Valitse sivuston käyttötapa: Mobiili

Kasvatus- ja ohjausalan ammattitutkinto, Koulunkäynnin ja aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjauksen osaamisala, oppisopimus

Amiedu
   
Helsinki
Oppisopimuskoulutus

Sisältö

Koulunkäynnin ja aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjaaja osallistuu eri-ikäisten ihmisten kasvatuksen ja toimintakyvyn tukemiseen ja ohjaamiseen. Hän osaa edistää oppimista yhdessä opettajan ja muun opetushenkilöstön kanssa. Aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjauksessa hän kykenee työskentelemään itsenäisesti ja suunnitelmallisesti.

Ammatillinen toiminta ja työelämäosaaminen kasvatus- ja ohjausalalla

 • Ihmisen kasvun ja oppimisen perusteet
 • Kasvatus- ja ohjausalan lait, määräykset ja ohjeet
 • Työelämä- ja työyhteisötaidot sekä työhyvinvointi
 • Työpaikalla tapahtuva oppiminen

Oppijan ja oppimisen ohjaus:

 • Oppiminen ja oppimisprosessi
 • Ohjaustilanteissa toimiminen
 • Oppimisvaikeudet
 • Työpaikalla tapahtuva oppiminen

Aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjaus:

 • Aamu- ja iltapäivätoiminnan suunnitelmallisuus ja toteuttaminen
 • Ryhmien ohjaaminen
 • Luovat ja toiminnalliset menetelmät sekä päivittäiset toiminnot
 • Työpaikalla tapahtuva oppiminen

Tuen tarpeeseen vastaaminen oppimisen ja ohjauksen ympäristöissä:

 • Tuen tarpeen tunnistaminen
 • Hahmottamisen haasteet
 • Psykososiaaliset ja tunne-elämän vaikeudet
 • Pitkäaikaissairaudet
 • Erilaiset vammat ja häiriöt
 • Työpaikalla tapahtuva oppiminen

Valinnaisia tutkinnon osia ovat:

Kulttuurinen moninaisuus kasvatus- ja ohjaustyössä, Draamailmaisun käyttö kasvatus- ja ohjaustilanteissa, Kuvallisen ilmaisun käyttö kasvatus- ja ohjaustilanteissa, Musiikillisen ilmaisun käyttö kasvatus- ja ohjaustilanteissa, Suomen kielen lukemisen ja kirjoittamisen perustaitojen ohjaus.

Toteutus

Koulutus toteutetaan verkkopainotteisena oppisopimuskoulutuksena, lähiopetuspäiviä on noin 3 kuukaudessa, paitsi loma-aikoina.

Ennen koulutuksen aloitusta arvioidaan tutkinnon sopivuus opiskelijalle sekä kartoitetaan hänen ammatilliset ja henkilökohtaiset kehittymistavoitteensa.

Suunnitelmat tutkinnon suorittamiseksi ja puuttuvan osaamisen hankkimiseksi tehdään yhdessä opiskelijan, työpaikan edustajan ja koulutuksen järjestäjän kesken. Puuttuva osaaminen hankitaan henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman mukaisesti pääasiassa omissa työtehtävissä. Työpaikalla tapahtuvaa oppimista tukevat lähioppiminen sekä ohjattu verkko- ja itseopiskelu.

Opiskelijalla tulee olla työssä mahdollisuus osallistua erilaisiin Koulunkäynnin ja aamu-ja iltapäivätoiminnanohjaajan osaamisalan ammattitutkinnon perusteiden mukaisiin työtehtäviin, joissa osaaminen tutkinnon suorittamista varten voidaan arvioida.

Opintoja voidaan tarvittaessa tukea opiskeluvalmiuksia parantavilla opinnoilla ml. kieliopinnot.

Opiskelu on yhteistoiminnallista oppimista. Opinnoissa painottuu Positiivinen pedagogiikka ja digitaalisuus. Opiskelijan tulee siten suhtautua avoimesti uuden oppimiseen.

Tutkintotodistuksen saaminen edellyttää, että opiskelija osoittaa hallitsevansa tutkinnon perusteiden mukaisen ammattitaidon sitä vastaavissa työtehtävissä. Ammatillisen osaamisen arviointiin osallistuvat työelämän ja oppilaitoksen edustajat sekä opiskelija itse.

Lisätietoja

Mari Kähkönen
kouluttaja, tutkintovastaava
puhelin 020 7461 338
mari.kahkonen(at)amiedu.fi

Harri Vainikka

vastuukouluttaja

puhelin 020 7461 397

harri.vainikka(at)amiedu.fi

Amiedu Facebookissa

Ota yhteyttä

Haluatko lisätietoa? Täytä lomake ja Amiedu vastaa kysymyksiisi. Ilmoittautua voit kurssin kotisivuilta, linkki yhteenvedossa.

Amiedu

Amiedu – ammatillinen aikuiskouluttaja ja työyhteisöjen kehittäjä

Erotu joukosta – osaajille on aina kysyntää

Tyytyväiset asiakkaat ovat tehneet Amiedusta Suomen johtavan ammatillisen aikuiskouluttajan ja työyhteisöjen kehittäjän, jolla on vahva koulutuksellinen osaaminen ja työelämän tuntemus. Amiedun palvelut auttavat yrityksiä ja yhteisöjä saavuttamaan muutostavoitteensa hallitusti. Toiminnassamme etsitään vastauksia erityisesti kaupan, hyvinvointi-, teknologiateollisuus- sekä kiinteistö- ja rakennusalan...


Lue lisää kouluttajasta Amiedu ja katso koulutustarjonta täältä

Yhteystiedot

Amiedu

Valimotie 8 / Strömberginkuja 3
00380 Helsinki

 Näytä puhelinnumero
koulutushaku.amiedu.fi


Arvioinnit
Arvioinnit
Arvioi tämä koulutus ensimmäisenä.

Arvioinnit kouluttajasta
(3,4)
Perustuu 5 arviointiin
Näytä kouluttajan kaikki arvioinnit
Yhteydenotto

Haluatko lisätietoa? Täytä lomake ja Amiedu vastaa kysymyksiisi. Ilmoittautua voit kurssin kotisivuilta, linkki yhteenvedossa.