Valitse sivuston käyttötapa: Mobiili
Näyttää 1-13 koulutusta 13 tuloksesta
Näyttää 1-13 koulutusta 13 tuloksesta
 

Koneturvallisuuskoulutukset lisäävät ymmärrystä ja tietoisuutta koneiden kanssa toimimisesta

Koneiden turvallisuus ja häiriötön toiminta edellyttävät jatkuvaa toimintakunnon seurantaa sekä keskittymistä oikea-aikaiseen huoltoon, kunnossapitoon ja tarkastuksiin. Menestyvässä ja tuottavassa toiminnassa käytännön koulutus on avainasemassa. Koneturvallisuuden koulutukset käsittelevät mm. sovellettavia säädöksiä, riskienarviointia, koneiden modernisoinnin turvallisuuskysymyksiä sekä tarvittavien asiakirjojen kokoamista ja arkistointia. Koneturvallisuuskoulutukset kattavat kaikki koneen elinkaaren vaiheet.

Koneturvallisuuskoulutusten tavoitteena on lisätä osallistujien tietoisuutta ja ymmärrystä koneturvallisuudesta, sen merkityksestä ja tärkeydestä osana työturvallisuutta. Koulutuksissa läpikäydään lyhyesti myös esimerkiksi koneturvallisuutta koskeva lainsäädäntö ja sen mukana tulevat huomioitavat asiat. Koulutuksissa läpikäydään muun muassa tyypillisiä koneiden vaaran aiheuttajia ja keinoja vaarojen poistamiseksi.

Koneturvallisuukoulutusten kohderyhmänä ovat koneiden kanssa tai niiden välittömässä läheisyydessä työskentelevät henkilöt sekä koneturvallisuuden toteutumiseen vaikuttavat henkilöt. Esimerkiksi koneiden käyttäjät, työnjohtotehtävissä työskentelevät henkilöt, koneiden huoltohenkilöt sekä koneturvallisuuden suunnitteluun osallistuvat henkilöt.

Koneturvallisuuskoulutusten aihealueita ovat esimerkiksi:

  • Koneita koskevat direktiivit, lait ja standardointi
  • Koneiden riskien arviointi ja hallinta
  • Koneiden tyypilliset vaaran aiheuttajat ja vaaranpaikat
  • Yleisimmät koneturvalaitteet ja -ratkaisut
  • Käytännön esimerkit

Koulutusten jälkeen osallistujat ymmärtävät mitkä koneet ovat konedirektiivinalaisia, ovat tietoisia koneiden mahdollisista vaaroista ja riskeistä, ovat tietoisia yleisimmistä ja nykytekniikan mahdollistamista keinoista riskien pienentämiseksi tai poistamiseksi sekä ymmärtävät koneturvallisuuden merkityksen yhtenä osa-alueena kokonaisvaltaista työturvallisuutta ja tuottavuutta.

Palaa sivun alkuun

Lähteet: Inspecta, Pilz

Vertaile koulutuksia