Valitse sivuston käyttötapa: Mobiili

WINWIN neuvottelutaito® – 2-päiväinen valmennus

Completo Consulting Oy
Yhteenveto
2 päivää
1 190 EUR + alv 24 %
Avoin koulutus
Helsinki, Oulu, Tampere
Alkavat koulutukset
Tampere
16.3.2020 9:00 
1 190 EUR
Oulu
23.3.2020 9:00 
1 190 EUR
Helsinki
30.3.2020 9:00 
1 190 EUR

WINWIN neuvottelutaito® – 2-päiväinen valmennus

WINWIN neuvottelutaito® 2-päiväinen valmennus

WINWIN neuvottelutaito® tarkoittaa omien tavoitteiden saavuttamista niin, että myös vastapuoli kokee voittavansa. WINWIN mindset – olemme vaikuttamassa neuvottelemalla toisten mielipiteisiin. Vahva neuvottelutaito on osaavan henkilöstön strateginen menestystekijä ja välttämätön käytännön taito.

Paremmilla neuvottelutaidoilla saat tuloksia aikaiseksi

Neuvottelutaito on ehkä tärkein taito työelämässä tänä päivänä ammattitaidon lisäksi. Neuvottelet joka päivä. Oletko taitava neuvottelija, joka osaa neuvotella kohti hyvää luottamusta saaden toiset puolelleen ja asiat kohdalleen? Osaatko näissä tilanteissa havainnoida vastapuolta ja kuinka asiasi etenee vai viekö keskustelu mennessään? Joskus normaalissa palaveritilanteessakin neuvottelet ja saatat tarvita näihin tilanteisiin konkreettisia vinkkejä. Saat WINWIN neuvotteluvalmennuksesta® varmuutta kaikenlaisiin neuvottelutilanteisiin vaativista kansainvälisistä neuvotteluista organisaation sisäisiin neuvotteluihin.

 • Osaat suunnitella koko neuvottelun kulun, miten viet asioita keskustelun kautta ja tavoitteellisesti
 • Osaat rakentaa punaisen langan koko neuvottelun etenemiselle, tiedät mitä sanot, niin että viestisi vakuuttaa
 • Osaat johtaa neuvottelua hyvin rakennetuin kysymyksin ja argumentoida ehdotuksesi uskottavasti
 • Saat aikaan rakentavan ja asioihin keskittyvän vuorovaikutuksen
 • Vältät joutumasta pattitilanteisiin ja ja tiedät miten luovitaan tiukasta paikasta ulos luottamus säilyttäen
 • Huomaat milloin neuvottelussa on meneillään peli ja osaat luovia sieltä ulos
 • Opit johtamaan neuvottelua joko haastaen vastapuolta tai synnyttäen hyvää ilmapiiriä koko neuvottelevaan ryhmään

WINWIN neuvottelutaito

Kiinnostuitko neuvottelutaitojesi hiomisesta?

Ilmoittaudu mukaan tai pyydä tarjousta yrityskohtaisesta valmennuksesta täyttämällä oheinen lomake.

Kohderyhmä

Kaikille jotka haluavat tehoa irti erilaisista neuvotteluista, kuten sopimusneuvotteluista, myyntineuvotteluista, ostoneuvotteluista, sisäisistä neuvotteluista tai vaativista kumppanineuvotteluista.

 • Toimitusjohtajille
 • Sopimusneuvottelijoille
 • Organisaatioiden sisäisiä neuvotteluja vetäville henkilöille
 • Myynnissa toimiville
 • Hankinta- ja ostotoimelle
 • Asiakasvastaaville asiantuntijatehtävissä

