🎓 MBA-stipendin hakuaika on auki 16.6. saakka. Lue lisää ja hae »

Näyttää 1-6 koulutusta 6 tuloksesta
Näin suodatamme hakutuloksia
Haluatko tietää, miten suodatamme hakutuloksia? Lue täältä lisää siitä, miten koulutukset listautuvat hakutuloksissa.
Näyttää 1-6 koulutusta 6 tuloksesta

Vartijakoulutus valmistaa turvallisuusriskien ennaltaehkäisemiseen

Turvallisuus on läsnä jokapäiväisessä elämässämme ja usein saatammekin huomata sen olemassaolon vasta sen puuttuessa. Vartijat työskentelevät vaara- ja uhkatilanteiden ennaltaehkäisemiseksi ja vartioivat esimerkiksi toimitiloja ja omaisuutta sekä suojaavat henkilön koskemattomuutta. Vartijan koulutus on luotu varmistamaan työtehtävän edellyttämä riittävä ammattitaito. 

Turvallisuusalan työtehtävät ovat monipuolisia sekä haastavia ja ne muuttuvat jatkuvasti. Useimmiten vartijat työskentelvät piiri- tai paikallisvartioinnissa, vahtimestaritehtävissä, raha- ja arvokuljetuksessa tai myymälätarkkailijana. Lisäksi vartija voi työskennellä myös hälytystehtävissä, valvomotehtävissä ja turvatarkastajana. Lainsäädäntö edellyttää kertauskoulutusten suorittamista säännöllisesti ja alalla toimivien tulisikin päivittää osaamistaan alan täydennyskoulutuksilla. Vartijakortti on voimassa viisi vuotta ja koulutuksen hinta määräytyy koulutuksen järjestäjän sekä koulutuksen laajuuden mukaan. Vartijan peruskoulutuksen (120h) hinta on noin 600-700€.

Etsitkö järjestyksenvalvojan koulutusta? Löydät Järjestyksenvalvojan koulutukset täältä.

Kuka voi suorittaa vartijakoulutuksen?

Vartijakoulutuksen vaatimuksia ovat soveltuvuus alalle sekä alalle vaadittava terveys ja toimintakyky. Vartijaksi voidaan hyväksyä 18 vuotta täyttänyt, mutta alle 68-vuotias rehellinen ja luotettava sekä henkilökohtaisilta ominaisuuksiltaan vartiointitehtäviin sopiva henkilö. Vartijan peruskoulutus kestää 120h, joka muodostuu väliaikaisen vartijan koulutuksesta (40 tuntia) sekä vartijan koulutuksesta (80 tuntia), jotka ovat myös osa turvallisuusalan ammattitutkintoa.

Väliaikaisen vartijan koulutus

Jos tarvitset vartijan pätevyyttä vain lyhyemmäksi aikaa, väliaikaisen vartijan koulutus on varteenotettava vaihtoehto. Väliaikaisen vartijan koulutuksen laajuus on 40 tuntia ja se mahdollistaa vartijana toimimisen enintään neljän kuukauden ajan. Jos väliaikaisen vartijan koulutuksen suorittamisen jälkeen haluaa jatkaa kouluttautumista, on mahdollista suorittaa vartijan peruskoulutus, joka on voimassa viisi vuotta.

Vartijan peruskoulutus

Vartijan peruskoulutus on 120 tunnin opintokokonaisuus, joka sisältää väliaikaisen vartijan koulutuksen 40 tuntia ja vartijan koulutuksen 80 tuntia. Vartijan peruskurssilla käsiteltäviä asioita ovat muun muassa:

  • turvallisuusalaa koskeva lainsäädäntö
  • vartijan toimivaltuuksia koskevt säädökset
  • ensiapu
  • palo- ja pelastustoiminta
  • vartijan toiminta
  • fyysisen voimankäytön perusteet
  • tekninen valvonta

Vartijan ammattitaito osoitetaan osallistumalla koulutuksen päätteeksi opetusaiheita käsittelevään kirjalliseen kokeeseen, johon kuuluu monivalintatehtäviä sekä perusteltuja vastauksia vaativia kysymyksiä. Koe on suoritettava hyväksytysti ja se tulee suorittaa kuuden kuukauden kuluessa koulutuksen alkamisesta. 

