Valitse sivuston käyttötapa: Mobiili

Sisäinen auditointi | Koulutukset ja kurssit

Alta löydät listauksen sisäisen auditoinnin kursseista ja koulutuksista. Tutustu koulutusesittelyihin ja vertaile koulutuksia keskenään! Saadaksesi lisätietoja koulutuksista voit olla yhteydessä kouluttajaan täyttämällä kustakin esittelystä löytyvän yhteydenottolomakkeen.

Hakutulokset
Näyttää 1-14 yhteensä 14 tulosta
Sisäinen auditointi
Quality Knowhow Karjalainen Oy
         
(14)
680 EUR + alv 24 %
Useita (2)
sop. mukaan
Ovatko sisäiset auditoinnit hallussa? Miten auditointi pitäisi suorittaa? Tarvitsetko ideoita auditoinnin kehittämiseen? Laatu-, ympäristö- ja TTT-järjestelmien mukaista toimintaa tulee auditoida...
Sisäinen auditointi
YritysAkatemia
550 EUR + alv 24 %
Helsinki
Useita (2)
Sisäinen auditointi on nyt ajankohtaista koska sertifioidut ISO 9001 ja 14001 järjestelmät on uusittava vuoden 2015 standardiversioiden mukaan syksyyn 2018...
ISO 9001 -laadunhallintajärjestelmän vaatimukset ja sisäinen auditointi
Bureau Veritas Finland
         
(90)
1 100 EUR + alv 24 %
Useita (2)
Useita (3)
Bureau Veritaksen koulutuksessa saat taidot suunnitella, toteuttaa ja raportoida ja organisoida sisäisen laatuauditoinnin. Kurssilla tutustutaan laadunhallinnan perusteisiin ja periaatteisiin sekä käydään...
ISO/FSSC 22000 vaatimukset ja sisäinen auditointi
Bureau Veritas Finland
         
(16)
1 100 EUR + alv 24 %
Vantaa
30.10.2018
Elintarviketurvallisuuteen liittyviä standardeja on monenlaisia: yrityskohtaisia vaatimuksia, lakisääteisiä määräyksiä ja vähittäiskaupan toimijoiden kehittämiä standardeja. Moninaisuus on tehnyt soveltamisesta vaikeaa. Samanaikaisesti...
Sisäinen auditointi
Laatukeskus Excellence Finland
         
(1)
710 EUR + alv 24 %
Espoo
Useita (2)
Yrittäjäjärjestön jäsenet, etu 50 euroa. Sisäinen auditointi on ISO-standardien vaatimukset täyttävän toimintajärjestelmän arvioinnin, ylläpitämisen ja jatkuvan parantamisen väline. Systemaattisesti toteutettuna...
ISO 9001 -laadunhallintajärjestelmän vaatimukset ja sisäinen auditointi
Bureau Veritas Finland
 
Useita paikkakuntia
Sopimuksen mukaan
Koulutuksesta henkilökuntasi saa pohjan suunnitella, toteuttaa ja raportoida ja organisoida sisäisen laatuauditoinnin. Koulutuksen tarkka sisältö räätälöidään yrityksenne tarpeita vastaavaksi ja se rakentuu...
Sisäisten auditointien koulutus (ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 ja ISO 45001:2018)
Qualitas Fennica
650 EUR + alv 24 %
Useita (3)
Useita (4)
Sisäisten auditointien koulutuksessa opit vahvistamaan organisaatiosi toimintatapoja tehokkaammiksi. Sisäisten auditointien koulutuksen tavoitteena on: antaa perusvalmiudet uusille auditoijille, nostaa esille uudistuneiden...
Sisäisen auditoijan pätevöitymiskoulutus
Kiwa Inspecta
1 750 EUR + alv 24 %
Vantaa
4.9.2018
Johtamisjärjestelmästandardeissa auditointi on oleellinen osa johtamisen Suunnittele-Toteuta-Tarkista-Paranna –silmukkaa. Ammattimaisten, pätevien auditoijien suorittama toiminnan auditointi on parasta ennaltaehkäisevää riskien hallintaa, kokemusten...
ISO 14001 Ympäristönhallintajärjestelmän vaatimukset ja sisäinen auditointi
Bureau Veritas Finland
 
Useita paikkakuntia
Sopimuksen mukaan
ISO 14001 -standardissa määritellään ympäristönhallintakysymysten tunnistamiseen, hallintaan ja seurantaan liittyvät tärkeimmät vaatimukset. ISO 14001 on maailman tunnetuin ympäristöjärjestelmämalli, joka soveltuu...
ISO 14001 ympäristönhallintajärjestelmän vaatimukset ja sisäinen auditointi
Bureau Veritas Finland
         
(27)
1 100 EUR + alv 24 %
Vantaa
10.10.2018
ISO 14001 -standardissa määritellään ympäristönhallintakysymysten tunnistamiseen, hallintaan ja seurantaan liittyvät tärkeimmät vaatimukset. Maailman tunnetuin ympäristöjärjestelmämalli ISO 14001 soveltuu kaikkien organisaatioiden...
Syvennä auditointitaitojasi – kokeneen auditoijan jatkokurssi
Qualitas Fennica
650 EUR + alv 24 %
Helsinki
Useita (2)
Qualitas Fennica tarjoaa kokeneille auditoijille syventävää auditointikoulutusta. Tunnet sisäisten auditointien tarkoituksen, tavoitteet ja menettelyn. Osaat myös suunnittelun, toteutuksen ja raportoinnin....
Johdon katselmuksesta lisää virtaa, ohjausta ja vauhtia
Qualitas Fennica
650 EUR + alv 24 %
Helsinki
8.10.2018
Johdon katselmukset toimivat organisaation ylätason langat yhdistävänä ohjausfoorumina, jossa asetetaan tavoitteet, mitataan ja ohjataan toimintaa. Lisäksi siellä käsitellään avaininformaatio asiakkaisiin,...
ISO 27001: Information Security Management Systems Auditor/Lead Auditor
Bureau Veritas Finland
2 900 EUR + alv 0 %
Vantaa
12.11.2018
Organisaatiot ovat riippuvaisia tietojärjestelmistä ja -palveluista, minkä vuoksi ne ovat herkkiä tietoturvauhkille. Siksi tietoa tulee suojata asianmukaisesti. Tiedon, tietojärjestelmien sekä tiedon...
ISO 27001: Information Security Management Systems Auditor/Lead Auditor
Bureau Veritas Finland
 
