Suodata
Coaching
Toteutustapa
Koulutustyyppi
Paikka
Näytä kaikki suodattimet
Näin suodatamme hakutuloksia
Haluatko tietää, miten suodatamme hakutuloksia? Lue täältä lisää siitä, miten koulutukset listautuvat hakutuloksissa.
Näyttää 1-20 koulutusta 27 tuloksesta
1
2
Mainokset

Lisää artikkeleja aiheesta: Coaching koulutus

Suositut sijainnit

Osallistujien kokemuksia aiheessa Coaching

Usein kysytyt kysymykset

 • Coaching on tavoitteellinen prosessi, jossa opitaan tunnistamaan omat tavoitteet ja voimavarat ja ottamaan ne käyttöön valmentajan tuella.

 • Coaching sopii yksilön tai tiimin potentiaalin maksimoimiseen. Se auttaa etenkin tilanteissa, joissa yksilöillä on motivaatio, taidot ja valmius kehittyä. 

 • Coaching sopii niin yksilöille kuin yrityksille. Coaching auttaa ihmisiä, jotka haluavat oppia tuntemaan itsensä, kehittyä ja mennä elämässä eteenpäin.

 • Yksilötasolla coaching tehostaa yksilön voimavaroja, vahvuuksia ja osaamista. Se auttaa suuntaamaan omaa ajattelua ja toimintaa haluttuihin asioihin ja tavoitteisiin. Yritystasolla coaching parantaa tiimin tehokkuutta ja kasvattaa tuottavuutta, laatua ja tulosta. 

 • Business coachingilla tarkoitetaan yritysvalmennusta, jonka tavoitteena on henkilön ja liiketoiminnan kehittäminen.

 • Life coachilla tarkoitetaan elämäntaitovalmentajaa.

 • Ratkaisukeskeinen coaching keskittyy henkilökohtaisten tavoitteiden asettamiseen ja haluttujen saavutusten pohtimiseen. Keskiössä on sisäinen motivaatio ja omat oivallukset.

Coaching-koulutus sopii valmentamisesta kiinnostuneille!

Coaching-koulutus ja Coaching antaa valmiudet tavoitteiden asettamiseen sekä esteiden, vahvuuksien ja mahdollisuuksien tunnistamiseen eli ihmisten valmentamiseen. Coachingin eli valmentamisen tarkoituksena on saada valmennettavien voimavarat hyötykäyttöön.

Työelämän coachingista puhuttaessa voidaan tehdä jako business coachingiin ja life coachingiin.

 • Business coaching tarkoittaa organisaatioissa tehtävää coachingia. Business coachingin erityispiirteenä on, että coachattavan henkilökohtaisten tavoitteiden lisäksi prosessia määrittävät myös organisaation tavoitteet, odotukset ja toiveet coaching-prosessin lopputuloksille.
 • Life coaching taas lähtee täysin coachattavan omista tavoitteista kun taas business coachingissa mukana on coachattavan tavoitteiden lisäksi myös organisaation (yritys tai voittoa tavoittelematon taho) tavoitteet.

Lue coachingista lisää alta ja tiedät mitä coachaus on, mihin coaching sopii, kenelle coching sopii ja tietenkin, miten kouluttautua coaching ohjaajaksi!

Mitä on coaching?

Coaching on valmennusta, joka auttaa tunnistamaan omat voimavarat ja ottamaan ne käyttöön. Coaching auttaa suuntaamaan omaa ajattelua ja toimintaa haluttuihin asioihin ja tavoitteisiin. Coaching ylipäätään auttaa tavoitteiden asettelussa ja toimintastrategian suunnittelussa.

Coachingin hyödyt yksilöille ja yrityksille

Coaching on hyödyllistä sekä yksilötasolla että yritystasolla. Yksilötasolla coaching mahdollistaa hyödyntämään tehokkaammin yksilön voimavaroja, vahvuuksia ja osaamista. Yksilön sitoutuminen, työtyytyväisyys ja itsensä johtamisen taidot paranevat. Yksilötasolla Coaching parantaa tiimityöskentelyä ja vähentää ristiriitoja.

Yritystasolla coaching parantaa tiimien tehokkuutta. Coachingin myötä yrityksen tuottavuus, laatu ja tulos kasvavat. Coaching voi parantaa organisaation sitoutuneisuutta. Näiden kautta Coaching heijastuu myös asiakastyytyväisyyden paranemiseen.

Miksi Coaching valmentajaksi?

