Täydennyskoulutusta palkanlaskijalle

Täydennyskoulutusta palkanlaskijalle

Kaikki organisaatiot tarvitsevat toimivaa palkkahallintoa, ja on erittäin tärkeää, että palkanlaskenta toimii virheettömästi. Palkanlaskijana on hallittava niin suuret kokonaisuudet kuin pienet yksityiskohdat. Työn määrä on usein suuri, ja henkilöstön ja palkkahallinnon hallintoa säätelevät lait ja määräykset muuttuvat säännöllisesti, joten palkanlaskijan on pidettävä tietonsa ja osaamisensa ajan tasalla.

Ehdotuksia täydennyskoulutukseksi palkanlaskijalle

Palkkahallinnon ammattilaisena työtehtäviäsi määrittää joka kuukausi tietyt deadlinet. Työskentely tiukkojen määräaikojen määrittelemissä rajoissa luo luonnollisesti paineita. Oma työskentely on järjestettävä ja toteutettava järkevästi. Koulutukset henkilökohtaisesta tehokkuudesta sekä stressin-, tai ajanhallinnasta saattavat olla hyödyksi. Kouluttautumalla varmistat, että hyödynnät todennetusti tehokkaita työtapoja.

Henkilöstöetuihin, palkkoihin ja lomiin liittyvien asioiden hallinnoijana ja asiantuntijana on tärkeää saada ajantasaista tietoa palkanlaskennasta, verotuksesta, arvonlisäverosta ja työlainsäädännöstä. Näin vältetään virheitä, jotka voivat johtaa kalliisiin prosesseihin. Myös sellaisista jatkokoulutuksista voi olla paljonkin hyötyä palkanlaskijalle, joissa käsitellään viimeisimpiä muutoksia työlaeissa, lomapäiviä ja sairastapauksia koskevia lakeja tai vaikkapa valvontatietoja ja palkkojen korjaamista.

Palkanlaskijana tarvitset informaatiota muilta toimihenkilöiltä organisaationne sisällä toteuttaaksesi työsi. Vaikka on työnantajan vastuulla mahdollistaa sujuva tiedonvälitys organisaation sisällä, sinä voit palkanlaskijana vaikuttaa informaation saatavuuteen ja sujuvaan sisäiseen viestintään esimerkiksi virkistämällä taitoja aihealuiden koulutuksissa. Tälläiseen tarpeeseen soveltuvia koulutuksia ovat esimerkiksi sisäisen asiakaspalvelun, sähköpostihallinnan, sähköisen kommunikoinnin ja vuorovaikutuksen kurssit.

On sanomattakin selvää, että IT-taidot ovat tärkeitä nykypäivänä ja tämä koskee toki myös palkanlaskijoita. Microsoft Officen ja erityisesti Excelin täydennyskoulutuksia onkin mukavasti saataville. Myös suoraan taloushallinnon tarpeisiin suunnattuja toteutuksia kannattaa tiedustella kouluttajilta. Näiden ohella palkanlaskijat hyödyntävät monia muita tietoteknisia järjestelmiä työssään, joten IT-orientoituneisuus kannattaa tässäkin työssä.

Jos työskentelet palkanlaskijana ja tavoitteenasi on saada lisää vastuuta työpaikallasi ja tähtäät esimiestehtäviin, voi johtamiskoulutus olla tarkoituksenmukainen. Esimieskoulutus on erityisesn suositeltava, jos toimit tiiminvetäjän tai vastaavan roolissa työyhteisössänne. Voit halutessasi lukea joko pidemmän ja kattavamman johtamisohjelman tai lyhyemmän koulutuksen esimerkiksi tiiminvetäjän ydintaidoista.

Kiinnostaako täydennyskouluttautuminen?

Jos olet kiinnostunut jatkokouluttautumisesta, ota asia puheeksi esimiehesi
kanssa. Ota selvää työpaikkasi osaamisen kehittämiseen liittyvistä käytännöistä.  Sinulla voi hyvinkin olla mahdollisuus käyttää muutama työpäivä täydennyskoulutukseen tai työnantajasi saattaa olla valmis vastaamaan koulutuskustannuksistasi.

Voit aloittaa sopivan koulutuksen etsimisen pohtimalla mahdollisia aukkoja
omassa tietämyksessäsi ja millä työsi osa-alueella voisit olla entistäkin
parempi. Voit myös kysyä esimieheltäsi tai kollegoiltasi vinkkejä koulutuksista,
jotka voisivat sopia sinulle.

Sinua saattaa kiinnostaa myös


Mainokset

Nämäkin voisivat kiinnostaa sinua: