🎓 MBA-stipendin haku on avattu! Hae stipendiä 16.6. mennessä »

Rakentavan vuorovaikutuksen ohjaaja (RVO)®

Turun kesäyliopisto, paikassa Turku
Kesto
5 kuukautta
Hinta
3 150 EUR (arvonlisäverotonta)
Seuraava toteutus
4 lokakuuta, 2024 katso lisätiedot
Viimeinen ilmoittautumispäivä
Viimeinen ilmoittautumispäivä: 8.9.2024
Toteutustapa
Lähiopetus
Kesto
5 kuukautta
Hinta
3 150 EUR (arvonlisäverotonta)
Seuraava toteutus
4 lokakuuta, 2024 katso lisätiedot
Viimeinen ilmoittautumispäivä
Viimeinen ilmoittautumispäivä: 8.9.2024
Toteutustapa
Lähiopetus
Kaipaatko lisätietoja? Kysy lisää 👍

Rakentavan vuorovaikutuksen ohjaaja (RVO)®

Rakentavan vuorovaikutuksen ohjaaja (RVO)®

Toivotko joskus, että osaisit ilmaista selkeämmin mitä haluat? Haluaisitko sanoa sanottavasi ilman kaikenlaisia väärinkäsityksiä? Ihmetteletkö välillä, mitä oikeastaan on ihmisten sanomisten ja tekemisten ”takana”?

Itsen ja muiden kanssa toimeen tuleminen, omien ja muiden tunteiden kohtaaminen, kuunteleminen ja kuulluksi tuleminen, sekä ristiriitojen rakentava käsittely ja sovittelu ovat osa tärkeitä sosioemotionaalisia taitoja, joita arvostetaan ja tarvitaan monella alueella. Sujuva vuorovaikutus ei kuitenkaan ole itsestään selvä asia ja onneksi vuorovaikutustaitoja voikin oppia, harjoitella ja kehittää. Rakentavan vuorovaikutuksen ohjaaja -koulutus perustuu Nonviolent Communication -prosessiin (NVC). NVC-menetelmällä pyritään selkeyttämään kuuntelemista ja puhumista.

Koulutuksen tavoitteet

Koulutuksen suoritettuaan opiskelija osaa:

1. Ymmärtää paremmin itseä ja muita

 • rakentaa yhteyttä ja säilyttää sen itseen ja toisiin myös haasteellisissa tilanteissa
 • tarkkailla ajatuksiaan ja tunteitaan ja valita tietoisesti, miten (haasteellisissakin/) eri tilanteissa toimii.

2. Soveltaa NVC-prosessin askelia elämässään

 • ymmärtää sanavalintojen merkityksen
 • erottaa havainnot ja tulkinnat vaivatta toisistaan
 • tunnistaa ja hyväksyä omat tunteensa syyttämättä niistä muita ihmisiä tai olosuhteita
 • käyttää tunne- ja tarvesanastoa sujuvasti
 • ymmärtää, että epämukavalta tuntuvat tunteet johtuvat tyydyttymättömistä, universaaleista tarpeista ja miellyttävältä tuntuvat tyydyttyneistä tarpeista
 • esittää tarkkoja pyyntöjä vaatimusten sijaan

3. Kuunnella toista ja ilmaista itseään rakentavasti

 • kuunnella toista empaattisesti (= johdattelematta, peilaamalla toisen kokemusta vahvistamatta tai lisäämättä siihen omia mielipiteitään tai arvioitaan)
 • kieltäytyä yhteyttä vaalien ja ottaa toisen kieltäytymisen rakentavasti vastaan
 • tukea muita ihmisiä ristiriitatilanteissa jopa sovittelemalla

4. Arvioida omia kuuntelemisen ja kohtaamisen taitojaan

 • reflektoida omaa toimintaansa ja kehittyä sen pohjalta

Sisältö

Lähipäivät 1–3 (Rakentavan vuorovaikutuksen perusteet)

