Näyttää 1-20 koulutusta 97 tuloksesta
Näin suodatamme hakutuloksia
Haluatko tietää, miten suodatamme hakutuloksia? Lue täältä lisää siitä, miten koulutukset listautuvat hakutuloksissa.
Näyttää 1-20 koulutusta 97 tuloksesta
1
2
3
4
5

Vuorovaikutustaitoja tarvitsee jokainen

Vuorovaikutustaidot ovat elämässämme keskeisessä osassa. Osa meistä hallitsee ne vaivatta, kun toiset puolestaan tarvitsevat apua kehittyäkseen sujuvammiksi vuorovaikuttajiksi.

Vuorovaikutus on tehokkaimmillaan silloin, kun osapuolten välillä on keskinäistä kunnioitusta ja erilaisille mielipiteille annetaan tilaa. Hyviin vuorovaikutustaitoihin kuuluvat myös taito kuunnella, kysyä ja viestiä selkeästi ja rehellisesti sekä tunnelman luominen tai vaikkapa sen keventäminen silloin, kun tilanne sitä vaatii.

Mitä vuorovaikutus tarkoittaa?

Vuorovaikutustaitoihin kuuluvat kyky ja halu vaihtaa ajatuksia, kokemuksia, mielipiteitä tai tekoja toisten kanssa ja toimia yhdessä. Hyvin keskeisessä osassa vuorovaikutusta on vastavuoroisuus, sillä molemmat tai kaikki osapuolet tuovat oman panoksensa keskusteluun.

Vuorovaikutus ei tapahdu pelkästään sanojen välityksellä, vaan on muitakin tapoja olla muiden kanssa vuorovaikutuksessa. Kaikki toisten kanssa tapahtuva toiminta on vuorovaikutusta.

Mitä eri vuorovaikutustaitoja on?

Esimerkiksi kysyminen, itsensä esitteleminen ja kuunteleminen ovat arkielämässä vastaan tulevia vuorovaikutustaitoja. 

Vuorovaikutustaitoja käytät esimerkiksi tilanteissa, joissa

 • kuuntelet,
 • ilmaiset omia mielipiteitäsi
 • tapaat uusia ihmisiä ja keskustelet heidän kanssaan,
 • työskentelet ryhmässä,
 • osoitat myötätuntoa toista kohtaan tai
 • otat puheeksi vaikean asian.

Myönteisen vuorovaikutuksen piiriin kuuluvat esimerkiksi

 • läsnäolo ja kuuntelu,
 • tuki ja myötätunto,
 • rohkaisu ja kannustaminen,
 • myönteisestä lähtevä palaute sekä
 • huomioiminen ja ilahduttaminen.

Miksi työelämässä tarvitaan hyviä vuorovaikutustaitoja?

Ihmisten keskinäinen kanssakäyminen johtaa auttamatta tilanteisiin, joissa toinen osapuoli ei reagoi tai suhtaudu asioihin odotetulla tavalla. Yksi ajattelee kylmästi järjellä, toinen vahvemmin tunteella ja kolmas seilaa jossain näiden välimaastossa. 

Tiimissä tai työyhteisössä on niin monta vuorovaikutustapaa kuin ihmistäkin. Käsitämme asioita eri tavalla, prosessoimme niitä omassa aikataulussamme ja toimimme omien vaistojemme, tapojemme ja tulkintojemme ohjaamina.

On taitolaji tuoda oma mielipiteensä kuulluksi ärsyttämättä tai provosoimatta muita. On parempi ilmaista kantansa itse kuin antaa toisten toimia ajatustenlukijana. Kun asioista puhuu ja viestii selkeästi, pienenee mahdollisuus muiden omille tulkinnoille ja mahdollisille väärinkäsityksille.

Vuorovaikutustaidoista puhuttaessa sivutaan usein henkilökemian käsitettä. Joskus saatetaan vedota huonoon henkilökemiaan, vaikka kyse olisi tosiasiassa vuorovaikutustaitojen puutteesta ja siitä, ettei joko osata tai haluta ymmärtää toisen tapoja viestiä ja toimia. On hyvä pystyä vastaanottamaan myös omista mielipiteistä poikkeavia ja itselle vieraammilla tavoilla esitettyjä ajatuksia. On kuitenkin hyvä muistaa, että kun osoittaa kunnioitusta toisille, sitä on oikeus vaatia myös itse.

Hyvistä ihmissuhdetaidoista on apua työelämässä

Ihmissuhdetaidot ovat työelämässä kultaakin kalliimmat. Hyvillä ihmissuhdetaidoilla erottuu ja esiintyy edukseen ja voi luoda uran.

Myös empatiakyky on tärkeä, ja sitä voi harjoitella. Empatia tarkoittaa kykyä eläytyä toisen ihmisen tunteisiin ja mielentiloihin ja pystyä tarkastelemaan asioita toisen näkökulmasta. Empatiaa tarvitaan kaikissa ihmissuhteissa ja vuorovaikutuksessa, myös työelämässä.

Empatia auttaa ymmärtämään sanattomia ja kehollisia viestejä, eleitä ja ilmeitä. Esimerkiksi tiimissä työskennellessä toisten ihmisten tunteiden, tarpeiden, viestien ja tavoitteiden tunnistaminen, huomioiminen ja niihin vastaaminen tekevät yhteistyöstä sujuvampaa ja mukavampaa.

Empaattiselta ihmiseltä on usein helpompi vastaanottaa kritiikkiä. Tämä johtuu siitä, ettei kritikkiä oteta henkilökohtaisena hyökkäyksenä, vaan henkilön oletetaan kritiikistä huolimatta välittävän.

Voiko vuorovaikutustaitoja oppia?

Voi, ehdottomasti. Vuorovaikutustaidot kehittyvät erilaisissa kohtaamisissa, mutta niitä voi myös erikseen harjoitella ja kehittää.

Erilaisten vuorovaikutustaitoihin pureutuvien valmennusten ja -koulutusten avulla voi kehittää omia vuorovaikutustaitoja, oppia paremmaksi tiimipelaajaksi ja toisaalta oppia ymmärtämään eri tilanteiden vaativan erilaisia vuorovaikutustapoja.

Palaa sivun alkuun

Lähteet: Mieli ry, Nyyti ry

Toimi näin

Etsi ja löydä sinua kiinnostava koulutus


Pyydä lisätietoa tai ilmoittaudu


Koulutuksenjärjestäjä on sinuun yhteydessä

Vertaile koulutuksia