Näyttää 1-20 koulutusta 27 tuloksesta
Näin suodatamme hakutuloksia
Haluatko tietää, miten suodatamme hakutuloksia? Lue täältä lisää siitä, miten koulutukset listautuvat hakutuloksissa.
Näyttää 1-20 koulutusta 27 tuloksesta
1
2

Perehdytys on onnistuneen työuran perusta


Perehdyttäminen on työyhteisössä jatkuva prosessi, joka on erityisen ajankohtainen työntekijän siirtyessä uuteen tehtävään. Riittävän perehdytyksen järjestäminen työntekijälle on työnantajan vastuu. Parhaimmillaan perehdytys on vastavuoroista keskustelua ja oppimista, joka innostaa ja rohkaisee uutta työntekijää ja saa tämän sitoutumaan työhönsä. 

Perehdytyksessä käydään läpi työpaikan toiminta, työsuhdeasiat, työturvallisuus ja käytännön työtehtävät. Perehdytysprosessin osapuolia ovat työpaikan johto, henkilöstöhallinto, esimies ja yksittäinen työntekijä. Kommunikointi ja vastavuoroisuus osapuolten välillä on onnistuneen perehdyttämisen avaintekijä. Muita tärkeitä tekijöitä ovat:

  • Prosessin suunnitelmallisuus
  • Työntekijän opastaminen ennen työn aloitusta
  • Perehdytyksen jatkuvuus
  • Palautteen antaminen
  • Perehdytysprosessin arviointi ja kehittäminen


Miksi osallistua perehdytyskoulutukseen?

Perehdytyskoulutuksen kautta osallistujat saavat uusia valmiuksia perehdyttämisen toteuttamiseen ja suunnitteluun. Koulutuksen avulla osallistujat pystyvät

  • kehittämään perehdytysprosessin tehokkuutta ja laatua
  • tekemään perehdytyksestä yksilöidympää
  • parantamaan työntekijöiden motivaatiota ja työhyvinvointia
  • vastaamaan paremmin erilaisiin perehdyttämisen haasteisiin.

Perehdytyskoulutukset tarjoavat osallistujille käytännön vinkkejä ja työkaluja perehdyttämisen ammattilaisilta. Ohjeistukset ovat ajankohtaisia ja uusimman tutkimustiedon mukaisia.

Kenelle perehdytyskoulutukset soveltuvat?

Perehdytyskoulutukset on suunnattu kaikille pereh­dy­tyk­sestä vastaa­ville henki­löille, esimerkiksi työnohjaajille, johdolle, esimie­hille ja henkilöstöhallinnolle.

Tutustu koulutusvalikoimaan ja löydä tarpeisiisi sopiva perehdytyskoulutus

Perehdytyskoulutuksia löytyy eri painopisteillä. Koulutuksen keskiössä voi olla perehdyttäminen prosessina tai perehdyttäjän koulutustaidot. Koulutuksissa on yleensä pedagoginen näkökulma, sillä perehdyttäjän on tärkeää ymmärtää erilaisia oppimiseen vaikuttavia tekijöitä. Käytännönläheisyys yhdistää kaikkia perehdytyskoulutuksia. Kursseilla osallistujat pääsevät työskentelemään ryhmissä ja jakamaan omia kokemuksiaan.

Palaa sivun alkuun


Lähteet: 
tehy.fi, ttl.fi

Toimi näin

Etsi ja löydä sinua kiinnostava koulutus


Pyydä lisätietoa tai ilmoittaudu


Koulutuksenjärjestäjä on sinuun yhteydessä

Vertaile koulutuksia
Inspiraatioksi
Veikkaus ei jätä kouluttajakoulu...

Veikkaus kouluttaa vuosittain tuhansia myyjiään. Vuosien ajan samaa peruskaavaa noudattaneen koulutusohjelman koettiin kuitenkin kaipaavan uudistusta. Marckwortin koulutuspäällikkö oli asiantuntijana mukana koulutusohjelman kehitystyössä. Lue lisää!

Lue lisää
Vahva asiakaskokemus syntyy Elos...

Erinomainen ja laadukas asiakaskokemus ja asiakaspalvelu ovat Keskinäisessä Työeläkevakuutusyhtiö Elossa kärkiteemoja. Asiakaskokemusta on rakennettu Elon ja Marckwortin tiiviinä yhteistyönä kolmen vuoden ajan. 

Lue lisää
PwC:llä panostetaan kouluttajako...
Asiakasreferenssi: Marckwort Koulutusyhtiöt

PwC on kouluttanut kouluttajiaan Marckwortin avulla. Kouluttajakoulutusten tavoitteena on ollut tarjota omille asiantuntijoille mahdollisuus kehittyä kouluttajina niin sisäisiä kuin ulkoisiakin koulutustilaisuuksia varten.

Lue lisää