Suodata
Johtaminen
Toteutustapa
Koulutustyyppi
Paikka
Näytä kaikki suodattimet
Näin suodatamme hakutuloksia
Haluatko tietää, miten suodatamme hakutuloksia? Lue täältä lisää siitä, miten koulutukset listautuvat hakutuloksissa.
Näyttää 1-14 koulutusta 14 tuloksesta
Mainokset

Lisää samankaltaisia koulutusaloja

Suositut sijainnit

Osallistujien kokemuksia aiheessa Johtaminen

Johtamisen erikoisammattitutkinto JET syventää osaamista johtamisesta

Johtamisen erikoisammattitutkinto JET on suunnattu esimiehille, joilla on laajaa käytännön kokemusta johtamisesta. Organisaatiossa heidän tehtävänään on johtaa ja kehittää yksikköään ja sen työntekijöitä joko julkisen tai yksityisen sektorin yrityksessä sekä toteuttaa organisaation strategiaa käytännössä.

Tutkinto antaa koulutettavalle esimiehelle avaimet johtaa organisaatiotaan muuttuvassa ja verkostoituvassa toimintaympäristössä, jossa erilaisten ihmisten ja toimijoiden sitouttaminen on olennaisella sijalla tuloksellisen toiminnan takaamisen kannalta.

Johtamisen erikoisammattitutkinnossa johtaminen nähdään kokonaisvaltaisena toimintana, jossa johtaminen ja omien johtamistapojen kehittäminen muodostavat yhteisen kokonaisuuden. Tutkinnon tavoitteena on, että toimintaa suunnitellaan, johdetaan ja arvoidaan asetettujen tavoitteiden näkökulmasta ja vuorovaikutuksessa muiden toimijoiden kanssa.

JET-koulutus: oma työpaikka toimii ympäristönä tutkinnon suorittamiselle

JET-koulutus suoritetaan käytännössä omalla työpaikalla johtamistehtävissä toimiessa. Tutkinnon suorittajalle laaditaan henkilökohtainen suunnitelma tutkinnon suorittamiseksi, jossa yleensä pyritään ottamaan huomioon organisaatiolle ominaiset piirteet. Koulutuksen lähtökohtina toimivat oman työyksikön toiminnan johtaminen ja kehittäminen, esimiehenä kehittyminen sekä näiden prosessien kytkeminen toisiinsa.

Johtamisen erikoisammattitutkinto tuo erilaisia näkökulmia omiin esimiestehtäviin

Johtamisen erikoisammattitutkinto muodostuu kahdesta osasta. Tutkinnon suorittaminen edellyttää pakollisen ja yhden valinnaisen osan suorittamista. Tutkintotilaisuudet tapahtuvat aidoissa työelämän johtamistilanteissa.

Toimiessaan esimiehenä vastuualueellaan, tutkinnon suorittajan tulee osoittaa omaavansa valmiuksia ja kykyä soveltaa osaamistaan muuttuvissa tilanteissa ja toimintaympäristöissä. Tutkinnon suorittajalta edellytetään myös kykyä arvoida erilaisia kokemuksia ja oppia niistä sekä nähdä eri toimintatavat uudesta näkökulmaista ja omaksua ne myös käytännössä.

JET-tutkinto on yritysjohtamisen erikoisammattitutkinto

JET-tutkinto on käytännössä yritysjohtamisen erikoisammattitutkinto. Se sopii hyvin keskijohdolle ja esimiehille valmennuksen välineeksi. Sitä suositellaan monissa organisaatioissa systemaattisesti johdon kehittämiseen, koska se kehittää johtajia sekä henkilökohtaisella tasolla että valmistaa heitä johtamaan organisaatioita yhä tehokkaammin. Itse tutkinto perustuu pitkälti näyttöihin ja sen laajuus on 40 opintoviikkoa. 

Johtamisen erikoisammattitutkinto englanniksi 

Johtamisen erikoisammattitutkinto englanniksi on myös mahdollista Suomessa tänä päivänä. Tutkinnon suorittaminen in English on yleistynyt valtavan paljon globalisaation myötä, koska monissa pohjoismaisissakin yrityksissä yrityskielenä voi olla englanti. Monesti myös liike-elämän termistö on englantia, mikä tekee tutkinnon suorittamisen vieraalla kielellä entistä loogisemmaksi valinnaksi.

Palaa sivun alkuun