🎓 MBA-stipendin hakuaika on auki 16.6. saakka. Lue lisää ja hae »

Vesialan koulutukset

Vesi vanhin voitehista

Vesialan koulutuksissa voit suorittaa vesityökortin, erilaisia lyhytkursseja tai valmistua esimerkiksi putkiasentajaksi. Tutustu vesialan koulutusesittelyihin ja vertaile niitä keskenään!
Näyttää 1-7 koulutusta 7 tuloksesta
Näin suodatamme hakutuloksia
Haluatko tietää, miten suodatamme hakutuloksia? Lue täältä lisää siitä, miten koulutukset listautuvat hakutuloksissa.
Näyttää 1-7 koulutusta 7 tuloksesta

Vesialan koulutusta tarvitaan haastavan ja kehittyvän alan tarpeisiin

Vesi toimii perusedellytyksenä elämällemme. Ihminen ja elinkeinoelämä tarvitsevat vettä mitä erilaisimpiin käyttötarkoituksiin, ja ilman sitä yhteiskuntamme ei voisi toimia.

Veteen liittyy kuitenkin paljon tekijöitä, jotka tulee ottaa huomioon ja ongelmia, jotka vaativat ratkaisua. Usein vettä on liikaa, liian vähän, se on väärässä paikassa, väärään aikaan tai se on huonolaatuista ja näin käyttökelvotonta.

Vesialan koulutus kouluttaa ammattilaisia, jotka kykenevät ratkaisemaan näitä ongelmia ja tehostamaan käytäntöjä niin suunnittelun kuin käytännön tekemisen kautta. Vesiala on haastava, sillä se muuttuu jatkuvasti uusien tekniikojen myötä. Tämän vuoksi myös vesialan töissä toimivien ammattilaisten lisä- ja jatkokouluttatuminen on tärkeää. Vesialan koulutukset tarjoavatkin perustutkintojen lisäksi erilaisia lyhytkursseja ja korttikoulutuksia.

Vesityökorttikoulutus

Vesityökortti on tärkeä osa vesialan koulutusjärjestelmää. Vesityökorttikoulutus antaa vesityökortin, joka on vesilaitoshenkilöstölle tai veden kanssa työskenteleville tarkoitettu todistus ammattitaidosta. Vesityökortti tulee olla kaikilla, joiden työtehtävät vaikuttavat talousveden laatuun. Vesi on ammatillisesta näkökulmasta hyvin monimuotoinen tekijä, ja veden kanssa työskentely vaatii hyvin monipuolista osaamista. Vesiosaaminen sisältää esimerkiksi hyvän hallinnon perusteet, lainsäädännön hallinnan, koulutuksen, tutkimuksen, suunnittelun, laitteet, teknologian, kemikaalit, kokonaisratkaisut sekä kaikkien näiden erilaiset yhdistelmät.

Vesi-alalla työskentely vaatii yleensä syvän luonnontieteisiin ja insinööriosaamiseen pohjautuvan ydinosaamisen lisäksi yhteiskunnallista ja liiketaloudellista osaamista sekä usein myös muitakin täydentäviä osaamisalueita. Vesi-alan vahva osaaminen syntyy usein monitieteisen opintokokonaisuuden pohjalta, jossa vesiosaamisen rinnalle rakennetaan muitakin eri alojen opintokokonaisuuksia.

Vesityökortin osaamisvaatimuksiin kuuluu, että testattava tuntee:

 • veden mikrobiologiaa
 • veden puhdistusprosessit
 • ne vesijohtoverkostotöiden periaatteet, joilla on vaikutusta veden laatuun
 • talousvettä koskevaa lainsäädäntöä
 • talousveden valvonnan
 • talousveden näytteenoton periaatteet

Märkätilakoulutus

Vesialan koulutukset soveltuvat usein myös muille kuin konkreettisesti veden kanssa työskenteleville. Tästä esimerkkinä on märkätilakoulutus, joka soveltuu esimerkiksi asentajille, urakoitsijoille, suunnittelijoille, valvojille ja jälleenmyyjille, joiden osaamisalue liittyy märkätiloihin tai veden kanssa työskentelyyn. 

