Valitse sivuston käyttötapa: Mobiili

Tekniikan koulutus

Alta löydät listauksen ajankohtaisista tekniikan koulutuksista. Tekniikka on yksi laajimmista ammattialoista, ja tekniikan koulutus sisältääkin useita erilaisia alakategorioita ja ammattinimikkeitä käytännön työtehtävistä aina teoreettiselle tasolle.

Tutustu aihealueen koulutusesittelyihin ja vertaile niitä keskenään! Saadaksesi lisätietoa koulutuksista, voit olla yhteydessä kiinnostaviin kouluttajiin täyttämällä kustakin esittelystä löytyvän yhteydenottolomakkeen. 

 

Hakutulokset
Näyttää 1-50 yhteensä 223 tulosta
Tekniikan erikoisammattitutkinto
Pohjois-Karjalan aikuisopisto
Outokumpu
Jatkuva haku
Tekniikan erikoisammattitutkinto vahvistaa organisaation tuloksellista toimintaa ja auttaa kehittämään työyhteisön toimintaa kokonaisuutena. Suunnitelmallinen henkilöstön ammattitaidon kehittäminen varmistaa organisaation toimintaedellytykset tulevaisuudessa....
Tekniikan erikoisammattitutkinto
Novida – ammattiopisto ja lukio
Useita (3)
Kysy seuraavaa aloitusta
Jos toimit työnjohto- tai asiantuntijatehtävissä, tule kehittämään esimies- ja johtamisvalmiuksia joustavasti työn ohella. Koulutuksen tavoite on vahvistaa johtamisen ja esimiestyön...
Tekniikan erikoisammattitutkinto
Salon seudun ammattiopisto
Salo
Omassa tahdissa
Opit suunnittelemaan, johtamaan ja arvioimaan vastuualueesi toimintaa tavoitteellisesti ja vuorovaikutuksessa muiden kanssa. Koulutusohjelma muodostaa kokonaisuuden, joka sisältää toiminnan johtamisen, ihmisten...
Tekniikan erikoisammattitutkinto
Edupoli
595 EUR + alv 0 %
Helsinki
30.1.2018
Koulutuksen hyödyt Vahvista työnjohdollista osaamistasi! Kasvata kykyäsi hallita laajoja asiakokonaisuuksia, kehitä toiminnan tuottavuutta uusien toimintaprosessien avulla! Johda omaa ja henkilöstösi...
Työteknikon koulutusohjelma tekniikan ammattilaisille
Rastor Oy
Useita (8)
Useita (9)
Monipuolinen Työteknikon koulutusohjelma koostuu kolmesta osa­ alueesta: Esimiesosaamista monipuolisesti ja käytännönläheisesti kehittävästä tekniikan erikoisammattitutkinnosta, matematiikka-­ ja fysiikkaosaamista kohottavista yleisaineopinnoista sekä...
Tekniikan erikoisammattitutkinto
Rastor Oy
Useita (8)
Useita (8)
Koulutuksen jälkeen sinulla on valmiudet toimia tehtävissä, joissa tarvitaan  kykyä ymmärtää laajoja asiakokonaisuuksia. Koulutuksen päätyttyä sinulla on tarvittavat työkalut vastuualueesi toiminnan itsenäiseen...
CAD-tekniikan verkkokurssi
TEAK Oy
Verkossa/etänä
Jatkuva haku
CAD-tekniikan peruskoulutuksen jälkeen osallistuja osaa piirtää, muokata ja tulostaa 2D-piirustuksia AutoCAD-ohjelmalla. Kurssilla osallistuja perehtyy AutoCAD-2D-piirtämiseen, piirustuspohjiin ja asetuksiin, editointiin ja...
CAM-tekniikan 2D ja 3D verkkokurssi
TEAK Oy
Verkossa/etänä
Jatkuva haku
CAM-tekniikan 2D ja 3D -peruskoulutuksen jälkeen osallistuja tuntee CAM-tekniikan 2D- ja 3D-perusteet, joiden perusteella hän osaa piirtää ja ohjelmoida SurfCAM-ohjelmalla...
Tekniikan erikoisammattitutkinto, Lämpöpumppualan työnjohtajien valmennusohjelma
Amiedu
Turku
sopimuksen mukaan
Valmentava koulutus tarjoaa esimiehille tai esimiehiksi siirtyville mahdollisuuden kehittää itseään lämpöpumppualan projektinhallinnassa sekä tuotannollisissa ja toiminnallisissa taidoissa....
Laippaliitosasentajan koulutus ja pätevöinti
Amiedu
Useita paikkakuntia
sopimuksen mukaan
Myönnetty pätevyys on osoitus laadusta ja ammattitaidosta. Osaaminen parantaa liiketaloudellista tulosta ja asiakastyytyväisyyttä, pienentää vaurioriskejä ja vähentää korjauksista aiheutuvia kustannuksia...
Vesityökortti/Allasvesi
Pohjois-Karjalan aikuisopisto
129 EUR + alv 24 %
Joensuu
Tarpeen mukaan
Koulutuksessa sinulle tulevat tutuiksi alan lainsäädäntö, allasveden käsittely sekä laitostekniikka. Vesihygieniapassi suoritetaan osallistumalla osaamistestaajan järjestämään testitilaisuuteen koulutuspäivän päätteeksi. Testin voi...
