Koulutus

Esihenkilön taloustaidot käytännössä (2 pv)

Brik, paikassa Espoo (+1 sijaintia)
Kesto
2 päivää
Hinta
1 490 EUR + alv 24 %
Seuraava toteutus
13 kesäkuuta, 2024 (+4 toteutusta)
Toteutustapa
Lähiopetus, Tilauskoulutus
Kesto
2 päivää
Hinta
1 490 EUR + alv 24 %
Seuraava toteutus
13 kesäkuuta, 2024 (+4 toteutusta)
Toteutustapa
Lähiopetus, Tilauskoulutus
alkaen 1 490 EUR + alv 24 % / osallistuja

Esihenkilön taloustaidot käytännössä (2 pv)

Ihminen kirjoittaa tietokoneella.

Hämmentävätkö esihenkilötyöhön liittyvät raha-asiat? Teetkö työssäsi merkittäviä taloudellisia päätöksiä, mutta kaipaat vahvistusta osaamiseesi? Kaihertaako epävarmuus taloustaidoissa?

Tämä koulutus antaa valmiudet yrityksen taloushallinnon perusteiden ymmärtämiseen ja vahvistaa kykyäsi tehdä valistuneita taloudellisia päätöksiä. Koulutuksesta saat käytännönläheistä talousosaamista, jota voit soveltaa omaan työhösi. Runsaat lasken­ta­teh­tävät auttavat opitun omak­su­mi­sessa. Koulutus on suun­ni­teltu erityisesti esihenkilöille, joille taloudenhallinta on osa työtä. Koulu­tukseen osal­lis­tu­minen ei edellytä aiempaa talous­hal­linnon koulu­tusta, vaan se vastaa kaikkiin yleisimpiin kysymyksiin aiheesta. 

Kasvotusten järjestettävässä pienryhmätoteutuksessa pääset opettelemaan taloustaitoja käytännönläheisesti valmentajan opastuksella. Tämä koulutus on saanut paljon kiitosta selkey­destään ja ymmär­ret­tä­vyy­destään! 

Hyödyt osallistujille

 • Saat kattavat tiedot yrityksen talous­hal­linnon eri osa-alueista
 • Opit yritys­ta­louden tärkeimmät käsitteet ja raportit
 • Osaat budje­toida toimin­taasi entistä ammat­ti­mai­semmin
 • Tunnet kirjan­pidon perus­pe­ri­aatteet ja osaat laatia tulos­las­kelman ja taseen sekä analy­soida niitä
 • Opit laskemaan erilaisten inves­tointien kannat­ta­vuutta ja tunnet rahoi­tuksen perus­pe­ri­aatteet
 • Opit laskemaan yrityksen tärkeimmät tunnus­luvut

Brik järjestää aiheista myös yrityksille räätälöityjä valmennuksia!

Seuraavat toteutukset

Tulossa 4 toteutusta

13 kesäkuuta, 2024

 • Lähiopetus
 • Espoo

17 syyskuuta, 2024

 • Lähiopetus
 • Espoo

11 joulukuuta, 2024

 • Lähiopetus
 • Espoo

Pyydä tarjousta

 • Tilauskoulutus
 • Suomi

Kohderyhmä

Koulutus on suun­ni­teltu kaikille johta­jille, esihenkilöille ja projek­ti­pääl­li­köille, jotka vastaavat jonkin osa-alueen talou­desta, mutta eivät tee päätyökseen talous­hal­linnon tehtäviä.

Aikataulu

PÄIVÄ 1.

08:30 Ilmoittautuminen ja aamukahvi

09:00Tilai­suuden avaus ja osal­lis­tujien odotukset koulu­tuk­selle

09:15 Mitä esihenkilön tulee tietää yritys­ta­lou­desta?

 • Talou­del­lisen toiminnan perus­pe­ri­aatteet
 • Tärkeimmät raportit ja tunnus­luvut
 • Esihenkilön vastuu talou­den­pi­dosta
 • Talou­den­pidon hyvät käytänteet

10:15 Tauko

10:30 Toiminnan suun­nittelu ja budje­tointi

 • Toiminnan tavoitteet ja päämäärät
 • Tavoit­teiden toteut­ta­misen talou­del­liset ulot­tu­vuudet
 • Osabud­jetit
 • Tulos­bud­jetti ja tase-ennuste
 • Tasa­painon löytä­minen tulojen ja menojen välillä

Harjoitus: Budjetin laati­misen osa-alueet

12:00 Lounas

13:00 Inves­toin­ti­las­kelmat

 • Inves­tointien suun­nittelu
 • Inves­toinnin kannat­ta­vuuden arvioi­minen eri lasken­ta­me­ne­tel­millä
 • Inves­toin­ti­riskien arviointi ja hallinta
 • Inves­toin­ti­las­kelmien tunnus­lukuja

Harjoitus: Inves­toin­ti­las­kelmien laati­minen

14:15 Kahvi

14:30 Yritys­ra­hoi­tuksen perusteet

 • Oma ja vieras pääoma
 • Tulo­ra­hoitus
 • Osak­kee­no­mis­tajan näkö­kulma yritys­toi­mintaan
 • Rahoi­tus­lai­tokset ja muut rahan­lähteet

15:30 Koulutuspäivä päättyy

PÄIVÄ 2.

08:30 Aamukahvi

09:00 Tulos­las­kelma

 • Kirjan­pidon perus­pe­ri­aatteet
 • Yrityksen tuloksen muodos­tu­minen
 • Tulos­las­kelman laati­misen peri­aatteet
 • Tulos­las­kelman tärkeimmät tunnus­luvut ja niiden tulkinta
 • Poik­keamien tunnis­ta­minen
 • Kate­tuot­to­las­kelmat

Harjoitus: Tulos­las­kelman tunnus­luvut ja niiden analy­sointi

10:30 Tauko

10:45 Tase

 • Miten tase laaditaan?
 • Taseen tärkeimmät tunnus­luvut ja niiden tulkinta
 • Poik­keamien tunnis­ta­minen
 • Tilin­pää­tös­tie­tojen analy­sointi ja vertailu
 • Mihin rahoit­tajat ja analyy­tikot kiin­nit­tävät huomiota taseessa?

Harjoitus: Taseen tulkit­se­minen

12:00 Lounas

13:00 Kassa­virta ja käyt­tö­pääoman riit­tävyys

 • Tulo- ja meno­vir­tojen synk­ro­nointi
 • Kolme kassa­virtaa
 • Mitä kassa­virrat kertovat
 • Käyt­tö­pää­oma­tarpeen laske­minen
 • Keinoja kassa­virran tasa­pai­not­ta­miseen

Harjoitus: Käyt­tö­pääoman riit­tä­vyyden arvioi­minen

14:30 Kahvi

14:45 Orga­ni­saation tehok­kuuden arvioi­minen

 • Sijoi­tetun pääoman tuotto
 • Erilaiset kier­to­no­peudet
 • Henki­löstön tuot­tavuus

Harjoitus: Toiminnan tehok­kuuden mittaa­minen

15:15 Loppukeskustelu

15:30 Päivä päättyy

Koulutuspaikka

Life Science Center, Keilaranta 10-18, Espoo.

Kouluttaja

KTT Jari Salminen tarjoaa vankkaan osaamiseen perustuvaa käytännönläheistä valmennusta monilta johtamisen osa-alueilta. Yli 20-vuotisen valmentajauransa aikana Jari on kouluttanut yli 10 000 johtajaa ja esihenkilöä. Näissä valmennuksissa on käyty lukuisia mielenkiintoisia keskusteluita, joiden antia Jari haluaa välittää valmennustyössään muillekin. Jari valmentaa muutoksen johtamisen ohella laaja-alaisesti johtamistyöhön liittyviä aiheita, kuten esihenkilötyö ja tiimitoiminta, yritystalous sekä asiantuntijapalveluiden myynti.

Erityis­osaa­mi­sa­lueet:

 • Stra­te­ginen johta­minen ja haas­tavien muutos­ti­lan­teiden hallinta
 • Johta­minen ja esimiestyö
 • Asiantuntijamyynti
 • Johta­mis­vies­tintä
 • Yritystalous
 • Tiimityö
 • Tehokkaat toimin­ta­tavat ja kiireen hallinta
 • Muut ihmisten johta­miseen liit­tyvät teemat

Kustannukset

Tilai­suuden hinta on 1490 /​hlö+ alv 24%, joka sisältää koulu­tus­ma­te­ri­aalin, lounaan sekä kahvi­tar­joilut päivän aikana.

Onko yrityksessäsi useita koulutuksesta kiinnostuneita? Kysy ryhmäalennusta tai pyydä tarjousta räätälöitynä organisaatiollesi.

Brik sosiaalisessa mediassa

Ota yhteyttä

Ota yhteyttä

Haluatko tietää lisää koulutuksesta Esihenkilön taloustaidot käytännössä (2 pv)? Täytä yhteystietosi, niin koulutuksen järjestäjä ottaa sinuun yhteyttä.

reCAPTCHA logo Tämä sivusto on suojattu reCAPTCHA:lla, ja Googlen tietosuojakäytäntö ja käyttöehdot ovat voimassa.
Brik
Keilaranta 12
02150 Espoo

Brik on vaikuttavin lähijohtamisen valmentaja!

Erityisosaamisemme muodostuu ajattelun konkreettisesta ja käytännönläheisestä haastamisesta fasilitointitekniikoiden avulla. Haastamisemme pohjautuu suomalaisen työelämän haasteiden syvälliseen ja ajantasaiseen ymmärrykseen sekä vankkaan kokemukseen ihmislähtöisen johtamisen kehittämisestä. Kahdenkymmenen toimintavuotemme aikana olemme kouluttaneet yli 7000 johtajaa, esihenkilöä ja asiantuntijaa sadoista eri toimialoilla toimivista organisaatiosta....

Lue lisää kouluttajasta Brik ja katso koulutustarjonta täältä

Arvioinnit

Keskiarvo: 4,7

Perustuu 16 arviointiin
Kirjoita arviointi
5/5
Jere Lauha
17 touko 2023
Esihenkilön taloustaidot käytännössä

Paljon tuli uutta asiaa, jota pystyy hyödyntämään yrityksen kehittämisessä.

5/5
Joonas Hirn
22 kesä 2022
Erinomainen koulutus!

Erinomainen koulutus! Jarilla oli mukavan elävä ja käytännönläheinen tapa käydä asiat läpi. Sisältö vastasi odotuksia.

5/5
Osallistuja
06 loka 2021

Koulutus oli käytännönläheinen, keskusteleva ja innostava. Talouslukujen lisäksi kävimme antoisaa ajatustenvaihtoa myös johtamisen haasteista. Kouluttaja oli erittäin miellyttäv...

Näytä lisätiedot
Sponsoroitu