Valitse sivuston käyttötapa: Mobiili

Tekniikan koulutus

Alta löydät listauksen ajankohtaisista tekniikan koulutuksista. Tekniikka on yksi laajimmista ammattialoista, ja tekniikan koulutus sisältääkin useita erilaisia alakategorioita ja ammattinimikkeitä käytännön työtehtävistä aina teoreettiselle tasolle.

Tutustu aihealueen koulutusesittelyihin ja vertaile niitä keskenään! Saadaksesi lisätietoa koulutuksista, voit olla yhteydessä kiinnostaviin kouluttajiin täyttämällä kustakin esittelystä löytyvän yhteydenottolomakkeen. 

 

Hakutulokset
Näyttää 1-50 yhteensä 185 tulosta
Turvallisuuskoordinaattori energia-alalla
Suosittelemme Adato Energia Oy
495 EUR + alv 24 %
Vantaa
8.5.2018
Rakennuttajan on nimettävä rakennushankkeille turvallisuuskoordinaattori hoitamaan työturvallisuusasioita. Tämä nimeämisvaatimus tulee valtioneuvoston asetuksesta rakennustyön turvallisuudesta (205/2009). Päivän aikana käymme läpi turvallisuuskoordinaattorin...
Tekniikan erikoisammattitutkinto
Riveria
 
Outokumpu
Jatkuva haku
Koulutus suoritetaan henkilökohtaistetun opiskelusuunnitelman mukaan. Valmistavaan koulutukseen ja tutkinnon suorittamiseeen kuluva aika voi vaihdella yksilöllisesti aikaisemmasta osaamisesta riippuen....
Tekniikan erikoisammattitutkinto
Novida – ammattiopisto ja lukio
 
Useita (3)
Kysy seuraavaa aloitusta
Jos toimit työnjohto- tai asiantuntijatehtävissä, tule kehittämään esimies- ja johtamisvalmiuksia joustavasti työn ohella. Koulutuksen tavoite on vahvistaa johtamisen ja esimiestyön...
Tekniikan erikoisammattitutkinto
Salon seudun ammattiopisto
 
Salo
Omassa tahdissa
Opit suunnittelemaan, johtamaan ja arvioimaan vastuualueesi toimintaa tavoitteellisesti ja vuorovaikutuksessa muiden kanssa. Koulutusohjelma muodostaa kokonaisuuden, joka sisältää toiminnan johtamisen, ihmisten...
Educo TEAT – ohjelma I Tekniikan erikoisammattitutkinto
Educo Valmennustalo
840 EUR + alv 0 %
Turku
 
Esimiestyössä onnistuminen vaatii vahvaa tilanteiden ja ihmisten johtamisen taitoa sekä joustavaa ja tehokasta johtamistyylien käyttöä. Tarvitaan hyviä vuorovaikutus- ja viestintätaitoja...
Työteknikon koulutusohjelma tekniikan ammattilaisille
Rastor Oy
 
Useita (9)
Useita (13)
Monipuolinen Työteknikon koulutusohjelma koostuu kolmesta osa­ alueesta: Esimiesosaamista monipuolisesti ja käytännönläheisesti kehittävästä tekniikan erikoisammattitutkinnosta, matematiikka-­ ja fysiikkaosaamista kohottavista yleisaineopinnoista sekä...
Tekniikan erikoisammattitutkinto
Rastor Oy
 
Useita (8)
Useita (10)
Koulutuksen jälkeen sinulla on valmiudet toimia tehtävissä, joissa tarvitaan  kykyä ymmärtää laajoja asiakokonaisuuksia. Koulutuksen päätyttyä sinulla on tarvittavat työkalut vastuualueesi toiminnan itsenäiseen...
CAD-tekniikan verkkokurssi
TEAK Oy
 
Verkossa/etänä
Jatkuva haku
CAD-tekniikan peruskoulutuksen jälkeen osallistuja osaa piirtää, muokata ja tulostaa 2D-piirustuksia AutoCAD-ohjelmalla. Kurssilla osallistuja perehtyy AutoCAD-2D-piirtämiseen, piirustuspohjiin ja asetuksiin, editointiin ja...
CAM-tekniikan 2D ja 3D verkkokurssi
TEAK Oy
 
