Haullasi ei valitettavasti löytynyt yhtään tulosta, tee Uusi haku

Opi puolaa kielikurssilla

Puolan kieli kuuluu slaavilaisiin kieliin, ja se on Puolan virallinen kieli. Puolaa puhuu noin 40 miljoonaa ihmisistä, joista valtaosa asuu Puolassa. Puolan puhujia asuu myös mm. Saksassa, Venäjällä ja Iso-Britanniassa. 

Pienempiä puolalaisvähemmistöjä on eri puolilla maailmaa, sillä puolalaiset ovat yksi maailman maastamuuttavaisimmista kansoista. Runsaan maastamuuton takana ovat olleet sekä poliittinen vaino että erilaiset taloudelliset syyt.

Puolan ominaispiirteet

Puolan kielessä on useita eri murteita, mutta ne ovat varsin lähellä yleiskieltä. Puolan kielen slaavilaisuus ilmenee sen sanastossa, muoto-opissa ja äännejärjestelmässä. Kielen perussanasto on hyvin samankaltaista kuin puolan sukulaiskielissä, vaikka slaavilaisperäiset sanat äännetäänkin eri tavalla kuin vaikka venäjäksi.

Puolan kieli muistuttaa muita slaavilaisia kieliä siinä, että siinä verbit pitää opetella ikään kuin kahteen kertaan. Verbit jakautuvat kahteen luokkaan sen mukaan, viittaako verbi jatkuvaan vai loppuunsaatettuun tekemiseen. 

Puolan kielen erikoisuus on konsonanttien suuri määrä sekä se, että kielessä on paljon hankalasti ääntyviä yhdistelmiä, jotka tuntuvat muunkielisten suussa miltei mahdottomilta ääntää. Puolankielisen sanan voi aloittaa jopa neljän konsonantin rykelmä.

Puolaa kirjoitetaan latinalaisin aakkosin, ja konsonanttien paljous näkyy myös oikeinkirjoituksessa. Ne äänteet, joiden merkitsemiseen latinalaiset perusaakkoset eivät riitä, kirjoitetaan kahdella peräkkäisellä kirjaimella. 

Konsonantteja on puolan kielessä varsin runsaasti – erilaisia s:n sukuisia äänteitä (sibilantit) on kaksitoista.

Puolan kielen kurssit

Puolan kielen peruskursseilla kieleen tutustuminen aloitetaan perehtymällä kielioppiin, sanastoon ja käytetyimpiin sanontoihin. Jatkokursseilla kieleen perehdytään syvällisemmin.

Puolan kielen kursseilla harjoitellaan usein erilaisten arkisten tilanteiden ja keskustelujen hallintaa. Läpikäytäviä aiheita voivat olla esimerkiksi ravintolassa tai kahvilassa tilaaminen, tapaamisten sopiminen tai vaikkapa tien kysyminen.

Kielikursseilla tutustutaan lisäksi myös puolalaiseen kulttuuriin ja tapoihin.

Räätälöidyillä kielikursseilla voidaan syventyä juuri niihin kielen osa-alueisiin ja sanastoon, jonka oppimiseen sinulla tai organisaatiosi henkilöstöllä on suurin tarve.

Palaa sivun alkuun

Lähteet: Yle Oppiminen, Helsingin seudun kesäyliopisto

Toimi näin

Etsi ja löydä sinua kiinnostava koulutus


Pyydä lisätietoa tai ilmoittaudu


Koulutuksenjärjestäjä on sinuun yhteydessä

Vertaile koulutuksia