Aikataulu

WINWIN neuvotteluvalmennuksen ohjelma

Ilmoittautuminen ja aamukahvit 8.30, valmennus klo 9-16.30

Ensimmäinen päivä

 • Vahvan neuvottelijan WINWIN mindset ja vuorovaikutuksen lainalaisuudet
  • WINWIN neuvottelutaito tarkoittaa omien tavoitteiden saavuttamista niin että myös vastapuoli kokee voittavansa
  • WINWIN mindset – olemme vaikuttamassa neuvottelemalla toisten mielipiteisiin
  • Tavoitteellinen vuorovaikutus neuvottelijan työkaluna
  • Sopimukset syntyvät ihmisten välillä, vasta toiseksi asioiden välillä
   • Inhimillisen vuorovaikutuksen elementit neuvottelutilanteissa
   • Arvot ja asenteet taustavaikuttajina
  • Harjoitus omasta vuorovaikutustyylistä
 • Neuvotteluun valmistautuminen, strategia ja taktiikat
  • Sopimukset syntyvät ihmisten välillä, vasta toiseksi asioiden välillä
  • Neuvottelustrategian rakentaminen
   • Strategian rakentaminen tulevaan neuvotteluprosessiin tai yhdenkertaiseen neuvotteluun
  • Neuvottelutaktiikoita
   • Tavallisimmat taktiikat (kansainvälisissä) neuvottelutilanteissa
   • Edut ja haitat taktiikoiden käytöstä
  • Onnistunut neuvottelu vaativassa tilanteessa
   • Vuorovaikutuksen ja aktiivisuuden lisääminen
   • Keskustelun ohjaaminen, hallinta, kokoaminen
   • Mukanaolijoiden motivaation ja sitoutumisen aikaansaaminen
  • Tavoitteiden asettaminen neuvotteluihin
  • Vastapuolen analyysi
   • Vastapuolen strategia, taktiikat, tavoitteet, henkilöt
  • Neuvottelutiimin valmistautuminen vastapuolen ohjaamiseen ja neuvottelun tavoitteen saavuttamiseen
  • Luottamuksellisten suhteiden syventäminen, lujittaminen ja lojaaliuden ylläpito
 • Completo DISC -käyttäytymistyylit neuvottelijan työkaluna
  • Käyttäytymistyylit DISC-mallin mukaan
  • Completo DISC henkilökohtainen neuvottelutaidon profiili sekä purku
  • DISC-käyttäytymistyylit käytännön työvälineinä
   • Millainen on kunkin tyylin vastapuoli neuvottelutilanteessa
   • Priorisointi ja asioiden näkemys- ja painotuserot tyyleittäin
   • Miten käytät ihmistuntemustasi ja käyttäytymistyylejä hyvän neuvottelun tai yhteistyön käytännön työvälineenä
   • Vuorovaikutus ja kommunikaatio kohdalleen eri tyylien kanssa
  • Harjoituksia
 • Oman toimintatavan mukauttaminen
  • Käyttäytymisen mukauttamisen hyödyt ja karikot
  • Miten valmistautua toisten tyyliin versus oma käyttäytymistyyli
  • Hyödyt tyylien hallinnasta neuvottelutilanteessa
   • Oman DISC-käyttäytymistyylin sovittaminen neuvottelutapahtumaan
   • Joustavuus, taitoa luovia tilanteessa omista tavoitteista tinkimättä
  • Tilanneherkkyys ja tilannehallinta – kuinka pysyt selkeänä täydessä vauhdissa

Toinen päivä

 • Järjestelmällinen neuvotteluprosessi
  • Tietoinen ja järjestelmällinen neuvottelun ohjaaminen
  • Neuvottelutapahtuma ja neuvotteluprosessi
   • Neuvottelutapahtuman vaiheet avauksesta päätökseen
  • Neuvotteluprosessi
   • Pitkän ja monimutkaisen neuvottelun vaiheet
   • Neuvottelun viestintätyökalut ja kanavat eri neuvottelun vaiheissa
  • Vastaväitteiden käsittely
   • Miten kohdata ja ylittää jonnistuneesti hankalatkin vastaväitteet
   • Kuinka taklata ei-vastaus
  • Perustelu- tai puolustelukierre ja siitä ulos pääseminen
   • Vastaneuvottelijan puolelleen voittaminen
  • Case-harjoituksia aidoista osallistujien neuvottelutilanteista
  • Suoraa ja rakentavaa palautetta valmentajalta
 • Tunne eri tyylisten toimintalogiikka ja päätöksentekotapa
  • Vastapuolten profilointi DISC-tyyleihin
   • Vastapuolen (neuvotteluryhmän) tyylien hallitseminen neuvottelutilanteessa
  • Eri tyylisten ihmisten asioiden käsittelyntavan tarve neuvottelun vaiheiden edetessä
   • Kuinka motivoit eri tyylisiä neuvottelutilanteessa
   • Mikä on kunkin tyylisen logiikka, kuinka siis kannattaa edetä
  • Eri tyylisten ihmisten asioiden priorisointi ja päätöksentekomallit
   • Ryhmän tyylien hallitseminen neuvottelutilanteessa
   • Miten valmistaudut vastapuolen tyyliin kontra oma käyttäytymistyyli
  • Uusien vastapuolten nopea profilointi
  • Harjoituksia
 • Luottamuksen rakentaminen ja ylläpito
  • Miten luottamus syntyy? Ja miten se vahvistuu?
  • Miten luottamus menetetään? Voiko menetetyn luottamuksen rakentaa uudelleen?
  • Luottamuksen osa-alueet, niiden rakentaminen ja ylläpito
   • Avoimuus, suoruus, uskottavuus ja hyväksyvyys
  • Luottamuksen vahvistaminen eri DISC-tyylien kanssa
  • Luottamusharjoituksia
 • Taitava kommunikointi, neuvottelun ohjaaminen kysymyksin ja argumentein
  • Kommunikointi ja keskustelu – neuvottelun työkalut
  • Tavoitteellinen keskustelun ohjaaminen
   • Vuorovaikutuksen ja aktiivisuuden lisääminen
   • Keskustelun ohjaaminen, hallinta, kokoaminen
   • Mukanaolijoiden motivaation ja sitoutumisen aikaansaaminen
  • Sanaton viestintä osana neuvottelua
  • Miten ohjaan neuvottelutilannetta kysymyksin ja saavutan vastapuolen sitoutumisen tavoitteisiini
   • Kysymysten rakentaminen – rautalankamalli kysymyksille
   • Avoimet, suljetut ja asiaa syventävät kysymykset
   • Kysy oikeita kysymyksiä DISC-tyylisiltä
  • Vaikuttavuutta hyvin valituilla argumenteilla
   • Argumentointi on vakuuttavaa ja vaikuttavaa perustelua
   • Vastapuolen hyötyjen kautta argumentoidaan vastapuolelle tärkeistä asioista
   • DISC-tyyleille oikeat argumentit
 • Haasteelliset neuvottelutilanteet
  • Tunnista neuvottelun pelit – kova peli, likainen peli, winwin peli ja muut
  • Jännitteisen, tunnepitoisen tai haastavan neuvottelutilanteen käsittely onnistuneesti
   • Hankalan tunnelman ja jännitteen purkaminen
   • Joustavuus, mutta ei periksi antaminen
  • Pattitilanteesta ulos
   • Miksi jouduimme pattitilanteisiin ja kuinka ne ratkaista
  • Harjoituksia
 • Vaikuttaminen ja valta neuvottelussa
  • Vaikuttavuus ja vaikuttamisen keinot
   • Kuinka kehittää omaa persoonallista tyyliä
   • Miten saavutat henkisen auktoriteetin neuvottelutilanteessa
   • Miten käytän epäsuoraa valtaa
  • Vallan osoittimet
   • Millä viestit valtaa ja voimaa
   • Mikä kertoo toiselle altavastaajuudesta
 • Psykologiset tekijät neuvottelun onnistumisessa

Koulutuspaikka

Valmennuksen koulutuspaikkoina toimivat

 • 30.-31.3.2020: Tapahtumahotelli HUONE, Helsinki
 • 23.-24.3.2020: Scandic Oulu
 • 16.-17.3.2020: Scandic Tampere City

Varmistathan ilmoittautumisen yhteydessä paikkakunnan ja päivämäärän.

Kouluttaja

Satu Pitkämäki on pitkän linjan ammattilainen ja kokenut valmentaja. Satu valmentaa mukaansatempaavalla ja voimaannuttavalla tavalla esiintymis-, neuvottelu- esimies- sekä myyntitaitoja. Tavoitteellinen ja selkeä valmennustapa käytäntöä unohtamatta tuo tulosta. Satu on Completon perustaja, toimitusjohtaja ja valovoimainen valmentaja ja coach.

Kustannukset

Valmennuspäivän normaalihinta on 1190 € + alv 24 %.
Julkisen sektorin hinta on 1050 € + alv. 24 %

Hintaan sisältyvät valmennusmateriaalit (myös sähköisenä) sekä päivän tarjoilut. Laskutus tapahtuu ilmoittautumisen jälkeen.

Hyödynnä etusi!
Jos osallistujia tulee samasta organisaatiosta useita, valmennuksesta myönnetään 15 % alennus kullekin osallistujalle.

Peruutusehdot
Osallistumisen peruutus on mahdollista kuluitta 2 viikkoa ennen tapahtumaa, sen jälkeen peritään 50 % valmennuksen hinnasta. Estyneen osallistujan tilalle voidaan kuluitta vaihtaa toinen henkilö yrityksestänne.

Valmennus voidaan järjestää myös räätälöitynä. Ota yhteyttä ja pyydä tarjous räätälöidystä vaihtoehdosta.

Ota yhteyttä

Haluatko tietää lisää koulutuksesta WINWIN neuvottelutaito® – 2-päiväinen valmennus? Täytä yhteystietosi, niin koulutuksen järjestäjä ottaa sinuun yhteyttä.

Completo Consulting Oy

Completo Consulting

Kehity arjen työssä Completon avulla!

Completo Consulting on kokenut, oivalluttava ja tuloksia tuova valmennustalo. Me lähdemme tietoisuuden kasvattamisesta ja yhdistämme sen ammatilliseen kehittämiseen. Yrityksen ja työntekijän kehitys lähtee tietoisuudesta omasta itsestään ja muista. Kun sen yhdistää osaamisen kehittämiseen, työntekijä, tiimi sekä organisaatio kehittyvät ja onnistuvat liiketoiminnassaan....


Lue lisää kouluttajasta Completo Consulting Oy ja katso koulutustarjonta täältä

Yhteystiedot

Completo Consulting Oy

Tähdenlennonkuja 1
02240 Espoo

 Näytä puhelinnumero
www.completo.fi


Arvioinnit

Keskiarvo: 5

Perustuu 13 arviointiin

Koulutukseen osallistunut
(5)
Erittäin hyvä koulutus. Huippuhyvä kouluttaja!
Koulutukseen osallistunut
(5)
Asiantunteva kouluttaja. Hyvä ja ytimekäs materiaali.
Koulutukseen osallistunut
(5)
Neuvottelen hinnoista, nyt minulla on ihan eri käsitys siitä, kuinka saan perusteltua uskottavasti raha-asiat.
Arvioinnit
Arvioinnit
(5,0)
Perustuu 13 arviointiin
Näytä koulutuksen arvioinnit
Arvioinnit kouluttajasta
(4,9)
Perustuu 99 arviointiin
Näytä kouluttajan kaikki arvioinnit
Yhteydenotto

Saadaksesi lisätietoa aiheesta WINWIN neuvottelutaito® – 2-päiväinen valmennus täytä seuraavat tiedot:

Tämäkin voisi kiinnostaa sinua...

Motivoiva ja valmentava esimies 3.3.

Jokainen työntekijä pitää 100 kertaa enemmän omasta ideastaan kuin pomonsa parhaimmastakaan. Miten hyödynnän tämän? Varaa nyt paikkasi valmennuksesta.