 • Tutustuminen ryhmään ja kouluttajiin
 • Rakentavan vuorovaikutuksen perusaskeleet lyhyesti, HTTP: havainto, tunne, tarve ja pyyntö
 • Havaintojen erottaminen tulkinnoista
 • Leimojen ymmärtäminen ja tiedostaminen
 • Sakaalikieli ja kirahvikieli: sisäistettyjen puhe- ja toimintamallien tiedostaminen
 • Kahdeksan erilaista tapaa kuunnella: tietoinen kuuntelu
 • Empatia käsitteenä ja käytännössä
 • Nonviolent Communication – tausta, ihmiskäsitys ja perusolettamukset
 • Havainto- ja tulkintaharjoituksia
 • Sakaalin kielioppi
 • Tunteiden tunnistaminen ja niistä vastuun ottaminen
 • Tunteiksi tekeytyvät ajatukset ja niiden tiedostaminen

Lähipäivät 4–6

 • Tarpeiden tiedostaminen ja vastuun ottaminen niistä
 • Mitä empatia ei ole
 • Vertailusta, kilpailusta, palkitsemisesta ja rankaisemisesta
 • Tunteiden ja tarpeiden yhteys
 • Pyyntöjen esittäminen yhdelle ihmiselle ja ryhmälle
 • Ryhmässä toimiminen: selkeys, avoimuus ja vastuullisuus
 • Ein sanominen
 • Ein kuuleminen
 • Keskeyttäminen yhteyttä vaalien

Lähipäivät 7–9

 • Kyynisyys
 • Viha
 • Pelko
 • Suru
 • Kiitollisuus
 • Häpeä

Lähipäivät 10–12

 • Syyllisyys
 • Anteeksi pyytäminen
 • Ajattelumallit: hallitsemismalli ja kumppanuusmalli
 • Syvät sakaaliuskomukset ja niiden käsitteleminen
 • Ristiriitoihin suhtautuminen
 • Kolmannen osapuolen merkitys ristiriitatilanteessa

Lähipäivät 13–15

 • Sovittelu
 • Oppimistöiden ideointia
 • Sosiokratia
 • Jatkosuunnitelmat

Lähipäivät 16–18

 • Elämämme strategiat
 • Keskeiset erottelut
 • Oppimistöiden katselmus

Koulutus koostuu neljästä osaamisalueesta, joiden sisältöjä työstetään lähiopetusjaksoilla ja ohjattuna etäopiskeluna. Koulutus sisältää 18 lähiopetuspäivää, jotka toteutetaan 2 tai 3 päivän jaksoissa n. 1–2 kuukauden välein. Koulutukseen osallistuvalta opiskelijalta edellytetään tietokoneen peruskäyttötaitoja sekä mahdollisuutta käyttää tietokonetta opintojen aikana. Koulutuspäivinä käsitellään lähipäivien välillä tehtäviä empatiaharjoituksia ja muita välitehtäviä. Välitehtävät sisältävät myös oppimispäiväkirjan kirjoittamista ja muuta omien taitojen arviointia. Empatiaharjoituksia tehdään oman empatiaparin ja -perheen kanssa viikoittain.

Kiinnostuitko koulutuksesta?

Jos haluat lisätietoa aiheesta Rakentavan vuorovaikutuksen ohjaaja (RVO)®, klikkaa alta ja täytä yhteydenottolomake. Kysymyksesi lähetetään suoraan koulutuksen järjestäjälle.

Seuraavat toteutukset

Tulossa 1 toteutus

4 lokakuuta, 2024

 • Lähiopetus
 • Turku
 • Viimeinen ilmoittautumispäivä: 8.9.2024

Kohderyhmä

Rakentavan vuorovaikutuksen ohjaaja -koulutus soveltuu henkilöille, jotka työskentelevät ihmisten parissa. Koulutus soveltuu hyvin esimerkiksi opettajille, erityisopettajille, eri alojen terapeuteille, sosiaali- ja terveysalalla työskenteleville hoitajille ja ohjaajille, mielenterveys- ja päihdetyöntekijöille sekä muille opetus-, kasvatus-, sosiaali- ja terveysalan ammattihenkilöille. Kohderyhmään kuuluvat lisäksi muun muassa HR-ammattilaiset, yrittäjät ja kaikki itsensä kehittämisestä ja vuorovaikutuksesta kiinnostuneet.

