Suodata
Henkilöstöhallinto / HR
Toteutustapa
Koulutustyyppi
Paikka
Näytä kaikki suodattimet
Näin suodatamme hakutuloksia
Haluatko tietää, miten suodatamme hakutuloksia? Lue täältä lisää siitä, miten koulutukset listautuvat hakutuloksissa.
Näyttää 1-3 koulutusta 3 tuloksesta
Mainokset

Lisää samankaltaisia koulutusaloja

Työyhteisösovittelija puhdistaa työpaikan ilmapiiriä

Työyhteisösovittelu mahdollistaa työyhteisössä syntyvien konfliktien ratkaisemisen rakentavasti ja kaikki osapuolet huomioon ottaen. Työyhteisösovittelussa ulkopuolinen sovittelija auttaa ratkaisemaan ristiriitatilanteet työyhteisön sisällä. Tämä menettely auttaa työntekijöitä keskittymään taas työhönsä. 

Miksi työyhteisösovittelu kannattaa?

Pahimmillaan työyhteisössä vallitsevat konfliktit ja henkilöiden väliset ristiriidat voivat myrkyttää koko työyhteisön ja vaikuttaa negatiivisesti myös työn tuloksiin. Pahimmillaan riitatilanteita voivat seurata irtisanoutumiset ja taloudelliset menetykset. Mitä nopeammin konfliktit saadaan ratkaistua sitä parempi.

Riidat kärjistyvät työyhteisössä usein siksi, ettei toista osapuolta ymmärretä tai haluta ymmärtää. Työyhteisösovittelu pyrkii tuomaan kaikkia osapuolia yhteen ja kehittää molemminpuolista ymmärrystä keskustelevasti.

Työsovittelu pyrkii ratkomaan nimenomaan tulehtuneita henkilösuhteita työpaikan sisällä. Sovittelu on onnistuessaan kiireetöntä ja kaikki osapuolet huomioon ottavaa. Töyhteisösovittelija varmistaa, että kaikkien osapuolien välille löytyy ratkaisu, johon kaikki sitoutuvat. 

Työyhteisösovittelu koulutusten sisältö

Työsovittelu aiheisia koulutuksia järjestetään sekä työyhteisösovittelijoiksi tähtääville sekä ulkopuolisen työyhteisösovittelijan käyttöä omassa organisaatiossaan harkitseville henkilöille. Työyhteisösovittelijaksi voivat kouluttautua esimerkiksi esimiehet, HR-henkilöt, työsuojeluvaltuutetut sekä työterveyden asiantuntijat. 

Työyhteisösovittelijakoulutuksissa käsitellään tyypillisiä työpaikalla syntyviä konflikteja ja etsitään niihin ratkaisuja, harjoitellaan sovittelevaa kohtaamista ja kuuntelemista sekä tutustutaan työyhteisösovittelun keskeisiin menetelmiin. Työyhteisösovittelijakoulutuksen jälkeen henkilö voi toimia yrityksissä työyhteisösovittelijana. Sovittelijaksi haluavan henkilön tulee olla yhteistyökykyinen, ratkaisukeskeinen sekä sosiaalisesti taitava. Työyhteisösovittelu aiheissa koulutuksissa taas perehdytään siihen, milloin työyhteisösovittelua kannattaa käyttää ja mitkä sen hyödyt ja mekanismit ovat.

Palaa sivun alkuun

Lähteet: erto.fi