Verkossa/etänä
Jatkuva haku
CAM-tekniikan 2D ja 3D -peruskoulutuksen jälkeen osallistuja tuntee CAM-tekniikan 2D- ja 3D-perusteet, joiden perusteella hän osaa piirtää ja ohjelmoida SurfCAM-ohjelmalla...
Tekniikan erikoisammattitutkinto, Lämpöpumppualan työnjohtajien valmennusohjelma
Amiedu
 
Turku
sopimuksen mukaan
Valmentava koulutus tarjoaa esimiehille tai esimiehiksi siirtyville mahdollisuuden kehittää itseään lämpöpumppualan projektinhallinnassa sekä tuotannollisissa ja toiminnallisissa taidoissa....
Sähköalan ammattilaisten kokoontumisajot 2018
AEL
440 EUR + alv 24 %
Helsinki
30.5.2018
Sähköalan ammattilaisten kokoontumisajojen päivän teemat on valittu siten, että osallistujat saavat ajankohtaista tietoa sähköalan uudistumisesta, kuten alalla tapahtuvista muutoksista ja...
Laippaliitosasentajan koulutus ja pätevöinti
Amiedu
 
Useita paikkakuntia
sopimuksen mukaan
Myönnetty pätevyys on osoitus laadusta ja ammattitaidosta. Osaaminen parantaa liiketaloudellista tulosta ja asiakastyytyväisyyttä, pienentää vaurioriskejä ja vähentää korjauksista aiheutuvia kustannuksia...
Työteknikon koulutusohjelma
Rastor Oy
 
Useita (9)
Useita (13)
Monipuolinen Työteknikon koulutusohjelma koostuu kolmesta osa­-alueesta: Esimiesosaamista monipuolisesti ja käytännönläheisesti kehittävästä ammatillisesta tutkinnosta, matematiikka-­ ja fysiikkaosaamista kohottavista yleisaineopinnoista sekä teknistä...
Toimitusketjun hallinta, Supply Chain Management (SCM)
Rastor Oy
 
Espoo
25.9.2018
Toimitusketjun hallinta (Supply Chain Management, SCM) tarkoittaa tavaroiden toimituksen ja palveluketjun optimointia sekä kaikkien toimitusverkoston osapuolien yhdistämistä ja koko ketjun...
LEAN-toiminnan kehittämisen perusteet: 5S, 8 hukka ja jatkuva parantaminen – Koulutus ja käytännön harjoitus
Amiedu
 
Useita paikkakuntia
sopimuksen mukaan
Työntekijät ja tuotannon johto oppivat tiiviissä ja selkeässä, suomenkielisessä koulutuksessamme toiminnan kehittämisen perusperiaatteita. Koulutuksessa käydään läpi 5S:n vaiheet, 8 hukkaa,...
Kone-, metalli- ja kunnossapitotekniikan koulutusohjelma
Rastor Oy
 
Useita paikkakuntia
Kysy seuraavaa koulutusta Rastorista
Työnsuunnittelu, työtekniikat sekä työturvallisuus ovat perusasioita, jotka kone-, metalli- ja kunnossapitotekniikan työnjohtajan tulee hallita eri tasoilla ja pystyä lisäksi toimimaan...
Hydrauliikan perustaidot
Amiedu
 
Helsinki
sopimuksen mukaan
Koulutus antaa perustiedot hydrauliikasta. Keskeisenä sisältönä ovat hydrauliikan turvallisuusasiat, hydraulikaaviot, piirrosmerkinnät, peruskomponentit, ohjaus ja säätötekniikat. Koulutuksessa pääset tekemään kytkentä-, ohjaus-...
Sähköyliasentajan erikoisammattitutkinto, oppisopimus koulutus
Amiedu
 
Helsinki
sopimuksen mukaan
Koulutus valmistaa sähköyliasentajan erikoisammattitutkinnon näyttötutkintoihin, joissa osoitetaan sähköyliasentajalta vaadittava itsenäisen työskentelyn, ryhmätyöskentelyn ja työryhmien johtamisen edellyttämä ammattitaito. Sähköturvallisuusmääräysten tuntemusta osoittavan...
Sähkötekniikan koulutusohjelma
Rastor Oy
 
