Valitse sivuston käyttötapa: Mobiili
Mitä on osaamisen kehittäminen?

Mitä on osaamisen kehittäminen?

Osaamisen kehittäminen tarkoittaa sellaisten taitojen ja valmiuksien kehittämistä, jotka vievät sinua eteenpäin niin henkilökohtaisella tasolla ja kuin urallasi. Osaamisen kehittäminen voi olla väline saavuttaa jokin tietty tavoite, kuten uuden ohjelmiston käyttöönotto. Se voi myös olla väline pidemmän aikavälin haaveiden kirkastamiseen. Osaamisen kartuttaminen, itsensä kehittäminen, uuden oppiminen ja oman jutun etsiminen kun voivat viedä aikaa.

Käytännössä osaamisen kehittäminen viittaa usein täydennyskouluttautumiseen. Täydennyskoulutus käsittää monia eri oppimisen ja opiskelun muotoja – kaikkea yliopistojen kursseista ja koulutusyritysten asiantuntijakoulutuksista aina konferensseihin ja messuihin saakka. Laajemmin tarkasteltuna osaamisen kehittäminen tähtää työyhteisön ja koko organisaation kehittämiseen ja toiminnan menestyksekkääseen ylläpitämiseen. Organisaation tavoitteet ja toimintatavat määrittävät osaamisen kehittämisen käytäntöjä.

Osaamisen kehittäminen – paremman uran tähden

Nykypäivänä "osaamisen kehittäminen" voidaan varmasti määritellä useilla eri tavoilla. Yleisesti sitä pidetään läheisenä terminä henkilöstön kehittämiselle. Osaamisen kehittäminen pitää sisällään sekä toiminnan eli taitojen ja kyvykkyyksien kehittämisen että tarkoituksen eli jonkin tehtävän suorittamisen käyttöönottamalla hankittuja taitoja ja kyvykkyyksiä.

Osaamisen kehittämistä kannattaa ajatella yksittäisten toimintojen sijaan jatkuvana prosessina – ammattitaidon tai osaamisen kehittämisenä koko työuran ajan. Kun henkilöstön osaamista kehitetään jatkuvasti ja työpaikalla vallitsee oppimiseen sekä itsensä kehittämiseen kannustava kulttuuri, varaudutaan samalla fiksusti tulevaisuuden haasteisiin.

Miksi osaamisen kehittäminen on tärkeää?

Osaamisensa ja itsensä kehittäminen on oleellista kaikille työelämässä mukana oleville ja työtä etsiville. Se on oleellista myös kaikille yrityksille ja organisaatioille. Kun työntekijöiden taidot ja valmiudet hoitaa tehtäviään kasvavat, hyötyy niin työnantaja kuin työntekijä. Osaava ja ajassa kiinni oleva organisaatio on tehokas ja tuottava.

Osaamisen kehittäminen johtaa kehitykseen organisaation sisällä, mutta myös henkilökohtaisella puolella. Yksilölle osaamisen kehittäminen (itsensä kehittäminen) voi olla ammattitaidon päivittämistä, laajentamista tai syventämistä tai kokonaan uuden osaamisen hankkimista.

On tärkeää muistaa, että osaamisen kehittäminen teknisten tai ulkoisten tekijöiden vuoksi ei kanna hedelmää ikuisesti. Kehittämisen keskiössä on yksilö, ihminen. Hänen tulee tuntea hyötyvänsä ja kasvavansa osaamisen kehittämisen myötä. Kun motivaatio on sisäistä, tulee sijoitus osaamisen kehittämiseen kasvamaan korkoa – ja kunnolla.

Kuka tarvitsee osaamisen kehittämistä?

Osaamisen kehittämistä tarvitsevat niin yksilöt eli työntekijät ja yrittäjät kuin organisaatiotkin. Organisaatiot tarvitsevat ammattitaitoisia tekijöitä ja työntekijät haluavat pärjätä työssään ja nauttia osaamisestaan.

Mitä osaamisen kehittäminen on käytännössä?

 • "Caset"
 • Coaching
 • Itseopiskelu
 • Työssä oppiminen
 • Työnkierto
 • Mentorointi
 • Sisäinen koulutus, perehdyttäminen ja työnopastus
 • Itseopiskelu (esim. nettimateriaali ja podcastit)
 • Kurssit ja koulutukset
 • Ammattikirjallisuus
 • Seminaarit ja konferenssit
 • Tutkintokoulutus
 • Organisaatiokohtaisesti toteutettavat koulutus- ja kehittämisohjelmat
 • Henkilökohtainen tai ryhmässä tapahtuva coachaus, sparraus ja mentorointi
 • Osallistuminen oman työpaikan tutkimus- ja kehityshankkeisiin ja projekteihin
 • Webinaarit, MOOCit ja verkkokurssit
 • Konsultointi

 

Jos osaamisen kehittäminen käytännössä kiinnostaa, löydät helpotusta opinjanoosi Koulutus.fi:stä. Olemme keränneet yhteen tuhansia koulutuksia  oppilaitoksilta, asiantuntijaorganisaatioilta ja koulutusyrityksiltä eri koulutusaiheista. Jos tarvitset apua oikean koulutuksen löytämisessä, voit myös ottaa yhteyttä meihin ja jättää tiedot koulutustarpeistasi.

Katso kaikki koulutuskategoriat täältä

Koulutusten joukosta löydät kaikkea avoimista kursseista ja yrityskohtaisesti räätälöitävistä koulutuksista aina etä- ja verkkokursseihin. Voit hakea koulutuksia hakukoneesta valitsemillasi parametreilla. Koulutusesittelyistä löytyy tietoa kunkin koulutuksen sisällöstä, aikataulusta, hinnoista ja muusta.

Viimeksi päivitetty: 25 kesä 2019

Nämäkin voisivat kiinnostaa sinua:

Viimeksi päivitetty 4.7.2019

Kattava osaaminen auttaa myös sosiaali- ja terveysalalla

Miten sosiaali- ja terveysalalla työskentelevät viihtyisivät ja jaksaisivat töissä paremmin, eivät haluaisi vaihtaa alaa tai jopa palaisivat takaisin alan töihin?

Lue lisää
Viimeksi päivitetty 20.4.2017

Koulutusalan kysely 2017 – Henkilöstöhallinto

Koulutus.fi:n vuosittainen Koulutuskysely toteuttiin tänä vuonna ensimmäistä kertaa myös henkilöstöhallinnon ammattilaisten keskuudessa. Kyselyn tulokset osoittavat, että koulutusalan kehitysnäkymät pysyvät myönteisinä vuodelle 2017.

Lue lisää
Viimeksi päivitetty 26.4.2019

OSA 1: Pomojen vastaukset – nämä piirteet alaisissa ärsyttävät

Kyselymme mukaan pomoja näyttää kyselyn perusteella ärsyttää eniten huonon ilmapiirin luominen työpaikalla. Seuraavaksi eniten pomoja ärsyttää piittaamattomuus yrityksen arvoja kohtaan sekä toistuviin myöhästelyihin sortuminen.

Lue lisää
studentum.fi
Koulutusvinkkejä suoraan sähköpostiisi?
Tilaa uutiskirjeemme ja pysy ajan tasalla! Saat koulutusvinkkejä ja tietoa ajankohtaisista teemoista osaamisen kehittämisen saralla.