🎓 MBA-stipendin haku on avattu! Hae stipendiä 16.6. mennessä »

Koulutus
5,0 (1 Arvioinnit)

Master Leader -valmennusohjelma esihenkilötyön kehittämiseen (3pvä/ Helsinki)

Esimiesakatemia, paikassa Helsinki
Kesto
3 päivää
Kesto
3 päivää
Kaipaatko lisätietoja? Kysy lisää 👍

Master Leader -valmennusohjelma esihenkilötyön kehittämiseen (3pvä/ Helsinki)

Panosta johtamisen jatkuvaan kehittämiseen

Master Leader -valmennusohjelma on tarkoitettu henkilöjohtamisen ja vaikuttamistaitojen kehittämiseen. Valmennusohjelma sisältää DISC Johtajuusprofiilin, 2 henkilökohtaista leadership coachingia, 3 lähivalmennuspäivää sekä 10 verkkokurssia. Palvelu on erittäin vaikuttava sen jatkuvuuden, helpon käytettävyyden sekä käytännönläheisyyden vuoksi.

Valmennusohjelman pääpaino on konkreettisissa toimintamalleissa. Ohjelman kautta esihenkilö saa punaisen langan esihenkilönä kasvamiseen ja vahvan identiteetin rakentamiseen. Valmennusohjelmaan voi tulla mukaan kaiken tasoiset esihenkilöt, sillä kehittyminen lähtee aina jokaisen omalta tasolta. Valmennusohjelma sisältää alla näkyvät elementit.

DISC-Johtajuusprofiili ja henkilökohtaisen kehittymisen suunnitelma

Master Leader- ohjelma alkaa oman luontaisen toimintatavan arvioimisella. Esihenkilö vastaa DISC-kyselyyn hänelle lähetettävän vastauslinkin kautta. Käytämme korkean validiteetin DISC-työkalua, joka on erinomainen työkalu itsereflektointiin sekä erilaisten toimintatapojen ymmärtämiseen.

2 henkilökohtaista oivalluttavaa Leadership Coachingia

Ensimmäisen Coaching -keskustelun tehtävänä on avata DISC Johtajuusprofiilin tulokset sekä auttaa omien vahvuuksien ja kehittymisalueiden tunnistamisessa. Samalla luodaan aikataulu ja tavoitteet valmennusohjelmalle.

Toinen Coaching -keskustelu käydään ohjelman loppupuolella ja se sisältää lisäksi myös valmennusohjelman vaikuttavuuden arvioinnin. Tämän keskustelun avulla varmistetaan, että osallistuja on pystynyt saavuttamaan asetetut tavoitteet sekä jalkauttamaan konkreettisia toimintamalleja omaan arkeen.

3 osallistavaa ja käytännönläheistä valmennustilaisuutta

Valmennustilaisuudet järjestetään yleensä VALO Hotel&Workissa, Helsingin Ruskeasuolla. Ne keskittyvät  kolmeen Master Leader -sisältöön kerrallaan ja pureutuvat johtamisen arjen haasteiden ratkaisemiseen.

Valmennukset ovat vuorovaikutteisia ja osallistavia, joissa osallistujat ovat keskiössä. Pureudumme arjen haasteisiin, ratkomme niitä yhdessä sekä tuomme käyttöönne johtamisen parhaat käytännöt.

10 monipuolista verkkokurssia videoineen ja tehtävineen

Master Leader -ohjelma rakentuu 10 esimiestyön tärkeimmän sisältöaiheen ympärille. Jokaisesta aiheesta löytyy oma verkkokurssi, sisältäen mm. videovalmennuksia sekä tehtäviä oman toiminnan kehittämiseksi.

Verkkokurssit ovat käytettävissä 24 kuukauden ajan niiden jakamisesta. Kun verkkokurssi on suoritettu, osallistuja saa siitä todistuksen sähköpostiinsa ja koko ohjelman suoritettuaan Master Leader -kurssitodistuksen.