Espoo, Kuopio, Turku
1.9.2018
Ammattitaitoinen sähköalan asiantuntija varmistaa omalla osaamisellaan työkohteen laadun. Alalla tapahtuu nopeasti. Monipuolinen työkenttä tarjoaa paljon työmahdollisuuksia, mutta vastaavasti edellyttää yhä...
Kansainvälinen hitsausinsinööri IWE-koulutus ja Kansainvälinen hitsausteknikko IWT -koulutus
AEL
5 900 EUR + alv 0 %
Helsinki
21.5.2018
AEL on tuonut Suomeen uudenlaisen mahdollisuuden opiskella hitsausinsinööriksi (IWE) tai hitsausteknikoksi (IWT). Koulutus on monimuotoista, osa lähiopiskelusta on korvattu verkko-opiskelulla....
Logistiikan perustutkinto ja valmistava koulutus -varastonhoitaja maahanmuuttajille
AEL
 
Helsinki
7.5.2018
Tarjolla on myös tutkinto työssäkäyville jatkuvalla haulla. Logistiikan perustutkinnon suoritettuasi osaat toimia varastoinnin tärkeim­millä osa-alueilla, kuten tavaran lähettämisessä ja vastaanottamisessa. Lisäksi hallitset...
Aurinkosähköasentajien sertifiointikoulutus, 3 päivää
Vanaja Koulutus Oy
300 EUR + alv 24 %
Hämeenlinna
 
Sertifiointi -koulutusjärjestelmä on tarkoitettu aurinko- sähköasentajille. Se on vapaaehtoinen lisä- ja täydennyskoulutus, joka tarjoaa asentajille mahdollisuuden osoittaa pätevyytensä asennustöihin ja...
3D-tulostaminen
Salon seudun ammattiopisto
202 EUR + alv 24 %
Salo
Kysy seuraavaa koulutusta
Koulutus antaa perusteet 3D-tulostukseen. Koulutuksessa käsiteltäviä aiheita ovat: 3D-tulostaminen ja 3D-tulostustekniikat, 2 h mallitiedoston käsittely, 3 h • 3D-tulostimen käyttö,...
Nostotyönvalvojan pätevyyskoulutus (ISO 23813)
Kiwa Inspecta
1 250 EUR + alv 24 %
Useita (2)
Useita (2)
Koulutusohjelma sisältää useampia koulutusosioita, joissa kussakin käsitellään pätevyysalueittain mm. nostotyöhön liittyvää lainsäädäntöä, nostoapuvälineiden käyttöä ja tarkastamista, nostovälineiden valintaa sekä nostotöiden...
Sähköverkkosuunnittelu-koulutuspaketti
Adato Energia Oy
1 200 EUR + alv 24 %
Verkossa/etänä
Milloin tahansa
Sähköverkon suunnittelu -koulutus on etänä suoritettava verkkokoulutus. Koulutuskokonaisuudessa käydään syvällisesti läpi verkonsuunnitteluun liittyvät työvaiheet. Koulutuskokonaisuus koostuu avauksesta ja 10 luennosta:...
SFS 6000 Pienjännitesähköasennukset uudistuu
Kiwa Inspecta
630 EUR + alv 24 %
Vantaa
17.5.2018
Koulutuksessa saat kattavan tietopaketin uudesta standardista. 08.00 - 08.30 Aamukahvi ja ilmoittautuminen 08.30 - 08.35 Päivän avaus 08.35 - 09.30...
Kylmälaitoksen rekisteröitävien painelaitteiden käytönvalvoja
Edupoli
520 EUR + alv 24 %
Vantaa
29.8.2018
Koulutuksen sisältö Painelaitteiden käytönvalvoja...
Laakeroinnin ja tiivistyksen perusteet
Amiedu
 
Helsinki
sopimuksen mukaan
Kurssi antaa perustiedot laakerointitöistä. Tavoitteena on oppia tunnistamaan erityyppisiä laakereita ja tiivisteitä sekä tekemään niihin kohdistetut esivalmistelut ja asennustyöt....
Pneumatiikan perustaidot
Amiedu
 