Tutkinto / todistus

Tästä koulutuksesta on mahdollista saada hyväksytty suoritusmerkintä OPH:n ylläpitämään Oma Opintopolku-palveluun. Suostumusta suoritustietojen tallentamiseen kysytään ilmoittautumisvaiheessa.

Aikataulu

04.10.2024 – 16.03.2025

 • 1. jakso: 4.–6.10.2024
 • 2. jakso: 1.11.–3.11.2024,
 • 3. jakso: 29.11.–1.12.2024
 • 4. jakso: 10.–12.1.2025
 • 5.jakso: 7.–9.2.2025
 • 6. jakso: 14.–16.3.2025

Päivittäinen työskentelyaika pe-su klo 8-18 välillä (pe ja la usein pidempiä kuin su). Työskentelyaika täsmentyy ryhmäkoon mukaan.

Koulutuspaikka

Turun kesäyliopisto, Sirkkalankatu 4

Koulutus järjestetään ensisijaisesti lähiopetuksena. Ryhmän yhteisellä päätöksellä osa opetuksesta on mahdollista toteuttaa myös etäopetuksena.

Kouluttaja

Hanna Savanna, CNVC Certified NVC Trainer (vuodesta 2000) tai
Savanna ConneXionsin muut kouluttajat.

Kustannukset

3150 € sis. kouluttajien jakaman materiaalin. Hinta ei sisällä eikä siihen lisätä arvonlisäveroa.

Lisäksi tulevat materiaalikulut n. 100 €. Materiaalit hankitaan itse koulutuksen toteutumisen vahvistumisen jälkeen.

Koulutusmaksun voi suorittaa useammassa erässä koulutuksen aikana.

Lisätietoa

Mitä on NVC?

Nonviolent Communication eli NVC on amerikkalaisen psykologian tohtori Marshall B. Rosenbergin (1934–2015) kehittämä vuorovaikutusprosessi. Se perustuu humanistiseen psykologiaan, jonka muita tunnettuja edustajia ovat Abraham Maslow ja Carl Rogers. NVC on käytössä yli 60 maassa. Kattojärjestönä toimii Rosenbergin perustama The Center for Nonviolent Communication (CNVC), joka sertifioi kansainväliset kouluttajat.

Ota yhteyttä

Ota yhteyttä

Haluatko tietää lisää koulutuksesta Rakentavan vuorovaikutuksen ohjaaja (RVO)®? Täytä yhteystietosi, niin koulutuksen järjestäjä ottaa sinuun yhteyttä.

reCAPTCHA logo Tämä sivusto on suojattu reCAPTCHA:lla, ja Googlen tietosuojakäytäntö ja käyttöehdot ovat voimassa.
Turun kesäyliopisto
Sirkkalankatu 4
20520 Turku

Turun kesäyliopisto – kaikille avointa kaikkina vuodenaikoina

Turun kesäyliopisto tarjoaa yksilöille, ammattiryhmille ja organisaatioille mahdollisuuden kehittymiseen ja oppimisen iloon elämän eri vaiheissa. Opetus on avointa kaikille iästä ja pohjakoulutuksesta riippumatta. Kursseja ja koulutuksia erilaisiin koulutustarpeisiin on saatavilla ympäri vuoden. Turun kesäyliopiston monipuolisesta tarjonnasta löytyy kursseja niin oman osaamisen kehittämiseen,...

Lue lisää kouluttajasta Turun kesäyliopisto ja katso koulutustarjonta täältä

Sponsoroitu