri maissa samaan aikaan voimassa olevat vaatimukset yhteen. Suomalainen SFS 6002 sisältää CENELECin standardin suomalaisen käännöksen sekä suomalaiset erityisvaatimukset sähkötyöturvallisuuden takaamiseen.

SFS 6002 sähkötyöturvallisuutta käsittelevillä kursseilla käydään yleensä läpi alan yleisimpiä vaaroja ja perehdytään tärkeimpiin sähkötyön tekemiseen liittyviin määräyksiin, ohjeisiin, työn organisointiin ja henkilöiden vastuisiin. Kursseilla kerrataan usein myös turvallisia työskentelytapoja sähkötöitä tehdessä.

Toimi näin

Etsi ja löydä sinua kiinnostava koulutus


Pyydä lisätietoa tai ilmoittaudu


Koulutuksenjärjestäjä on sinuun yhteydessä

Vertaile koulutuksia