Valmentamalla muita voit olla mukana luomassa tehokkaampia ja samalla inhimillisempiä työpaikkoja. Vaihtoehtoisesti sinun on mahdollista keskittyä vain itseesi ja oppia omista vahvuuksistasi ja heikkouksistasi olemalla itse valmennettavana. Motivaatiosi ja kiinnostuksen kohteesi määrittelevät, mikä on sinulle ja/tai organisaatiollesi sopivin coaching-koulutus.

Miten opiskella Coaching ohjaajaksi?

Coaching ohjaajaksi opiskellaan suorittamalla Coaching valmentajan koulutus. Koulutus.fistä löydät erilaiset Coaching koulutukset useilta koulutuksen tarjoajilta. Koulutus.fistä löytyy esimerkiksi Coachingin peruskurssi, Business Coaching -koulutukset, valmentavan johtamisen koulutukset, Life Coach -koulutukset ja erilaiset Coachingin valmentajan sertifikaatit. Koulutuksissa coaching ohjaus tulee tutuksi ja saat tarvittavat coaching työkalut, joilla aloitat valmentajan roolissa menestyksekkäästi.

Business Coaching

Henkilöllä tai tiimillä saattaa olla kaikki menestykseen tarvittavat tiedot ja taidot, mutta jostain syystä tämä potentiaali ei tule toteen. Business coaching on luotu tällaisia tilanteita varten.

Business Coaching sopii tilanteisiin, joissa halutaan maksimoida yksilön, ryhmän tai tiimin potentiaali. Coaching tarjoaa tällöin tarvittavaa tukea potentiaalinsa hyödyntämiseen niin, että he sekä saavuttavat halutut tavoitteet, että kehittyvät henkilökohtaisesti.

Tyypillisimmillään business coachingia sovelletaan, kun tarvitaan tukea johtajana kehittymiseen tai käynnissä on henkilökohtainen tai työyhteisön muutosprosessi. Business coachingista on hyötyä myös kun halutaan tehostaa omia toimintatapoja.

Koulutuksesta hyötyvät esimerkiksi ammattivalmentajaksi tähtäävät, HR-tehtävissä ja organisaation sisäisinä kehittäjinä toimivat henkilöt sekä esimiehet, tiiminvetäjät ja johtajat.

Esimiehen coaching-koulutus: Valmenna työntekijäsi parempaan tulokseen

Työntekijät ovat yrityksen tärkein resurssi. Tiedätkö, kuinka voit johtaa heitä eteenpäin – kohti yhteisiä tavoitteita? Osaatko kuunnella? Tiedätkö, kuinka rakentavaa kritiikkiä tulisi antaa? Kehity valmentavaksi esimieheksi!

Motivoidut työntekijät ottavat vastuun työtehtävistään sekä yhteisistä tavoitteista ja auttavat parantamaan organisaation tulosta. Coaching-valmennus antaa sinulle mahdollisuuden myötävaikuttaa sekä henkilökuntasi kehittymiseen että omaan kehitykseesi. valmentavan johtamisen tavoitteena on luoda työpaikalle luova työskentelyilmapiiri, jonka ansiosta jokainen työntekijä voi kehittyä.

Henkilökohtainen coach-valmennus – tavoitteista onnistumisiin

Kun osallistut henkilökohtaiseen coaching- tai valmennuskoulutukseen, keskitytään kokonaan sinuun ja siihen, mitä haluat saavuttaa. Valmentajan avulla saat mahdollisuuden keskittyä tavoitteisiisi ja tunnistaa mahdolliset esteet sekä nähdä mahdollisuudet lähtemällä liikkeelle omista vahvuuksistasi. Henkilökohtaisen valmennuksen avulla on mahdollista löytää tasapaino elämään.

Mikä on Lifecoach?

Työelämän ja arjen paineet ovat saaneet yhä useammat suomalaisetkin hakemaan valmennusta erilaisilta lifecoaching-palveluita tarjoavilta yrityksiltä. Life coach on henkilö, joka auttaa sinua tekemään muutoksia elämässäsi. Koska hän pystyy katsomaan elämääsi täysin toisesta näkökulmasta kuin sinä itse, pystyy hän auttaa sinua näkemään asiat uudessa valossa. Hän auttaa sinua näkemään, millaiset muutokset ovat sinulle eduksi, jotta saavutat yhdessä asettamanne päämäärät.

Lifecoachingin tarkoitus on lisätä onnellisuuttasi ja se kattaa yleensä elämän tärkeimpiä osa-alueita kuten ura, suhteet ja elämän tavoitteet. Välillä se on vain sitä, että opitaan tuntemaan oma olomme tyytyväiseksi ja löytämään onnellisuus sitä kautta. Lifecoach auttaa tässä prosessissa. 

