Näyttää 1-20 koulutusta 80 tuloksesta
Näin suodatamme hakutuloksia
Haluatko tietää, miten suodatamme hakutuloksia? Lue täältä lisää siitä, miten koulutukset listautuvat hakutuloksissa.
Näyttää 1-20 koulutusta 80 tuloksesta
1
2
3
4

Tekniikan koulutus on yhdistelmä käytäntöä ja teoriaa

Tekniikka käsitteenä on hyvin yleispätevä ja arkinen, mutta tarkemmin siitä puhuttaessa viitataan menetelmiin, joilla ihminen pyrkii vaikuttamaan ympäristöönsä ja käyttämään sitä hyväkseen. Alun perin tekniikalla tarkoitettiin luonnon mahdollisuuksien hyödyntämistä, erityisesti erilaisten aineellisten tuotteiden valmistusta ja käyttöä luonnontieteiden sovelluksiin perustuvien keinojen avulla. Tekniikka käsitteenä viittaa kuitenkin myös erilaisiin menetelmiin, teko- tai suoritustapohin ja -taitoihin.

Tekniikka on syntynyt alun alkaen parantamaan ihmisten hyvinvointia, ja ihmisten hyvinvoinnin parantaminen, arjen helpottaminen ja esimerkiksi energiaratkaisujen tehostaminen ovat tekniikan koulutuksen keskiössä. Tekniikkaa hyödyntäen on kehitetty erilaisia koneita, rakennuksia ja laitteita. Tekniikka on alana jatkuvasti kehittyvä, ja tässä kehityksessä tekniikan koulutus on tärkeässä asemassa.

Tekniikkaan kuuluu lukematon määrä erilaisia laskentakaavoja, mitoitusohjeita, standardeja ja sääntöjä, joita käytetään halutun lopputuloksen saavuttamiseen. Tekniikan koulutukseen sisältyykin aina luonnotiteellinen teoriapohja, vaikka osa tekniikan koulutuksista onkin hyvin käytännönläheisiä.

Tekniikka alana on uskomattoman laaja. Tekniikan koulutuksiin kuuluukin suuri määrä erilaisia alakategorioita, joista löydät tarkempaa tietoa klikkaamalla hakuvalikon vaihtoehtoja. Tekniikan alle kuuluu paitsi erilaisia käytännönläheisiä koulutuksia, kuten LVI-, sähkö- ja rakentamisen koulutuksia, myös teoreettisempia koulutuksia ja sertifikaatteja.

Sähköalan koulutukset antavat sekä teoreettista koulutusta että käytännön opetusta

Työskenteletkö tai haluaisitko työskennellä sähköasentajana? Tekniikan koulutukset sähköalalla perehdyttävät muun muassa yleiseen toimintakelpoisuuteen, sähköhuoltoon ja sähkölaitosten tarkastukseen. Käytännönläheisissä koulutuksissa käsitellään sähkö- ja elektroniikkatyön käytännön osioita. Teoreettisemmissa koulutuksissa tutustutaan muun muassa perusasioihin sähkön toiminnasta, Ohmin ja Kirchhoffin lakeihin sekä Maxwellin yhtälöihin.

Tekniikan koulutus sähköalalla on joko tutkintoon valmistavaa tai ammattitaitoa ylläpitävää ja kehittävää jatkokoulutusta. Sähköala on muiden tekniikan alojen tavoin jatkuvasti kehittyvä ala, jossa kouluttautuminen on tärkeä osa myös jo alalla toimivien ammattilaisten näkökulmasta.

Automaatio ja koneet helpottavat elämäämme

Automaatiotekniikan ala on jatkuvassa kehityksessä ja alan sovelluksia löytyy useimmilta yhteiskunnan ja teollisuuden alueilta. Automaatiotekniikka mahdollistaa prosessien ja tuotantolaitteiden mahdollisimman tehokkaan toiminnan. Automaatiotekniikka on merkityksellisessä asemassa yhä useammalla alalla nykypäivänä, ja siitä on tullut hyvin suuri osa tavallista arkipäiväämme - alalle etsitäänkin jatkuvasti uusia ammattilaisia!

Koneisiin ja konetekniikkaan perehdyttävät tekniikan koulutukset taas syventyvät erilaisten koneiden käyttöön sekä koneturvallisuuteen eri aloilla. Teollisuudessa käytetään nykypäivänä lukemattomia erilaisia laitteita ja koneita, joiden käytön hallitseminen vaatii usein tarkkuutta ja niiden hallinnan erityistä osaamista. Konealan tekniikan koulutukset tulevatkin usein tarpeeseen uudelle teollisuuden alalla pyrittäessä, oli kyse sitten koneiden teorian hallitsemisesta tai koneiden konkreettisesta käytöstä.

Energia on välttämätön osa arkipäiväämme

Energia voidaan jakaa uusiutuvaan energiaan ja uusiutumattomaan energiaan. Uusiutumaton energia tuotetaan pääosin fossiilisilla polttoaineilla (kivihiili, maaöljy, maakaasu) tai ydinvoimalla. Uusiutuvat energialähteet saadaan puolestaan joko uusiutuvista lähteistä (auringonpaiste, tuuli, virtaava vesi, maan lämpö) tai biologisesti syntyvistä prosesseista (esim. puu). Tekniikan koulutukset energia-alalla liittyvät kiinteästi edellä mainittuihin energian tuotantotapoihin, niiden tuottamiseen, jakeluun, kunnossapitoon ja suunnitteluun.

