Ympäristökonfliktit, konfliktinratkaisu ja yhteistoiminnalliset menetelmät

Itä-Suomen yliopiston Jatkuvan oppimisen keskus
Yhteenveto
5 op
1 450 EUR + alv 24% (yht. 1 798 EUR)
8.5.2023
   
Hybriditoteutus
Helsinki
Koulutus

Ympäristökonfliktit, konfliktinratkaisu ja yhteistoiminnalliset menetelmät

Kuuluuko työtehtäviisi ympäristöasiantuntijana erilaisten tavoitteiden yhteensovittaminen ja yhteistyön rakentaminen useiden erilaisten toimijoiden välille?

Koulutuksen keskeisiä sisältöjä ovat ympäristökiistojen dynamiikka, konfliktinratkaisun menetelmät sekä intressipohjaisen neuvottelun sovellukset kiistanalaisissa ympäristökysymyksissä.

Tavoitteena on tarjota tutkittuun tietoon perustuvaa tietoa systemaattisesta lähestymistavasta neuvotteluun, konfliktinratkaisuun, sekä yhteiseen ongelmanratkaisuun. Lähijaksolla luennoilla opitut asiat viedään käytäntöön, jolloin menetelmät on helpompi ottaa osaksi omaa työtä.

Kiinnostuitko koulutuksesta?

Jos haluat lisätietoa aiheesta Ympäristökonfliktit, konfliktinratkaisu ja yhteistoiminnalliset menetelmät , klikkaa alta ja täytä yhteydenottolomake. Kysymyksesi lähetetään suoraan koulutuksen järjestäjälle.

Kohderyhmä

Koulutus on tarkoitettu ympäristöhallinnossa, yrityksissä ja järjestöissä työskenteleville asiantuntijoille ja johtajille, jotka tarvitsevat työssään systemaattista lähestymistapaa neuvotteluun, konfliktinratkaisuun sekä yhteiseen ongelmanratkaisuun.

Aikataulu

8.5.2023 - 6.10.2023

Koulutus koostuu kahdesta moduulista. Voit osallistua molempiin tai vain toiseen. Opintopisteet suorittavien tulee suorittaa koko koulutusohjelma.

Moduuli I: verkko-opetuksena toteutettavat luennot avaavat peruskäsitteitä.

Moduuli II: lähiopetuksena toteutettava taito- ja menetelmäopetus sisältää neuvottelu- ja roolipeliharjoituksia. Harjoituksiin osallistuminen rakentaa osallistujien käytännön valmiuksia ja mahdollistaa kokemusten vaihdon ja vertaisoppimisen ryhmän sisällä. 

OPINTOJAKSOT

Moduuli I
Verkkovälitteiset luennot: Ympäristökonfliktien piirteet ja ratkaisumenetelmät

1. Ympäristökonfliktien piirteet ja dynamiikka
8.5.2023 klo 12–15

 • Mistä tunnistan konfliktitilanteen?
 • Ympäristökonfliktien erityispiirteet
 • Mistä ympäristökonfliktit johtuvat?
 • Konfliktien kärjistyminen ja dynamiikka
 • Pitääkö kaikki konfliktit ratkaista tai ehkäistä?
   

2. Konfliktinratkaisu ja neuvottelevat menettelyt
29.5.2023 klo 12–15

 • erilaisten osallistumis- ja vuorovaikutusmenetelmien rooli ristiriitaisissa tilanteissa
 • Konfliktinratkaisun perusmallit
 • Neuvotteluteoria konfliktinratkaisun taustalla
 • Ristiriidat monijäsenisissä työryhmissä
 • Tiedon rooli ympäristökonflikteissa
   

3.  Yhteistoiminnalliset menetelmät ja konfliktien ennakointi
11.9.2023 klo 12–15

 • Yhteistoiminnalliset menetelmät ennakoivana konfliktinratkaisuna
 • Konsensusprosessien piirteet ja mahdollisuudet
 • Yhteistoiminnallisten prosessien suunnittelu ja vaiheistaminen
 • Ulkopuolisen fasilitaattorin tai sovittelijan rooli konfliktitilanteissa
 • Tiedon luotettavuuden parantaminen
 • Orientaatio moduuliin II ja oman kehittämistehtävän muotoileminen

Kouluttaja: HT Lasse Peltonen


Moduuli II

Lähiopetus Helsinki: Käytännön taidot ja menetelmät ympäristökonfliktien ennakoinnissa ja ratkaisussa 5.–6.10.2023 klo 9–16  

Lähijaksolla syvennetään luennoilla käsiteltyjä teemoja ja viedään ne käytäntöön. Taito- ja menetelmäopetus sisältää neuvotteluharjoituksia ja kokemusten vaihtoa ryhmän sisällä. Saat konkreettisia työkaluja neuvottelutilanteisiin valmistautumiseen, sekä konfliktien ennakointiin ja ratkaisemiseen.

