🎓 MBA-stipendin hakuaika on auki 16.6. saakka. Lue lisää ja hae »

Näyttää 1-20 koulutusta 46 tuloksesta
Näin suodatamme hakutuloksia
Haluatko tietää, miten suodatamme hakutuloksia? Lue täältä lisää siitä, miten koulutukset listautuvat hakutuloksissa.
Näyttää 1-20 koulutusta 46 tuloksesta
1
2
3

Projektipäällikkö ja projektipäällikkökoulutus

Projektipäällikkö on projektinhallinnan ammattilainen. Projektipäällikön vastuualueisiin kuuluu selkeiden ja saavutettavien projektitavoitteiden määrittely, projektin vaatimusten määrittely, kommunointi sidosryhmien välillä, projektin osapuolten yhteistyön varmistaminen. Lisäksi hän vastaa kustannuksista, ajankäytöstä ja laadusta.

Projektipäälliköitä toimii useilla aloilla, kuten rakennusalalla, arkkitehtuurissa, tietoliikenteessä ja ohjelmistokehityksessä. Hän voi toimia esimerkiksi projektin työnjohtajana tai vastuuhenkilönä.

Projektipäällikön työtehtävät

Projektipäällikkö valitsee projektille toteutusmallin, joka määrittelee projektin toteutuksen ja johtamisen periaatetason valinnat. Hän laatii projektisuunnitelman ja hyväksyttää sen.

Projektipäällikkö ymmärtää projektin tavoitteet hyödyt ja päämäärät ja asettaa ne tärkeysjärjestykseen. Hän hallinnoi projektin muutoksia, laajuutta ja vaatimuksia tavoitteiden saavuttamiseksi.

Projektipäällikkö suunnittelee ja hallinnoi projektin rahoitusta ja kustannuksia. Hän tekee hankintoja sekä tarkastaa ja hyväksyy laskut. Projektipäällikkö tunnistaa mahdolliset riskit ja mahdollisuudet ja toimii niiden eteen.

Projektista viestiminen ja informointi projektin sisäisesti ja sen ulkopuolelle kuuluu projektipäällikön tehtäviin. Hän vastaa projektin viestintäsuunnittelusta ja dokumentoinnista. Hän käsittelee sidosryhmien tarpeita, odotuksia ja huolia.

Projektipäällikkö hallinnoi projektin resursseja sovitun mukaisesti. Resursoinnin mahdollisista muutoksista hän neuvottelee projektiryhmän jäsenten linjaesimiesten kanssa. 

Projektipäällikkö raportoi projektin etenemisestä projektin omistajalle, ohjausryhmälle ja viime kädessä johtoryhmälle. Projektipäällikkö huolehtii ohjausryhmän päätöksien toteutumisesta projektissa. Projektipäällikkö vastaa projektin tuotosten laadusta ja tuotostavoitteiden saavuttamisesta. 

Projektipäällikön tarvitsemat taidot

Projektipäällikkö tarvitsee tuntemusta projektinhallinnasta ja johtajuudesta. Hyvän johtajuuden ytimessä on hyvä itsetuntemus, itsensä johtamisen taidot, rehellisyys ja luotettavuus. Projektipäällikölle tärkeitä taitoja ja ominaisuuksia ovat:

 • Johtamistaidot
 • Viestintätaidot
 • Tiimityötaidot
 • Vuorovaikutustaidot
 • Neuvottelutaidot
 • Valmennus- ja mentorointitaidot
 • Sitoutumistaito
 • Verkostoitumistaidot
 • Suunnittelu- ja organisointitaidot

Projektipäällikkökoulutus

Projektipäälliköiden koulutustaustat vaihtelevat paljon. Tyypillisiä tutkintoja ovat tekniikan ja tietotekniikan alan korkeakoulututkinnot. 

Projektipäälliköille löytyy paljon lisä- ja täydennuskoulutuksia. Tarjolla on pidempiä projektihallinnan ja johtajuuden koulutuksia ja lyhyempiä koulutuksia erilaisista projektihallinnan työkaluista, kommunoinnista ja haastavien tilanteiden käsittelystä. 

Erilaset projektinhallinnan sertifikaatit auttavat syventämään projektinhallinnan taitoja ja edistymään eri vaativuusasteille. IPMA-henkilösertifikaatti on mahdollista suorittaa neljällä eri tasolla:

 • A-sertifikaattia hakevalla pitää olla näyttöä muiden johtamisesta strategisen tason erittäin vaativissa projekteissa, ohjelmissa tai salkuissa niiden elinkaaren ajan (soveltuvin osin).
 • B-tason sertifikaattia hakevalla on kokemusta muiden johtamisesta vaativissa projekteissa, ohjelmissa tai salkuissa niiden elinkaaren ajan (soveltuvin osin).
 • C-sertifikaattia hakevalta vaaditaan normaalien projektien hallintaa ja hallinnan olennaisten pätevyyselementtien tuntemista. 
 • D-sertifikaatin hakijalta ei vaadita kokemusta projektinjohtamisesta, mutta projektinhallinnan olennaiset pätevyyselementit on osattava.

Palaa sivun alkuun

Lähteet: projekti-instituutti.fi, pry.fi

Toimi näin

Etsi ja löydä sinua kiinnostava koulutus


Pyydä lisätietoa tai ilmoittaudu


Koulutuksenjärjestäjä on sinuun yhteydessä

Vertaile koulutuksia