Työteknikon koulutusohjelma
Rastor Oy
Useita (8)
Useita (9)
Monipuolinen Työteknikon koulutusohjelma koostuu kolmesta osa­-alueesta: Esimiesosaamista monipuolisesti ja käytännönläheisesti kehittävästä tekniikan erikoisammattitutkinnosta, matematiikka-­ ja fysiikkaosaamista kohottavista yleisaineopinnoista sekä teknistä...
Sähköistyvän liikenteen vaikutukset energia-alaan -koulutus
Adato Energia Oy
495 EUR + alv 24 %
Vantaa
31.1.2018
Älykkään energiajärjestelmän kehittyminen ja sähköautojen määrän lisääntyminen avaavat monia mahdollisuuksia energia-alan toimijoille. Sähköautojen ympärille on kovaa vauhtia kehittymässä uudenlaisia liiketoimintamahdollisuuksia....
Hydrauliikan perustaidot
Amiedu
Helsinki
sopimuksen mukaan
Koulutus antaa perustiedot hydrauliikasta. Keskeisenä sisältönä ovat hydrauliikan turvallisuusasiat, hydraulikaaviot, piirrosmerkinnät, peruskomponentit, ohjaus ja säätötekniikat. Koulutuksessa pääset tekemään kytkentä-, ohjaus-...
LEAN-toiminnan kehittämisen perusteet: 5S, 8 hukka ja jatkuva parantaminen – Koulutus ja käytännön harjoitus
Amiedu
Useita paikkakuntia
sopimuksen mukaan
Työntekijät ja tuotannon johto oppivat tiiviissä ja selkeässä, suomenkielisessä koulutuksessamme toiminnan kehittämisen perusperiaatteita. Koulutuksessa käydään läpi 5S:n vaiheet, 8 hukkaa,...
Sähköyliasentajan erikoisammattitutkinto, oppisopimus koulutus
Amiedu
Helsinki
Koulutus valmistaa sähköyliasentajan erikoisammattitutkinnon näyttötutkintoihin, joissa osoitetaan sähköyliasentajalta vaadittava itsenäisen työskentelyn, ryhmätyöskentelyn ja työryhmien johtamisen edellyttämä ammattitaito. Sähköturvallisuusmääräysten tuntemusta osoittavan...
Logistiikan perustutkinto ja valmistava koulutus -varastonhoitaja
AEL
58 EUR + alv 0 %
Helsinki
12.12.2017
Tutkinto antaa valmiudet työskennellä varaston työtehtävissä, esimerkiksi varastonhoitajana, varastotyöntekijänä, keräilijänä tai trukkikuljettajana. Logistiikan perustutkinnon suoritettuasi osaat toimia varastoinnin tärkeim­millä osa-alueilla, kuten tavaran lähettämisessä...
Koneenasentajan ammattitutkinto
Tampereen seudun ammattiopisto | Tredu
58 EUR + alv 0 %
Tampere
Joustava aloitus
Oletko puuhastellut pitkään koneenasennuksen parissa, mutta tutkinto puuttuu? Oletko suorittanut kone- ja metallialan perustutkinnon ja haluat laajentaa osaamistasi koneenasennukseen? Vai...
3D-tulostaminen
Salon seudun ammattiopisto
202 EUR + alv 24 %
Salo
Kysy seuraavaa koulutusta
Koulutus antaa perusteet 3D-tulostukseen. Koulutuksessa käsiteltäviä aiheita ovat: 3D-tulostaminen ja 3D-tulostustekniikat, 2 h mallitiedoston käsittely, 3 h • 3D-tulostimen käyttö,...
Kansainvälinen hitsausinsinööri IWE-koulutus ja Kansainvälinen hitsausteknikko IWT -koulutus
AEL
5 900 EUR + alv 0 %
Helsinki
21.5.2018
Hyödyt ja sisältö Kansainvälinen hitsausinsinöörin IWE-koulutus ja Kansainvälinen hitsausteknikon IWT-koulutus AEL järjestää IWE/IWT-koulutuksen monimuotokoulutuksena. Lähijaksot pidetään Helsingissä, verkko-opiskelu siellä missä...
LEAN Palvelusektorilla Asiakaskohtainen kartoitus, koulutus ja valmennus
Amiedu
Useita paikkakuntia
sopimuksen mukaan
Tavoitteena on, että asiakas pystyy aloittamaan palveluprosessiensa kehittämisen heti ensimmäisen koulutuksen ja työpajan jälkeen ja kaikkien koulutusten, työpajojen ja valmennusten...
Sähkö- ja automaatiotekniikan perustutkinto, sähköasentaja, omaehtoinen koulutus
Amiedu
Helsinki
5.3.2018
Koulutus valmistaa sähkö- ja automaatiotekniikan perustutkinnon tutkintotilaisuuksien (näyttöjen) suorittamiseen. Tutkinnon suorittaneella henkilöllä on perusvalmiudet toimia sähköasentajan työtehtävissä sekä työskennellä laitteiden...
Kaukolämmön sopimusehdot -koulutus
Adato Energia Oy
495 EUR + alv 24 %
Vantaa
25.1.2018
Kaukolämmön sopimusehdot uudistuivat kun Energiateollisuus ry julkaisi uudet kaukolämmön sopimusehdot syksyllä 2017. Koulutuspäivän pääpaino on sopimusehtojen läpikäynnissä. Lisäksi käsitellään asiakkaiden...
