Valitse sivuston käyttötapa: Mobiili
Näyttää 1-9 koulutusta 9 tuloksesta
Näyttää 1-9 koulutusta 9 tuloksesta
 

Energiakoulutus antaa eväitä monipuolisiin ja mielenkiintoisiin työtehtäviin

Energiakoulutus valmistaa toimimaan haasteellisissa toimintaympäristöissä yhteiskunnallisesti merkittävällä toimialalla. Energia-ala on tärkeä osa jokaisen ihmisen arkea: energiateollisuus tuottaa energiaa, joka on välttämätön yhteiskunnan voimavara sähkön ja lämmityksen muodossa. Sähkö on yksi energiateollisuuden tärkeimmistä tuotteista, jota tarvitaan paitsi kotitalouksien tarpeisiin, myös junaliikenteen ylläpitoon sekä teollisuuden koneiden ja laitteiden toimintaan. Sähkön lisäksi kaukolämpö ja kaukokylmä ovat energiateollisuuden tuotteita. 

Energiakoulutus on erityisen ajankohtaista juuri nyt, sillä yrityksissä, alan tutkimus- ja kehittämishankkeissa sekä poliittisessa päätöksenteossa ratkotaan tällä hetkellä yhteiskunnan keskeisimpiä haasteita energian saatavuuteen ja ympäristöasioihin liittyen. Nämä haasteet tarvitsevat ajan tasalla olevia ammattilaisia nyt ja tulevaisuudessa, ja onkin ennakoitu, että energia-alan merkitys, kiinnostavuus ja työllistävyys tulevat korostumaan entisestään.

Monialainen energiakoulutus

Energia-ala työllistää muun muassa insinöörejä, viestinnän ammattilaisia ja kauppatieteilijöitä. Sähköntuotanto, sähkön siirto ja jakelu, energian myynti ja markkinat, kodin sähköasennukset, yhdistetty sähkön- ja lämmöntuotanto, kaukolämpö ja kaukojäähdytys kuuluvat kaikki energia-alan laajaan kenttään, joten myös ammattilaisia ja energiakoulutusta tarvitaan moneen lähtöön. Energia-ala muuttuu myös vauhdilla uusien innovaatioiden, teknologioiden ja säädösten myötä, mikä tekee osaamisen päivittämisestä ja ajantaisisiin energiakoulutuksiin osallistumisesta erityisen tärkeää.

Energiakoulutus on äärimmäisen monialaista, sillä energiateollisuus tarvitsee toimiakseen eri osa-alueiden asiantuntijoita:

  • Sähköntuotannon parissa korostuu käyttöpäälliköiden ja ympäristöpäälliköiden päivitetty tekninen insinööriosaaminen
  • Sähkön siirto ja jakelu asiakkaille vaatii monen alan osaajia: sähköverkon asentajia, sähköverkkojen kehittäjiä ja esimerkiksi sopimusoikeuden asiantuntijoita
  • Energian myynti ja markkinointi tarvitsee osaajia, joiden taustalla on vahva kaupallisen alan tai viestinnän osaaminen
  • Kodin sähköasennuksien onnistumisen takaavat asiakasneuvojat sekä taustalla toimivat etäluettavien sähkö- ja kaukolämpömittarien asiantuntijoita
  • Kierrätys ja päästöjen pitäminen kurissa on tärkeää energia-alalla. Tähän tehtävään ovat erikoistuneet ympäristöjohtajat, voimalaitosten käyttöesimiehet ja päästöjenpuhdistusteknologioiden kehittäjät
  • Lisäksi kaukolämpö ja kaukojäähdytys työllistävät osaajia: työmaajohtajat, verkostojen suunnittelijat ja käytön optimoijat vastaavat siitä, että rakennukset pysyvät lämpiminä ja kauppojen tuotteet viileinä ja tuoreina

Energiakoulutusta tarvitaan useilla eri tehtäväalueilla

Energiakoulutus on tarpeellista myös esimerkiksi rakennusalan henkilöstön sekä erilaisia tuotantotapoja käyttävien voimalaitosten tuotantohenkilökunnan näkökulmasta: energiateollisuuden yritysten palveluihin kuuluvat energian tuotannon, hankinnan, siirron ja myynnin lisäksi energiaverkkojen ja voimalaitosten suunnittelu, rakentaminen, käyttö ja kunnossapito. Sähköä ja lämpöä tuotetaan voimalaitoksissa eri puolilla maata käyttäen useita eri tuotantomuotoja, joita ovat esimerkiksi ydinvoima, vesivoima ja kivihiili. Bioenergiaan erikoistuneet yritykset tuottavat energiaa biomassasta kuten puusta, turpeesta ja peltokasveista. 

Energiateollisuus työllistää useilla eri tehtäväalueilla, jolloin myös energiakoulutus on monipuolista ja -alaista. Voimalaitoksissa työ on pitkälti automatisoitua, jolloin tehtävissä korostuvat prosessien ohjaus ja valvonta. Teknistä osaamista tarvitaan myös voimalaitosten ja verkon ylläpidossa, kunnossapidossa ja rakentamisessa sekä tutkimuksessa ja tuotekehityksessä. Ala työllistää lisäksi myynnin ja markkinoinnin, asiakaspalvelun, ympäristötyön, bioenergian raaka-aineiden kasvattamisen ja kuljetuksen tehtävissä, jolloin energiakoulutuksen merkitys ja osaamisen päivitäminen myös näillä osa-alueilla korostuu.

Energiakoulutus ja työelämä 

Energia-ala on tulevaisuuden ala, ja se tarjoaa työpaikkoja paitsi ympäri Suomea, myös kansainvälisissä tehtävissä. Energiateollisuuden jäsenyritykset työllistävät tällä hetkellä noin 15 000 suomalaista eri puolilla kotimaata sekä sen lisäksi myös ulkomailla.

Energia-alan työpaikat ovat pääosin energiateollisuudessa, mutta työpaikkoja on myös insinööritoimistoissa, laitevalmistajilla, energia-alan järjestöissä ja kunnissa, maa- ja metsätaloudessa sekä kuljetusyrityksissä. Energia-ala työllistää vakaasti tulevaisuudessakin, koska sähkön ja lämmön saanti on turvattava kaikissa oloissa taloudellisista suhdanteista riippumatta. Bioenergia-alan työllisyyttä parantaa fossiilisten polttoaineiden korvaaminen bioenergialla ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi.

Energia-alan yritykset tulevat tarvitsemaan myös tulevaisuudessa uusia osaajia monipuolisiin tehtäviin, jotka liittyvät esimerkiksi sähkön ja lämmön tuotantoon, hankintaan, siirtoon, verkonrakennukseen ja kunnossapitoon. Energia-alalta löytyy myös asiantuntijatehtäviä sekä työtehtäviä, jotka liittyvät asiakaspalveluun, talouteen, myyntiin ja markkinointiin.

Näiden lisäksi uuden energiateknologian kysyntä kasvaa kiihtyvällä tahdilla, ja tutkimus- ja kehitystoimintaan ja sen työtehtäviin panostetaan lähivuosikymmeninä voimakkaasti. Energiakoulutus on väylä uusien osaajien kouluttamiseen, mutta myös jo alalla työskentelevien osaamisen jatkuvaan päivittämiseen.

Energiakoulutus tulevaisuuden rakentajana

On ennustettu, että tulevaisuudessa energia-alaa kohtaa suuri työvoimahaaste, joka syntyy henkilöstön ikääntyessä samaan aikaan, kun teknologia ja toimintatavat uudistuvat. Käytännössä tämä tarkoittaa, että seuraavan kymmenen vuoden aikana eläköityminen avaa lukuisia asiantuntijatehtäviä yrityksissä. Tämän kautta myös energiakoulutus säilyy tärkeässä asemassa. 

Työelämän muutosta ruokkivat internetin, teknologisen kehityksen ja robotiikan hyödyntämisen harppaukset. Suurin osa työstä ja työntekijöistä on jo nyt jatkuvasti yhteydessä globaalisti toisiinsa, töiden tekeminen on ajasta ja paikasta riippumatonta, työ joustaa tekijöidensä mukaan ja monia vaarallisia töitä on voitu koneellistaa. 

Tulevaisuudessa osa perinteisistä työtehtävistä katoaa ja tilalle tulee uusia asiantuntijatehtäviä, jotka keskittyvät vaativaan päättelyyn ja teknologian hyödyntämisen edistämiseen. Töitä on tulevaisuudessakin, mutta niitä tehdään entistä enemmän erilaisissa verkostoissa, työyhteisöistä irrallaan sekä erilaisten älykoneiden rajapinnassa. Energiakoulutus on apuna myös työelämän muutoksessa kouluttaen monipuolisesti eri alojen osaajia energia-alan uudistuviin tarpeisiin.

Palaa sivun alkuun

Lähteet: energiamaailma.fi, energia.fi, ammattinetti.fi

Vertaile koulutuksia
Katso videoesittelyjä