Tekniikan koulutukset energia-alalla antavat monipuolisia valmiuksia työelämään, olitpa sitten käytännön tekijä tai teoriasta innostuva persoona, ammatinvaihtaja tai jo alalla työskentelevä ammattilainen. Käytännön työtehtäviä energia-alan koulutuksen jälkeen ovat esimerkiksi erilaiset voimalaitoksiin, energian tuotantoon ja jakeluun keskittyvät tehtävät. Energiaverkkojen suunnittelu sekä tehokkuuden parantaminen taas kuuluvat energia-alan teoreettisempiin työtehtäviin. Olipa työtehtävä mikä tahansa, kehittyvä energia-ala edellyttää myös jatkuvaa ammattitaidon ylläpitoa ja uusimpien tekniikoiden ajantasaista hallintaa.

LVI -ala luo uusia ratkaisuja elämäämme

LVI tulee sanoista lämpö, vesi, ilmastointi. LVI-ammatti on käsityöammatti, joka on menestyksellisesti kestänyt yhteiskunnan muutokset. Nykypäivänä työ on kuitenkin entistä tekniikkapainotteisempaa. Aiemmin yksinkertaiset asennukset hoidettiin pääosin käsin, mutta nykyään ne ovat lähes kokonaan tietokoneohjattuja.

Koska yhteiskunnan arvot ja arvostukset muuttuvat, tarvitaan kuitenkin edelleen ihmisiä luomaan uusia ratkaisuja. Tällä hetkellä esimerkiksi ympäristöystävälliset ratkaisut ovat merkittävässä osassa uusia ratkaisuja tehtäessä, mikä vaatii uudenlaista suunnittelua, luontia ja järjestelmien valvomista. LVI-koulutukset ovat hyödyksi paitsi aloittelijalle, myös kokeneemmallekin työntekijälle, sillä ala muuttuu yhteiskunnan mukana ja uusia ratkaisuja tarvitaan jatkuvasti.

Tekniikan koulutuksista löydät myös esimerkiksi rakentamisen, hitsauksen ja kemikaali-alan koulutuksia. Pääset tutustumaan aloihin tarkemmin tekniikkaan kuuluvissa alakategorioissa, joista löydät ja pääset vertailemaan eri alojen koulutuksia.

Tekniikka-alan koulutukset eri oppiasteilla

Tekniikka-alan koulutusten kirjo on yhtä värikäs kuin tekniset alat itsessään. Tekniikka alan tutkintoja löytyy kaikilta oppiasteilta ammattikouluista, ammattikorkeakouluihin ja yliopistoihin. Tekniikan alalla voi työllistyä lukemattomiin tehtäviin, sillä suuntautumisvaihtoehtoja on todella paljon.

Tekniikan ala ammattikoulussa:

Toisen asteen ammatillisessa oppilaitoksessa voi opiskella tekniikan alan perustutkinnon, ammattitutkinnon ja erikoisammattitutkinnon. Tekniikan alalla on runsaasti suuntautumisia, kuten esimerkiksi ajoneuvotekniikan, talotekniikan, sähkötekniikan sekä kone- ja automaatiotekniikan suuntautumiset. Nämä maininnat ovat vain pintaraapaisu teknisten alojen tarjoamiin mahdollisuuksiin. Ota siis selvää suuntautumisista ja löydä sinua eniten kiinnostava tekniikan alan koulutus.

Tekniikan ala AMK:

Tekniikan alan AMK-tutkinto sopii jatko-opinnoiksi alalla jo työskenteleville tai ensimmäiseksi tekniikan alan tutkinnoksi toisen asteen ammatillisen koulutuksen käyneelle. Ammattikorkeakoulussa voit opiskella insinööriksi monilla suuntautumisilla. Ammattikorkeakoulusta valmistunut voi olla esimerkiksi rakennustekniikan insinööri, tietotekniikan insinööri, automaatiotekniikan insinööri, metsätalousinsinööri tai muun suuntautumisen insinööri. Ammattikorkeakoulussa opiskeleminen on työelämälähtöistä ja siten käytännönläheistä. Opintoihin sisältyy myös työharjoittelujakso, joten ansioluetteloon saa oman alan kokemusta jo opintojen aikana.

Tekniikan ala yliopistossa

Tekniset alat kuuluvat myös yliopistojen opintotarjontaan. Yliopistosta valmistutaan diplomi-insinööriksi. Yliopistoissakin tekniikan alan suuntautumisia löytyy erittäin paljon. Esimerkkejä suuntautumisista ovat muiden muassa konetekniikka, rakennus- ja yhdyskuntatekniikka, ympäristötekniikka, prosessitekniikka, tietotekniikka, lääketieteen tekniikka, automaatiotekniikka. Suuntautumisvaihtoehdot vaihtelevat yliopistoittain, joten tutustu kattavasti eri yliopistojen tarjontaan, jotta löydät itseäsi eniten kiinnostavan linja.

Palaa sivun alkuun

Lähteet: ammattikoulut.fi, opintopolku.fi, ammattinetti.fi, ael.fi, energia.fi, sahkoala.fi

Toimi näin

Etsi ja löydä sinua kiinnostava koulutus


Pyydä lisätietoa tai ilmoittaudu


Koulutuksenjärjestäjä on sinuun yhteydessä

Vertaile koulutuksia