Hyvän johtajan 8 ominaisuutta

Kaikki tunnistavat hyvän hyvän johtajan, kun näkevät sellaisen. Mitä ovat hyvän johtajan olennaiset ominaisuudet? Löytyykö sinulta niitä?

Johtajat

Ihmiset määrittelevät hyvän johtajuuden monin eri tavoin, ja johtajilta voidaan vaatia erilaisia kykyjä eri toimialoilla ja organisaatioissa. Samalla kuitenkin suuri osa meistä tunnistaa hyvän johtajan, kun näemme sellaisen. Täytyy siis olla olemassa joitakin yleispäteviä ja olennaisia ominaisuuksia, joita hyvillä johtajilla yleensä on.

Listasimme kahdeksan tärkeää hyvän johtajan kykyä ja piirrettä. Löytyykö sinulta näitä johtajan ominaisuuksia?

1. Delegointikyky

Jos omalle työpöydälle alkaa kertyä liikaa tehtävää, alkaa työn laatu todennäköisesti kärsiä. Kyky delegoida työtehtäviä tiimiläisille on yksi tärkeimpiä johtajan ominaisuuksia. Hyvä johtaja tietää, että parhaimmat tulokset saavutetaan kaikkien kompetensseja hyödyntäen: ”Kukaan ei voi tehdä kaikkea, mutta kaikki voivat tehdä jotain.”

2. Rehellisyys

Työntekijät ovat tietyllä tapaa heijastus firman johdosta. Johtajan vastuulla on asettaa työyhteisössä taso rehellisyydelle ja työnteon etiikalle. Jos työntekijä epäonnistuu, on tärkeää, että hän ei pelkää myöntää virhettään ja lakaise asiaa maton alle. Kun johtaja toimii esimerkkinä ja osoittaa rehellisesti virheensä, uskaltaa tiimi seurata perässä ja toimia samoin.

3. Hyvät kommunikaatiotaidot

Johtajan on tärkeää kertoa tavoitteista ja toimintatavoista johdonmukaisella tavalla. Onnistunut informointi helpottaa työntekoa ja vähentää väärinymmärrysten riskiä. Erityisen tärkeää on sanoittaa organisaation visio ja missio sekä varmistaa, että ne ovat kaikkien organisaatiossa työskentelevien tiedossa. Selkeä visio motivoi työntekijöitä suoriutumaan paremmin, mikä heijastuu lopulta tuloksiin. Jos olet kiinnostunut oppimaan lisää hyvän johtajan kommunikaatiotaidoista, tutustu erilaisiin kommunikaatiokoulutuksiin.

4. Sitoutuneisuus

Hyvä johtaja vaatii ahkeraa työntekoa sekä alaisiltaan että itseltään. Kun pomo on sitoutunut ja satsaa työhönsä, ovat työntekijätkin todennäköisemmin motivoituneita. Kun johtaja osoittaa olevansa sitoutunut organisaatioon ja sen arvoihin, hän levittää hyvää energiaa ja työintoa myös muihin tiimiläisiin.

5. Itsevarmuus

Kun asiat eivät etene suunnitelmien mukaisesti, voi johtaja kokea huolta yrityksen tulevaisuudesta. Haastavina aikoina on tärkeää pitää työntekijöiden motivaatio yllä, eikä antaa epätoivolle tai paniikille valtaa. Hyvä johtaja säilyttää tällaisissa tilanteissa luottavan ja varman asenteen, ja motivoi alaisia yhteisten tavoitteiden kautta. Itsevarma johtaja hallitsee ryhmän toiminnan ja dynamiikan kaikissa käänteissä. Jos haluat oppia lisää siitä, miten ryhmät toimivat ja kehittyvät, tutustu tiimien johtamisen koulutuksiin.

6. Positiivisuus ja huumorintaju

Jos tavoitteita ei täysin saavuteta ja stressitasot työpaikalla nousevat, kärsivät ihmisten väliset suhteet helposti. Hurtti huumori ja lempeä asenne ovat työkaluja, joita johtaja voi käyttää rohkaistakseen työntekijöitä ja edistääkseen hyvää työilmapiiriä. Positiivisen energian avulla vastoinkäymisetkin voidaan kääntää motivaatioksi.

7. Luovuus

Hyvän johtajan luovuus ilmenee kykynä nähdä mahdollisuuksia tilanteissa, joissa muut näkevät vain ongelmia. Ongelmiin löytyy harvoin helppoja ratkaisuja, mutta johtajan luova ajattelutapa voi olla avain uudenlaisiin ratkaisuvaihtoehtoihin. 

8. Kyky inspiroida

On tärkeää pystyä innostamaan muita, jos toivoo yrityksensä saavuttavan asetetut tavoitteet. Hyvä johtaja inspiroi työntekijöitä esimerkin voimalla ja osoittaa tekemisellään tavoittelevansa yrityksen vision ja mission saavuttamista. Hyvä johtaja motivoi työntekijöitään myös huomioimalla näiden työpanoksen ja saavutukset. Opi lisää visiosta ja inspiroinnista esimerkiksi strategisen johtamisen koulutuksissa.

Miten sinä voit kehittää omia johtamistaitojasi?

Haluatko kehittää itseäsi johtajana? Tutustu erilaisiin johtajuusaiheisiin koulutuksiin ja löydä mielenkiintoasi vastaava kurssi! Koulutuksissa saat käytännön työkaluja kehittää taitojasi, ja hankit lisää varmuutta johtajan tehtävääsi.

Johtajakoulutukset

 

Kuvassa koulutus.fi:n sisältötiimi

koulutus.fi:n sisältötiimi

(Näytä lisää)

Mainokset