Säätö- ja prosessitekniikkaa asentajille

Taitotalo, paikassa Helsinki
Kesto
3 päivää
Hinta
1 370 EUR + alv 24 % (yht. 1 698,80 EUR)
Seuraava toteutus
25 marraskuuta, 2024 katso lisätiedot
Toteutustapa
Lähiopetus
Koulutuskieli
suomi
Kesto
3 päivää
Hinta
1 370 EUR + alv 24 % (yht. 1 698,80 EUR)
Seuraava toteutus
25 marraskuuta, 2024 katso lisätiedot
Toteutustapa
Lähiopetus
Koulutuskieli
suomi
Oletko valmis? Ilmoittaudu koulutukseen!

Säätö- ja prosessitekniikkaa asentajille

Taitotalo

Saat tietoa säätötekniikasta, säätöpiirin virityksestä ja säätökytkennöistä, jota tarvitset prosessiautomaation asennus- ja kunnossapitotöissä. Kurssin käytyäsi tunnet tavallisimpien säätimien toiminnan ja rakenteen, osaat ottaa käyttöön yksinkertaisen säätöpiirin sekä lukea PI- ja instrumentointipiirikaavioita. Pystyt myös hahmottamaan erilaisia vikatilanteita prosesseissa ja syy-seuraus suhteita. Koulutus sopii hyvin myös niin mekaanisen puolen, kuin automaatio- ja sähköpuolen kunnossapitoasentajille. Kurssiin sisältyy yksi päivä ajoa vesiprosessin avulla, jolloin tarkastellaan pitääkö teoria yhtä ja käytännön kanssa.

Säätö- ja prosessitekniikkaa asentajille koulutuksessa keskitytään yksittäisien säätöpiirien (PID algoritmin) toiminnan ymmärtämiseen ja stabilointiin sekä erilaisien piirien yhteistoimintaan
(sis. cascadi- ja myötäkytkentäperiaatteet) sekä prosessien hallintaan aine- ja energiatasetta hyödyntäen.

Opetukseen sisältyy myös yksikköprosessien käynnistys/pysäytys ns. yhtä nappia painaen ryhmä- ja sekvenssiohjelmilla. 

Säätötekniikan lisäksi käydään läpi virtaustekniikkaa ja erilaisien prosessien toimintaperiaatteet sekä faasimuutoksista johtuvia ongelmia mittaustekniikkaan ja prosessilaitteille.

Kurssiin sisältyy yksi päivä ajoa vesiprosessin avulla, jolloin tarkastellaan pitääkö teoria yhtä ja käytännön kanssa.

Jatkuvatoimisen prosessin stabiloiminen, kun siinä on useita säätöpiirejä sekä jatkuvatoimisen prosessin suunnitteluperusteet niin, että prosessi voidaan käynnistää ja pysäyttää automaation avulla. Lisäksi käydään läpi eri mittalaitteiden ja toimilaitteiden periaatteet, niiden mitoitusperiaatteet ja väärästä valinnasta tai mitoituksesta johtuvat ongelmat ja niiden ratkaiseminen.

Väärin suunniteltu tai mitoitettu prosessi on jälkikäteen hankala korjata ja vaatii suurehkoja investointeja, joten suunnitteluvaiheeseen kannattaa panostaa.

Prosessin hallinta ja erilaisten virheiden välttäminen ja löytäminen edellyttää fysiikan ja virtaustekniikan perusteiden ymmärtämistä, jonka vuoksi kurssilla käydään läpi tärkeimmät matemaattiset yhtälöt, joiden avulla erilaisia ilmiöitä voidaan tarkastella.

Virtausopin ohella käydään läpi myös eri faasien olomuodot, niiden synty ja niiden aiheuttamat ongelmat mittaustekniikkaan ja prosessiin. Ilman trendinäyttöjä säätimien viritys on työlästä, joten kaikki signaali (mittausarvo PV, asetusarvo SP ja ohjaus OP) kannattaa määritellä piirtoon.

Ohjelmassa

 • PID-säätimen soveltuvuus erilaisiin prosesseihin
 • Säätöpiirin mitoittaminen
 • Virtaussäätö, pintasäätö, pH-säätö ja kaskadisäätö
 • Säätöesimerkit, käynnistys- ja pysäytyssekvenssit
 • Faasit ja niiden ominaisuudet
 • Virtaus- ja prosessitekniikka
 • Pumppaus ja siinä esiintyviä ongelmia ja ratkaisuja
 • Suodatus/erotus ja siinä esiintyviä ongelmia ja niiden ratkaisuja

Kouluttaja Lassi Mäkinen on pitkänlinjan sähkö-automaation asiantuntija ja suunnittelija

Työkokemusta on kertynyt noin viidenkymmenen vuoden ajalta teollisuuden projekteista. Lassilla on kokemusta erilaisista kemian teollisuuden prosesseista (reaktorit, tislaus, haihdutus, räjähdysaineiden valmistus, UF6-pelkistys, kemikaalivarastot, soihdut ja auton/junan/laivan lastaus/purku), voimalaitoksista (ydinvoima,  öljy-, LNG- ja KPA-kattilat sekä mustalipeän poltto), puunjalostusteollisuudesta (paperikoneet, paperin päällystys), lämmöntalteenottolaitoksista (kaukolämpö, kaukokylmä, kaukolämmön siirto ja paineen korotus), elintarviketeollisuudesta (meijerit), lääketeollisuudesta (veriplasman fraktiointi, infuusioliuoksien valmistus, pihkasalvan valmistus), vesilaitoksista (jäteveden puhdistus, puhtaan veden valmistus, flotaatio, suodatus, RO, ionin vaihto/elvytys), vuorikemiasta (rikastushiekan tiivistys ja siirto).

Lassin tehtäväkenttään on sisältynyt konsultointia, projektointia, joka on sisältänyt SIA-kustannusarviot, PI-kaaviosuunnittelun, sähkö-automaation perus- ja toteutussuunnittelun ja konfiguroinnin, kenttälaitteiden, automaattiventtiileiden ja urakoiden hankinnan, valvonnan, urakoinnin, asennuksen, käyttöönotot sekä käyttöhenkilökunnan koulutuksen. 

Lassi Mäkinen toimii Taitotalon kouluttajana hyödyntäen kokemustaan, jota on kertynyt osin hyväksi todettujen teknisien toteutuksien kautta ja osin koettujen yllätyksien kautta. 

Seuraavat toteutukset

Tulossa 1 toteutus

25 marraskuuta, 2024

 • Lähiopetus
 • Helsinki
 • suomi

Kohderyhmä

teollisuuden sähkö- ja automaatiosuunnittelijoille, -konfiguroijille ja kokeneelle käyttöhenkilöstölle. Sähkö- ja automaatiopuolen kunnossapitoasentajille.

Osallistujien on hyvä osata perusasiat automaation kenttälaitteista.

Taitotalo
Valimotie 8
00380 Helsinki

Taitotalo – maan laajimmat koulutusmahdollisuudet ammattilaisille, asiantuntijoille ja esimiehille

Taitotalo on Suomen suurin aikuisten ammatillinen kouluttaja ja yritysten kumppani. Laitamme likoon kaiken kokemuksemme, koulutamme ja valmennamme rohkeita työelämän osaajia.  Taitotalon koulutukset ja valmennukset on suunniteltu siten, että opiskelu on yhdistettävissä kiireiseenkin elämänrytmiin. Koulutusta on päivisin, iltaisin sekä verkossa. Lähikoulutuksia...

Lue lisää kouluttajasta Taitotalo ja katso koulutustarjonta täältä

Sponsoroitu