Useita paikkakuntia
sopimuksen mukaan
Kurssi antaa perustiedot pneumatiikasta. Keskeisenä sisältönä ovat pneumatiikan turvallisuusasiat, pneumatiikkakaaviot, piirrosmerkinnät, peruskomponentit, ohjaus ja säätötekniikat. Kurssilla pääset tekemään kytkentä-, ohjaus-...
Kone- ja tuotantotekniikan perustutkinto, asennus ja automaatio, oppisopimus
Amiedu
 
Helsinki
sopimuksen mukaan
Koulutus valmistaa kone- ja tuotantotekniikan perustutkinnon, asentaja näyttöjen suorittamiseen. Tutkinnon suorittaneella henkilöllä on perusvalmiudet toimia asentajan työtehtävissä sekä työskennellä laitteiden...
Teknologiateollisuuden toimialan toimihenkilöille suunnatut koulutuspalvelut, yhteishankintakoulutus
Amiedu
 
Useita paikkakuntia
 
Onko yrityksessäsi tarvetta uusille teknologialan toimihenkilöille tai tarvitseeko nykyinen henkilöstösi osaamisen päivittämistä? Amiedu ja Metropolia AMK tarjoavat yhteistyössä Varsinais-Suomen ELY-keskuksen...
Käsityömestarin erikoisammattitutkinto
Raseko Raision seudun koulutuskuntayhtymä
 
Raisio
Joustavasti
Käsityömestarin erikoisammattitutkinnossa käsityömestarilla tarkoitetaan käsityötä ammattimaisesti ja kannattavasti tekevää ammatinharjoittajaa, yrittäjää tai käsityöyrityksen työntekijää. Käsityömestari voi tarjota tuotteita, palveluita tai...
Käsityöntekijän ammattitutkinto
Raseko Raision seudun koulutuskuntayhtymä
 
Etelä-Suomi
Joustavasti
Tutkinto suoritetaan monimuoto-opintoina, jotka koostuvat lähipäivistä ja ohjatusta etätyöskentelystä, tehtävistä, projekteista ja työssäoppimisesta. Opintojen rakenne suunnitellaan jokaisen opiskelijan kanssa henkilökohtaisesti...
Levytekniikan ammattitutkinto
Lounais-Hämeen koulutuskuntayhtymä
195 EUR + alv 0 %
Forssa
joustava aloitus
Kohderyhmä Koulutus sopii kaikille henkilöille, jotka tarvitsevat työssään tai haluavat oppia lisää levy- ja hitsaustöistä. Maahanmuuttajien tulee selviytyä opinnoista suomen...
Energia-alan IT-seminaari
Adato Energia Oy
495 EUR + alv 24 %
Vantaa
30.10.2018
Energia-alan IT-seminaari kokoaa energiayhtiöiden edustajat ja järjestelmätoimittajat yhteen kuulemaan ja keskustelemaan ajankohtaisista asioista. Seminaarissa keskustellaan mm. tietosuojasta, Datahubista ja digitalisaation...
Kovajuottajien pätevyyskokeet
Amiedu
 
yrityksen tiloissa
sopimuksen mukaan
Koulutuksen tavoitteena on valmentaa kovajuottaja suoriutumaan standardin EN ISO 13585 ja painelaitedirektiivin PED 2014/68/EU mukaisista juotoksien pätevyyskokeista....
Rakennushitsaajan pätevyyskokeet
Amiedu
 
Helsinki
2017 alkaen tiistai – perjantai
Koulutuksen tavoitteena on valmentaa hitsaaja suoriutumaan standardin SFS-EN ISO 9606-1 mukaisista hitsauksen pätevyyskokeista....
Painelaiteturvallisuus tutuksi
Kiwa Inspecta
1 095 EUR + alv 24 %
Useita (2)
Useita (2)
Koulutus tarjoaa kattavasti omistajan, käytönvalvojan ja painelaiteturvallisuudesta vastaavan tarvitsemat tiedot tärkeimmistä painelaitteen elinkaareen liittyvistä vastuista, velvoitteista ja turvallisuustekijöistä. Koulutus tarjoaa...
3D-teknologiaan tutustuminen
Salon seudun ammattiopisto
101 EUR + alv 24 %
Salo
Kysy seuraavaa koulutusta
Koulutuksen tarkoitus on toimia johdantona 3D-teknologian käyttöön tuotteiden suunnittelu- ja prototyyppivaiheessa. Nykyisen 3D-teknologian käyttö vähentää oleellisesti kappaleen suunnitteluun käytettävää aikaa...
Jännitetyökoulutus pienjännitelaitteistoissa ja -kojeistoissa työskenteleville
Amiedu
 