Valmennusohjelman monipuolinen valmennussisältö:

1. HYVÄ ITSETUNTEMUS JA JATKUVA ESIHENKILÖNÄ KEHITTYMINEN

Hyvä itsetuntemus on koko esihenkilönä kehittymisen perusta. Kun omat vahvuudet sekä kehittämiskohteet on tiedossa, henkilökohtaisen kehittymisen tavoitteet on helpompi asettaa. Tämän valmennuksen työkaluna on laadukas DISC Johtajuusprofiili, jonka avulla itsereflektio on helppo aloittaa sekä syventää.

Valmennus rakentaa valmiuksia oman toiminnan jatkuvaan arviointiin sekä kasvattaa motivaatiota jatkuvaan esihenkilönä kehittymiseen. Valmennuksen avulla rakennetaan ja vahvistetaan selkeää esihenkilöidentiteettiä.

”Omien todellisten motivaatio- ja stressitekijöiden tiedostaminen on avannut täysin uudet näkymät oman toiminnan ymmärtämiseen ja kehittämiseen.”


2. VUOROVAIKUTUSTAITOJEN JA VIESTINNÄN KEHITTÄMINEN

Hyvät vuorovaikutustaidot ovat esihenkilön tärkeimpiä perustaitoja ja olennainen osa vaikuttamista. Oman viestintätyylin ja sen vaikutuksien ymmärtäminen antaa pohjan oman vuorovaikutuksen kehittämiselle.

Erilaisten työtekijän persoonasta kumpuavien ominaisuuksien huomioiminen, eli mukauttaminen on laadukkaan vuorovaikutuksen ominaisuuksia. Tämä valmennus antaa paljon valmiuksia avoimen vuorovaikutuksen ja luottamuksen rakentamiseen sekä yksilöllisen johtamis- ja vuorovaikutussuhteen syventämiseen.

”Ymmärrän nyt erilaisia viestintätarpeita paremmin ja pystyn mukauttamaan kommunikaatiota erilaisten ihmisten kanssa, joka syventää luottamusta.”

3. HYVÄ TIIMIHENKI JA TEHOKAS YHTEISTYÖ

Yhteistyötaidot ovat yksi tärkeimmistä työelämätaidoista nyt ja tulevaisuudessa. Monessa tiimissä erilaisuus ja erilaiset toimintatavat voivat heikentää avoimuutta, aiheuttaa kitkaa tai näkymättömiä muureja tiimin sisälle.

Valmennus auttaa ymmärtämään huipputiimin rakentumista sekä sen esteitä. Lisäksi se auttaa kääntämään erilaiset toimintatavat tiimin vahvuudeksi sekä antaa mallin tiimin ryhmäytymisen johtamiseen. Hyvin ryhmäytyneessä tiimissä on korkea sosiaalinen turvallisuus ja ihmiset uskaltavat toimia rohkeasti.

”Ymmärrän nyt miten ryhmäytymistä johdetaan ja osaan puuttua ryhmän toimintahäiriöihin. Yhteiset pelisäännöt muuttivat tiimimme toimintaa paljon.”

4. TAVOITTEET, SUORITUSTASON JOHTAMINEN JA ITSENSÄ JOHTAMINEN

Hyvä suoritustaso lähtee selkeistä tavoitteista ja mittareista sekä suoritukseen reagoinnista. Tämä valmennus auttaa selkeiden ja realistisien tavoitteiden jalkauttamisessa, mittareiden asettamisessa sekä alisuoriutumiseen reagoinnissa. Se auttaa myös ymmärtämään suoritustasoon vaikuttavia tekijöitä ja hallitsemaan niitä paremmin.

Valmennus pureutuu myös tehokkaaseen itsensä johtamiseen sekä ajanhallintaan. Liian moni esihenkilö ei itse johda aikaansa, vaan tehtävät ohjaavat tekijää. Valmennus auttaa suunnittelemaan omaa ajankäyttöä paremmin.

