Valitse sivuston käyttötapa: Mobiili

Sisäinen auditointi | Koulutukset ja kurssit

Alta löydät listauksen sisäisen auditoinnin kursseista ja koulutuksista. Tutustu koulutusesittelyihin ja vertaile koulutuksia keskenään! Saadaksesi lisätietoja koulutuksista voit olla yhteydessä kouluttajaan täyttämällä kustakin esittelystä löytyvän yhteydenottolomakkeen.

Sisäinen auditointi
Salus Qualitas Consulting Oy
Useita paikkakuntia
Sopimuksen mukaan
Sisäisen auditoinnin avulla yritys voi kehittää omaa toimintaansa ja nähdä ajoissa mahdolliset puutteet toimintaympäristössään. Hyvin vaiheistettu, suunniteltu ja kuvattu sisäinen...
Sisäinen auditointi
Quality Knowhow Karjalainen Oy
         
(14)
680 EUR + alv 24 %
Useita (2)
Useita (2)
Ovatko sisäiset auditoinnit hallussa? Miten auditointi pitäisi suorittaa? Tarvitsetko ideoita auditoinnin kehittämiseen? Laatu-, ympäristö- ja TTT-järjestelmien mukaista toimintaa tulee auditoida...
Sisäinen auditointi
YritysAkatemia
550 EUR + alv 24 %
Helsinki
Useita (2)
Sisäinen auditointi (arviointi) on johdon työkalu toiminta-/johtamisjärjestelmän toimivuuden ja vaikuttavuuden varmistamiseksi. Auditointi on systemaattinen ja riippumaton prosessi, joka antaa objektiivista...
Toimintajärjestelmän sisäinen auditointi (ISO 9001, ISO 14001 ja ISO45001)
Bureau Veritas Finland
         
(41)
1 100 EUR + alv 24 %
Vantaa
18.10.2017
Haluatko perustaidot sisäisestä arvioinnista tai aiotko laatupäälliköksi? Tämä aloittelevan auditoijan peruskoulutus antaa valmiudet sisäisen auditoinnin läpivientiin seuraavien standardien mukaisesti: ISO...
Sisäinen auditointi ISO-standardien valossa
VTT Expert Services Oy
Useita paikkakuntia
Sopimuksen mukaan
Merkittävimmät johtamisjärjestelmien standardit ISO 9001 ja ISO 14001 uudistuivat syksyllä 2015. Sisäisiltä auditoinneilta odotetaan nyt entistä enemmän tietoa yrityksen johdolle. Tässä koulutuksessa...
ISO 9001 -laadunhallintajärjestelmän vaatimukset ja sisäinen auditointi
Bureau Veritas Finland
         
(87)
1 100 EUR + alv 24 %
Useita (2)
Useita (2)
Koulutukseen osallistumalla saat taidot suunnitella, toteuttaa ja raportoida ja organisoida sisäisen laatuauditoinnin. Bureau Veritas Finlandin kaksipäiväisessä koulutuksessa tutustut seuraaviin aiheisiin: Laadunhallinnan perusteet...
Toimintajärjestelmän sisäinen auditointi (ISO 9001, ISO 14001 ja ISO45001)
Bureau Veritas Finland
Useita paikkakuntia
Sopimuksen mukaan
Bureau Veritaksen yrityskohtaisesti räätälöity sisäisen auditoinnin peruskoulutus antaa valmiudet sisäisen auditoinnin läpivientiin seuraavien standardien mukaisesti: ISO 9001 ISO 14001 ISO/FDIS 45001...
ISO 14001 Ympäristönhallintajärjestelmän vaatimukset ja sisäinen auditointi
Bureau Veritas Finland
1 100 EUR + alv 24 %
Useita (2)
Useita (2)
ISO 14001 -standardissa määritellään ympäristönhallintakysymysten tunnistamiseen, hallintaan ja seurantaan liittyvät tärkeimmät vaatimukset. ISO 14001 on maailman tunnetuin ympäristöjärjestelmämalli, joka soveltuu...
Sisäinen auditointi
Laatukeskus Excellence Finland
         
