5 syytä satsata sisäiseen viestintään

Parhaimmillaan vahva sisäinen viestintä rakentaa päämäärätietoista ja tehokasta organisaatiota, jossa työntekijät viihtyvät. Lue lisää!

Sisäiseen viestintään satsaaminen on vähintään yhtä tärkeää kuin ulkoiseen viestintään panostaminen. Parhaimmillaan sisäinen viestintä rakentaa päämäärätietoista ja tehokasta organisaatiota, jossa henkilöstö viihtyy.

Haluatko sitoutuneita työntekijöitä, jotka tuntevat olonsa turvalliseksi ja huomioiduiksi työyhteisössä? Jos vastasit kyllä, sisäinen viestintä on tärkeä työkalu organisaatiosi kehittämisessä. Jotta säilytät osaavan henkilökunnan yrityksessäsi, on syytä panostaa siihen, että työntekijäsi kokevat itsensä kuulluksi ja ovat halukkaita kehittymään.

Mitä on sisäinen viestintä?

Sisäinen viestintä voidaan määritellä yrityksen sisällä tapahtuvaksi viestinnäksi. Sisäisessä viestinnässä on olennaista se, miten viesti välitetään mahdollisimman tehokkaasti ja niin, ettei kukaan jää ulkopuoliseksi.

Sisäisen viestinnän tavoitteena on, että kaikilla työntekijöillä on selkeä ymmärrys organisaation toiminnasta ja, että heidät otetaan mukaan keskusteluihin. Sisäisen viestinnän merkitys on korostunut etätyön yleistymisen myötä. Erityisesti etätyökulttuurissa sisäistä viestintää tulee kehittää siten, että se vahvistaa tiimin sitoutuneisuutta.

Kehity sisäisessä viestinnässä!


Sisäistä viestintää kannattaa kehittää, koska

Hyvin toimiva sisäinen viestintä

1. Selkeyttää organisaation visiota

Miksi yritys on olemassa ja mitä hyötyä se tuottaa? Ihmiset ja erityisesti nuoremmat sukupolvet haluavat usein työskennellä hyvän tarkoituksen puolesta ja edistää positiivista muutosta maailmassa. Hahmottele yrityksellesi selkeä visio ja sisällytä se kaikkeen tekemiseen organisaatiossasi. Selkeästi viestitty visio on tehokas sitouttamiskeino.

2. Auttaa säilyttämään osaamisen organisaatiossa

Toimiva sisäinen viestintä lisää työtyytyväisyyttä. Tyytyväiset työntekijät puolestaan pysyvät organisaatiossa. Kilpailu osaavista työntekijöistä on kovaa, joten pitkään yrityksessä olleet työntekijät ovat säilyttämisen arvoista pääomaa. Avoin viestintä tulevista muutoksista lisää tyytyväisyyttä todennäköisemmin kuin tiedon pimittäminen.

3. Rakentaa brändiä

Aktiivinen sisäinen viestintä luo organisaatiosta selkeää kuvaa myös ulospäin. Keitä te olette ja keitä edustatte? Millainen yrityskulttuuri teillä on? Vahva yhteenkuuluvaisuuden tunne välittyy myös ulkomaailmaan. Henkilöstön tyytyväisyys ja toimintanne tuntemus johtaa todennäköisesti siihen, että he puhuvat oganisaatiostanne positiiviseen sävyyn myös vapaa-ajalla. Positiivinen maine taas vetää puoleensa taitavia tekijöitä.

4. Luo yhteisiä tavoitteita

Yhteiset tavoitteet synnyttävät koheesiota ja tarmoa organisaatiossa. Mahdollisimman monen osallistaminen työskentelemään yhteisten tavoitteiden eteen lisää ymmärrystä organisaation toimintamalleista ja päämääristä. Tavoitteita edistäviä projekteja ja saavutettuja virstanpylväitä kannattaa huomioida ja juhlistaa.

5. Luo kaksisuuntaista viestintää organisaatiossa

Sisäiseen viestintään panostaminen on erittäin tärkeää, sillä se lisää avointa vuoropuhelua organisaatiossa. Kaksisuuntaisella vuoropuhelulla on useita myönteisiä vaikutuksia organisaatiolle.

Keskustelujen myötä työntekijät tuntevat olonsa turvallisemmaksi ja kuulluiksi. Samalla työnantaja saa tietoa siitä, miten henkilöstö kokee työn ja työympäristön. Vuoropuhelun mahdollistamisella on vain positiivisia vaikutuksia. Kannattaa siis varmistaa, että vallitseva ilmapiiri tekee mielipiteiden ilmaisemisesta mielekästä.


Kehitä sisäistä viestintäänne

Kehittämällä sisäistä viestintää parannat tiedonkulkua, rakennat yhtenäistä yrityskulttuuria ja lisäät työtyytyväisyyttä. Katso alta ajankohtaiset viestintäkoulutukset.

Tutustu viestinnän koulutuksiin

Kuvassa Linda Leinonen

Linda Leinonen

Digital Content Specialist (Näytä lisää)

Mainokset