Valitse sivuston käyttötapa: Mobiili

Lean Six Sigma Green Belt -koulutus

Jaatinen B.V.
Yhteenveto
9 päivää
2 650 - 3 450 EUR + alv 24 %
suomi, englanti
Koulutus
Espoo, Useita paikkakuntia, Verkossa
Alkavat koulutukset
Espoo
3 450 EUR
28.6.2021

Suomi
2 950 EUR
Sopimuksen mukaan

Verkossa
2 650 EUR
18.3.2021

Verkossa
2 650 EUR
12.4.2021
Lean Six Sigma Green Belt -koulutus

Lean Six Sigma Green Belt -koulutus

Jatkamme suosittua etäkoulutusmuotoamme myös keväällä 2021. 

Opi tehokkaimmat Lean Six Sigman ja muutoksen hallinnan menetelmät, joita projektien vetämisessä tarvitaan. Koulutuksemme valmentaa sinut Lean Six Sigma Green Belt -sertifiointiin ISO 18404 standardin mukaisesti. Kouluttajana on kansainvälisesti kokenut, sertifioitu Master Black Belt, joka kouluttaa nyt myös Suomessa suomeksi. Koulutuksen ohessa kouluttaja ohjaa osallistujia myös sertifioinnin saavuttamisessa.

Uniikki koulutustapa Suomessa

Koulutuksemme ovat vaihtelevia ja interaktiivisia. Lean Six Sigma -teoria on yhdistetty käytännön esimerkkeihin, keskusteluihin, simulaatioihin, ryhmätöihin ja kertausharjoituksiin. Panostamme myös käytännön sovellutuksiin osallistujien omassa ja vastaavanlaisessa ympäristössä.

Lisäksi olemme, yhdessä kansainvälisen pelitoimittajan kanssa, kehittäneet täysin uudenlaisen oppimistavan Lean Six Sigma -koulutuksissa korvaamalla manuaaliset simulaatiot todellisuutta enemmän vastaavalla suomenkielisellä, digitaalisella simulaatiolla. Simulaatio tukee erinomaisesti myös etäkoulutuksia. Simulaatio etenee koulutuksen aikana teorian kanssa samaan tahtiin ja uusia menetelmiä sovelletaan heti käytäntöön. Simulaatio kattaa kaikki Lean ja Six Sigma -pelien näkökohdat digitaalisessa muodossa tuottaen myös dataa reaaliajassa. Simulaatiossa osallistujat kokevat mm. miten tehdä "Value Stream Mapping" (VSM) sekä miten dataa hyödynnetään tehokkaasti prosessin parannuksen eri vaiheissa. Osallistujat oppivat analysoimaan dataa, mutta myös miettimään, miten parantaa prosessia vähälläkin datalla ja toisaalta miten toimia, kun dataa on liikaa.

Saamamme palautteen perusteella osallistujamme arvostavat juuri innostavaa ja osallistavaa lähestymistapaamme, jossa opetustekniikoita vaihtelemalla helpotetaan oppimista sekä opitun soveltamista omassa työympäristössä.  

Mitä koulutus tarjoaa osanottajille?

Green Belt -koulutuksen jälkeen

 • hallitset Lean Six Sigman peruskäsitteet ja -välineet Green Belt -tasolla ja voit toimia parannusprojektien vetäjänä omalla asiantuntija-alueellasi tai tiimin jäsenenä laajoissa Lean Six Sigma -projekteissa
 • olet saanut ensimmäisen projektisi päätökseen tai pystyt päättämään projektisi ennakoitavissa olevassa aikataulussa
 • sinun on mahdollista (mikäli olet suorittanut projektityön) hyväksyttää projektityösi ja saada Lean Six Sigma Green Belt -sertifikaatti

Koulutuksen sisältö

Lean Six Sigma Green Belt -koulutukseemme on valittu menetelmiä, jotka vuosien kokemuksemme ja kansainvälisen Lean Six Sigma -koulutusvertailun perusteella, ISO 18404 standardin mukaisesti, ovat tarpeellisia Lean Six Sigma projektien läpiviemiseen.