Helsinki
5.5.2018
Jännitetöiden teoriakoulutuksessa käsitellään jännitetöihin liittyviä keskeisiä asioita sähkötyöturvallisuusstandardin SFS 6002 kohdan 6.3 ja liitteen Y mukaisesti siten, että koulutukseen osallistuvalle...
SähkönABC
Amiedu
 
Helsinki
21.9.2018
Sähkön ABC on tehokas koulutus, jossa käydään monipuolisesti läpi sähköalan perustietoutta. Sen tulokset näkyvät yrityksen toiminnassa muun muassa seuraavin tavoin:...
< 1 kV Jännitetyöt
RTL-Palvelut Oy
         
(9)
290 EUR + alv 24 %
Vantaa
28.9.2018
Koulutuksessa opitaan jännitetyön oikeat ja turvalliset käytännöt enintään 1 kV -kojeistoissa. Osallistujien tulee ottaa mukaan omat JT-välineet (pyydä lista, vain...
Jännitetyökoulutus pienjännitelaitteistoissa ja -kojeistoissa työskenteleville
Amiedu
 
Helsinki
4.5.2018
Jännitetöiden teoriakoulutuksessa käsitellään jännitetöihin liittyviä keskeisiä asioita sähkötyöturvallisuusstandardin SFS 6002 kohdan 6.3 ja liitteen Y mukaisesti siten, että koulutukseen osallistuvalle...
ATEX-kurssi
RTL-Palvelut Oy
         
(9)
700 EUR + alv 0 %
Vantaa
 
ATEX-kurssilla perehdytään pöly- ja kaasuräjähdysvaarallisten tilojen tilaluokitusten tekemiseen, laitevalintoihin, sähköasennuksiin sekä -tarkastuksiin. Lisäksi tutustutaan saattolämmityksiin kaapelien vaatimusten ja testaamisen sekä asennustekniikan...
Käyttöönottomittaukset
RTL-Palvelut Oy
         
(15)
280 EUR + alv 24 %
Vantaa
17.8.2018
Koulutuksessa opitaan sähköasennusten käyttöönottomittaus SFS 6000-6-61 -standardin mukaisesti. Lisäksi kurssilla tehdään käytännön mittausharjoituksia. Kurssille mahtuu mukaan 20 henkilöä ilmoittautumisjärjestyksessä. Käyttöönottomittauskoulutusta järjestetään...
Yleinen sähkötyöturvallisuuskoulutus SFS 6002
RTL-Palvelut Oy
         
(137)
280 EUR + alv 0 %
Vantaa
Useita (2)
Yleisen sähkötyöturvallisuuden koulutuksessa esitellään uusitun SFS 6002 -standardin kolmas painos ja sen määritelmät sekä yleiset periaatteet. Kouluttajan 40 vuoden työkokemus...
Kotitalouskoneasentajan ammattitutkinto
Edupoli
1 250 EUR + alv 0 %
Vantaa
16.5.2018
Koulutuksen hyödyt Suoritetaan Kotitalouskoneasentajan ammattitutkinnon osa: Kylmäteknisten laitteiden asennus-, huolto- ja korjaustyöt, jonka suorittamalla Tukes myöntää alle 3 kiloa kylmäainetta...
Sähköasentajan ammattitutkinto
Lounais-Hämeen koulutuskuntayhtymä
350 EUR + alv 0 %
Forssa
joustava aloitus
Koulutuspaikka Forssa Sähköasentajan ammattitutkintoon valmistava koulutus antaa valmiudet työskennellä itsenäisesti monipuolisissa sähköasennustehtävissä noudattaen alan määräyksiä ja ohjeita. Tutkinnon suorittaminen tarjoaa...
Voimalaitoksen käyttäjän erikoisammattitutkinto, ylikonemestari
AEL
900 EUR + alv 24 %
Useita (2)
Useita (2)
Seuraavista tutkinnon osista on valittava kolme:  Moottorivoimalaitosten käyttö Kaukolämpöverkko ja vastapaineen tuotanto Metsäteollisuuden kattiloiden käyttö Typen- ja rikinpoistoprosessien käyttö Voimalaitosalan...
Työkonekorttikoulutus
Koulutusmaailma
         
