Johtajat
03 maalis 2020

Hyvän johtajan 8 ominaisuutta

Ihmiset määrittelevät hyvän johtajuuden monin eri tavoin, ja johtajilta voidaan vaatia erilaisia kykyjä eri toimialoilla ja organisaatioissa. Samalla kuitenkin suuri osa meistä tunnistaa hyvän johtajan, kun näemme sellaisen. Täytyy siis olla olemassa joitakin yleispäteviä ja olennaisia ominaisuuksia, joita hyvillä johtajilla yleensä on.

Listasimme alle kahdeksan tärkeää hyvän johtajan kykyä ja piirrettä. Löytyykö sinulta näitä johtajan ominaisuuksia?

1. Delegointikyky

Jos ihmisellä alkaa olla liikaa tehtävää, alkaa työn laatu todennäköisesti kärsiä. Kyky delegoida työtehtäviä alaisille on yksi tärkeimpiä johtajan ominaisuuksia. Hyvä johtaja tietää, että parhaimmat tulokset saavutetaan kaikkien kompetensseja hyödyntäen: ”Kukaan ei voi tehdä kaikkea, mutta kaikki voivat tehdä jotain.”

2. Rehellisyys

Työntekijät ovat tietyllä tapaa heijastus firman johdosta. Johtajan vastuu on asettaa työyhteisössä taso rehellisyydelle ja työnteon etiikalle. Jos työntekijä epäonnistuu, on tärkeää, että hän ei pelkää myöntää virhettään ja lakaise asiaa maton alle. Kun johtaja toimii esimerkkinä ja osoittaa rehellisesti virheensä, uskaltaa tiimi seurata perässä ja toimia samoin.

3. Hyvät kommunikaatiotaidot

Johtajan on tärkeää kertoa tavoitteista ja toimintatavoista johdonmukaisella tavalla. Onnistunut informointi helpottaa työntekoa ja vähentää väärinymmärrysten riskiä. Erityisen tärkeää on sanoittaa organisaation visio, jonka tunnettavuudesta johtaja huolehtii. Selkeä visio inspiroi työntekoa, mikä heijastuu lopulta tuloksiin. Jos olet kiinnostunut oppimaan lisää johtajan kommunikaatiosta, tutustu erilaisiin kommunikaatiokoulutuksiin.

4. Sitoutuneisuus

Hyvä johtaja vaatii ahkeraa työntekoa sekä alaisiltaan että itseltään. Yksi työntekijöitä parhaiten motivoivista keinoista on pomon sitoutuneisuus ja kova työpanos. Osoittamalla sitoutuneisuutensa johtaja ei vain saa kunnioitusta, vaan myös levittää energiaa ja työintoa.

5. Itsevarmuus

Kun asiat eivät etene suunnitelmien mukaisesti, voi johtaja kokea huolta yrityksen tulevaisuudesta. Haastavina aikoina on tärkeää pitää työntekijöiden motivaatio yllä, eikä antaa epätoivolle tai paniikille valtaa. Hyvä johtaja säilyttää tällaisissa tilanteissa luottavan ja varman asenteen, ja motivoi alaisia yhteisten tavoitteiden kautta. Itsevarma johtaja hallitsee ryhmän toiminnan ja dynamiikan kaikissa käänteissä. Jos haluat oppia lisää siitä, miten ryhmät toimivat ja kehittyvät, tutustu ryhmän johtamisen kursseihin.

6. Positiivisuus ja huumorintaju

Jos tavoitteita ei täysin saavuteta ja stressitasot työpaikalla nousevat, kärsivät ihmisten väliset suhteet helposti. Huumori on työkalu, jota johtaja voi käyttää rohkaistakseen työntekijöitä ja edistääkseen hyvää työilmapiiriä. Positiivisen energian avulla vastoinkäymisetkin voidaan kääntää motivaatioksi.

7. Luovuus

Hyvän johtajan luovuus ilmenee kykynä nähdä mahdollisuuksia tilanteissa, joissa muut näkevät vain ongelmia. Ongelmiin löytyy harvoin helppoja ratkaisuja, mutta johtajan luova ajattelutapa voi olla avain uudenlaisiin ratkaisuvaihtoehtoihin. 

8. Kyky inspiroida

Alaisten inspirointi on elintärkeä kyky, kun johtaja tahtoo yrityksensä saavuttavan tulevaisuuden tavoitteet. Hyvä johtaja inspiroi työntekijöitä yhteisellä visiolla, jota kohti alaiset voivat pyrkiä. Menestynyt johtaja myös motivoi työntekijöitään huomioimalla näiden panokset ja saavutukset. Opi lisää visiosta ja inspiroinnista esimerkiksi strategisen johtamisen koulutuksessa.

Kuinka sinä voit kehittää johtamistaitojasi ja johtajan ominaisuuksiasi?

Haluatko kehittää itseäsi johtajana? Tutustu erilaisiin johtajuusaiheisiin koulutuksiin ja löydä mielenkiintoasi vastaava kurssi! Koulutuksissa saat käytännön työkaluja kehittää taitojasi, ja hankit lisää varmuutta johtajan tehtävääsi.

Johtajakoulutukset

Viimeksi päivitetty: 03 maalis 2020

Nämäkin voisivat kiinnostaa sinua:

Viimeksi päivitetty 18.1.2022

Pomodorolla aika haltuun

Tutustu Pomodoro-menetelmään, joka on suosittu ja yksinkertainen ajanhallinnan tekniikka, josta voit saada apua ja puhtia työskentelyysi vaikka heti!

Lue lisää
Viimeksi päivitetty 5.5.2023

Kaisa Kannukselan oppimiskäyrä ollut huima

Suomen Pakolaisavun kotimaan ohjelmajohtajana työskentelevällä Kaisa Kannukselalla on takanaan yli vuosi MBA-opintoja.

Lue lisää
Viimeksi päivitetty 6.7.2023

Sano hei ChatGPT:lle

Mikä on ChatGPT? Miten se toimii ja mitä jokaisen tulisi siitä tietää?

Lue lisää
studentum.fi
Tilaa uutiskirjeemme
Saat koulutusvinkkejä, tarjouksia ja uutisia suoraan sähköpostiisi.