Koulutus kattaa mm. seuraavat aiheet:

 • Milloin, miksi ja miten käyttää Lean Six Sigmaa: Johdanto Leanin ja Six Sigman tehokkaaseen hyödyntämiseen erilaisissa organisaatioissa ja erityyppisissä projekteissa.
 • Projektin hallinta: 12 askeleen Lean Six Sigma DMAIC projektirunko, (DMAIC: Define, Measure, Analyze, Improve, Control)
 • Define-vaihe: Parannusprojektin valinta ja rajaus asiakkaan äänen kartoittamisen, projektisopimuksen ja riskimatriisin avulla.
 • Measure-vaihe: Projektin tavoitteen operatiivinen määrittäminen ja mittausten luotettavuuden testaus mm. prosessin kuvauksen, operationaalinen mittausyksikön määrittämisen ja mittausjärjestelmän analysoinnin avulla.
 • Analyze-vaihe: Prosessin suorituskyvyn mittaaminen prosessin ohjauskorteilla ja kyvykkyysanalyyseillä. Juurisyiden määrittäminen prosessin arvovirtakuvauksen ja hypoteesitestauksen avulla.
 • Improve-vaihe: Ratkaisun määrittäminen ja validointi statistisilla analyysimenetelmillä ja Lean-menetelmillä.
 • Control-vaihe: Ratkaisun jalkauttaminen niin, että tulokset implementoidaan pysyvästi ja samalla luodaan jatkuvan parantamisen kulttuuri.
 • Muutoksen hallinta: Erilaiset muutoksen hallinnan tekniikat kuuluvat oleellisena osana kaikkiin DMAIC-vaiheisiin Green Belt -koulutuksessamme. Katamme erilaisia menetelmiä projektiryhmän sekä kaikkien sidosryhmien mobilisointiin projektin tulosten saavuttamiseksi. 
 • Opitun soveltaminen käytäntöön: Oppimisen tehostamiseksi käytämme koulutuksessa erilaisia opetusmenetelmiä ja käsittelemme aiheet usealla eri tasolla: teoreettinen tarkastelu, sovellukset käytäntöön, osallistuminen ja reflektointi. Interaktiivinen koulutuksemme sisältää myös paljon konkreettisia malleja, esimerkkejä ja simulaatioita.

Koulutus kestää 9 päivää ja jakautuu 1-3 päivän koulutusjaksoihin n. 3 kuukauden aikana. Jotta Green Belt -koulutuksesta saisi mahdollisimman paljon irti, on suositeltavaa, että osanottajilla on oma parannusprojekti koulutuksen aikana (oma tai yhdessä muiden Belttien kanssa). Saat ennen koulutuksen alkua yksityiskohtaiset ohjeet projektin valitsemisesta.

Koulutusjaksojen välillä voit soveltaa opittua heti käytäntöön projektissasi. Voit halutessasi käyttää omaa projektiasi myös koulutuksessa osana harjoituksia ja interventioita.

Koulutuksen jälkeen sinulla on mahdollisuus hyväksyttää projektityösi. Vaatimukset läpäisseet saavat Lean Six Sigma Green Belt -sertifikaatin.

Kiinnostuitko Lean Six Sigma Green Belt -koulutuksesta?

Avoimeen koulutukseen otetaan enintään 12 osallistujaa, joten ilmoittaudu pikaisesti. Mikäli olet kiinnostunut koulutuksesta yrityksesi sisäisenä koulutuksena, ota yhteyttä

Kohderyhmä

Lean Six Sigma Green Belt -koulutus sopii projektien vetäjille, jotka parantavat yritysprosesseja ja haluavat oppia tehokkaita menetelmiä huomattavien parannusten (50-90 %) aikaansaamiseksi muutamassa kuukaudessa. Koulutuksemme on hyvä valinta, jos etsit Green Belt-sertifiointiin johtavaa koulutuspakettia, jossa Six Sigma, Lean ja Muutoksen hallinta on integroitu yhdeksi, tuloksia tuottavaksi lähestymistavaksi.

Jos sinulla on paljon dataa käsiteltävänä ja vedät vaativia prosessinparannusprojekteja, voi sinua kiinnostaa myös Black Belt -koulutuksemme. Lue lisää tästä vaihtoehdosta klikkaamalla: Lean Six Sigma Black Belt -koulutus.  