”Olen pystynyt rakentamaan selkeän ja tehokkaan mallin oman ajankäytön ja tiimin toiminnan johtamiseen. Se on parantanut tehokkuutta ja tuloksia selkeästi.”

5. MOTIVOINTITAIDOT JA TEHOKAS VAIKUTTAMINEN

Motivaatio on käyttövoimaa, joka vaikuttaa ihmisen toimintaan monella tavalla. Kun esihenkilö ymmärtää erilaisia motivaatiotekijöitä ja osaa ruokkia niitä yksilöllisyys huomioiden, pystytään saavuttamaan paljon enemmän.

Tämä valmennus lisää ymmärrystä ulkoisten ja sisäisien motivaatiotekijöiden vaikutuksesta työntekijän toimintaan. Samalla kehitetään kykyä yksilöllisten motivaatiotekijöiden selvittämiseen ja hyödyntämiseen sekä rakennetaan toimintamalli vaikuttavan, yksilön motivaatiota ruokkivan 1on1 palaverin rakentamiseen.

”Motivointi on paljon helpompaa, kun ymmärtää paremmin erilaisia motivaatiotekijöitä, erityisesti sisäisen motivaation ymmärtäminen on auttanut paljon.”

6. PALAUTETAITOJEN JA TIIMIN PALAUTEKULTTUURIN KEHITTÄMINEN

Palautteella on iso merkitys työntekijän motivaatioon ja toimintaan. Suurin osa suomalaisista työntekijöistä ei koe saavansa palautetta riittävästi. Tämä valmennus auttaa ymmärtämään palautteen vaikutuksen työntekijän toimintaan sekä auttaa rakentamaan omaan ympäristöön parhaiten soveltuman palautekulttuurin.

Valmennus keskittyy positiivisen palautteen antamiseen, mutta myös kykyyn kääntää korjaava palaute johtamissuhdetta vahvistavaksi sekä toimintamalliin tiimin palautekulttuurin kehittämiseksi.

”Sain valmennuksesta konkreettisen toimintamallin palautekeskustelujen pitämiseen. Se on vaikuttanut paljon työntekijöideni motivaatioon ja sitoutumiseen.

7. ESIHENKILÖROOLI JA HENKILÖKOHTAISEN JOHTAJUUDEN KEHITTÄMINEN

Suurin osa esihenkilöistä nousee uuteen rooliinsa vertaisryhmästä ja johtaa entisiä kollegoitaan. Tilanne voi olla joskus haastava, kun esihenkilörooli on sisäistettävä sekä johtajuus on rakennettava työnantajan edustajana.

Tämä valmennus pureutuu johtajuuteen ja sen kehittämiseen sekä miten sitä voi osoittaa omassa työroolissa. Valmennus avaa myös, miten johtajuus on muuttumassa ja miten se haastaa esihenkilötyötä juuri nyt. Samalla arvioidaan, miten omaa johtajuusprofiili vastaa oman ympäristön, työpaikan vaatimuksiin.

”Olin noussut esimiesrooliin vertaisryhmästä ja johdin entisiä kollegoitani. Valmennus auttoi rakentamaan johtajuuttani ja selkeytti esimiesroolia paljon.”

8. SISÄINEN VIESTINTÄ JA ONNISTUNEET MUUTOSTILANTEET

Sisäisen viestinnän laatu vaikuttaa suoraan työntekijöiden motivaatioon ja sitoutumiseen. Työntekijöiden viestinnän tarpeita ei kuitenkaan usein ymmärretä. Tämä valmennus antaa valmiuksia laadukkaan sisäisen viestinnän suunnitteluun, sisäisen viestinnän pelisääntöjen rakentamiseen ja niiden jalkauttamiseen.

Sisäisellä viestinnällä on erityinen rooli muutostilanteissa. Tämä osio auttaa ymmärtämään, miten muutos vaikuttaa erilaisiin työntekijöihin sekä millä tavalla onnistut johtamaan muutoksia onnistuneesti.   