Useita paikkakuntia
Sopimuksen mukaan
Organisaatiot ovat riippuvaisia tietojärjestelmistä ja -palveluista, minkä vuoksi ne ovat herkkiä tietoturvauhkille. Siksi tietoa tulee suojata asianmukaisesti. Tiedon, tietojärjestelmien sekä tiedon...
 • = Kesäkurssi
Näyttää 1-14 yhteensä 14 tulosta
 

Sisäinen auditointi – toiminnan systemaattista kehittämistä

Sisäinen auditointi on yrityksen sisäinen keino arvioida, kehittää ja ylläpitää omaa toimintajärjestelmäänsä. Sisäisessä auditoinnissa auditointi tehdään organisaation sisäisten auditoijien toimesta, kun taas ulkoisessa auditoinnissa auditoinnin ulkopuolisen tahon toimesta. Auditoinnilla tarkoitetaan systemaattista, riippumatonta ja dokumentoitua prosessia, jossa arvioidaan auditoitavan kohteen sille asetettujen vaatimusten täyttymistä. Tarkoitus on siis tarkastaa, onko yrityksen toiminta sellaista, mistä on sovittu.

Auditoinnilla on useita tehtäviä:

 • tuottaa ajankohtaista tietoa johdolle päätöksenteon tueksi
 • informoida johtoa asiakastyytyväisyyttä uhkaavista riskeistä
 • tunnistaa kehityskohteet
 • tuottaa tietoa organisaation osaamisen ja kehittämisen tarpeista
 • tuottaa tietoa prosessien suorituskyvystä ja tarkoituksenmukaisuudesta
 • osoittaa standardien, asetusten, määräysten ja lakien täyttyminen
 • tukea organisaaton perustehtävää ja strategiaa.

Auditointi käytännössä

Auditointia ei voida tehdä, ennen kuin tiedetään, millaisia seikkoja on tarve arvioida. Auditointi perustuu aina valittuun laatudokumenttiin ja laatustandardiin. Laatujärjestelmäauditoijan työväleinä ovat standardi, laatudokumentaatio, kysymyslistat sekä muistiinpanovälineet. Auditoija perehtyy ensin laatudokumentaatioon ja dokumentaation riittävyyteen laatustandardeihin nähden (kuten ISO 9001). Auditointi perustuu laatujärjestelmäauditoijan tekemiin havaintoihin (haastattelut, työtapojen tarkastelut) ja näin ollen on oleellista, että auditoija arvioi todellista toimintaa.  Auditoinnin kohteen tarkastalun jälkeen auditoija kirjoittaa raportin, johon havainnot kirjataan. Organisaation johto huolehtii raportin pohjalta tehtävistä kehityssuunnitelmien toteutumisesta.

Auditoinnin vaiheet

Auditointiprosessi etenee usein seuraavalla tavalla

 • päätös auditoinnista - eli yrityksessä on havaittu jokin toiminto, joka hyötyisi auditoinnin tapaisesta arvioinnista
 • audiointi suunnitellaan - miten audiointi toteutetaan ja mitä siltä odotetaan saavutettavan
 • auditointiprosessi yleisesittely yrityksessä, millaisia järjestelyitä auditointi tulee aiheuttamaan organisaatiossa
 • auditoinnin suorittaminen: dokumenttien tutkiminen, toiminnan tarkastelu ja haastattelut, havaintojen kirjaus
 • auditoinnin päätöskokous ja auditointitulosten esittely sekä jatkotoimenpide-ehdotukset
 • auditoijat laativat kirjalliset raportin projektista
 • rapotti käsitellään organisaation johdossa - kehityssuunnitelma, jatkotoimenpiteet ja seuranta.

Sisäisen auditoinnin koulutukset

Sisäisen auditoinnin koulutusten tavoitteena on antaa osallistujalle perustiedot auditoinnin käsitteestä, kohteista ja menettelytavoista. Koulutuksissa pyritään selkeyttämään näkemystä sisäisten auditointien merkityksestä organisaaton toimintaan ja sen kytkeytymisestä laatujärjestelmän kokonaiskuvaan. Koulutuksissa perehdytään usein myös auditoinnin konkreettiseen suorittamiseen, uusiin standardeihin, tulosten raportoimiseen sekä toiminnan jatkuvan parantamisen aktivointiin. Koulutusten kohderyhmänä voi olla esim. sisäistä arviointia tekevät tai sellaiseksi aikovat, laatupäälliköt ja muut laatu- ja ympäristöjäjestelmien kanssa tekemisissä olevat henkilöt.

Koulutuksia järjestetään usein yrityskohtaisesti, jolloin koulutuksen lähtökohtana on yrityksen omat tarpeet, kuten paneutuminen standardien erityisvaatimuksiin. 

Palaa sivun alkuun

Lähteet: Laatukeskus