(1)
710 EUR + alv 24 %
Espoo
Useita (2)
Yrittäjäjärjestön jäsenet, etu 50 euroa. Sisäinen auditointi on ISO- ja OHSAS-standardien vaatimukset täyttävän toimintajärjestelmän arvioinnin, ylläpitämisen ja jatkuvan parantamisen väline....
ISO 9001 -laadunhallintajärjestelmän vaatimukset ja sisäinen auditointi
Bureau Veritas Finland
Useita paikkakuntia
Sopimuksen mukaan
Koulutuksesta henkilökuntasi saa pohjan suunnitella, toteuttaa ja raportoida ja organisoida sisäisen laatuauditoinnin. Koulutuksen tarkka sisältö räätälöidään yrityksenne tarpeita vastaavaksi ja se rakentuu...
Sisäisten auditointien koulutus - päivitä uutta energiaa auditointeihin (ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 ja ISO / DIS 45001:2017)
Qualitas Fennica
650 EUR + alv 24 %
Useita (4)
Useita (5)
Sisäisten auditointien koulutuksessa opit vahvistamaan organisaatiosi toimintatapoja tehokkaammiksi. Sisäisten auditointien koulutuksen tavoitteena on: antaa perusvalmiudet uusille auditoijille, syventää ja tehostaa...
ISO 14001 ympäristönhallintajärjestelmän vaatimukset ja sisäinen auditointi
Bureau Veritas Finland
         
(26)
1 100 EUR + alv 24 %
Vantaa
12.10.2017
ISO 14001 -standardissa määritellään ympäristönhallintakysymysten tunnistamiseen, hallintaan ja seurantaan liittyvät tärkeimmät vaatimukset. Maailman tunnetuin ympäristöjärjestelmämalli ISO 14001 soveltuu kaikkien organisaatioiden...
SHQS-laatuohjelman mukainen sisäisten auditoijien koulutus (SAKO)
Labquality Oy
559 EUR + alv 24 %
Helsinki
13.10.2017
SHQS-laatuohjelma on sosiaali- ja terveydenhuollon organisaatioiden käyttöön tarkoitettu johtamista ja prosessien jatkuvaa kehittämistä tukeva työkalu. SHQS arviointikriteeristö sisältää ISO 9001...
Johdon katselmuksesta lisää virtaa, ohjausta ja vauhtia
Qualitas Fennica
650 EUR + alv 24 %
Helsinki
17.10.2017
Johdon katselmukset toimivat organisaation ylätason langat yhdistävänä ohjausfoorumina, jossa asetetaan tavoitteet, mitataan ja ohjataan toimintaa. Lisäksi siellä käsitellään avaininformaatio asiakkaisiin,...
ISO/FSSC 22000-standardin vaatimukset
Bureau Veritas Finland
Useita paikkakuntia
Sopimuksen mukaan
Elintarviketurvallisuuden standardeja on useita: on yrityskohtaisia vaatimuksia, lakisääteisiä määräyksiä ja vähittäiskaupan toimijoiden omia standardeja. Standardien moninaisuus on tehnyt soveltamisesta hankalaa....
OHSAS 18001 siirtymässä ISO-perheeseen (ISO 45001)
VTT Expert Services Oy
595 EUR + alv 24 %
Espoo
31.10.2017
OHSAS 18001 sisältää työterveys- ja työturvallisuusjärjestelmän vaatimukset. Kansainvälinen standardisoimisjärjestö ISO on tekemässä työterveys- ja työturvallisuusasioiden johtamista käsittelevää standardia ISO 45001....
ISO/FSSC 22000-standardin vaatimukset
Bureau Veritas Finland
         
(16)
650 EUR + alv 24 %
Vantaa
14.11.2017
Elintarviketurvallisuuden standardeja on useita: on yrityskohtaisia vaatimuksia, lakisääteisiä määräyksiä ja vähittäiskaupan toimijoiden omia standardeja. Standardien moninaisuus on tehnyt soveltamisesta hankalaa....
ISO 27001: Information Security Management Systems Auditor/Lead Auditor
Bureau Veritas Finland
Useita paikkakuntia
Sopimuksen mukaan
Information Security Management System Auditor / Lead Auditor Course Tietoturvallisuuden hallintajärjestelmän arvioijan/johtavan arvioijan koulutus Organisaatiot ovat riippuvaisia tietojärjestelmistä ja -palveluista,...
Standardin ISO 9001 ABC
VTT Expert Services Oy
Useita paikkakuntia
Sopimuksen mukaan
Mitä standardi ISO 9001 pitää sisällään? Mihin sitä voi hyödyntää? Mitä eri termit tarkoittavat? Standardin ISO 9001 ABC on uusi...
Standardin ISO 14001 ABC
VTT Expert Services Oy
Useita paikkakuntia
Sopimuksen mukaan
Mitä standardi ISO 14001 pitää sisällään? Mihin sitä voi hyödyntää? Mitä eri termit tarkoittavat? ISO 14001 ABC -koulutuksessa saat vastauksen...
Johdon katselmus ja vaikuttavuuden arviointi
VTT Expert Services Oy
Useita paikkakuntia
Sopimuksen mukaan
​Johtamisjärjestelmissä strateginen suunnittelu ja liiketoiminnan jatkuva arviointi ovat nousseet uudelle tasolle. Riskien tunnistaminen ja suorituskyvyn jatkuva arviointi tuovat uusia tuulia johdon katselmukseeen ja...
Näyttää 1-21 yhteensä 21 tulosta
 

