Valitse sivuston käyttötapa: Mobiili
Näyttää 1-3 koulutusta 3 tuloksesta
Näyttää 1-3 koulutusta 3 tuloksesta
 

Ranskan kielen kurssi työelämän tarpeisiin

Ranskan kieltä voi opiskella monella eri tavalla ja koulutusta järjestetään useisiin eri tarpeisiin. Jokainen voi valita tarjolla olevasta koulutusvalikoimasta itselleen sopivan kurssin, olipa haussa sitten ranskan perusteet tai jatkokurssi, tai johonkin työelämässä tarvittavaan tiettyyn aihealueeseen keskittyvä kurssi.

Työelämän ranskan kielikurssilla voidaan käydä läpi ja harjoitella esimerkiksi seuraavia työelämässä tarvittavia taitoja:

  • keskusteleminen ja ääntäminen ranskaksi
  • itsensä, työtehtävien ja yrityksen esittely ranskaksi
  • kohteliaisuus ranskan kielessä suullisesti ja kirjallisesti
  • puhelinkeskustelut ranskaksi
  • kuullunymmärtäminen ja luetunymmärtäminen
  • sähköpostien ja kirjeiden kirjoittaminen ranskaksi
  • ranskalaiseen työkulttuuriin tutustuminen.


Matkailijan ranskan kielen kurssi

Ranskan kieltä voi opiskella myös omaksi ilokseen, jotta matkaillessa osaa esimerkiksi yleisimmät tervehdykset tai ruoan tilaamisen paikallisella kielellä. Ranskaa puhutaan monessa maassa useassa eri maanosassa, joten ranskan kielen hallitseminen auttaa pärjäämään monissa erilaisissa paikoissa.

Ranskan kielen taito auttaa matkailijaa pääsemään sisälle paikalliseen kulttuuriin, laajentamaan maailmankuvaa ja tekemään kommunikoinnista muiden ihmisten kanssa helpompaa.

Matkailijoille suunnattujen ranskan kielen kurssien aikana kurssilaiset oppivat esimerkiksi sanoja ja ilmaisuja, joita tarvitaan matkustaessa jokapäiväisissä tilanteissa, kuten ostoksia tehdessä ja paikallisia palveluja käyttäessä.

Matkailijan ranskan kielen kurssi voi sisältää myös sanastoa liikennevälineisiin ja majoitukseen sekä syömiseen ja ruoanlaittoon liittyen.

Ranskan kielen kurssi opettaa puhumaan ja lukemaan

Ranskan kielen kurssilla opittava ranskan kieli kuuluu romaanisten kielten ryhmään. Ranskan on äidinkieli 30 maassa ja sitä puhuu äidinkielenään 76 miljoonaa ihmistä. Ranska on yksi Euroopan unionin ja Yhdistyneiden kansakuntien virallisista kielistä. Ranskan kieli alkoi muodostua varhaiskeskiajalla, kun latinan kieli sai vaikutteita mm. Saksan alueelta tulleilta ihmisiltä. 

Ranskan kieli on soinnillinen ja pehmeä, ja sen lausumista pidetään usein haasteellisena. Kielen kirjoitusasu ja ääntäminen ovat kuitenkin säännöllisiä vain muutamaa poikkeusta lukuunottamatta. Suuri ero suomen kielen ääntämiseen on esimerkiksi se, että ranskan kielessä usein sanan viimeinen kirjain e, s, x jätetään lausumatta.

Ranskan kieltä voi Suomessa opiskella peruskoulussa, toisen asteen oppilaitoksessa sekä korkeakouluissa. Helsingissä toimii myös ranskalais-suomalainen koulu. Työelämän tarpeita varten käydään yleensä jonkinlainen ranskan kielen kurssi. 

Ranskan kielen kurssi opettaa nykypäivän ranskaa

Ranskan kielen kurssi opettaa nykysanastoa, sillä kuten muutkin kielet, myös ranska on hyvin altis englannin kielen vaikutuksille. Ranskassa käydäänkin jatkuvaa keskustelua ranskan kielen suojelemisesta englannin kielen lainasanoja vastaan. Ranskassa on voimassa laki, jonka mukaan ulkomaankielisissä mainoksissa pitää olla ranskankielinen käännös ja radiossa on soitettava tietty prosentuaalinen osuus ranskankielistä musiikkia. Myös alueellisia murteita pyritään säilyttämään erilaisin toiminpitein.

Ranskassa puhutussa ranskan kielessä on alueellisia eroja, joista niin sanottu standardiranska perustuu Pohjois-Ranskassa puhuttuun ranskaan. Pohjois- ja Etelä-Ranskassa puhuttujen ranskan kielen murteisiin vaikuttavat esimerkiksi espanja, katalaani ja oksitaani.

Ranskan kielen kurssi verkko-opiskeluna

Ranskan kielen kurssin voi voi suorittaa myös verkko-opintoina. Verkkokurssi voi olla varteenotettava vaihtoehto, mikäli haluat itse määrätä ranskan opintojesi tahdin, sillä pystyt etenemään muun ryhmän tahdista välittämättä. Suoritatpa koulutuksen sitten perinteiseen tapaan tai verkossa, antaa ranskan kielen kurssi avaimet kielen oppimiseen.


Palaa sivun alkuun

Vertaile koulutuksia