Verkonrakennusprojektin käytännön toteutus
Adato Energia Oy
460 EUR + alv 24 %
Useita (2)
Useita (2)
Sähköverkon rakentamisprojektin onnistuminen vaatii monen tahon hyvää yhteistyötä ja vahvaa ammattiosaamista. Ilman hyvää projektinjohtamista ja eri tahojen yhteistyötä lopputulos ei...
Sähköverkkosuunnittelu-koulutuspaketti
Adato Energia Oy
1 200 EUR + alv 24 %
Verkossa/etänä
Milloin tahansa
Sähköverkon suunnittelu -koulutus on etänä suoritettava verkkokoulutus. Koulutuskokonaisuudessa käydään syvällisesti läpi verkonsuunnitteluun liittyvät työvaiheet. Koulutuskokonaisuus koostuu avauksesta ja 10 luennosta:...
Rakennushitsaajan pätevyyskokeet
Amiedu
Helsinki
2017 alkaen tiistai – perjantai
Koulutuksen tavoitteena on valmentaa hitsaaja suoriutumaan standardin SFS-EN ISO 9606-1 mukaisista hitsauksen pätevyyskokeista....
LEAN SixSigma Black Belt-yksilöllinen koulutus, valmennus ja sertifiointi
Amiedu
Useita paikkakuntia
sopimuksen mukaan
Lean Six Sigma Black Belt sertifiointiin johtavassa käytännönläheisessä koulutuksessa BB kandidaatti oppii kaikki ne prosessin analysointi- ja parantamismenetelmät (Lean ja...
Laakeroinnin ja tiivistyksen perusteet
Amiedu
Helsinki
sopimuksen mukaan
Kurssi antaa perustiedot laakerointitöistä. Tavoitteena on oppia tunnistamaan erityyppisiä laakereita ja tiivisteitä sekä tekemään niihin kohdistetut esivalmistelut ja asennustyöt....
Pneumatiikan perustaidot
Amiedu
Useita paikkakuntia
sopimuksen mukaan
Kurssi antaa perustiedot pneumatiikasta. Keskeisenä sisältönä ovat pneumatiikan turvallisuusasiat, pneumatiikkakaaviot, piirrosmerkinnät, peruskomponentit, ohjaus ja säätötekniikat. Kurssilla pääset tekemään kytkentä-, ohjaus-...
Käsityöntekijän ammattitutkinto, monialainen
Rasekon aikuisopisto Timali
Varsinais-Suomi
Kysy seuraavaa aloitusta
Rasekossa voit suorittaa käsityöntekijän ammattitutkinnon erilaisin painopistein. Viime vuosina Rasekossa on opiskellut mm. ohjaus- ja palvelutoimintaan keskittynyt monialainen ryhmä, nahkatuotteiden...
Teknologiateollisuuden toimialan toimihenkilöille suunnatut koulutuspalvelut, yhteishankintakoulutus
Amiedu
Useita paikkakuntia
Onko yrityksessäsi tarvetta uusille teknologialan toimihenkilöille tai tarvitseeko nykyinen henkilöstösi osaamisen päivittämistä? Amiedu ja Metropolia AMK tarjoavat yhteistyössä Varsinais-Suomen ELY-keskuksen...
Levytekniikan ammattitutkinto
Lounais-Hämeen koulutuskuntayhtymä
195 EUR + alv 0 %
Forssa
joustava aloitus
Kohderyhmä Koulutus sopii kaikille henkilöille, jotka tarvitsevat työssään tai haluavat oppia lisää levy- ja hitsaustöistä. Maahanmuuttajien tulee selviytyä opinnoista suomen...
Energia-alan IT-seminaari
Adato Energia Oy
460 EUR + alv 24 %
Vantaa
23.11.2017
Energia-alan IT-seminaari kokoaa energiayhtiöiden edustajat ja järjestelmätoimittajat yhteen kuulemaan ja keskustelemaan ajankohtaisista asioista. Seminaarissa keskustellaan mm. tietosuojasta, Datahubista ja digitalisaation...
Sähkön ABC
Amiedu
Helsinki
2.3.2018
Sähkön ABC on tehokas koulutus, jossa käydään monipuolisesti läpi sähköalan perustietoutta. Sen tulokset näkyvät yrityksen toiminnassa muun muassa seuraavin tavoin:...
Vesityökortti/Vesilaitos tai vesijohtoverkostot
Pohjois-Karjalan aikuisopisto
Joensuu
Tarpeen mukaan
Vesityökorttikoulutuksessa henkilöstösi tutustuu alan lainsäädäntöön, veden hankintaan, vedenkäsittelyyn, vesijohtoverkostoihin, näytteenotto ja talousveden laadun valvonta. Oppikirjana käytetään VVY:n vuonna 2012 julkaisemaa Vesilaitostekniikka ja hygienia...
Hyvinvointiteknologia | hyvinvointilaiteasentaja
Tampereen seudun ammattiopisto | Tredu
0 EUR + alv 0 %
Tampere
Hyvinvointilaiteasentaja työskentelee ihmisten turvallisuuden, hyvinvoinnin sekä itsenäisen ja ihmisarvoisen elämän hyväksi asentamalla ja huoltamalla sähkömekaanisia ja mekaanisia apuvälineitä sekä turvalaitteita....
ATEX-kurssi
RTL-Palvelut Oy
         
(9)
700 EUR + alv 0 %
Vantaa
Useita (2)
ATEX-kurssilla perehdytään pöly- ja kaasuräjähdysvaarallisten tilojen tilaluokitusten tekemiseen, laitevalintoihin, sähköasennuksiin sekä -tarkastuksiin. Lisäksi tutustutaan saattolämmityksiin kaapelien vaatimusten ja testaamisen sekä asennustekniikan...
3D-teknologiaan tutustuminen
Salon seudun ammattiopisto
101 EUR + alv 24 %
Salo
Kysy seuraavaa koulutusta
Koulutuksen tarkoitus on toimia johdantona 3D-teknologian käyttöön tuotteiden suunnittelu- ja prototyyppivaiheessa. Nykyisen 3D-teknologian käyttö vähentää oleellisesti kappaleen suunnitteluun käytettävää aikaa...
Kone- ja tuotantotekniikan perustutkinto
Edupoli
0 EUR + alv 0 %
Porvoo
Koulutuksen hyödyt Metalliteollisuus on Suomen merkittäviä teollisuuden aloja niin kotimarkkinoille kuin viennillekin. Metallialan ammattilaisille on tulevaisuudessa runsaasti kysyntää. Lähes kaikki...
Sähköasentajan ammattitutkinto
Lounais-Hämeen koulutuskuntayhtymä
350 EUR + alv 0 %
Forssa
joustava aloitus
Koulutuspaikka Forssa Sähköasentajan ammattitutkintoon valmistava koulutus antaa valmiudet työskennellä itsenäisesti monipuolisissa sähköasennustehtävissä noudattaen alan määräyksiä ja ohjeita. Tutkinnon suorittaminen tarjoaa...
Työkonekorttikoulutus
Koulutusmaailma
         