Koulutusmateriaali

Osallistujana saat suomenkielisen, digitaalisen koulutusmateriaalin, joka on jäsennetty 12 Lean Six Sigma -projektiaskeleen (DMAIC) mukaan: Tarvittavat aktiviteetit, menetelmät ja työkalut on kytketty askeleisiin, jotta materiaalin käyttö koulutuksen jälkeenkin on helppoa. 

Koulutuksessa käytetään Minitab -tietokoneohjelmaa. Ohjelma on myös koulutuksen jälkeen hyvä apuväline datan analysoinnissa. Osallistujalla tulee olla koulutuksessa mukana kannettava tietokone, jolle on asennettu Minitab-ohjelma (mielellään versio 20 tai 19).

Voit ostaa Minitab-lisenssin tai aloittaa 30 päivän ilmaisella koelisenssillä hankkimalla lisenssin Minitabiltä (Minitab.com). Jos haluat hankkia lisenssin vain muutamaksi kuukaudeksi koulutuksen ajaksi, ota meihin yhteyttä edullisista vaihtoehdoista. Neuvomme tarvittaessa myös muissa ohjelman hankintaa liittyvissä kysymyksissä.

Koulutusaika ja -paikka

Avoimena järjestettävä koulutus kestää yhteensä 9 päivää ja on jaettu useaan eri  koulutusjaksoon. Lisäksi koulutukseen sisältyy neljä tuntia kouluttajan etätukea osallistujan oman projektin ohjaamiseen.

Alla kevään 2021 aikataulu. Kevään koulutukset järjestetään etäkoulutuksena:

Kevät 2021 I (etäkoulutus): TÄYNNÄ

 • Osa 1: 14. - 15. tammikuuta 2021
 • Osa 2: 21. - 22. tammikuuta 2021
 • Osa 3: 02. - 03. helmikuuta 2021 
 • Osa 4: 15. - 16. helmikuuta 2021
 • Osa 5: 15. maaliskuuta 2021

Kevät 2021 II (etäkoulutus): Vielä muutama paikka vapaana

 • Osa 1: 18. - 19. maaliskuuta 2021
 • Osa 2: 25. - 26. maaliskuuta 2021
 • Osa 3: 21. - 23. huhtikuuta 2021 
 • Osa 4: 10. - 11. toukokuuta 2021

Kevät 2021 III (etäkoulutus):

(Tämä alun perin lähipäiväkoulutus on siirretty koronan vuoksi etämuotoon).

 • Osa 1: 12. - 14. huhtikuuta 2021
 • Osa 2: 26. - 28. huhtikuuta 2021
 • Osa 3: 19. - 21. toukokuuta 2021

Englanninkielinen koulutus, kesä 2021 (lähipäiväkoulutus, Espoo, Leppävaara):

 • Osa 1: 28 - 30 kesäkuuta 2021
 • Osa 2: 12 - 14 heinäkuuta 2021
 • Osa 3: 01 - 03 syyskuuta 2021

Green Belt -koulutus, Espoo ja Oulu: 

Seuraavat GB-koulutukset Espoossa ja Oulussa järjestetään syksyllä 2021, mikäli koronatilanne sen sallii. Päivämäärät julkaistaan keväällä. Ota yhteyttä, jos haluat, että sinulle lähetetään päivät, kun ne julkaistaan.  

Mikäli haluat koulutuksen yrityksesi sisäisenä koulutuksena, ota yhteyttä.

Kouluttaja

Marja JaatinenGreen Belt -koulutuksen kouluttajana on DI Marja Jaatinen.

Marja on kokenut Lean 6 Sigma Master Black Belt, joka on Jack Welchin General Electricilla sertifioima MBB. Hän on soveltanut GE:llä saamaansa kokemusta menestyksekkäästi jo vuosia kansainvälisellä tasolla teollisuudessa, eri palvelualoilla ja valtion hallinnossa eri maissa. Marja kouluttaa nyt myös Suomessa.