”En ollut kuullut aiemmin mitään muutosjohtamisesta, eli miten eri ihmiset prosessoivat muutosta. Nyt pystyn tukemaan ihmisiä paremmin muutostilanteissa.”

9. VALMENTAVA JOHTAMINEN JA SEN SYVENTÄMINEN

Valmentava johtaminen on kaikkien huulilla ja itseohjautuvuudesta puhutaan paljon. Jos johtamissuhteen perusta, eli luottamus ei ole kunnossa, työntekijä harvoin uskaltaa ottaa pientäkään riskiä. Tämä valmennus auttaa valmentavan johtamisen perusteiden ymmärtämisessä sekä kestävän johtamissuhteen rakentamisessa. 

Valmennus keskittyy kysymystekniikoiden ja coaching -osaamisen kehittämiseen sekä konkreettiseen toimintamalliin valmennussuhdetta syventävän johtamismallin rakentamiseen ja syventämiseen.

”Arkeni on muuttunut täysin osallistavan johtamistavan kautta. Aiemmin tein liian monia asioita itse, nyt työntekijät uskaltavat ottaa paljon enemmän vastuuta.”

10. ESIHENKILÖN VASTUUT JA VELVOLLISUUDET SEKÄ PUHEEKSIOTTO

Esihenkilörooliin sisältyy valtaa, mutta myös vastuita. Tämän takia esihenkilöllä on hyvä olla tietoinen esihenkilöroolia koskevasta sekä velvoittavasta lainsäädännöstä. Tämä valmennus rakentaa ymmärrystä esihenkilörooliin liittyvistä lain määrittelemistä oikeuksista sekä lakisääteisistä vastuista ja velvollisuuksista.

Valmennus antaa valmiuksia ja itsevarmuutta erilaiseen puuttumiseen, vaikeiden esihenkilötilanteiden puheeksi ottamisiin sekä työkykyjohtamisen keskustelujen pitämiseen.

”On paljon varmempi olo puuttua asioihin, kun ymmärtää peremmin mitä oikeuksia, vastuita sekä lakisääteisiä velvollisuuksia esimiestyöhön sisältyy.”

______________________________________________________________________________

Jokainen valmennus sisältää tehtäviä itsenäiseen reflektointiin. Muutos alkaa itsereflektion, eli oman toiminnan arvioinnin kautta. Havainnollistavat esimerkit auttavat syventämään aiheen käsittelyä, tehtäviä sekä valmennusten pienryhmäkeskusteluita. 

 

 

 

Kiinnostuitko koulutuksesta?

Jos haluat lisätietoa aiheesta Master Leader -valmennusohjelma esihenkilötyön kehittämiseen (3pvä/ Helsinki), klikkaa alta ja täytä yhteydenottolomake. Kysymyksesi lähetetään suoraan koulutuksen järjestäjälle.

Kohderyhmä

Master Leader -ohjelma on yksi maan suosituimpia esihenkilötyön valmennusohjelmia, joka sopii kaikille, jotka haluavat kehittää henkilöjohtamistaitojaan. Sen on suorittanut jo yli 1000 johtajaa tai esihenkilöä. Ohjelma on saanut erinomaista palautetta vaikuttavuudestaan ja käytännönläheisyydestään. 

Master Leader -ohjelma antaa punaisen langan esimiehenä kasvamiseen. Se auttaa rakentamaan vahvan esimiesidentiteetin ja kehittämään tehokkaasti henkilöjohtamistaitoja. Ohjelma pohjautuu 5 johtajuustason kehittämismalliimme, joka antaa selkeän viitekehyksen matkalle mestariliideriksi. Ohjelma on sekoitus henkilökohtaista coachingia, ryhmävalmennusta sekä itsenäistä prosessointia verkkokurssien avulla.

Tutkinto / todistus

Jokainen valmennuksen onnistuneesti läpi suorittanut saa Master Leader- todistuksen sekä PDF -versiona, että ladattavana suoraan omaan LinkedIn profiiliin.

