Valitse sivuston käyttötapa: Mobiili
Näyttää 1-20 koulutusta 65 tuloksesta
Näyttää 1-20 koulutusta 65 tuloksesta

Sähköalan koulutuksesta tietotaitoa jatkuvasti kehittyviin työtehtäviin

Sähköalan koulutukset valmistavat toimimaan monimuotoisella sähköalalla. Sähköalan koulutuksesta on hyötyä sähköasennusliikkeissä työskenteleville sekä urakoitsijoille, jotka tekevät sähköasennuksia esimerkiksi rakennuksille ja teollisuuslaitoksille. Sähköalan yrityksillä on lisäksi huolto- ja korjaustoimintaa, jotka edellyttävät alan perusammattitaidon ja uusimpien tekniikoiden hallintaa.

Sähköalan koulutuksesta hyötyvät myös elektroniikka- ja sähköteollisuus, kone- ja metalliteollisuus sekä voimalaitokset ja sähköverkot. Käytännön sähkötöiden lisäksi sähköalaa edustavat myös suunnittelu ja konsultointi, maahantuonti, tukku- ja vähittäiskauppa ja viranomaisvalvonta.

Sähköalan osa-alueita ovat mm.: 

  • Sähköasennukset rakennuksille, laitteille ja kulkuneuvoille
  • Sähkölaitteiden valmistus
  • Sähkön tuotanto ja jakelu
  • Sähköalan suunnittelu ja konsultointi
  • Maahantuojat, tukkuliikkeet ja vähittäiskauppa
  • Sähköalan järjestötoiminta

Sähköalan koulutus ja tutkinnot

Sähköalan koulutusta on tarjolla aina toisen asteen ammatillisista koulutuksista korkeakoulutasolle saakka. Lisäksi jatkuvasti kehittyvän alan tarpeisiin on tarjolla erilaisia täydennys- ja jatkokoulutuksia. 

Toisen asteen ammatillisissa oppilaitoksissa voi suorittaa sähkö- ja automaatiotekniikan perustutkinnon. Tutkintonimike on sähköasentaja tai automaatioasentaja. Perustutkinnon voi suorittaa myös oppisopimuskoulutuksena sekä aikuiskoulutuksessa näyttötutkintona. 

Näyttötutkintoina voidaan suorittaa ammattitaidon kartuttua myös sähköasentajan, sähköteollisuuden, sähköverkkoasentajan, automaatioasentajan ja voimalaitoksen käyttäjän ammattitutkinnot sekä sähköyliasentajan, sähköverkkoalan ja automaatioyliasentajan ja erikoisammattitutkinnot.

Ammattikorkeakouluissa voi suorittaa tekniikan ammattikorkeakoulututkinnon insinööri (AMK) suuntautumisvaihtoehtona sähkö- ja automaatiotekniikka. Ammattikorkeakouluissa voi opiskella myös energiatekniikkaa.

Yliopistojen teknillistieteellisellä koulutusalalla voi suorittaa ylemmän korkeakoulututkinnon diplomi-insinööri ja alemman korkeakoulututkinnon tekniikan kandidaatti sähkötekniikkaan sekä elektroniikkaan ja sähkötekniikkaan suuntautuen. Yliopistojen teknillistieteellisellä koulutusalalla voi opiskella myös energiatekniikkaa.

Aikuisten ammatillinen sähköalan koulutus

Aikuisten ammatillinen sähköalan koulutus suoritetaan yleensä näyttötutkintona. Ammatilliset vaatimukset ovat samat kuin nuorisoasteella, mutta tutkinnon voi suorittaa ilman teoriaopiskelua suorittamalla vaaditut ammatillisen osaamisen näytöt. Osaamisesta myönnetään virallinen tutkintotodistus.

Perustutkinnon suorittaminen aikuiskoulutuksena kestää keskimäärin 1,5–2 vuotta ja ammatti- ja erikoisammattitutkinnon suorittaminen noin 1–3 vuotta. Alempaa tutkintoa ei tarvitse olla suoritettuna suorittaakseen ylemmän tutkinnon. Koulutuksen sisältö määritellään aikaisemman koulutuksen ja työkokemuksen perusteella henkilökohtaisesti. Näyttötutkinnon ja siihen valmistavan koulutuksen voi suorittaa myös työn ohella.

