Valitse sivuston käyttötapa: Mobiili

Tiiminvetäjien tehovalmennus

Brik
Yhteenveto
2 päivää
1 290 EUR + alv 24 %
19.11.2019 09:00
   
Helsinki
Avoin koulutus

Tiiminvetäjien tehovalmennus

Tiiminvetäjien tehovalmennus

Millaista johtamista tiimi tarvitsee eri kehitysvaiheissa?

Koulu­tuk­sessa käydään läpi tiimin­ve­täjän vastuuta ja tehtäviä, ja paneu­dutaan tiimi­toi­minnan moni­puo­liseen kehit­tä­miseen. Koulu­tuksen avulla kartutat osaa­mistasi tiimin­ve­täjänä ja saat kattavan kuvan tiimi­toi­minnan hyödyistä ja sen tavoit­teista.

Koulu­tuksen aikana käydään syste­maat­ti­sesti läpi tiimior­ga­ni­saation raken­ta­misen vaiheet sekä tiimin­ve­täjän rooliin ja vastuisiin liit­tyviä näkö­kulmia ja haas­teita.

"Asiantuntevat luennoitsijat ja kirja plussaa. Paljon on uusia ideoita ja eväitä repussa, nyt vaan siirtämään ideat käytäntöön tiimin hyväksi."

"Koulutus oli kaikin tavoin hyvä kokemus ja yksi parhaista, missä olen elämäni aikana ollut. Materiaalit ovat hyviä ja tulen hyödyntämään niitä."

"Käytännönläheinen kurssi, missä huokui kouluttajan kokemus, ei pelkkä kirjatieto. Todellakin sain innostusta, ajatuksia, virtaa ja työkaluja työhön tiiminvetäjänä. Myös uskoa omaan tekemiseen. Kiitos."

Koulutuksen käytyäsi

 • Ymmärrät tiimi­toi­minnan hyödyt ja tavoitteet

 • Kehität johta­mis­tai­tojasi ja vaikut­ta­vuuttasi tiimin­ve­täjänä

 • Tunnistat tiimisi vahvuudet ja osaat hyödyntää sen poten­ti­aalia

 • Osaat viestiä tiimin jäsenen vastuista ja haastaa tiimiäsi kehit­tymään

 • Tunnistat tiimin kehi­tys­vaiheet ja niiden johta­misen erityis­piirteet

 • Ymmärrät yhteistyön ja tiimityön dyna­miikkaa

 • Ymmärrät miten voit turvata oman jaksa­misesi ja kehit­ty­misesi tiimin­ve­täjänä

Kohderyhmä

Koulutus on tarkoi­tettu tiimin­ve­tä­jille toimia­lasta riip­pu­matta. Valmennus sopii erin­omai­sesti myös johdolle ja niille asian­tun­ti­joille, joiden tehtävänä on kehittää tiimior­ga­ni­saation toimintaa.

Koulutuksen aikataulu

Päivä 1

8.30 Aamupala

9.00 Mitä tiimi­toi­min­nalla tavoi­tellaan?

 • Hyvän tiimin ominai­suudet
 • Tiimiorganisaation hyödyt
 • Mistä tulos syntyy?
 • Tiimi­so­pi­muksen laati­minen

10.15 Tauko

10.30 Tiimin­ve­täjän rooli ja tehtävät

 • Mitä työnantaja ja tiimin jäsenet odot­tavat tiimin­ve­tä­jältä?
 • Tiimin­ve­täjän iden­ti­teetti. Tekijä vai tiimin­vetäjä?
 • Tiimin­ve­tä­jästä tiimi­val­men­ta­jaksi
 • Tiimin onnis­tu­misen edel­ly­tysten varmis­ta­minen
 • Tiimin kehitysvaiheet ja niiden johtaminen

12.00 Lounas

13.00 Vaikuttava tiiminvetäjä

 • Johta­mis­taidot ja johta­mis­tyyli
 • Rohkeus puuttua ja vaikuttaa
 • Tiimin­ve­täjän vuoro­vai­ku­tus­taidot
 • Tehokkaan vies­tinnän perusteet

14.15 Kahvitauko

14.30 Mitä tiimin jäse­neltä voi edellyttää?

 • Tiimin jäsenen vastuut
 • Tiimityötaidot ja yhteiset pelisäännöt
 • Tiimin jäsenten haastaminen kehittymään

16.00 Tilaisuus päättyy

Päivä 2

8.30 Aamupala

09:00 Yhteistyön dyna­miikka

 • Systeeminäkökulma organisaatioon
 • Yhteistyö vs. kilpailu
 • Wall Street -peli vai Yhteisö -peli