Aikataulu

Master Leader- valmennusohjelmaan kuuluu 3 lähivalmennuspäivää, jotka ovat:

Perjantai 17.5.2024 Klo. 9.00- 16.00
Maanantai 17.6.2024 Klo. 9.00- 16.00
Perjantai 16.8.2024 Klo. 9.00- 16.00

Mikäli sinulle ei jokin näistä päivistä sovi, voit tiedustella muita vaihtoehtoisia valmennuspäiviä.

Koulutuspaikka

VALO Hotel & Work, Mannerheimintie 109 (Helsinki)

Kouluttaja

Valmentajana toimii Esimiesakatemian perustaja Hannu Säkkinen, jolla on pitkä kokemus johtoryhmien, esimiestyön sekä työyhteisöjen kehittämisestä useissa eri maissa. Hannu on yksi maan johtavia esimiestyön valmentajia, jonka valmennukset saavat poikkeuksetta erittäin hyvää palautetta. Hänellä on kyky mukautua monenlaisiin ympäristöihin eri toimialoilla ja saada osallistujat mukaan avoimeen vuoropuheluun. Aiheen käsittelytapa on koettu asiantuntevaksi, käytännönläheiseksi sekä innostavaksi, josta syntyy paljon oivalluksia toiminnan kehittämiseen.

”Valmentajana laitan yli 20 vuoden kokemukseni peliin, jotta esimiehet pystyvät kasvamaan omassa työroolissaan.

Käynnistän vahvan itsereflektion, kasvatan motivaation kehittymiseen sekä rakennan yhdessä käytännön työkalut.”

Kustannukset

Normaalihinta 2980 €/ hlö. Kevään kampanjahinta 1790 € +alv.

Sisältää 3 lähivalmennusta, DISC Johtajuusprofiilin, 2 henkilökohtaista Leadership Coachingia sekä yhteensä 10 verkkokurssia. 

Kysy erillinen tarjous ryhmällesi!

Ota yhteyttä

Ota yhteyttä

Haluatko tietää lisää koulutuksesta Master Leader -valmennusohjelma esihenkilötyön kehittämiseen (3pvä/ Helsinki)? Täytä yhteystietosi, niin koulutuksen järjestäjä ottaa sinuun yhteyttä.

reCAPTCHA logo Tämä sivusto on suojattu reCAPTCHA:lla, ja Googlen tietosuojakäytäntö ja käyttöehdot ovat voimassa.
Esimiesakatemia
Mannerheimintie 109
00240 Helsinki

Esimiesakatemia tarjoaa vaikuttavia esimiestyön ja johtamistaitojen valmennusohjelmia

Esimiesakatemia toteuttaa käytännönläheisiä ja vaikuttavia esimiestyön valmennuksia. Valmennusohjelmat auttavat rakentamaan vahvan esimiesidentiteetin, jolla saavutetaan parhaat tulokset. Viiden johtamistason kehittämismalli on jo tunnettu menetelmä. Esimiesakatemian koulutukset ovat tehokkaita, motivoivia ja käytännönläheisiä, ja ne räätälöidään juuri sinun ja yrityksesi tarpeiden mukaisiksi. Esimiesakatemian valmennusohjelmat on...

Lue lisää kouluttajasta Esimiesakatemia ja katso koulutustarjonta täältä

Arvioinnit

Keskiarvo: 5

Perustuu 1 arviointiin
Arvioinnit julkaistaan ​​arviointikäytäntömme mukaisesti.
Kirjoita arviointi
5/5
Hanna Korpela
08 joulu 2020
Toimiva valmennuskokonaisuus

Osallistuin Master Leader -ohjelmaan syksyllä 2020. Kokonaisuus oli erittäin opettavainen ja antoi paljon eväitä työelämään ja oman toiminnan kehittämiseen. Hannu on erittäin as...

Näytä lisätiedot
Sponsoroitu