Näyttää 1-20 koulutusta 26 tuloksesta
Näin suodatamme hakutuloksia
Haluatko tietää, miten suodatamme hakutuloksia? Lue täältä lisää siitä, miten koulutukset listautuvat hakutuloksissa.
Näyttää 1-20 koulutusta 26 tuloksesta
1
2

Koneturvallisuuskoulutukset lisäävät ymmärrystä koneisiin liittyvistä vaaroista

Koneiden turvallisuus ja häiriötön toiminta edellyttävät jatkuvaa toimintakunnon seurantaa sekä keskittymistä oikea-aikaiseen huoltoon, kunnossapitoon ja tarkastuksiin. Menestyvässä ja tuottavassa toiminnassa käytännön koulutus on avainasemassa. Koneturvallisuuden koulutukset käsittelevät mm. sovellettavia säädöksiä, riskienarviointia, koneiden modernisoinnin turvallisuuskysymyksiä sekä tarvittavien asiakirjojen kokoamista ja arkistointia. Koneturvallisuuskoulutukset kattavat kaikki koneen elinkaaren vaiheet.

Koneturvallisuuskoulutusten tavoitteena on lisätä osallistujien tietoisuutta ja ymmärrystä koneturvallisuudesta, sen merkityksestä ja tärkeydestä osana työturvallisuutta. Koulutuksissa läpikäydään lyhyesti myös esimerkiksi koneturvallisuutta koskeva lainsäädäntö ja sen mukana tulevat huomioitavat asiat. Koulutuksissa läpikäydään muun muassa tyypillisiä koneiden vaaran aiheuttajia ja keinoja vaarojen poistamiseksi.

Koneturvallisuukoulutusten kohderyhmänä ovat koneiden kanssa tai niiden välittömässä läheisyydessä työskentelevät henkilöt sekä koneturvallisuuden toteutumiseen vaikuttavat henkilöt kuten esimerkiksi koneiden käyttäjät, työnjohtotehtävissä työskentelevät henkilöt, koneiden huoltohenkilöt sekä koneturvallisuuden suunnitteluun osallistuvat henkilöt.

Koneturvallisuuskoulutusten aihealueita ovat esimerkiksi:

  • Koneita koskevat direktiivit, lait ja standardointi
  • Koneiden riskien arviointi ja hallinta
  • Koneiden tyypilliset vaaran aiheuttajat ja vaaranpaikat
  • Eri ikäisten koneiden turvallisuusvaatimukset
  • Tarvittavien asiakirjojen laadinta
  • Käytännön esimerkit

Koulutusten jälkeen osallistujat ymmärtävät mitkä koneet ovat konedirektiivinalaisia, ovat tietoisia koneiden mahdollisista vaaroista ja riskeistä, ovat tietoisia yleisimmistä ja nykytekniikan mahdollistamista keinoista riskien pienentämiseksi tai poistamiseksi sekä ymmärtävät koneturvallisuuden merkityksen yhtenä osa-alueena kokonaisvaltaista työturvallisuutta ja tuottavuutta.

Koneturvallisuusosaajien pätevöitymisohjelma 

Kiwa Inspectan koneturvallisuuden pätevöitymisohjelman myötä koneturvallisuuskoulutuksiin osallistuvien on ollut mahdollista osoittaa perehtyneisyytensä koneturvallisuuteen kolmen eri pätevyystason avulla. Pätevyyden saavuttaminen edellyttää koulutuksiin osallistumisen lisäksi myös pätevyyskokeiden läpäisyä. Kiwa Inspecta ylläpitää rekisteriä koneturvallisuusosaajien pätevöitymisohjelmassa pätevyytensä osoittaneista henkilöistä.

Taso 1: Koneturvallisuuskortti

Pätevöitymisohjelman ensimmäisen tason eli koneturvallisuuskortin suorittaminen edellyttää osallistumista kahteten koulutuspäivään sekä kirjallisista kokeista läpi pääsyä. Koneturvallisuuskortin suorittavat voivat valita suuntautumisvaihtoehdoksee joko valmistajan koneturvallisuuskortin tai työpaikan koneturvallisuurkortin riippuen omista lähtökohdista.

Taso 2: Akkreditoitu koneturvallisuusasiantuntija

Pätevöitymisohjelman toisen tason eli akkreditoidun koneturvallisuusasiantuntijan pätevyyden suorittaminen edellyttää hakijalta soveltuvaa teknisen alan tutkintoa ja koneturvallisuuskortin suorittamista sekä lisäksi kahden muun koneturvallisuuskoulutuksen suorittamista. Toinen koulutuksista on ennakkoon määrätty ja toinen on itse  vapaasti valittavissa. Koulutukset suorittaneille, kirjalliset kokeet läpäisseelle sekä muut hakukriteerit täyttävälle henkilölle voidaan myöntää akkreditoidun koneturvallisuusasiantuntijan pätevyystodistus sekä pätevyyskortti. 

Taso 3: Akkreditioitu koneturvallisuusmestari

Pätevöitymisohjelman kolmannen tason suorittaminen edellyttää soveltuvaa teknisen alan tutkintoa, vähintään 24kk koneturvallisuuden kannalta olennaista työkokemusta, pätevöitymisohjelman alempien tasojen suoritusten voimassaoloa sekä kolmen vapaavalintaisen muun koneturvallisuuskoultuksen suorittamista ja niiden kirjallisten kokeiden läpäisemistä. 

Palaa sivun alkuun

Lähteet: Kiwa Inspecta, Pilz

Toimi näin

Etsi ja löydä sinua kiinnostava koulutus


Pyydä lisätietoa tai ilmoittaudu


Koulutuksenjärjestäjä on sinuun yhteydessä

Vertaile koulutuksia