10:15 Tauko

10:30 Kollek­tii­vinen älykkyys

 • Kollek­tii­vinen älykkyys tiimi­työssä
 • Tiimiälyn fasilitointi
 • Luova ongelmanratkaisu

12:00 Lounas

13:00 Itsensä johta­minen

 • Itsensä johta­misen haasteet
 • Quan­tified Self
 • Aivot ja stressi
 • Kiireilytesti

14:15 Kahvitauko

14:30 Ajan­käytön hallinnan tekniikat

 • Toimintatapojen muuttaminen
 • Tehosta työta­pojasi ja kaappaa aikaa itsellesi
 • Tietoisuus tästä hetkestä

16:00 Tilaisuus päättyy

Koulutuspaikka

Hotel Haven

Unio­ninkatu 17

00130 Helsinki

Kouluttajat

Annina EklundDI, kouluttaja Annina Eklund on valmistunut diplomi-insinööriksi Aalto-yliopistosta. Hänen opintonsa painottuivat tekniikan lisäksi tuotantotalouteen, työpsykologiaan ja johtamiseen.

Anninalla on kokemusta teknologiateollisuuden asiantuntijatehtävistä, projektityöskentelystä sekä pitkäjänteisestä tutkimus- ja kehitystyöstä. Kouluttajana hän on kiinnostunut erityisesti työhyvinvoinnin, itsensä johtamisen ja projektinhallinnan aihepiireistä.


Tommi Lindholm

KTM, kouluttaja Tommi Lindholm on toiminut kansainvälisissä strategisissa, analyyttisissa ja myyntiä tukevissa asiantuntijatehtävissä ICT -teollisuuden, pankkisektorin sekä liikkeenjohdon konsultoinnin parissa.

Tommilla on myös kokemusta yrittäjyyden ja innovaatioiden saralta. Aikaisempina työnantajina ovat toimineet mm. Nokia Oyj, Stanton Chase International sekä Nordea Oyj.

Kustannukset

Tilaisuuden hinta on 1290 eur/hlö + alv 24%, joka sisältää koulutusmateriaalin, lounaan sekä kahvitarjoilun. Lisäksi osallistumismaksuun kuuluu Taitava tiimivalmentaja-kirja. Jos yrityksessäsi on useita koulutuksesta kiinnostuneita (väh. 3 hlöä), tiedustele ryhmäalennusta J-Impactilta.

Ota yhteyttä kouluttajaan

Haluatko tietää lisää koulutuksesta Tiiminvetäjien tehovalmennus? Täytä yhteystietosi, niin koulutuksen järjestäjä ottaa sinuun yhteyttä.

Brik

Brik

Kaipaavatko työsukset voitelua? Narisevatko tuloksenteon saranat? Tule hakemaan uutta pontta tekemiseen!

Brik valmentaa työmaailman huipputyyppejä ja menestyviä joukkueita. Yhteensä lähes puolen vuosisadan valmennuskokemuksen pohjalta Brikin osaajat tietävät, että innostava ja kannustava ilmapiiri tuottavat tulosta tehokkaammin kuin yksisuuntainen opetus. Valmennuksissa luodaan positiivinen ilmapiiri, jossa on turvallista kokeilla uutta ja rohkaistua revittelemäänkin! Ei...


Lue lisää kouluttajasta Brik ja katso koulutustarjonta täältä

Yhteystiedot : Brik

Brik

Metsänneidonkuja 4
02130 Espoo

 Näytä puhelinnumero
www.brik.fi


Arvioinnit

Kati Hämäläinen
(4)
Koulutus oli todella mielenkiintoinen ja sain uusia ideoita itselle paljon.
Koulutukseen osallistunut
(5)
Hyvä, että päivät olivat peräkkäiset, niin asia pysyi mielessä ja keskiviikon aiheet jatkuivat suoraan torstaina.
Arvioinnit
Arvioinnit
(4,5)
Perustuu 2 arviointiin
Näytä koulutuksen arvioinnit
Arvioinnit kouluttajasta
(4,6)
Perustuu 36 arviointiin
Näytä kouluttajan kaikki arvioinnit
Yhteydenotto

Saadaksesi lisätietoa aiheesta Tiiminvetäjien tehovalmennus täytä seuraavat tiedot:

Tämäkin voisi kiinnostaa sinua...

Haastaako esimiestyö?

Haastaako esimiestyö? Tarvitsetko lisää työvälineitä johtamiseen? Haluatko kehittyä johtajana? Johtamiskoulutus livenä tai verkossa – tutustu!