(2)
115 EUR + alv 24 %
Useita paikkakuntia
Kysy seuraavaa toteutusta
Koulutusmaailman Työkonekorttikoulutus on helppo tapa työnantajalle varmistaa työkoneen kuljettajien kattava perehdytys koneiden käyttämiseen. Koulutus on suunnattu ensisijaisesti pyöräkuormaajan kuljettajille. Jokaiselle...
< 1 kV Jännitetyöt
RTL-Palvelut Oy
         
(8)
280 EUR + alv 0 %
Vantaa
Useita (3)
Koulutuksessa opitaan jännitetyön oikeat ja turvalliset käytännöt enintään 1 kV -kojeistoissa. Osallistujien tulee ottaa mukaan omat JT-välineet (pyydä lista, vain...
Kotitalouskoneasentajan ammattitutkinto
Edupoli
1 250 EUR + alv 0 %
Vantaa
14.3.2018
Koulutuksen hyödyt Suoritetaan Kotitalouskoneasentajan ammattitutkinnon osa: Kylmäteknisten laitteiden asennus-, huolto- ja korjaustyöt, jonka suorittamalla Tukes myöntää alle 3 kiloa kylmäainetta...
Sähkö- ja automaatiotekniikan perustutkinto - Sähköasentaja
Edupoli
0 EUR + alv 0 %
Porvoo
9.4.2018
Koulutuksen hyödyt Sähköasentajat tekevät rakennustyömailla sähkö-, tele- ja muiden järjestelmien asennuksia, korjaavat ja huoltavat sähkölaitteita teollisuus- ja energialaitoksissa ja huoltoliikkeissä...
Käyttöönottomittaukset
RTL-Palvelut Oy
         
(14)
260 EUR + alv 24 %
Vantaa
Useita (2)
Koulutuksessa opitaan sähköasennusten käyttöönottomittaus SFS 6000-6-61 -standardin mukaisesti. Lisäksi kurssilla tehdään käytännön mittausharjoituksia. Kurssille mahtuu mukaan 20 henkilöä ilmoittautumisjärjestyksessä. Käyttöönottomittauskoulutusta järjestetään...
Yleinen sähkötyöturvallisuuskoulutus SFS 6002
RTL-Palvelut Oy
         
(103)
280 EUR + alv 0 %
Vantaa
Useita (6)
Yleisen sähkötyöturvallisuuden koulutuksessa esitellään uusitun SFS 6002 -standardin kolmas painos ja sen määritelmät sekä yleiset periaatteet. Kouluttajan 40 vuoden työkokemus...
Aurinkosähköjärjestelmän toteutus ja liittäminen jakeluverkkoon
Adato Energia Oy
360 EUR + alv 24 %
Vantaa
22.11.2017
Tämä on UUSINTA koulutus. Edelliset vastaavat kurssit olivat suosittuja ja saivat hyvät palautteet osallistujilta. Varaa siis paikkasi ajoissa! Kiinnostus aurinkosähköä...
Koneiden sähköasennusten todentaminen
RTL-Palvelut Oy
         