Sisäinen auditointi – toiminnan systemaattista kehittämistä

Sisäinen auditointi on yrityksen sisäinen keino arvioida, kehittää ja ylläpitää omaa toimintajärjestelmäänsä. Sisäisessä auditoinnissa auditointi tehdään organisaation sisäisten auditoijien toimesta, kun taas ulkoisessa auditoinnissa auditoinnin ulkopuolisen tahon toimesta. Auditoinnilla tarkoitetaan systemaattista, riippumatonta ja dokumentoitua prosessia, jossa arvioidaan auditoitavan kohteen sille asetettujen vaatimusten täyttymistä. Tarkoitus on siis tarkastaa, onko yrityksen toiminta sellaista, mistä on sovittu.

Auditoinnilla on useita tehtäviä:

 • tuottaa ajankohtaista tietoa johdolle päätöksenteon tueksi
 • informoida johtoa asiakastyytyväisyyttä uhkaavista riskeistä
 • tunnistaa kehityskohteet
 • tuottaa tietoa organisaation osaamisen ja kehittämisen tarpeista
 • tuottaa tietoa prosessien suorituskyvystä ja tarkoituksenmukaisuudesta
 • osoittaa standardien, asetusten, määräysten ja lakien täyttyminen
 • tukea organisaaton perustehtävää ja strategiaa.

Auditointi käytännössä

Auditointia ei voida tehdä, ennen kuin tiedetään, millaisia seikkoja on tarve arvioida. Auditointi perustuu aina valittuun laatudokumenttiin ja laatustandardiin. Laatujärjestelmäauditoijan työväleinä ovat standardi, laatudokumentaatio, kysymyslistat sekä muistiinpanovälineet. Auditoija perehtyy ensin laatudokumentaatioon ja dokumentaation riittävyyteen laatustandardeihin nähden (kuten ISO 9001). Auditointi perustuu laatujärjestelmäauditoijan tekemiin havaintoihin (haastattelut, työtapojen tarkastelut) ja näin ollen on oleellista, että auditoija arvioi todellista toimintaa.  Auditoinnin kohteen tarkastalun jälkeen auditoija kirjoittaa raportin, johon havainnot kirjataan. Organisaation johto huolehtii raportin pohjalta tehtävistä kehityssuunnitelmien toteutumisesta.

Auditoinnin vaiheet

Auditointiprosessi etenee usein seuraavalla tavalla

 • päätös auditoinnista - eli yrityksessä on havaittu jokin toiminto, joka hyötyisi auditoinnin tapaisesta arvioinnista
 • audiointi suunnitellaan - miten audiointi toteutetaan ja mitä siltä odotetaan saavutettavan
 • auditointiprosessi yleisesittely yrityksessä, millaisia järjestelyitä auditointi tulee aiheuttamaan organisaatiossa
 • auditoinnin suorittaminen: dokumenttien tutkiminen, toiminnan tarkastelu ja haastattelut, havaintojen kirjaus
 • auditoinnin päätöskokous ja auditointitulosten esittely sekä jatkotoimenpide-ehdotukset
 • auditoijat laativat kirjalliset raportin projektista
 • rapotti käsitellään organisaation johdossa - kehityssuunnitelma, jatkotoimenpiteet ja seuranta.

Sisäisen auditoinnin koulutukset

Sisäisen auditoinnin koulutusten tavoitteena on antaa osallistujalle perustiedot auditoinnin käsitteestä, kohteista ja menettelytavoista. Koulutuksissa pyritään selkeyttämään näkemystä sisäisten auditointien merkityksestä organisaaton toimintaan ja sen kytkeytymisestä laatujärjestelmän kokonaiskuvaan. Koulutuksissa perehdytään usein myös auditoinnin konkreettiseen suorittamiseen, uusiin standardeihin, tulosten raportoimiseen sekä toiminnan jatkuvan parantamisen aktivointiin. Koulutusten kohderyhmänä voi olla esim. sisäistä arviointia tekevät tai sellaiseksi aikovat, laatupäälliköt ja muut laatu- ja ympäristöjäjestelmien kanssa tekemisissä olevat henkilöt.

Koulutuksia järjestetään usein yrityskohtaisesti, jolloin koulutuksen lähtökohtana on yrityksen omat tarpeet, kuten paneutuminen standardien erityisvaatimuksiin. 

Palaa sivun alkuun

Lähteet: Laatukeskus