(2)
115 EUR + alv 24 %
Useita paikkakuntia
Kysy seuraavaa toteutusta
Koulutusmaailman Työkonekorttikoulutus on helppo tapa työnantajalle varmistaa työkoneen kuljettajien kattava perehdytys koneiden käyttämiseen. Koulutus on suunnattu ensisijaisesti pyöräkuormaajan kuljettajille. Jokaiselle...
  • = Videoesittely
  • = Kesäkurssi
Näyttää 1-50 yhteensä 185 tulosta
Näytä kaikki (135) koulutukset

Tekniikan koulutus on yhdistelmä käytäntöä ja teoriaa

Tekniikka käsitteenä on hyvin yleispätevä ja arkinen, mutta tarkemmin siitä puhuttaessa viitataan menetelmiin, joilla ihminen pyrkii vaikuttamaan ympäristöönsä ja käyttämään sitä hyväkseen. Alun perin tekniikalla tarkoitettiin luonnon mahdollisuuksien hyödyntämistä, erityisesti erilaisten aineellisten tuotteiden valmistusta ja käyttöä luonnontieteiden sovelluksiin perustuvien keinojen avulla. Tekniikka käsitteenä viittaa kuitenkin myös erilaisiin menetelmiin, teko- tai suoritustapohin ja -taitoihin.

Tekniikka on syntynyt alun alkaen parantamaan ihmisten hyvinvointia, ja ihmisten hyvinvoinnin parantaminen, arjen helpottaminen ja esimerkiksi energiaratkaisujen tehostaminen ovat tekniikan koulutuksen keskiössä. Tekniikkaa hyödyntäen on kehitetty erilaisia koneita, rakennuksia ja laitteita. Tekniikka on alana jatkuvasti kehittyvä, ja tässä kehityksessä tekniikan koulutus on tärkeässä asemassa.

Tekniikkaan kuuluu lukematon määrä erilaisia laskentakaavoja, mitoitusohjeita, standardeja ja sääntöjä, joita käytetään halutun lopputuloksen saavuttamiseen. Tekniikan koulutukseen sisältyykin aina luonnotiteellinen teoriapohja, vaikka osa tekniikan koulutuksista onkin hyvin käytännönläheisiä.

Tekniikka alana on uskomattoman laaja. Tekniikan koulutuksiin kuuluukin suuri määrä erilaisia alakategorioita, joista löydät tarkempaa tietoa klikkaamalla hakuvalikon eri alakategorioita. Tekniikan alle kuuluu paitsi erilaisia käytännönläheisiä koulutuksia, kuten LVI-, sähkö- ja rakentamisen koulutuksia, myös teoreettisempia koulutuksia ja sertifikaatteja.

Sähköalan koulutukset antavat sekä teoreettista koulutusta että käytännön opetusta

Työskenteletkö tai haluaisitko työskennellä sähköasentajana? Tekniikan koulutukset sähköalalla perehdyttävät muun muassa yleiseen toimintakelpoisuuteen, sähköhuoltoon ja sähkölaitosten tarkastukseen. Käytännönläheisissä koulutuksissa käsitellään sähkö- ja elektroniikkatyön käytännön osioita. Teoreettisemmissa koulutuksissa tutustutaan muun muassa perusasioihin sähkön toiminnasta, Ohmin ja Kirchhoffin lakeihin sekä Maxwellin yhtälöihin.

Tekniikan koulutus sähköalalla on joko tutkintoon valmistavaa tai ammattitaitoa ylläpitävää ja kehittävää jatkokoulutusta. Sähköala on muiden tekniikan alojen tavoin jatkuvasti kehittyvä ala, jossa kouluttautuminen on tärkeä osa myös jo alalla toimivien ammattilaisten näkökulmasta.