(4)
280 EUR + alv 0 %
Vantaa
9.3.2018
Konesähköasennusten todentaminen -koulutuksessa opitaan tekemään sähköasennusten käyttöönottomittaukset koneiden sähköasennuksille. Koulutuksen teoria tulee standardista SFS 6000-6-61 ja SFS-EN 60204-1. Lisäksi kurssilla...
Kylmäasentajan ammattitutkinto
Edupoli
0 EUR + alv 0 %
Vantaa
8.1.2018
Koulutuksen hyödyt Suorittamalla kylmäasentajan ammattitutkinnon kylmäasentaja osoittaa olevansa kylmäasennuksen ja –huollon kokenut ammattilainen. Tutkintoa suorittavalla pitää ennen koulutukseen tuloa olla...
Sähköturvallisuustutkinto 3
AEL
180 EUR + alv 24 %
Helsinki
Hyödyt ja sisältö Sähköturvallisuustutkinto 3 on Turvatekniikan keskuksen (TUKES) määrittelemä kirjallinen koe, joka kestää 3 tuntia. Sen hyväksytysti suorittaneet saavat...
  • = Videoesittely
Näyttää 1-50 yhteensä 223 tulosta
Näytä kaikki (173) koulutukset

Tekniikan koulutus on yhdistelmä käytäntöä ja teoriaa

Tekniikka käsitteenä on hyvin yleispätevä ja arkinen, mutta tarkemmin siitä puhuttaessa viitataan menetelmiin, joilla ihminen pyrkii vaikuttamaan ympäristöönsä ja käyttämään sitä hyväkseen. Alun perin tekniikalla tarkoitettiin luonnon mahdollisuuksien hyödyntämistä, erityisesti erilaisten aineellisten tuotteiden valmistusta ja käyttöä luonnontieteiden sovelluksiin perustuvien keinojen avulla. Tekniikka käsitteenä viittaa kuitenkin myös erilaisiin menetelmiin, teko- tai suoritustapohin ja -taitoihin.

Tekniikka on syntynyt alun alkaen parantamaan ihmisten hyvinvointia, ja ihmisten hyvinvoinnin parantaminen, arjen helpottaminen ja esimerkiksi energiaratkaisujen tehostaminen ovat tekniikan koulutuksen keskiössä. Tekniikkaa hyödyntäen on kehitetty erilaisia koneita, rakennuksia ja laitteita. Tekniikka on alana jatkuvasti kehittyvä, ja tässä kehityksessä tekniikan koulutus on tärkeässä asemassa.

Tekniikkaan kuuluu lukematon määrä erilaisia laskentakaavoja, mitoitusohjeita, standardeja ja sääntöjä, joita käytetään halutun lopputuloksen saavuttamiseen. Tekniikan koulutukseen sisältyykin aina luonnotiteellinen teoriapohja, vaikka osa tekniikan koulutuksista onkin hyvin käytännönläheisiä.

Tekniikka alana on uskomattoman laaja. Tekniikan koulutuksiin kuuluukin suuri määrä erilaisia alakategorioita, joista löydät tarkempaa tietoa klikkaamalla hakuvalikon eri alakategorioita. Tekniikan alle kuuluu paitsi erilaisia käytännönläheisiä koulutuksia, kuten LVI-, sähkö- ja rakentamisen koulutuksia, myös teoreettisempia koulutuksia ja sertifikaatteja.

Sähköalan koulutukset antavat sekä teoreettista koulutusta että käytännön opetusta

Työskenteletkö tai haluaisitko työskennellä sähköasentajana? Tekniikan koulutukset sähköalalla perehdyttävät muun muassa yleiseen toimintakelpoisuuteen, sähköhuoltoon ja sähkölaitosten tarkastukseen. Käytännönläheisissä koulutuksissa käsitellään sähkö- ja elektroniikkatyön käytännön osioita. Teoreettisemmissa koulutuksissa tutustutaan muun muassa perusasioihin sähkön toiminnasta, Ohmin ja Kirchhoffin lakeihin sekä Maxwellin yhtälöihin.

Tekniikan koulutus sähköalalla on joko tutkintoon valmistavaa tai ammattitaitoa ylläpitävää ja kehittävää jatkokoulutusta. Sähköala on muiden tekniikan alojen tavoin jatkuvasti kehittyvä ala, jossa kouluttautuminen on tärkeä osa myös jo alalla toimivien ammattilaisten näkökulmasta.