Kustannukset

Koulutuksen hinta on

 • Etäkoulutus: 2.650,- € + alv. / osanottaja
 • Lähipäiväkoulutus:
  • Suomenkielinen koulutus: 2.950,- € + alv. / osanottaja
  • Englanninkielinen koulutus: 3.450,- € + alv. / osanottaja

Hinta sisältää koulutuksen materiaaleineen ja tarjoilut (lähipäivät).

Lisäksi hintaan sisältyy neljä tuntia etätukea ja projektin tarkastuksen Green Belt -sertifiointia varten. Hintaan sisältyy myös Lean Six Sigma Green Belt -sertifikaatti kaikki vaatimukset läpäisseille.

Koulutusta järjestetään myös yrityksen sisäisenä koulutuksena. Kysy lisää »

Jaatinen B.V.

Ota käyttöösi Lean ja Lean Six Sigma -toimintamallit ja tähtää pysyvään parannukseen!

Jaatinen B.V. on hollantilainen Lean Six Sigma -konsulttipalveluja kansainvälisellä tasolla tarjoava yhtiö, joka tarjoaa koulutuksia ja konsultointipalveluja myös Suomessa. Jaatinen B.V.:n johdolla yrityksesi pääsee pysyvään parannukseen Lean Six Sigman, Lean-johtamisen ja erilaisten käyttäytymistekniikoiden avulla. Erilaisia koulutuksia on tarjolla kaikille organisaatiotasoille....


Lue lisää kouluttajasta Jaatinen B.V. ja katso koulutustarjonta täältä

Yhteydenottopyyntö

Haluatko tietää lisää koulutuksesta Lean Six Sigma Green Belt -koulutus? Täytä yhteystietosi, niin koulutuksen järjestäjä ottaa sinuun yhteyttä.

Yhteystiedot : Jaatinen B.V.

Jaatinen B.V.

Arnhemsebovenweg 92
3971 Driebergen-Rijsenburg, Alankomaat

 Näytä puhelinnumero
www.leansixsigmakoulutus.fi


Arvioinnit

Keskiarvo: 4,7

Perustuu 74 arviointiin

Koulutukseen osallistunut
(5)
Hyödyllinen kertaus ja oppimismahdollisuus aiemmin suoritetun sertifikaatin lisäksi. Etäkoulutus toimi oikein hyvin ja tekniikkakin toimi moitteettomasti koulutuspäivien aikana kaikilla. Etäkoulutuksessa jää pois tauoilla käyty keskustelu aiheista muiden kurssilaisten kanssa, joka onkin ainoa miinus etäkoulutuksen ja lähiopetuksen vertailussa. K...
Näytä kokonaan
Koulutukseen osallistunut
(4)
Hyvä sisältö, antoi kattavan kuvan koulutuksesta. Etäkoulutus toimi hyvin ja tuntui turvalliselta pitää etänä näin korona-aikana. Kouluttaja oli asiantuntija, mukavat koulutuspäivät.
Koulutukseen osallistunut
(5)
Erittäin hyvin hallittu ja opetettu koulutuskokonaisuus. Etätyöskentely on sujuvaa, ja videokameroiden päälläpitäminen teki koulutuksesta todellisempaa. Oli mukava osallistua koulutukseen, sen sijaan että sitä koko ajan antaa (opettaja 😉). Opin paljon uutta myös omaan opettamiseen tämän koulutuksen kautta. Greenbelt asioita pitää koko ajan kerr...
Näytä kokonaan
Arvioinnit
Arvioinnit
(4,7)
Perustuu 74 arviointiin
Näytä koulutuksen arvioinnit
Arvioinnit kouluttajasta
(4,6)
Perustuu 320 arviointiin
Näytä kouluttajan kaikki arvioinnit
Tämäkin voisi kiinnostaa sinua...

Rennosti kevättä kohti!

Tutustu kurssivalikoimaan ja löydä organisaatiosi tarpeisiin sopivat ajankohtaiset ICT-verkkokoulutukset.

Ota yhteyttä

Saadaksesi lisätietoa aiheesta Lean Six Sigma Green Belt -koulutus täytä seuraavat tiedot:

Saatat olla kiinnostunut myös näistä: