Valitse sivuston käyttötapa: Mobiili
Näyttää 1-1 koulutusta 1 tuloksesta
Näyttää 1-1 koulutusta 1 tuloksesta
 

Opi portugalia kielikurssilla


Portugalin kieli (português) on romaaninen kieli, joka sai alkunsa Portugalissa ja Galiciassa. Portugali on pääkieli muun muassa Angolassa, Brasiliassa, Mosambikissa ja Kap Verdellä. Useassa maassa puhutaan lisäksi portugalia toisena kielenä.

Portugali on puhujamääränsä perusteella maailman kuudenneksi suurin kieli, jota puhuu yli 200 miljoonaa ihmistä. Valtaosa heistä asuu Portugalissa tai Brasiliassa. Portugalia puhutaan paljon Etelä-Amerikassa, jonne kieli levisi siirtomaa-ajalla. 

Portugalista käytetään useita eri murteita, joista päämurteita ovat euroopanportugali ja brasilianportugali. Myös nämä kaksi päämurretta jakautuvat pienempiin murteisiin. Euroopanportugali ja brasilianportugali eroavat toisistaan ääntämisessä, sanojen oikeinkirjoituksessa sekä kieliopissa.

Portugalin kieli ja sen ääntäminen

Portugalin kieli on romaaninen kieli, joka kielioppi muistuttaa muita romaanisia kieliä. Portugalin kielessä substantiiveilla on kaksi sukua, maskuliini ja feminiini. Näitä vastaavat artikkelit um ja uma epämääräisessä ja o ja a määräisessä muodossa. Monikossa määräiset artikkelit ovat os ja as.

Portugalin eri murteiden ääntäminen poikkeaa jonkin verran toisistaan. Vaikka portugali muistuttaa kirjoitusasultaan espanjaa, kielten lausumisessa on suurempia eroja.

Portugalin kielen kurssit ja koulutukset

Portugalin kielen alkeiskursseilla lähdetään yleensä liikkeelle käytännön harjoituksista ja keskusteluista, jotka opettavat luku-, kirjoitus-, puhe- ja kuuntelutaitoja. Monilla kursseilla tutuiksi tulevat myös portugalilainen kulttuuri sekä Portugalin ja Brasilian keskinäiset erot.

Kursseilla pureudutaan portugalin kielen perusrakenteiden ja -sanaston oppimiseen tai sen aktivoimiseen. Puheilmaisua harjoitellaan paljon, jotta suullinen kielitaito kehittyisi ja itsensä ilmaiseminen portugaliksi tulisi mahdolliseksi. Peruskurssilla opitaan ainakin tyypillisimmät jokapäiväiseen elämään liittyvät fraasit ja sanasto.

Räätälöidyillä portugalin kielen kursseilla voidaan syventyä juuri niihin kielen osa-alueisiin ja sanastoon, jonka oppimiseen sinulla tai organisaatiosi henkilöstöllä on suurin tarve. Kielikoulutuksessa voidaan keskittyä esimerkiksi jonkin alan ammattisanastoon.

Palaa sivun alkuun

Lähteet: Yle Oppiminen

Vertaile koulutuksia