Näyttää 1-4 koulutusta 4 tuloksesta
Näin suodatamme hakutuloksia
Haluatko tietää, miten suodatamme hakutuloksia? Lue täältä lisää siitä, miten koulutukset listautuvat hakutuloksissa.
Näyttää 1-4 koulutusta 4 tuloksesta

Energiakoulutus – ajankohtaisia ja merkittäviä työtehtäviä

Energiakoulutus valmistaa toimimaan haasteellisissa toimintaympäristöissä yhteiskunnallisesti merkittävällä toimialalla. Energia-ala on tärkeä osa jokaisen ihmisen arkea: energiateollisuus tuottaa energiaa, joka on välttämätön yhteiskunnan voimavara sähkön ja lämmityksen muodossa.

Sähkö on yksi energiateollisuuden tärkeimmistä tuotteista, jota tarvitaan paitsi kotitalouksien tarpeisiin, myös junaliikenteen ylläpitoon sekä teollisuuden koneiden ja laitteiden toimintaan. Sähkön lisäksi kaukolämpö ja kaukokylmä ovat energiateollisuuden tuotteita. 

Energiakoulutus on erityisen ajankohtaista juuri nyt, sillä yrityksissä, alan tutkimus- ja kehittämishankkeissa sekä poliittisessa päätöksenteossa ratkotaan tällä hetkellä yhteiskunnan keskeisimpiä haasteita energian saatavuuteen ja ympäristöasioihin liittyen. Nämä haasteet tarvitsevat ajan tasalla olevia ammattilaisia nyt ja tulevaisuudessa, ja onkin ennakoitu, että energia-alan merkitys, kiinnostavuus ja työllistävyys tulevat korostumaan entisestään.

Energiakoulutuksen asiantuntijat

Energia-ala työllistää muun muassa insinöörejä, viestinnän ammattilaisia ja kauppatieteilijöitä. Sähköntuotanto, sähkön siirto ja jakelu, energian myynti ja markkinat, kodin sähköasennukset, yhdistetty sähkön- ja lämmöntuotanto, kaukolämpö ja kaukojäähdytys kuuluvat kaikki energia-alan laajaan kenttään, joten myös ammattilaisia ja energiakoulutusta tarvitaan moneen lähtöön. Energia-ala muuttuu myös vauhdilla uusien innovaatioiden, teknologioiden ja säädösten myötä, mikä tekee osaamisen päivittämisestä ja ajantaisisiin energiakoulutuksiin osallistumisesta erityisen tärkeää.

Energiakoulutus on äärimmäisen monialaista, sillä energiateollisuus tarvitsee toimiakseen eri osa-alueiden asiantuntijoita:

 • Sähköntuotannon parissa korostuu käyttöpäälliköiden ja ympäristöpäälliköiden päivitetty tekninen insinööriosaaminen
 • Sähkön siirto ja jakelu asiakkaille vaatii monen alan osaajia: sähköverkon asentajia, sähköverkkojen kehittäjiä ja esimerkiksi sopimusoikeuden asiantuntijoita
 • Energian myynti ja markkinointi tarvitsee osaajia, joiden taustalla on vahva kaupallisen alan tai viestinnän osaaminen
 • Kodin sähköasennuksien onnistumisen takaavat asiakasneuvojat sekä taustalla toimivat etäluettavien sähkö- ja kaukolämpömittarien asiantuntijoita
 • Kierrätys ja päästöjen pitäminen kurissa on tärkeää energia-alalla. Tähän tehtävään ovat erikoistuneet ympäristöjohtajat, voimalaitosten käyttöesimiehet ja päästöjenpuhdistusteknologioiden kehittäjät
 • Lisäksi kaukolämpö ja kaukojäähdytys työllistävät osaajia: työmaajohtajat, verkostojen suunnittelijat ja käytön optimoijat vastaavat siitä, että rakennukset pysyvät lämpiminä ja kauppojen tuotteet viileinä ja tuoreina

Minkälaisiin työtehtäviin energiakoulutus valmistaa?

Energiakoulutus on tarpeellista myös esimerkiksi rakennusalan henkilöstön sekä erilaisia tuotantotapoja käyttävien voimalaitosten tuotantohenkilökunnan näkökulmasta: energiateollisuuden yritysten palveluihin kuuluvat energian tuotannon, hankinnan, siirron ja myynnin lisäksi energiaverkkojen ja voimalaitosten suunnittelu, rakentaminen, käyttö ja kunnossapito. Sähköä ja lämpöä tuotetaan voimalaitoksissa eri puolilla maata käyttäen useita eri tuotantomuotoja, joita ovat esimerkiksi ydinvoima, vesivoima ja kivihiili. Bioenergiaan erikoistuneet yritykset tuottavat energiaa biomassasta kuten puusta, turpeesta ja peltokasveista. 