Vartijakortti

Vartijakortti on poliisiviranomaisen myöntämä todistus vartijaksi hyväksymisestä sekä vartijan koulutuksen voimassaolosta. Vartijakortin myöntämisen edellytyksenä on vartijan koulutuksen suorittaminen hyväksytysti.

Väliaikainen vartijakortti voidaan myöntää väliaikaisen vartijan koulutuksen suorittamisen jälkeen, jolloin henkilö voi toimia vartijana enintään neljä kuukautta. Vakinainen vartijakortti voidaan myöntää, kun hakija on suorittanut väliaikaisen vartijan koulutuksen sekä vartijan koulutuksen. Vakinainen vartijakortti on voimassa 5 vuotta.

Turvallisuusalan ammattitutkinto

Turvallisuusalan ammattitutkinnon (entinen vartijan ammattitutkinto) voi suorittaa kätevästi esimerkiksi oppisopimuksella. Ammattitutkinto on tarkoitettu vartiointialan tehtäviin aikoville tai niissä jo toimiville. Koulutus sopii siis erittäin hyvin myös jo alalla työskenteleville. Tutkinnolla teet näkyväksi vankan osaamisesi.

Tutkinnon suorittaneilla on laaja-alaiset valmiudet työskennellä vartioinnin ja järjestyksenvalvonnan eri tehtävissä. Koulutuksen kuluessa käsitellään esimerkiksi eri vartiointimuotoja, pelastustoimintaa, tilannehallintaa ja turvallisuusjärjestelmien käyttöä.

Vartijan koulutuksessa opit asiakaspalvelua

Vartijan koulutuksessa opit yhteiskunnan ja yksilön käyttäytymisen ymmärtämistä. Työ vaatii tasapuolisuutta, oikeudenmukaisuutta, luotettavuutta ja kulttuurituntemusta, joten myös näitä asioita käydään koulutuksissa läpi. Turvallisuusalalla työskentelevän on myös hyvä olla ulospäinsuuntautunut ja hyvistä viestintä- ja vuorovaikutustaidoista on alalla usein hyötyä. Vartijan työ on itsenäistä ja vastuullista. Se vaatii hyvää keskittymiskykyä sekä kykyä tehdä ripeitä päätöksiä. 

Turvallisuusalan koulutuksessa ja työtehtävissä edellytetään usein tietynlaista terveydentilaa. Henkilöllä tulee olla hyvä fyysinen kunto, sillä työ sisältää paljon seisomista ja kävelyä. Myös psyykkisen kunnon on oltava hyvä, sillä työ voi olla henkisesti kuormittavaa. 

Työn riskejä aiheuttavat lähinnä kanssakäyminen epäsosiaalisten henkilöiden kanssa ja mahdolliset fyysiset yhteydenotot. Siksi on tärkeää, että ammatissa ylläpidetään ja kehitetään jatkuvasti omaa asiakaspalvelu- ja viestintäosaamista kouluttautumalla.

Koulutustarve vartiointialalla on kasvanut

Vartijoiden työtilanne on hyvä ja ammattilaisista pulaa, joten vartijan koulutus kannattaa. Vartiointialalla yksityisten palveluntarjoajien määrä on kasvanut nopeasti, joka johtuu lisääntyneestä kysynnästä. Yhä useampi yritys ja julkisyhteisö haluaa ulkoistaa turvallisuustoimintonsa.

Palaa sivun alkuun

Lähteet: Poliisi; Ammattinetti.fi, Securitas.fi

Toimi näin

Etsi ja löydä sinua kiinnostava koulutus


Pyydä lisätietoa tai ilmoittaudu


Koulutuksenjärjestäjä on sinuun yhteydessä

Vertaile koulutuksia
Lisää samankaltaisia