Automaatio ja koneet helpottavat elämäämme

Automaatiotekniikan ala on jatkuvassa kehityksessä ja alan sovelluksia löytyy useimmilta yhteiskunnan ja teollisuuden alueilta. Automaatiotekniikka mahdollistaa prosessien ja tuotantolaitteiden mahdollisimman tehokkaan toiminnan. Automaatiotekniikka on merkytiksellisessä asemassa yhä useammalla alalla nykypäivänä, ja siitä on tullut hyvin suuri osa tavallista arkipäiväämme - alalle etsitäänkin jatkuvasti uusia ammattilaisia!

Koneisiin ja konetekniikkaan perehdyttävät tekniikan koulutukset taas syventyvät erilaisten koneiden käyttöön sekä koneturvallisuuteen eri aloilla. Teollisuudessa käytetään nykypäivänä lukemattomia erilaisia laitteita ja koneita, joiden käytön hallitseminen vaatii usein tarkkuutta ja niiden hallinnan erityistä osaamista. Konealan tekniikan koulutukset tulevatkin usein tarpeeseen uudelle teollisuuden alalla pyrittäessä, oli kyse sitten koneiden teorian hallitsemisesta tai koneiden konkreettisesta käytöstä.

Energia on välttämätön osa arkipäiväämme

Energia voidaan jakaa uusiutuvaan energiaan ja uusiutumattomaan energiaan. Uusiutumaton energia tuotetaan pääosin fossiilisilla polttoaineilla (kivihiili, maaöljy, maakaasu) tai ydinvoimalla. Uusiutuvat energialähteet saadaan puolestaan joko uusiutuvista lähteistä (auringonpaiste, tuuli, virtaava vesi, maan lämpö) tai biologisesti syntyvistä prosesseista (esim. puu). Tekniikan koulutukset energia-alalla liittyvät kiinteästi edellä mainittuihin energian tuotantotapoihin, niiden tuottamiseen, jakeluun, kunnossapitoon ja suunnitteluun.

Tekniikan koulutukset energia-alalla antavat monipuolisia valmiuksia työelämään, olitpa sitten käytännön tekijä tai teoriasta innostuva persoona, ammatinvaihtaja tai jo alalla työskentelevä ammattilainen. Käytännön työtehtäviä energia-alan koulutuksen jälkeen ovat esimerkiksi erilaiset voimalaitoksiin, energian tuotantoon ja jakeluun keskittyvät tehtävät. Energiaverkkojen suunnittelu sekä tehokkuuden parantaminen taas kuuluvat energia-alan teoreettisempiin työtehtäviin. Olipa työtehtävä mikä tahansa, kehittyvä energia-ala edellyttää myös jatkuvaa ammattitaidon ylläpitoa ja uusimpien tekniikoiden ajantasaista hallintaa.

LVI -ala luo uusia ratkaisuja elämäämme

LVI tulee sanoista lämpö, vesi, ilmastointi. LVI-ammatti on käsityöammatti, joka on menestyksellisesti kestänyt yhteiskunnan muutokset. Nykypäivänä työ on kuitenkin entistä tekniikkapainotteisempaa. Aiemmin yksinkertaiset asennukset hoidettiin pääosin käsin, mutta nykyään ne ovat lähes kokonaan tietokoneohjattuja.

Koska yhteiskunnan arvot ja arvostukset muuttuvat, tarvitaan kuitenkin edelleen ihmisiä luomaan uusia ratkaisuja. Tällä hetkellä esimerkiksi ympäristöystävälliset ratkaisut ovat merkittävässä osassa uusia ratkaisuja tehtäessä, mikä vaatii uudenlaista suunnittelua, luontia ja järjestelmien valvomista. LVI-koulutukset ovat hyödyksi paitsi aloittelijalle, myös kokeneemmallekin työntekijälle, sillä ala muuttuu yhteiskunnan mukana ja uusia ratkaisuja tarvitaan jatkuvasti.

Tekniikan koulutuksista löydät myös esimerkiksi rakentamisen, hitsauksen ja kemikaali-alan koulutuksia. Pääset tutustumaan aloihin tarkemmin tekniikkaan kuuluvissa alakategorioissa, joista löydät ja pääset vertailemaan eri alojen koulutuksia.

Palaa sivun alkuun

Lähteet: ammattikoulut.fi, opintopolku.fi, ammattinetti.fi, ael.fi, energia.fi, sahkoala.fi