Aikuisenakin kannattaa lähteä rohkeasti opiskelemaan

Mitä mahdollisia koulutusvaihtoehtoja on tarjolla aikuisille, jotka haluavat syventää ja päivittää osaamistaan, tai vaihtaa ammattia kokonaan?

Opiskelu aikuisiällä

Mitä mahdollisia koulutusvaihtoehtoja on tarjolla aikuisille, jotka haluavat syventää ja päivittää osaamistaan, tai vaihtaa ammattia kokonaan? 

Opiskelun aloittaminen aikuisena voi tuntua vaikealta tai kaukaiselta, eikä koulunpenkille palaaminen tunnu välttämättä kovinkaan houkuttelevalta vaihtoehdolta esimerkiksi työn ohella. Onneksi aikuisille on tarjolla monipuolista ja joustavaa koulutusta, joissa työelämän ja opiskelun yhdistäminen on mahdollista. 

Joustavaa opiskelua töiden ohella

Aikuisille tarjottavaa koulutusta pyritään lisäämään ja monipuolistamaan jatkuvasti. Opiskelun joustavuutta on pyritty lisäämään esimerkiksi etäopiskelun ja monimuotototeutusten avulla.

Aikuiskoulutuksessa pyritään hyödyntämään opiskelijoiden mahdollista aikaisempaa työuran tuomaa kokemusta. Monesti työssä karttunut osaaminen voidaan hyväksilukea osaksi tutkintoa, mikä myös nopeuttaa valmistumista. Aikuiskoulutus eroaa perinteisestä opiskelusta juurikin joustavuuden ja opintojen monipuolisen järjestämistapojen näkökulmasta. 

Aikuisille on tarjolla koulutusta päivän kestävistä seminaareista aina ammatillisen erikoistutkinnon suorittamiseen asti. Aikuiskoulutusta järjestetään monipuolisesti ympäri Suomea erilaisissa oppilaitoksissa, opistoissa ja koulutuskeskuksissa. Mielekkään koulutuksen etsiminen ja koulutukseen hakeutuminen saattaa vaatia kuitenkin hieman oma-alotteisuutta, sillä esimerkiksi järjestettävien koulutusten hakuajat ja esitietovaatimukset saattavat vaihdella paljonkin. 

Tutkintoon johtavia koulutusvaihtoehtoja

Tutkintoon johtavat koulutukset voivat olla hyödyllisiä, esimerkiksi alanvaihdon tai vaaditun pätevyyden hankkimisessa. Tutkintoon johtavalla koulutuksella varmistat myös riittävän ja ajankohtaisen osaamisen sekä tiedon alallasi. Tutkintoon johtavan koulutuksen kesto saattaa vaihdella korkeakoulujen muutaman vuoden mittaisesta tutkinnoista vain muutaman päivän kestäviin työelämän kortti- ja passikoulutuksiin. 

Monesti oppilaitokset järjestävät ammatillista koulutusta myös työvoimakoulutuksena, joka on tarkoitettu ensisijaisesti työttömille tai työttömyysuhan alaisille työnhakijoille. Työvoimakoulutuksen kautta voit myös suorittaa loppuun yliopisto- tai ammattikorkeakouluopinnot, jos opintosi ovat jääneet aikaisemmin kesken. Voit myös saada omaehtoiseen opiskeluun työttömyysetuutta, jos opiskelusi on päätoimista sekä tutkintoon johtavaa.

Mikä tutkintokoulutus sopisi parhaiten itselleni?

Ennen koulutukseen hakeutumista on hyvä pohtia omia tavoitteita ja tarpeita koulutuksen suhteen. Oletko päättänyt opiskella kokonaan uuden ammatin vai tarvitsetko nykyisen tutkintosi lisäksi vain tietyn tutkinnon osan? 

Ammatillinen koulutus

Ammatillinen koulutus sisältää:

 • ammatilliset perustutkinnot
 • ammattitutkinnot
 • erikoisammattitutkinnot

Ammatillista koulutusta järjestetään: 

 • ammatillisissa oppilaitoksissa
 • aikuiskoulutuskeskuksissa 
 • kansanopistoilla 

Ammatillinen perustutkinto voisi olla sopiva vaihtoehto sinulle jos:

 • Olet vaihtamassa alaa ja haluat opiskella kokonaan uuden ammatin.
 • Sinulla ei ole vielä alan vaadittua ammatillista koulutusta.

Ammattitutkinto sopii sinulle jos:

 • Sinulla on kertynyt jo aikaisempaa työkokemusta alalta, mutta tarvitset vielä kohdennetumpaa ammattitaitoa ja osaamisen syventämistä.

Erikoisammattitutkinto on paras vaihtoehto jos:

 • Olet työskennellyt jo pitkään ammatin parissa ja haluat erikoistua ja kohdentaa ammattiosaamistasi edelleen.

Ammatillisen tutkinnon voi suorittaa myös käytännönläheisellä oppisopimuksella, jossa oppiminen tapahtuu pääasiassa työpaikalla alan töitä tehden.

Oppisopimuksessa:

 • Sovit työnantajan kanssa määräaikaisen työ-tai virkasuhteen.
 • Voit suorittaa kokonaisen ammatillisen tutkinnon tai pelkän tutkinnon osan.

Korkeakouluopinnot aikuisille

Myös yliopistot ja ammattikorkeakoulut tarjoavat joustavaa koulutusta aikuisille. Monesti opetusta järjestetään verkko-opintoina tai iltaisin, jolloin opiskelu ja töiden yhdistäminen on mahdollista.

Korkeakoulut järjestävät:

 • tutkintoon tähtäävää koulutusta
 • erilaisia täydennyskoulutuksia
 • avoimen väylän opintoja
 • työelämän tarpeisiin vastaavia koulutuksia, esimerkiksi räätälöityjä maisteriohjelmia ja muuntokoulutuksia.

Aikuisenakin kannattaa lähteä opiskelemaan 

Aikuisena kannattaakin lähteä rohkeasti opiskelemaan, sillä omaa osaamista on hyvä kehittää ja päivittää koko työuran ajan. Nykyään puhutaankin paljon elinikäisen oppimisen taidoista, joilla tarkoitetaan muun muassa oman osaamisen tunnistamista ja kykyä soveltaa tietoa erilaisissa työn konteksteissa.

Elinikäisen oppimisen taidot ovatkin tärkeitä tulevaisuuden työelämätaitoja nopeasti muuttuvassa maailmassa ja työelämän murroksessa. Jatkuvalla oppimisella voi olla myös positiivisia vaikutuksia kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin, sillä osaamisen kehittäminen voi vähentää esimerkiksi työuupumusta ja auttaa oman työn merkityksellisyyden tunnistamisessa.

Lähteet: Opintopolku


Mainokset