Sähköalan täydennys- ja jatkokoulutusmahdollisuuksia aikuisille ovat myös erilaiset kurssit ja koulutuspäivät.

Sähköalan koulutus antaa sähköpätevyyden

Sähkötöiden tekijöille on säädetty laissa tarkat ammattitaitovaatimukset, jotka edellyttävät lähes aina sähköalan koulutusta. Kaikkien kiinteiden sähköasennusten eli sähkölaitteiden rakentaminen ja korjaaminen edellyttävät sähköurakointioikeuksia, eli oikeuksia tehdä sähkötöitä. Samat vaatimukset koskevat myös sähkölaitteiden korjaustoimintaa. Ilman sähköurakointioikeuksia sähköalalla saa tehdä vain määriteltyjä yksinkertaisia töitä, kuten sulakkeen vaihdon ja yksivaiheisen jatkojohdon rakentamisen ja korjaamisen.

Sähköturvallisuuslaissa on määritelty seuraavat sähköpätevyydet ja niihin vaadittavat sähköalan koulutukset:

  • Sähköpätevyys 1 (S1),  kaikki sähkötyöt. Vähintään teknikon tai insinöörin koulutus, rajoitettuun S1:een yliasentajan erikoisammattitutkinto
  • Sähköpätevyys 2 (S2),  enintään 1000 V sähkötyöt. Soveltuva perustutkinto esim. sähköasentaja, kolme vuotta työkokemusta sähkölaitteistojen rakentamisesta ja työnjohtoon perehdyttävistä töistä ja suoritettu turvallisuustutkinto
  • Sähköpätevyys 3 (S3),  sähkölaitekorjaus. Koulutus voidaan korvata soveltuvalla työkokemuksella

Pätevyystodistuksen saamisen edellytyksenä on aina soveltuva sähköalan koulutus, soveltuva alan työkokemus sekä suoritettu sähköturvallisuustutkinto. Pätevyystodistukset myöntää sähköturvallisuuslain vaatimukset täyttävä pätevyydenarviointilaitos.

Sähköalan koulutukset takaavat turvallisen työympäristön

Sähköalan töissä on olennaisen tärkeää noudattaa turvallisia työmenetelmiä. Sähkötyön tekijällä on aina vastuu siitä, etteivät sivulliset voi joutua vaaralliselle alueelle eikä sähköjä kytketä päälle puutteellisesti suojattuihin osiin. Sähköalan koulutuksilla, esimerkiksi sähkötyöturvallisuuskortilla sekä sähkötyöturvallisuuskursseilla varmistetaan turvallinen työympäristö. Työturvallisuus on sähkötöiden tekemisen ehdoton vaatimus. Jos haluat etsiä pelkästään sähkötyöturvallisuuteen tähtääviä koulutuksia, löydät ne Sähkötyöturvallisuus-koulutuskategoriastamme

Palaa sivun alkuun

Lähteet: sahkoala.fi, tukes.fi, ammattinetti.fi

Vertaile koulutuksia
Katso videoesittelyjä
Inspiraatioksi
Johtamisen erikoisammattitutkint...
Opiskelijatarina: Amiedu

Helsingin Diakonissalaitoksen Hoiva Oy yksikönjohtajana toimiva Pinja Marjamäki suoritti sosiaali- ja terveysalalle suunnatun Johtamisen erikoisammattitutkinnon.

Lue lisää
Kiinteistöpalveluiden ammattitut...
Opiskelijatarina: Amiedu

Mirsad Hadsiu aloitti Heka-Kumpula Oy:ssä viisi vuotta sitten ja tekee nyt asuntojen huoltotöitä. Mirsad opiskelee kiinteistöpalvelujen ammattitutkintoa, joka syventää hänen myös Amiedussa suorittamaansa kiinteistöpalvelujen perustutkintoa.

Lue lisää
Laadukasta lähihoitajakoulutusta...
Opiskelijatarina: Amiedu

Asaad Al- Khattab osallistui Amiedussa maahanmuuttajien hoito- ja kasvatusalan ammatilliseen osaamiskartoitukseen ja nyt hänen matkansa jatkuu Amiedulla lähihoitajaopintojen parissa. 

Lue lisää