Automaatio ja koneet helpottavat elämäämme

Automaatiotekniikan ala on jatkuvassa kehityksessä ja alan sovelluksia löytyy useimmilta yhteiskunnan ja teollisuuden alueilta. Automaatiotekniikka mahdollistaa prosessien ja tuotantolaitteiden mahdollisimman tehokkaan toiminnan. Automaatiotekniikka on merkytiksellisessä asemassa yhä useammalla alalla nykypäivänä, ja siitä on tullut hyvin suuri osa tavallista arkipäiväämme - alalle etsitäänkin jatkuvasti uusia ammattilaisia!

Koneisiin ja konetekniikkaan perehdyttävät tekniikan koulutukset taas syventyvät erilaisten koneiden käyttöön sekä koneturvallisuuteen eri aloilla. Teollisuudessa käytetään nykypäivänä lukemattomia erilaisia laitteita ja koneita, joiden käytön hallitseminen vaatii usein tarkkuutta ja niiden hallinnan erityistä osaamista. Konealan tekniikan koulutukset tulevatkin usein tarpeeseen uudelle teollisuuden alalla pyrittäessä, oli kyse sitten koneiden teorian hallitsemisesta tai koneiden konkreettisesta käytöstä.

Energia on välttämätön osa arkipäiväämme

Energia voidaan jakaa uusiutuvaan energiaan ja uusiutumattomaan energiaan. Uusiutumaton energia tuotetaan pääosin fossiilisilla polttoaineilla (kivihiili, maaöljy, maakaasu) tai ydinvoimalla. Uusiutuvat energialähteet saadaan puolestaan joko uusiutuvista lähteistä (auringonpaiste, tuuli, virtaava vesi, maan lämpö) tai biologisesti syntyvistä prosesseista (esim. puu). Tekniikan koulutukset energia-alalla liittyvät kiinteästi edellä mainittuihin energian tuotantotapoihin, niiden tuottamiseen, jakeluun, kunnossapitoon ja suunnitteluun.

Tekniikan koulutukset energia-alalla antavat monipuolisia valmiuksia työelämään, olitpa sitten käytännön tekijä tai teoriasta innostuva persoona, ammatinvaihtaja tai jo alalla työskentelevä ammattilainen. Käytännön työtehtäviä energia-alan koulutuksen jälkeen ovat esimerkiksi erilaiset voimalaitoksiin, energian tuotantoon ja jakeluun keskittyvät tehtävät. Energiaverkkojen suunnittelu sekä tehokkuuden parantaminen taas kuuluvat energia-alan teoreettisempiin työtehtäviin. Olipa työtehtävä mikä tahansa, kehittyvä energia-ala edellyttää myös jatkuvaa ammattitaidon ylläpitoa ja uusimpien tekniikoiden ajantasaista hallintaa.

LVI -ala luo uusia ratkaisuja elämäämme

LVI tulee sanoista lämpö, vesi, ilmastointi. LVI-ammatti on käsityöammatti, joka on menestyksellisesti kestänyt yhteiskunnan muutokset. Nykypäivänä työ on kuitenkin entistä tekniikkapainotteisempaa. Aiemmin yksinkertaiset asennukset hoidettiin pääosin käsin, mutta nykyään ne ovat lähes kokonaan tietokoneohjattuja.

Koska yhteiskunnan arvot ja arvostukset muuttuvat, tarvitaan kuitenkin edelleen ihmisiä luomaan uusia ratkaisuja. Tällä hetkellä esimerkiksi ympäristöystävälliset ratkaisut ovat merkittävässä osassa uusia ratkaisuja tehtäessä, mikä vaatii uudenlaista suunnittelua, luontia ja järjestelmien valvomista. LVI-koulutukset ovat hyödyksi paitsi aloittelijalle, myös kokeneemmallekin työntekijälle, sillä ala muuttuu yhteiskunnan mukana ja uusia ratkaisuja tarvitaan jatkuvasti.

Tekniikan koulutuksista löydät myös esimerkiksi rakentamisen, hitsauksen ja kemikaali-alan koulutuksia. Pääset tutustumaan aloihin tarkemmin tekniikkaan kuuluvissa alakategorioissa, joista löydät ja pääset vertailemaan eri alojen koulutuksia.

Palaa sivun alkuun

Lähteet: ammattikoulut.fi, opintopolku.fi, ammattinetti.fi, ael.fi, energia.fi, sahkoala.fi