Valitse sivuston käyttötapa: Mobiili
Näyttää 1-14 koulutusta 14 tuloksesta
Näyttää 1-14 koulutusta 14 tuloksesta
 

Executive MBA – laaja-alaista osaamista kokeneelle johtajalle ja asiantuntijalle

Executive MBA eli EMBA-ohjelma on vastaus siihen, kun kokenut johtaja ja asiantuntija tuntee törmäävänsä kattoon osaamisensa kehittämisen suhteen. Herää tarve nostaa osaamisen tasoa erityisesti liiketoiminnan johtamisen kokonaisuuden hallinnassal ja ydintaitoja, jotka ovat välttämättömiä siirryttäessä yritysjohdossa kohti yhä vaativampia rooleja. Henkilöt, jotka ovat keränneet vankan kokemuksen ja kaipaavat lisää ja laaja-alaisempaa osaamista tukemaan urakehitystäan, löytävät avun EMBA-tutkinnosta.

EMBA-ohjelmaa (Executive Master of Business Administration) tarjotaan Suomessa täydennyskoulutusohjelmana. Ohjelmalla pyritään varmistamaan, että opiskelijoilla on koulutuksen jälkeen tuorein mahdollinen liike-elämään sovellettava akateeminen tieto hallussaan. EMBA on Suomessa suunnattu työelämässä jo pidempään mukana olleille, erityisesti johtotehtävissä työskennelleille henkilöille. Executive MBA:n pohjakoulutusvaatimus on korkeakoulututkinto.

EMBA-opintojen sisältö perustuu viimeisimpään tutkittuun tietoon. Eri koulutustahot painottavat yleensä erilaisia ajankohtaisia aiheita ohjelmissaan. Näitä voivat olla esimerkiksi muutosjohtaminen, vastuullisuus, globaali liiketoiminta ja strategia. Talouden johtaminen, liiketoiminnan eri osa-alueet, johtajuusosaaminen ja liiketoiminnan kehittäminen ovat yleensä kantavia teemoja, liikkeenjohdon täydennyskoulutusohjelmissa. Ohjelma tarjoaa uusien tietojen ja taitojen lisäksi mahdollisuuden vahvistaa omaa verkostoa.

EMBA rakentuu usein ns. moduuleista, joka tarjoaa joustavat opiskelumahdollisuudet työn ohessa. mahdollistaa joustavan ratkaisun ohjelman suorittamiseen. Ohjeellinen suoritusaika on kaksi vuotta, mutta myös nopeampi suorittaminen on mahdollista tai opinnot voidaan jakaa pidemmälle aikavälille henkilökohtaisen suunnitelman mukaan. Kouluttajina toimivat eri alojen asiantuntijat. EMBA-tutkintoja on tarjolla Suomessa sekä suomeksi että englanniksi.

Executive MBA − miten se eroaa MBA:sta?

Työelämässä mukana oleville henkilöille on tarjolla kahta erilaista koulutusohjelmaa: Master of Business Administration (MBA) ja Executive MBA (EMBA). Monille on epäselvää, miten nämä kaksi koulutusta eroavat toisistaan. Vastaus löytyy johtamiskokemuksesta.

MBA-ohjelmaan vaaditaan EMBA:ta lyhyempää työkokemusta, ja se on suunnattu johtotehtäviin tähtääville tai niissä jo toimiville. MBA-ohjelmaan osallistuvat työskentelevät usein asiantuntijoina tai päällikkötasolla ja haluavat edetä johtamispolulla. Executive MBA taas edellyttää suhteellisen vankkaa kokemusta johtamisesta ja sen osallistujat kuuluvat yleensä yritysten korkeimpaan johtoportaaseen.

EMBA-tutkinto − kuinka tunnistan hyvän ohjelman?

EMBA-tutkinto ei kuulu Opetusministeriön valvonnan piiriin, joten EMBA:n hinta, toteutusmuoto, kesto ja sisältö voivat vaihdella järjestäjien välillä. Tämän vuoksi täydennyskoulutusohjelmien keskinäinen vertailu onkin toisinaan vaikeaa.

Apua vertailuun saat täydennyskoulutusohjelmien saamista arvioinneista ja alumnien kokemuksista. Ohjelmien laatua kuvaamaan on lisäksi laadittu erilaisia kansainvälisten ja riippumattomien arvioijien myöntämiä akkreditointeja. Näillä akkreditoinneilla pyritään varmistamaan riittävä opetuksen ja toteutuksen laatu. Akkreditoinnin saaneet ohjelmat edustavat siis vähintään akkreditoihien standardeilla mitattuna laadukasta koulutusta.


Lähteet: Ekonomit.fi, Yliopistopedagogiikka.fi

Vertaile koulutuksia