🎓 MBA-stipendin haku on avattu! Hae stipendiä 16.6. mennessä »

Näyttää 1-4 koulutusta 4 tuloksesta
Näin suodatamme hakutuloksia
Haluatko tietää, miten suodatamme hakutuloksia? Lue täältä lisää siitä, miten koulutukset listautuvat hakutuloksissa.
Näyttää 1-4 koulutusta 4 tuloksesta

Tekniikan tutkinnot tarjoavat monipuolista osaamista työelämän tarpeisiin

Tekniikan tutkinnot tarjoavat monia kiinnostavia ja monipuolisia työmahdollisuuksia. Ala sopii kaikille niille, jotka haluavat olla mukana luomassa tulevaisuuden ratkaisuja. 

Tekniikan tutkintoihin voidaan lukea valtava määrä ammatteja aina putkiasentajasta arkkitehtiin sekä sähköasentajasta tietojärjestelmäasiantuntijaan. Töitä löytyy sekä julkisen sektorin että yksityisten yritysten palveluksesta, ja tekniikan tutkintojen suorittaminen tarjoaa mielenkiintoisia vaihtoehtoja myös kansainvälisistä työtehtävistä kiinnostuneille.

Tekniikan tutkinnon suorittaneet voivat työskennellä suuntautumisestaan riippuen muun muassa elintarviketeollisuudessa, laboratorioalalla, tietotekniikan alalla, kone- ja metallialalla, paperi- ja kemianteollisuudessa, ympäristö- tai hyvinvointitekniikan parissa, sähköalalla tai energiateollisuudessa. Vaikka opinnot suunnataan jollekin erityiselle tekniikan alalle, tutkinnot antavat mahdollisuuden suuntautua työelämässä laaja-alaisesti erilaisiin tehtäviin.

Tekniikan tutkinnot ovat monialaisia

Tekniikan tutkintonimikkeitä ovat mm.

 • työteknikko
 • työnjohtaja
 • levytyömestari
 • koneenasentajamestari
 • koneenasentaja
 • varastonhoitaja
 • koneistajamestari
 • valumallinvalmistaja
 • valajamestari
 • valumallimestari
 • koneistaja
 • painaja
 • valaja
 • jälkikäsittelykoneenhoitaja
 • kylmäasentaja
 • puuseppä
 • työvälinevalmistaja

Tekniikan alojen ammatilliset tutkinnot avaavat loistavia uramahdollisuuksia

Tekniikan alalla on tulevaisuudessa avautumassa runsaasti työllistymismahdollisuuksia nykyisen työväestön siirtyessä eläkkeelle. Alan yritykset tarvitsevat osaajia kaikilta koulutusasteilta ammatillisista oppilaitoksista yliopistoihin, ja tekniikan tutkinnon suorittaneilla onkin hyvät työllisyysnäkymät.

Nykyisellään tekniikan ala työllistää noin 250 000 suomalaista, mutta tulevaisuudessa vuosittainen rekrytointitarve saattaa nousta jopa 7 000 osaajaan. Ammatillisen tutkinnon suorittaneita tullaan tarvitsemaan määrällisesti enemmän, mutta myös korkeakoulutetun työmäärän tarve tulee kasvamaan työn vaativuustason noustessa. Lähivuosina työvoimatarvetta tulee kasvattamaan erityisesti henkilöstön ikärakenteesta johtuva suuri poistuma.

Tekniikan tutkinnot ovat myös hyvä väylä lisäkouluttautumiseen ja erikoistumiseen. Tekniikka alana kehittyy, ja tekniikan ammattilaisilta vaaditaan ajantasaista lisä- ja jatkokouluttautumista. Tekniikan alan korkeakoulututkinnot voivat avata ovet vaativampiin tehtäviin heille, jotka ovat käyneet toisen asteen ammatillisen koulutuksen. Tekniikan alojen korkeakoulututkinnot antavat vankan pohjan osaamiselle, mutta usein tekniikan alan täydennyskoulutus tulee ajankohtaiseksi uran aikana. Yllä olevasta listauksesta löytyykin useita koulutuksia alalla jo toimiville ammattilaisille.

Tekniikan erikoisammattitutkinto

Tekniikan erikoisammattitutkinto valmistaa toimimaan tekniikan alan tehtävissä, joissa tarvitaan kykyä ymmärtää laajoja asiakokonaisuuksia.

Tekniikan erikoisammattitutkinto on tarkoitettu henkilöille, joilla on käytännön kokemusta työnjohtamisesta tai sitä tukevista asiantuntijatehtävistä. Tekniikan erikoisammattitutkinto sopii myös henkilöille, jotka ovat siirtymässä työnjohto- tai asiantuntijatehtäviin omassa organisaatiossaan. Tekniikan erikoisammattitutkinnon suorittaneilla on oman toimialansa vahva ammatillinen osaaminen ja hyvä organisaationsa toiminnan tuntemus. Tekniikan erikoisammattitutkinnon suorittanut kykenee kehittämään ja johtamaan toimintaa vastuualueellaan.

Tekniikan erikoisammattitutkinnon suorittaneiden vastuualueita voivat olla mm.:

 • esimiestehtävät
 • tuotanto ja sen kehittäminen
 • asiakaspalvelu
 • tuotekehitys
 • projektijohtaminen
 • laadunhallinta
 • henkilöstöhallinto
 • yrittäjänä toimiminen

Tekniikan erikoisammattitutkinto suoritetaan näyttötutkintona niin, että tutkinnon suorittajan ammattitaitoa verrataan tutkinnon eri osien ammattitaitovaatimuksiin. 

TEKNIIKAN ERIKOISAMMATTITUTKINNON SISÄLTÖ

Tekniikan erikoisammattitutkinnon tutkintotodistuksen saamiseksi on suoritettava seuraava pakollinen tutkinnon osa:

 • Työnjohtaminen
  • johtaminen
  • kannattavuus
  • asiakkuudet
  • prosessit ja henkilöstön hallinta

Ja yksi seuraavista valinnaisista osista:

 • Prosessinjohtaminen
 • Henkilöstöjohtaminen
 • Asiakaspalvelun johtaminen
 • Ammatinharjoittajana toimiminen

Kaikkien valinnaisten osien osa-alueita ovat suunnittelu, toteuttaminen, arviointi ja kehittäminen.

Tekniikan kandidaatin tutkinto ja tekniikan maisteri

Tekniikan kandidaatin tutkinto on yliopistossa opiskeltava niin sanottu alempi korkeakoulututkinto. Tekniikan alan kandidaatin tutkinnon suorittaminen kestää kolme vuotta. Usein kandidaatin tutkinnosta jatketaan suoraan tekniikan maisteriopintoihin. Tekniikan maisteritutkinnon suorittanutta kutsutaan Diplomi-insinööriksi.

Palaa sivun alkuun

Lähteet: opintopolku.fi, oph.fi

Toimi näin

Etsi ja löydä sinua kiinnostava koulutus


Pyydä lisätietoa tai ilmoittaudu


Koulutuksenjärjestäjä on sinuun yhteydessä

Vertaile koulutuksia