Ympäristövastuu

Ympäristövastuu rakentaa yrityksen positiivista julkisuuskuvaa

Alta löytyy tietoa yrityksen ympäristövastuuta käsittelevistä koulutuksista.

Saat lisätietoa esitellyistä ympäristövastuuta käsittelevistä kursseista täyttämällä yhteydenottopyyntölomakkeen koulutussivun alalaidassa. Tämän jälkeen koulutuksentarjoaja ottaa sinuun yhteyttä. Palvelu on maksuton.

Etkö löydä etsimääsi? Ota yhteyttä:  info@koulutus.fi.
Näyttää 1-20 koulutusta 31 tuloksesta
Näin suodatamme hakutuloksia
Haluatko tietää, miten suodatamme hakutuloksia? Lue täältä lisää siitä, miten koulutukset listautuvat hakutuloksissa.
Näyttää 1-20 koulutusta 31 tuloksesta
1
2

Ympäristövastuu -aiheisista koulutuksista lisätietoa alla:

ympäristövastuuYmpäristöasiat olennaisena osana yrityksen toimintaa

Nykypäivänä ympäristöasiat ovat yhä tärkeämmässä asemassa yhteiskunnassa, ja tämä vaikuttaa huomattavasti myös yritysten toimintaan. Yritykset joutuvat ottamaan liiketoiminnassaan aikaisempaa enemmän huomioon myös ympäristön näkökulman ja toimimaan sen arvojen mukaisesti. Osana yritysten toimintaa on nykyään ympäristövastuu, joka vaikuttaa lähes kaikkeen liiketoimintaan.

Ympäristövastuu viittaa yrityksen vastuuseen sen liiketoiminnan vaikutuspiirissä olevasta luonnonympäristöstä. Ympäristövastuu edellyttää oman liiketoiminnan ja tuotantoketjun ympäristövaikutusten tuntemista alusta loppuun asti ja näiden vähentämistä mahdollisuuksien mukaan. Olennaisena osana ympäristövastuuta on esimerkiksi luonnonvarojen säästeliäs käyttö, vesien, ilman ja maaperän suojelu, luonnon monimuotoisuuden turvaaminen sekä vastuu yrityksen tuottaman palvelun tai tuotteen koko elinkaaren aiheuttamista vaikutuksista ympäristöön.

Ympäristövastuu kilpailuetuna yritykselle

Ympäristövastuu rajoittaa liiketoimintaa, mutta se voi olla sille myös eduksi. Useat yritykset ovatkin huomanneet ympäristövastuun hyödyn positiivisen yrityskuvan rakentamisessa ja sen toimiessa kilpailuetuna jatkuvasti kasvavilla markkinoilla. Yritykset voivat parantaa julkisuuskuvaansa huolehtimalla ympäristövastuun hoitamisesta liiketoiminnassaan ja erottua näin edukseen muista toimijoista markkinoilla.

Kuluttajat ovat nykyään myös aikaisempaa tietoisempia siitä, minkälaisia tuotteita ja palveluita he kuluttavat. Ympäristövastuu ja siitä tiedottaminen ovat keinoja herättää kuluttajan mielenkiinto ja helpottaa tämän valintoja kertomalla tuotteiden ympäristövaikutuksista avoimesti. Ympäristöasioista huolehtiminen ja ympäristövastuun kantaminen ovat myös keinoja ehkäistä kriisejä ja vähentää riskejä, mikä on myös eduksi liiketoiminnalle.

Ympäristövastuu kuntoon koulutuksen avulla

Ympäristövastuu ja sen asianmukainen hoitaminen on hyvin haastavaa esimerkiksi taloudellisten tekijöiden sekä huomattavan suuren tiedonmäärän vuoksi. Ympäristöasioiden ymmärtämiseen ja niiden liittämiseen osaksi liiketoimintaa auttavat ympäristövastuuseen syventyvät koulutukset. Koulutukset auttavat hahmottamaan ympäristön roolia liiketoiminnassa, oman yrityksen ympäristövastuun ja sitä koskevan raportin suunnittelussa sekä ympäristövastuusta tiedottamisessa mahdollisimman tehokkaasti.

Toimi näin

Etsi ja löydä sinua kiinnostava koulutus


Pyydä lisätietoa tai ilmoittaudu


Koulutuksenjärjestäjä on sinuun yhteydessä

Vertaile koulutuksia