Valitse sivuston käyttötapa: Mobiili
Näyttää 1-20 koulutusta 54 tuloksesta
Näyttää 1-20 koulutusta 54 tuloksesta

Sujuva ja laadukas viestintä on tärkeä menestyksen rakennuspalikka

Toimiva viestintä on tärkeää organisaatiolle kuin organisaatiolle, sillä ilman viestintää organisaation toiminnasta tiedetään hyvin vähän. Viestintää tarvitaan sekä organisaation sisällä että vuorovaikutuksessa organisaation ulkopuolisten sidosryhmien kanssa.

Kehitä viestintätaitojasi koulutuksissa

Viestintätaidot ovat tarpeellisia kaikille organisaation jäsenille. Viestintäkoulutukset auttavat kehittämään yrityksen viestintää niin yksilö- kuin yritystasollakin. Viestintä jaetaan perinteisesti ulkoiseen ja sisäiseen viestintään.

Ulkoisen viestinnän avulla rakennetaan organisaation julkisuuskuvaa, ylläpidetään suhteita asiakkaisiin ja kerrotaan esimerkiksi organisaation palveluista ja tuotteista sekä ajankohtaisista uutisista. Sisäinen viestintä puolestaan tarkoittaa viestintää organisaation sisällä: niin muodollista viestintää esimiesten ja työntekijöiden välillä kuin epämuodollistakin viestintää työtovereiden välillä. Sisäisen tiedotuksen ja viestinnän avulla kaikki organisaation jäsenet tietävät ajankohtaista asioista ja yrityksen toimintatavoista. Sisäisellä viestinnällä on myös tärkeä rooli työntekijöiden viihtyvyydessä ja työhyvinvoinnissa.

Organisaation ulkoisesta viestinnästä puhutaan yleensä tiedottamisena, jolloin organisaation nähdään viestivän yksisuuntaisesti ulkopuolelleen haluamallaan tavalla. Viestintä nähdään nykyään kuitenkin laajemmin ja erityisesti sosiaalinen media lisää vuorovaikutteisemman viestinnän tarvetta. Organisaatiot eivät siis voi olettaa viestinsä menevän perille vain syöttämällä sisältöä ulospäin, vaan niiden on oltava valmiita käymään keskustelua eri kohderyhmien kanssa. Viestintään ja tiedottamiseen liittyy myös ajatus PR- tai suhdetoiminnasta. Organisaation suhdetoiminnasta käytetään usein englanninkielistä lyhennettä PR (public relations) eli yrityksen julkiset suhteet.

Viestintätaidot ovat tarpeellisia jokaiselle työntekijälle

Yrityksen viestintä ei ole ainoastaan yrityksen viestintäosaston tai esimiesten tehtävä. Viestintäosaston tekemästä viestintästrategiasta ei ole juurikaan hyötyä, jos strategian keskeisiä asioita ei ole sisäistettu koko organisaatiossa.

Tänä päivänä yrityksen ulkoisessa viestinnässä korostuu yhä enemmän vuorovaikutteisuus eikä niinkään yksisuuntainen tiedottaminen yrityksestä ulkomaailmaan. Siksi on yhä tärkeämpää, että organisaation jäsenillä on valmiuksia kommunikoida erilaisissa tilanteissa tai kanavissa kuten asiakastapaamisissa, sähköpostitse tai sosiaalisessa mediassa. Viestintä on taito, joka tarvitsee harjoittelua ja koulutusta.

Millaisia viestintäkoulutuksia on tarjolla?

Viestinnän taitojen korostuminen on huomioitu tänä päivänä myös viestintäkoulutusten tarjonnassa, joka kasvaa ja monipuolistuu jatkuvasti. Viestintäkoulutukset ja -kurssit auttavat tehostamaan ja monipuolistamaan yrityksen viestintää. Koulutuksia on tarjolla sekä yksittäisen työntekijän että koko yrityksen viestintätaitojen kehittämiseen. Kaipasitpa sitten vinkkejä asiakkaiden kohtaamiseen, sosiaalisessa mediassa esiintymiseen, toimittajille tiedottamiseen, visuaaliseen markkinointiviestintään tai kriisiviestintään, löydät koulutustarjonnasta varmasti sopivan vaihtoehdon. Viestintäkoulutuksista löytyy niin käytännön taitoja kehittäviä koulutuksia kuin viestinnän teoriaakin sisältäviä kursseja.

Esimerkkejä viestintäkoulutusten ja viestinnän ammattilaisten täydennyskoulutusten aiheista:

 • Kriisiviestintä
 • Organisaatioviestintä
 • Sidosryhmäviestintä (esim. sijoittajaviestintä)
 • Yhteiskunta- ja sidosryhmäsuhteiden hoitaminen
 • Sisällöntuotanto ja muu markkinoinnin tuki
 • PR-toiminta
 • Vaikuttava viestintä
 • Viestinnän tehokkuuden mittaaminen
 • Viestintästrategia
 • Tekstintuottamiseen keskittyvät koulutukset ja erilaisten tekstilajien hallinta
 • Eri roolien ja työtehtävien tarpeisiin tarkoitetut viestintäkoulutukset: esimiehille, asiantuntijoille ja viestinnän ammattilaisille suunnatut viestintäkoulutukset

Palaa sivun alkuun

Lähteet: Viestijät.fi; Yrityksen viestintä (Kortetjärvi-Nurmi, Kuronen & Ollikainen)

Vertaile koulutuksia
Katso videoesittelyjä