Käytännön taidot ja menetelmät - roolipelit ja neuvotteluharjoitukset - vertaisoppiminen ja opitun soveltaminen omaan työhön

 • Harvardin neuvottelumalli
 • Intressien ja vaatimusten ero
 • Neuvotteluun valmistautuminen
 • Luottamuksen rakentaminen
 • Tunteet neuvottelussa
 • Kuuntelemisen taito
 • Oman ajankohtaisen haasteen tunnistaminen ja opitun soveltaminen käytännössä
 • Vertaissparraus

Kouluttaja: TkT Jonna Kangasoja

Kouluttaja

Hallintotieteen tohtori (HT) Lasse Peltonen (ympäristöpolitiikka) on ympäristökonfliktien hallinnan professorina Itä-Suomen yliopistossa, Historia- ja maantieteiden laitoksella. Hän on tutkinut ympäristökonflikteja ja niiden ratkaisumahdollisuuksia yli 20 vuoden ajan mm. maankäytön, yhdyskuntasuunnittelun ja luonnonvarojen käytön kysymyksissä. Viime vuosina Peltonen on johtanut tutkimushankkeita mm. sovittelun osa-alueiden tilasta ja tulevaisuudesta Suomessa sekä yhteistoiminnallisten menetelmien mahdollisuuksista ympäristösuunnittelussa ja -päätöksenteossa.

Tekniikan tohtori (TkT), toimitusjohtaja Jonna Kangasoja on väitellyt Aalto-yliopistosta yhdyskuntasuunnittelun alalta ja tutkinut väitöskirjassaan konfliktien käsittelyä osana yhdyskuntasuunnittelun ammattilaisten kompetensseja. Lisäksi hän on erikoistunut mm. Harvard Program on Negotiation’in neuvottelua ja sovittelua sekä MIT:n julkisen sektorin sovittelua käsittelevillä kursseilla. Kangasoja on toinen Akordi Oy:n perustajajäsenistä yhdessä Lasse Peltosen kanssa. Akordi edustaa neutraalin, ulkopuolisen sovittelijan roolia konfliktinratkaisuprosesseissa.

Kustannukset

Koko ohjelma (moduulit I ja II) 1450,00 € + alv. 24 % 348,00 €, verollinen hinta yhteensä 1798,00 €.

Moduuli I 700,00 € + alv. 24 % 168,00 €, verollinen hinta yhteensä 868,00 €.
Moduuli II 950,00 € + alv. 24 % 228,00 €, verollinen hinta yhteensä 1178,00 €.

Koulutus laskutetaan yhdessä erässä ensimmäisen koulutustapahtuman jälkeen. Poikkeavasta laskutuksesta voidaan sopia.

Ilmoittautumisaika koko ohjelmaan päättyy 24.4.2023.

Ota yhteyttä

Haluatko tietää lisää koulutuksesta Ympäristökonfliktit, konfliktinratkaisu ja yhteistoiminnalliset menetelmät ? Täytä yhteystietosi, niin koulutuksen järjestäjä ottaa sinuun yhteyttä.

UEF Jatkuva oppiminen sosiaalisessa mediassa

Itä-Suomen yliopiston Jatkuvan oppimisen keskus

Itä-Suomen yliopiston Jatkuvan oppimisen keskus

Itä-Suomen yliopiston jatkuvan oppimisen koulutustarjonta on helppo väylä itsensä kehittämiseen, ammattiosaamisen täydentämiseen ja yrityksen osaamispääoman laajentamiseen. Toimimme kahdella kampuksella, Kuopiossa ja Joensuussa sekä sujuvasti myös verkossa ja valtakunnallisesti. Tarjoamme selkeitä kokonaisratkaisuja sinun tai yrityksesi tarpeisiin, olemme tukena kasvussa, suorituskyvyn parantamisessa...


Lue lisää kouluttajasta Itä-Suomen yliopiston Jatkuvan oppimisen keskus ja katso koulutustarjonta täältä

Yhteystiedot

Itä-Suomen yliopiston Jatkuvan oppimisen keskus

Neulaniementie 2, 2 krs. |PL 1627
70211 Kuopio

 Näytä puhelinnumero
www.uef.fi


Arvioinnit
Arvioi tämä koulutus ensimmäisenä.
Ota yhteyttä

Saadaksesi lisätietoa aiheesta Ympäristökonfliktit, konfliktinratkaisu ja yhteistoiminnalliset menetelmät täytä seuraavat tiedot: