Valitse sivuston käyttötapa: Mobiili
Näyttää 1-13 koulutusta 13 tuloksesta
Näyttää 1-13 koulutusta 13 tuloksesta
 

Tekninen suunnittelu edellyttää suunnitteluohjelmien hallintaa

Tekninen suunnittelija suunnittelee erimerkiksi rakennuksia, rakennusten sisätiloja, ajoneuvoteknisiä ratkaisuja sekä tuotteita elektroniikka- ja sähköteollisuudelle hyödyntämällä tietokoneavusteisia suunnitteluohjelmia.

Teknistä suunnittelutyötä tehdään pääasiassa suunnittelutoimistoissa ja teollisuuslaitoksissa. Ammatissa tarvitaan suunnitteluohjelmistojen hallintaa, tarkkuutta, pitkäjänteisyyttä ja ryhmätyötaitoja.

Tekninen suunnittelija voi työskennellä esimerkiksi:

 • Suunnittelutoimistoissa
 • Insinööritoimistoissa
 • Arkkitehtitoimistoissa
 • Elektroniikka- ja sähköteollisuudessa
 • Kone- ja metallituoteteollisuudessa
 • Rakennusalalla
 • Kaupunkien, kuntien ja valtion suunnittelutoimistoissa

Teknisen suunnittelun osa-alueita

Tekninen suunnittelija tuottaa usein teknisiä piirustuksia esimerkiksi rakennusalan, elektroniikka- ja sähköteollisuuden sekä kone- ja metallituoteteollisuuden tarpeisiin. Erilaiset työvälineohjelmistot ovat siksi tärkeä osa teknisen suunnittelijan työtä. 

Erilaiset kurssit ovat helppo ja nopea tapa omaksua teknisessä suunnittelussa tarvittavaa ohjelmisto-osaamista. Tarjolla on mm. AutoCAD:iin ja 3D-teknologiaan painottuvia kursseja, mutta myös esimerkiksi märkätila- ja moottorisuunnitteluun on mahdollista perehtyä kurssimuotoisen opiskelun kautta.

CAD-ohjelmistot

CAD on lyhenne sanoista Computer-Aided Design, mikä tarkoittaa tietokoneavusteista suunnittelua, eli tietokoneen ja ohjelmiston käyttöä apuvälineenä suunnittelutyön luomisessa, hallinnoimisessa, analysoimisessa ja optimoinnissa. Niin kutsuttu CAD-ohjelmisto on ohjelma suunnittelutöiden suorittamiseen. Se parantaa suunnittelijan tuottavuutta ja itse työn laatua, ja sen hallinta on lähes välttämätöntä monessa teknisen suunnittelijan työtehtävässä.

Tuotoksena on yleensä elektroninen tiedostomuoto, jota voidaan käyttää tulostamisessa, tuotannossa tai jatkoanalysoinnissa.

Nykyään on tarjolla laaja valikoima erilaisia CAD- ohjelmistoja ja järjestelmiä. Usein CAD-sovellukset ovat jollain tapaa erikoistuneita tietyn tyyppiselle suunnittelutyölle.

3D-suunnittelu

3D-suunnittelu tarkoittaa tietokoneavusteista kolmiulotteista suunnittelua. Tuloksena syntyvää mallia käytetään teknisessä suunnittelussa talojen, laitteiden tai niiden osien valmistamiseen. 3D-mallinnukseen on olemassa useita erilaisia suunnitteluohjelmia, jotka CAD-sovellusten tavoin soveltuvat aina tietyn tyyppiselle suunnittelutyölle.

Kolmiulotteinen malli on tärkeä osa tuotteen tai ympäristön hahmottamista. Joskus malli toimii myös tuotteen valmistuspohjana. Usein kolmiulotteista tietokonemallia käytetään NC-työstökoneiden ohjaamiseen ja siten virtuaalimallista voidaan luoda konkreettinen kappale esimerkiksi prototyyppiä tai tuotantoa varten.

Uusinta teknologiaa 3D-mallinnuksessa edustaa 3D-tulostus, jossa malli rakennetaan teknisen suunnittelun tekniikka hyödyntäen.

Muita teknisen suunnittelun osa-alueita:

 • Autodesk-ohjelmisto
 • Hitsausneuvonta
 • Moottoritekniikka
 • Tekniikan erikoisammattitutkinto

Tekninen suunnittelu työelämässä

Tekninen suunnittelija työskentelee työryhmän jäsenenä suunnittelutoimistossa tai esimerkiksi tehtaan suunnitteluosastolla. Työ tehdään useimmiten toimistoympäristössä ja siinä käytetään apuna tietotekniikkaa, varsinkin edellä mainittuja CAD- ja 3D-mallinnusohjelmistoja.

Lisäksi tekninen suunnittelija voi ylläpitää tietojärjestelmiä ja arkistoida suunnitelmapiirustuksia ja niihin liittyviä asiakirjoja. Dokumenttien saatavuus oikeassa paikassa oikeaan aikaan on myös yksi teknisen suunnittelijan perustehtävistä. Muita tehtäviä voivat olla teknisiin suunnitelmiin liittyvien julkaisujen kuten ohjekirjojen, huoltokirjojen ja esitteiden laatimista.

Tekninen suunnittelu voi olla myös osallistumista markkinointiin ja asiakaspalveluun, jolloin tekninen suunnittelija mm. esittelee yritystä, järjestää asiakastilaisuuksia, tekee työtarjouksia ja vastaanottaa työtilauksia. Myös tavaratilauksiin liittyvät toimistotyöt voivat olla teknisen suunnittelijan vastuulla.

Palaa sivun alkuun

Lähteet: ammattinetti.fi, autodesk.fi

Vertaile koulutuksia
Katso videoesittelyjä
Inspiraatioksi
Laadukasta lähihoitajakoulutusta...
Opiskelijatarina: Amiedu

Asaad Al- Khattab osallistui Amiedussa maahanmuuttajien hoito- ja kasvatusalan ammatilliseen osaamiskartoitukseen ja nyt hänen matkansa jatkuu Amiedulla lähihoitajaopintojen parissa. 

Lue lisää
Kiinteistöpalveluiden ammattitut...
Opiskelijatarina: Amiedu

Mirsad Hadsiu aloitti Heka-Kumpula Oy:ssä viisi vuotta sitten ja tekee nyt asuntojen huoltotöitä. Mirsad opiskelee kiinteistöpalvelujen ammattitutkintoa, joka syventää hänen myös Amiedussa suorittamaansa kiinteistöpalvelujen perustutkintoa.

Lue lisää
Johtamisen erikoisammattitutkint...
Opiskelijatarina: Amiedu

Helsingin Diakonissalaitoksen Hoiva Oy yksikönjohtajana toimiva Pinja Marjamäki suoritti sosiaali- ja terveysalalle suunnatun Johtamisen erikoisammattitutkinnon.

Lue lisää