Energiateollisuus työllistää useilla eri tehtäväalueilla, jolloin myös energiakoulutus on monipuolista ja -alaista. Voimalaitoksissa työ on pitkälti automatisoitua, jolloin tehtävissä korostuvat prosessien ohjaus ja valvonta. Teknistä osaamista tarvitaan myös voimalaitosten ja verkon ylläpidossa, kunnossapidossa ja rakentamisessa sekä tutkimuksessa ja tuotekehityksessä. Ala työllistää lisäksi myynnin ja markkinoinnin, asiakaspalvelun, ympäristötyön, bioenergian raaka-aineiden kasvattamisen ja kuljetuksen tehtävissä, jolloin energiakoulutuksen merkitys ja osaamisen päivitäminen myös näillä osa-alueilla korostuu.

Energia-alan työpaikat

Energia-ala tarjoaa työpaikkoja paitsi ympäri Suomea, myös kansainvälisissä tehtävissä. Energiateollisuuden jäsenyritykset työllistävät tällä hetkellä noin 16 000 ihmistä eri puolilla Suomea.

Energia-alan työpaikat ovat pääosin energiateollisuudessa, mutta työpaikkoja on myös insinööritoimistoissa, laitevalmistajilla, energia-alan järjestöissä ja kunnissa, maa- ja metsätaloudessa sekä kuljetusyrityksissä. Energia-ala työllistää vakaasti tulevaisuudessakin, koska sähkön ja lämmön saanti on turvattava kaikissa oloissa taloudellisista suhdanteista riippumatta. Bioenergia-alan työllisyyttä parantaa fossiilisten polttoaineiden korvaaminen bioenergialla ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi.

Energia-alan yritykset tulevat tarvitsemaan myös tulevaisuudessa uusia osaajia monipuolisiin tehtäviin, jotka liittyvät esimerkiksi sähkön ja lämmön tuotantoon, hankintaan, siirtoon, verkonrakennukseen ja kunnossapitoon. Energia-alalta löytyy myös asiantuntijatehtäviä sekä työtehtäviä, jotka liittyvät asiakaspalveluun, talouteen, myyntiin ja markkinointiin.

Näiden lisäksi uuden energiateknologian kysyntä kasvaa kiihtyvällä tahdilla, ja tutkimus- ja kehitystoimintaan ja sen työtehtäviin panostetaan lähivuosikymmeninä voimakkaasti. Energiakoulutus on väylä uusien osaajien kouluttamiseen, mutta myös jo alalla työskentelevien osaamisen jatkuvaan päivittämiseen.

Energia-alan ja sen työtehtävien tulevaisuus

Energia-alan kehitys ja ilmastonmuutokseen vastaaminen tarvitsee parhaita tekijöitä. Tulevaisuudessa energia-alalla arvioidaan riittävän hyvin töitä, kun seuraavan kuuden vuoden aikana ihmisten eläköityminen avaa lukuisia asiantuntijatehtäviä energia-alan yrityksissä.

Internetin, teknologisen kehityksen ja robotiikan hyödyntämisen harppaukset lisäävät alan työpaikkoja. Suurin osa työstä ja työntekijöistä on jo nyt jatkuvasti yhteydessä globaalisti toisiinsa, töiden tekeminen on ajasta ja paikasta riippumatonta, työ joustaa tekijöidensä mukaan ja monia vaarallisia töitä on voitu koneellistaa. 

Tulevaisuudessa osa perinteisistä työtehtävistä katoaa ja tilalle tulee uusia asiantuntijatehtäviä, jotka keskittyvät vaativaan päättelyyn ja teknologian hyödyntämisen edistämiseen. Alan töitä on tulevaisuudessakin, mutta niitä tehdään entistä enemmän erilaisissa verkostoissa, työyhteisöistä irrallaan sekä erilaisten älykoneiden rajapinnassa. Energiakoulutus on apuna myös työelämän muutoksessa kouluttaen monipuolisesti eri alojen osaajia energia-alan uudistuviin tarpeisiin.

Palaa sivun alkuun

Lähteet: ammattinetti.fi, energia.fi, energiamaailma.fi

Usein kysytyt kysymykset

 • Energia ilmenee monessa eri muodossa esimerkiksi liike-energiana, potentiaalienergiana, lämpöenergiana ja sähkömagneettisena energiana. Tunnetuimmat energiamuodot ovat sähkö ja lämpö.

 • Energia-ala on iso työllistäjä.

  Alalla voit työskennellä esimerkiksi jakeluverkkoasentajana, kaukolämpöasentajana, kunnossapidon tehtävissä, projekti-insinöörina, sähköasentajana, tuulivoimainsinöörinä tai ympäristöinsinööriä.

 • Hiilineutraalius tarkoittaa tilannetta, jossa hiilidioksidipäästöjä tuotetaan enintään sen verran, että ne voidaan sitoa ilmakehästä hiilinieluihin (hiilinieluja ovat esim. metsät ja valtameret).

 • Energia-alan standardeja ovat energian- ja lämmönsiirtotekniikkaa, öljy- ja maakaasuteollisuutta sekä kiinteitä biopolttoaineita koskevat standardit.

Toimi näin

Etsi ja löydä sinua kiinnostava koulutus


Pyydä lisätietoa tai ilmoittaudu


Koulutuksenjärjestäjä on sinuun yhteydessä

Vertaile koulutuksia