Life coach -koulutus voi koostua monista eri asioista riippuen sekä kouluttajasta että koulutettavasta. Tuntuuko sinusta siltä, että asiat elämässä eivät liiku eteenpäin suunnittelemallasi tavalla? Kenties tiedät jo mitä haluat, mutta et tiedä kuinka lähteä liikkeelle?

Valmennuksen avulla saat oman elämän haltuusi, samalla kun opit tekemään vahvoja, sinua eteenpäin vieviä päätöksiä. Opit löytämään täyttymystä elämäsi eri osa-alueilta tavalla, mitä et kenties tiennyt mahdolliseksi. Oikea life coaching –koulutus voi muuttaa elämäsi suunnan lyhyessä ajassa.

Ratkaisukeskeinen Coaching

Ratkaisukeskeinen coaching keskittyy siihen, mitä kohti halutaan mennä. Ratkaisukeskeinen coaching ei siis pyri analysoimaan ongelmia laajasti. Sen sijaan ratkaisukeskeinen coaching auttaa valmennettavaa valjastamaan omat voimavaransa tavoitteiden saavuttamiseksi.

Ratkaisukeskeinen coach -valmentaja työskentelee vuorovaikutuksen, läsnäolon ja kysymyksen esittämisen kautta. Ratkaisukeskeinen coach ei anna valmennettavalle omia mielipiteitään, vaan hän tukee valmennettavaa olemaan oman elämänsä asianuntija. Ratkaisukeskeinen valmentaja esittää kysymyksiä, jotka auttaa valmennettavaa huomaamaan omia ajatuksiaan ja oivaltamaan uusia ajatuksia. Ratkaisukeskeisen valmentajan työ rikastaa valmennettavan omaa ajattelua.

Ratkaisukeskeinen coaching koulutus on hyödyllinen muun muassa seuraavissa tehtävissä:

 • Asiakastyö
 • Työyhteisön tai henkilöstön kehittäminen ja konsultointi
 • Johtaminen ja esihenkilötyö
 • Opetus- ja koulumaailman tehtävät
 • Myyntityö

Coaching valmentajien sertifiointi

Kansainväliset coaching-järjestöt sertifioivat valmentajia. Näitä järjestöjä ovat muun muassa:

 • ICF - International Coach Federation
 • ICC - International Coaching Community
 • IAC - International Association of Coaches
 • INLPTA - International NLP Trainers Association
 • BCI – Business Coaching Institute

ICF on riippumaton järjestö, joka sertifioi yksilöitä ja akkreditoi valmennuskouluja. ICF ei järjestä omia koulutuksia. Tullakseen sertifioiduksi valmentajaksi vaaditaan hyväksyttyjä koulutustunteja, dokumentoitua kokemusta, suosituksia ja hyväksytysti suoritettu testi.

ICC-valmentajaksi sertifiointi vaatii ICC:n järjestämän koulutuksen läpikäymisen. Valmentajaksi opiskelevalta ei vaadita etukäteistietoja tai aiempaa coaching-kokemusta, mutta kylläkin valmistautumistyötä. Useimmat koulutettavat sertifioidaan heti koulutuksen jälkeen. Peruskoulutuksen lisäksi ICC tarjoaa jatkokoulutusmahdollisuuksia, kuten Business Coaching, Executive Coaching, Team Coaching ja Life Coaching -koulutusohjelmat. Ylimmän tason koulutuksen nimi on Master Coach.

IAC:n sertifiointi perustuu siihen, että valmentajakandidaatti tekee hyväksytysti

9-osaisen valmennuskokeen (nk. Coaching Masteries). Mitään aiempaa kokemusta tai koulutustunteja ei tarvitse todistaa.

INLPTA on NLP-kouluttajien järjestö (NLP tarkoittaa neuro-lingvististä ohjelmointia). Järjestö sertifioi valmentajia, jotka ovat suuntautuneet NLP-valmennukseen. Sertifiointi vaatii tietyn määrän koulutustunteja sekä hyväksytysti suoritetut teoreettiset ja käytännölliset kokeet.

BCI järjestää Certified Business Coach® ja Certified Business Coach Master® -koulutusohjelmat, joilla on International Coach Federationin (ICF) akkreditointi. Tälle kaksiosaiselle koulutusohjelmalle on myös myönnetty European Mentoring & Coaching Council, EMCC:n laatupalkinto EQA.

Palaa sivun alkuun

Lähteet: Koulutus.fi, coaching-yhdistys.fi, positiivinenoppiminen.fi, hyplus.helsinki.fi, bci.fi Coaching-opas