🎓 MBA-stipendin haku on avattu! Hae stipendiä 16.6. mennessä »

Henkinen omaisuus ja yritystoiminta - Foorumi

22.7.2011 10.09   Pk-yrittäjä

Pohjimmillaan kysymyksessä on yritystoiminnan vastuiden vastapainoksi edellytettävien oikeuksien tasapainosta niin, että oikeuksien tulee olla suuremmat kuin vastuut, muuten yritystoiminnalta viedään pohja. Useimmiten asia konkretisoituu innovaatioita suunnittelevissa, valmistavissa, käyttävissä tai niihin liittyvässä kaupankäynnissä.

Kun seuraa eri auktorisoitujen tahojen koulutuksia aiheesta, pääsääntöisesti asiaa tai asiasta koulutetaan vain osaa, eli patentit ja mallisuojat ja vastuihin liittyvät tekijänoikeudet jäävät kokonaan käsittelemättä. Nyt on KEKE ry:n toimesta ilmeisesti ensimmäisen kerran kyseistä kokonaisvaltaista IP koulutusta tarjolla, käytännön esimerkeillä höystettynä. Koittakaapa etsiä, löydättekö suomen lainsäädännöstä direktiiviä 2004/48/EY ?

Teollisuuteen liittyviä tekijänoikeuksia yritetään hallinnoida 404/61 yli 50 vuotta vanhalla lailla, jota on paikattu japarsittu yli 350 kertaa ja kuitenkin innovaatiot vastuineen samassa ajassa ovat totaalisesti muuttuneet ja muuttaneet muotoaan kehittyneen vastuulainsäädännön ansiosta. Kun tekijänoikeus on mielletty vain taiteeseen kuuluvaksi, ei niihin teollisuudessa liittyvä rikoksiakaan joko haluta tai osatu tutkia, oikein. Rkokoslain käsittelykin on pysähtynyt, juuri puuttuvan direktiivi takia koska se ja sen teksti viittaa suoraan puuttuvaan vielä ratifioimattomaan direktiin eli kysymyksessä on KOM (2006) 168 lopullisen käsittely. Siinä ja sen käsittelyssä on viitauksia myös tämän vastuulainsäädäntöä käsitteleviin asioihin kuten 1/3 .Eli, heps kukkuu.


RE: Henkinen omaisuus ja yritystoiminta
14.9.2011 15.25   Olli Puolitaival

Arvoisa pk-yrittäjä on iskenyt asian ytimeen. Suomen valtio on laiminlyönyt ko. direktiivin ratifioimisen tarkasti ja oikein kansalliseen lainsäädäntöön. Onko se ollut tahallista? Mikä seuraus siitä on suomalaisille keksijöille, kehittäjille, suunnittelijoille, jotka panostavat omaa henkistä kapasiteettiaan ja varallisuuttaan luoden uusia tuotteita ja menetelmiä, joilla voi parhaassa tapauksessa päästä huomattaviin säästöihin. Kun velvoittava lainsäädäntö ei ole kunnossa niin onko Suomen valtio vastuussa mahdollisista vahingoista joita voi aiheutua em. tahoille esim. siten, että em. tahojen valmiit suunnitelmat otetaan (varastetaan) käyttöön kun r i k o s o i k e u d e l l i s i a seurauksia, joista mainitaan ko. direktiivissä ei ole tiedossa niin ideavarkaus voidaan huoletta suorittaa ilman seuraamuksia.

29 päivänä huhtikuuta 2004 tehdyn padirektiivin 2004/48/EY johdanto-osan 28 kappaleen mukaan ”tämän direktiivin mukaisten yksityisoikeudellisten ja hallinnollisten toimenpiteiden, menettelyjen ja
oikeussuojakeinojen lisäksi myös r i k o s o i k e u d e l l i s e t seuraamukset ovat soveltuvissa tapauksissa eräs keino varmistaa teollis- ja tekijänoikeuksien täytäntöönpano”.


Löydä koulutuksia aiheesta:
studentum.fi
Tilaa uutiskirjeemme
Saat koulutusvinkkejä, tarjouksia ja uutisia suoraan sähköpostiisi.