Hankintakoulutus – sijoitus menestykseen

Sijoita menestykseen

Hankintaosaaminen siivittää yrityksen menestykseen. Hankintatoimi on yksi yrityksen keskeisimmistä osa-alueista, sillä se vaikuttaa merkittävästi yhtiön tulokseen, usein jopa enemmän kuin myynti. Tämän vuoksi on tärkeää, että hankinnasta vastaavalla on oikeat tiedot ja työvälineet hankintaprosessin eri osa-alueiden hallintaan. Hankintakoulutus on sijoitus, joka maksaa itsensä takaisin moninkertaisena.
Näyttää 1-20 koulutusta 97 tuloksesta
Näin suodatamme hakutuloksia
Haluatko tietää, miten suodatamme hakutuloksia? Lue täältä lisää siitä, miten koulutukset listautuvat hakutuloksissa.
Näyttää 1-20 koulutusta 97 tuloksesta
1
2
3
4
5

Mitä hankintatoimi on?

Jokaisella yrityksellä ja julkisyhteisöllä on oma toimialansa ja omat toimintatapansa ja tämän vuoksi se mitä hankintatoimen alle kussakin organisaatiossa kuuluu voi vaihdella paljon.

Yleisesti ottaen hankintatoimi pitää sisällään erilaisten materiaalien, komponenttien, koneiden, palveluiden, osaamisen ja oikeuksien hankkimisen sekä toimittajasuhteista huolehtimisen.

Hankintaprosesseissa on monia vaiheita ja usein ajatellaankin hankintatoimen jakautuvan kolmeen tasoon: strategiseen, taktiseen ja operatiiviseen.

Hankinnoista vastaavalla täytyy olla osaamista kaikista hankintaprosessin vaiheista, kuten:

  • kilpailutuksesta 
  • tarjousten vertailusta
  • sopimusten teosta
  • toimitusten operatiivisesta käsittelystä
  • yhteiskuntavastuusta huolehtimisesta.

Lisäksi koska toimitaan kansainvälisissä ympäristöissä, myös ostajan kommunikaatiotaitojen merkitys korostuu.
Julkisissa hankinnoissa erityisen tärkeää on prosessien läpinäkyvyys ja julkisia hankintoja säännelläänkin hankintalailla. Saat lisätietoa julkisista hankinnoista ja niihin liittyvistä koulutuksista julkisten hankintojen kategoriasta.

Panostus hankintakoulutukseen auttaa organisaatiota menestymään

Koska hankintaprosessit ovat monivaiheisia, lähes joka vaiheessa syntyy kustannuksia ja toisaalta niissä on mahdollista etsiä säästöjä. Halvimpaan tarjoukseen tarttuminen ei suinkaan aina ole paras tai pitemmällä aikavälillä edes edullisin ratkaisu. Pelkän hinnan lisäksi ostajan on kiinnitettävä huomiota esimerkiksi laatuun, aikatauluihin, logistiikkaan, toimitusvarmuuteen jne. sekä näihin liittyviin riskeihin ja kustannuksiin.

Koska hankintojen kokonaiskustannukset vaikuttavat suoraan yhtiön tulokseen, on hankintaosaamiseen syytä kiinnittää erityishuomiota.

Yllä olevassa listauksessa on erilaisia hankintaan liittyviä koulutuksia. Hankintakoulutukset kattavat monipuolisesti hankintaprosesseihin liittyvät osa-alueet aina kilpailutuksesta ja ostotoiminnan talouslaskennasta hankintatoimen johtamiseen ja ostotoimintaa koskevaan lainsäädäntöön.

Panostus henkilökunnan hankintaosaamiseen kannattaa, koska vaikka myynti on usein yrityksen näkyvin osa, voi pätevyys ja asiantuntemus ostotoiminnasta olla nimenomaan se tekijä, joka erottaa menestysyritykset kilpailijoista.

Katso hankintakoulutusten listaus ylempää »

Toimi näin

Etsi ja löydä sinua kiinnostava koulutus


Pyydä lisätietoa tai ilmoittaudu


Koulutuksenjärjestäjä on sinuun yhteydessä

Vertaile koulutuksia