Näyttää 1-20 koulutusta 50 tuloksesta
Näin suodatamme hakutuloksia
Haluatko tietää, miten suodatamme hakutuloksia? Lue täältä lisää siitä, miten koulutukset listautuvat hakutuloksissa.
Näyttää 1-20 koulutusta 50 tuloksesta
1
2
3

Kasvatus- ja opetusala kehittyy jatkuvasti

Kasvatus- ja opetusala on jatkuvassa murroksessa ja saa vaikutteita alaa koskettavista ajankohtaisista ilmiöistä sekä uusimmista tutkimuksista. Opetuksen, kasvatuksen ja pedagogiikan suuntauksista sekä ajankohtaisista teemoista järjestetään täydennyskoulutusta opettajille sekä muille ohjaus- ja kasvatustehtävissä toimiville ammattilaisille.

Opettajien täydennyskoulutus

Opettajien työ muuttuu aiempaa nopeammin. Opetustyön lisäksi opettajan pitää käsitellä aiempaa enemmän painetta ja ristiriitoja. Työssä voi kohdata haasteita, joihin opettajan peruskoulutus ei välttämättä valmista. Opettajan täydennyskoulutuksesta saa oppia ja hyviä käytäntöjä näihin haasteisiin.Tällaisia ovat esimerkiksi:

 • Kodin ja koulun välinen yhteistyö
 • Moniammatillinen yhteistyö
 • Työrauhakysymykset
 • Monikulttuurisuuden huomioiminen opetustyössä
 • Kurinpito opetustyössä
 • Erityistukea tarvitsevien ja haastavien lasten kohtaaminen
 • Työhyvinvoinnin vahvistaminen

Toinen suuntaus, jossa opettajien täydennyskoulutusta on erityisesti kehitetty, on opettajien työelämätaidot. Vaikka opettajat ovat Suomessa tyytyväisiä työhönsä, ala on kokenut viime vuosina erityisen paljon haasteita. Opettajat ovat myös miettineet alan vaihtamista aiempaa enemmän. Tämän vuoksi opettajien työoloihin on panostettava. Tyytyväinen työntekijä saa työyhteisöltään tukea ja hänellä on mahdollisuuksia kehittää itseään esimerkiksi täydennyskoulutukseen hakeutumalla.

Myös itse opettamiseen ja koulutyöhön liittyy aiheita, joissa opettajat saattavat kaivata täydennyskoulutusta. Näitä ovat esimerkiksi:

 • Opettajan tietotekniset taidot
 • Koodaaminen ja koodamiseen opettaminen
 • Maailman uskonnot ja monikulttuurisuuden teemojen opettaminen
 • Mobiililaitteiden ja sovellusten käyttö opetustyössä
 • Innovaatiopedagogiikka
 • Uudet opetusmenetelmät
 • Draamakasvatus ja kuvataidekasvatus
 • Sanataide ja kielet opetuksessa
 • Mediakasvatus

Opettajankoulutus

Useimmilla aloilla opettajaksi haluavilta vaaditaan kasvatustieteellistä koulutusta. Esimerkiksi peruskoulun alaluokkien luokanopettaja on tyypillisesti koulutukseltaan kasvatustieteiden maisteri, kun taas lukion opettajat eli aineenopettajat ovat suorittaneet vähintään ylemmän korkeakoulututkinnon omassa aineessaan. Yliopistoissa opettavilla henkilöillä ei ole vastaavanlaisia pätevyysvaatimuksia pedagogiikan suhteen, mutta heidät valitaan opettamaan yleensä aikaisempien tutkimuksellisten ansioidensa perusteella.

Ammatillinen opettajankoulutus

Ammatillinen opettajankoulutus on myös väylä opettajan ammattiin. Ammatillinen opettajankoulutus on suunnattu erityisesti ammatillisten oppilaitosten ja ammattikorkeakoulujen opettajille sekä niihin opettajiksi tähtääville.

Ammatillinen opettajankoulutus järjestetään yleensä verkko-opintoina tai monimuoto-opiskeluna. Opiskelu onnistuu siis työn ohella ja opinnot voi suorittaa 1­–1,5 vuodessa. Ammatilliseen opettajankoulutukseen voi hakea, kun hakijalla on soveltuva korkeakoulututkinto ja vähintään kolmen vuoden työkokemus omalta ammattialalta. Hakukelpoisuuden kriteerit saattavat vaihdella tapaus- ja oppilaitoskohtaisesti.

Ammatillinen opettajankoulutus eli opettajan pedagogiset opinnot antaa pedagogisen kelpoisuuden opettajan tehtäviin myös muun kuin ammatillisen oppilaitoksen ja ammattikorkeakoulun opettajan tehtävään, mikäli opettaja täyttää myös muut oppilaitos-, koulutusaste-, tutkinto- tai ainekohtaiset kelpoisuus- ja kokemusvaatimukset.

Pedagogiikka ja pedagoginen osaaminen

Pedagogiikassa on kyse sen tutkimisesta, kuinka kasvatus ja opetus vaikuttavat ihmisen kasvu-, kehitys- ja oppimisprosesseihin. Pedagogisissa tehtävissä toimivat henkilöt hyötyvät erityisesti koulutuksista, joissa keskitytään tiedon tehokkaaseen omaksumiseen, oppimistyyleihin ja oppimistekniikoihin. Myös vuorovaikutustaidot ovat erittäin tärkeitä pedagogiikassa.

Opetusalan muutokset luovat koulutukselle uusia osaamisvaatimuksia, joihin erilaiset täydennyskoulutukset pyrkivät vastaamaan. Pedagoginen osaaminen muodostuu teoreettisesta opiskelusta mutta käytännön kokemuksesta. Pedagogiset suuntaukset ja niiden erilaiset lähestymistavat auttavat alalla työskentelevää soveltamaan teoreettista osaamistaan kasvatus- ja opetusalan tehtävissä. Pedagogiseen osaamiseen liittyy vahvasti ajatus kasvatettavan ohjauksesta kasvatuksellisten hyveiden pohjalta.

Palaa sivun alkuun

Lähteet: laurea.fi, oaj.fi, okm.fi, opintopolku.fi, peda.net, uef.fi

Toimi näin

Etsi ja löydä sinua kiinnostava koulutus


Pyydä lisätietoa tai ilmoittaudu


Koulutuksenjärjestäjä on sinuun yhteydessä

Vertaile koulutuksia