Märkätilojen vedeneristäjä -sertifikaatti

​Märkätilojen vedeneristäjän henkilösertifiointi on tarkoitettu henkilöille, jotka tekevät märkätilojen vedeneristyksiä nestemäisenä levitettävillä vedeneristeillä tai mattomaisilla vedeneristeillä tai molemmilla.

Märkätilojen vedeneristäjän henkilösertifikaatin hakijalta edellytetään alan työkokemusta sekä valmentavan koulutuksen suorittamista kokonaisuudessaan.

Märkätilojen vedeneristäjän henkilösertifikaatin myöntämiseksi vaadittava osaaminen osoitetaan valmentavalla koulutuksella, kirjallisella kokeella ja näytöllä. Valmentavaan koulutukseen osallistuminen on pakollista. Sekä kirjallinen koe, että näyttö on suoritettava hyväksytysti. Valmentavan koulutuksen teoriaosuuden minimikesto on 7 tuntia.

Märkätilojen vedeneristäjän valmentavan koulutuksen sisältöjä ovat mm.:

 • Märkätiloja koskevat määräykset, ohjeet ja niiden soveltaminen käytäntöön
 • Märkätilaan liittyvät keskeiset määritelmät
 • Märkätilojen rakennuspiirustukset ja työselitykset
 • Märkätilarakenteet
 • Rakennusfysiikka: lämpö ja kosteus
 • Vedeneristystyöt
 • Lattiakaivot ja läpiviennit
 • Vedeneristyksen dokumentointi ja omavalvonta
 • Märkätilojen sähköasennukset
 • Tuotehyväksyntä ja CE-merkintä märkätiloissa

Talous- ja allasvesihygieniakoulutukset edellytyksenä alalle

Vesialan koulutus kattaa myös hygieniaan liittyvän koulutuksen. Laitosten vedenkäsittelyyn osallistuvilta työntekijöiltä, vesijohtoverkostojen asentajilta sekä laitoksen lähiesimiehiltä, jotka valvovat ja ohjaavat veden laatuun vaikuttavia toimenpiteitä tekeviä työntekijöitä tulee olla suoritettuna talousvesihygieniakoulutus. Koulutus antaa perustiedot talousvettä toimittavassa laitoksessa työskenteleville ja talousvesiputkistoja asentaville sekä huoltaville henkilöille.

Myös henkilöt, joiden työtehtävillä voi olla vaikutusta allasveden laatuun, on oltava erikseen suoritettuna allasvesihygieniakoulutus. Esimerkiksi uimahalleissa, kylpylöissä, vesipuistoissa ja uima-altaiden parissa työskenteleviltä vaaditaan perustiedot allasveden laatuun sekä muista allasvesihygieniaan vaikuttavista tekijöistä.

Muu vesialan koulutus

Muu vesialan koulutus perehdyttää alalle tai vaihtoehtoisesti lisää alalla jo toimivien ammattilaisten osaamista. Koska vesi-ala on hyvin laaja, on siihen perehdyttäviä kursseja myös lukuisia erilaisia. Esimerkiksi kosteudenmittaajakoulutus antaa valmiudet tehdä kosteusmittauksia ja -kartoituksia erilaisiin rakennusalan tarpeisiin. Myös LVI-ala, jossa työskennellään veden, lämmön ja ilman kanssa ja joka vastaa esimerkiksi juoksevan veden hoitamisesta kotitalouksiin, vaatii erilaisia vesi-alan koulutuksia ja osaamista.

Palaa sivun alkuun

Lähteet: oph.fi, vvy.fi, ael.fi, vttexpertservices.fi

Toimi näin

Etsi ja löydä sinua kiinnostava koulutus


Pyydä lisätietoa tai ilmoittaudu


Koulutuksenjärjestäjä on sinuun yhteydessä

Vertaile koulutuksia
Hakuehdotuksia