Valitse sivuston käyttötapa: Mobiili
Näyttää 1-20 koulutusta 52 tuloksesta
Näyttää 1-20 koulutusta 52 tuloksesta

Kasvatus- ja opetusala kehittyy jatkuvasti

Kasvatus- ja opetusala on jatkuvassa murroksessa ja saa vaikutteita vallitsevista trendeistä ja uusimmista tutkimuksista. Opetuksen, kasvatuksen ja pedagogiikan suuntauksista sekä ajankohtaisista teemoista järjestetään täydennyskoulutusta opettajille sekä muille ohjaus- ja kasvatustehtävissä toimiville ammattilaisille.

Opettajien täydennyskoulutus

Opettajien työ muuttuu aiempaa nopeammin. Opetustyön lisäksi opettajan pitää käsitellä aiempaa enemmän painetta ja ristiriitoja. Opettajan työnkuvaa ovat nousseet värittämään uudet, nykyaikaiset haasteet, joihin opettajan peruskoulutus ei välttämättä valmista. Tällaisia haasteita ovat esimerkiksi:

 • kodin ja koulun välinen yhteistyö
 • moniammatillinen yhteistyö
 • työrauhakysymykset
 • monikulttuurisuuden huomioiminen opetustyössä
 • kurinpito opetustyössä
 • erityistukea tarvitsevien ja haastavien lasten kohtaaminen

Opettajan täydennyskoulutuksesta saa oppia ja hyviä käytäntöjä edellä mainittuihin haasteisiin. Toinen suuntaus, jossa opettajien täydennyskoulutusta on erityisesti kehitetty, on opettajien työelämätaidot. Suomalaiset opettajat ovat kansainvälisesti verrattaessa erittäin tyytyväisiä työhönsä. Alanvaihto on hyvin vähäistä. Tästä huolimatta opettajien työoloihin on panostettava. Tyytyväinen työntekijä saa työyhteisöltään tukea ja hänellä on mahdollisuuksia kehittää itseään esimerkiksi täydennyskoulutukseen hakeutumalla.

Myös itse opettamiseen ja koulutyöhön liittyy aiheita, joissa opettajat saattavat kaivata täydennyskoulutusta. Näitä ovat esimerkiksi:

 • opettajan tietotekniset taidot
 • koodaaminen ja koodamiseen opettaminen
 • maailman uskonnot ja monikulttuurisuuden teemojen opettaminen
 • mobiililaitteiden ja sovellusten käyttö opetustyössä
 • innovaatiopedagogiikka
 • uudet opetusmenetelmät
 • draamakasvatus ja kuvataidekasvatus
 • sanataide ja kielet opetuksessa
 • mediakasvatus

Opettajankoulutus

Useimmilla aloilla opettajaksi haluavilta vaaditaan kasvatustieteellistä koulutusta.
Esimerkiksi peruskoulun alaluokkien luokanopettaja on tyypillisesti koulutukseltaan kasvatustieteiden maisteri, kun taas lukion opettajat eli aineenopettajat ovat suorittaneet vähintään ylemmän korkeakoulututkinnon omassa aineessaan. Yliopistoissa opettavilla henkilöillä ei ole vastaavanlaisia pätevyysvaatimuksia pedagogiikan suhteen, mutta heidät valitaan opettamaan yleensä aikaisempien tutkimuksellisten ansioidensa perusteella. 

Ammatillinen opettajankoulutus on myös väylä opettajan ammattiin. Ammatillinen opettajankoulutus on suunnattu erityisesti ammatillisten oppilaitosten ja ammattikorkeakoulujen opettajille sekä ammatillisten oppilaitosten tai AMK:n opettajiksi tähtääville.

Ammatillinen opettajankoulutus järjestetään yleensä verkko-opintoina tai monimuoto-opiskeluna. Opiskelu onnistuu siis työn ohella ja opinnot voi suorittaa 1­–1,5 vuodessa. Ammatilliseen opettajankoulutukseen voi hakea kun hakijalla on soveltuva korkeakoulututkinto ja vähintään kolmen vuoden työkokemus omalta ammattialalta. Hakukelpoisuuden kriteerit saattavat vaihdella tapaus- ja oppilaitoskohtaisesti.

Ammatillinen opettajankoulutus eli opettajan pedagogiset opinnot antaa pedagogisen kelpoisuuden opettajan tehtäviin myös muun kuin ammatillisen oppilaitoksen ja ammattikorkeakoulun opettajan tehtävään, mikäli opettaja täyttää myös muut oppilaitos-, koulutusaste-, tutkinto- tai ainekohtaiset kelpoisuus- ja kokemusvaatimukset.

Pedagogiikka – oppi kasvatuksesta

Pedagogiikalla tarkoitetaan "oppia kasvatuksesta". Arkikielessä pedagogiikasta voidaan käyttää myös termiä kasvatustiede, vaikka tutkijat ovatkin tehneet eron näiden termien akateemisen käytön välille. Pedagogiikassa on kyse sen tutkimisesta, kuinka kasvatus ja opetus vaikuttavat ihmisen kasvu-, kehitys- ja oppimisprosesseihin.

Pedagogisissa tehtävissä toimivat henkilöt hyötyvät erityisesti koulutuksista, joissa keskitytään tiedon tehokkaaseen omaksumiseen, oppimistyyleihin ja oppimistekniikoihin. Myös vuorovaikutustaidot ovat erittäin tärkeitä pedagogiikassa.

Palaa sivun alkuun

Lähteet: OAJ; Opintopolku

Vertaile koulutuksia
Katso videoesittelyjä
Inspiraatioksi
Unelmat toteen tieto- ja viestin...
Opiskelijatarina: Amiedu

Kun Jesse Ellonen aloitti peligrafiikan opiskelun, hän ajatteli saavansa hyvän ammattitutkinnon ja hakevansa sen jälkeen alan töitä. Toisin kävi, sillä Jesse suunnitteli opiskelukavereidensa kanssa julkaistavaksi sopivan pelin jo opintojen aikana ja yrityskin oli pystyssä pian opintojen jälkeen. 

Lue lisää
JET antaa eväitä esimiestyöhön
Opiskelijatarina: Amiedu

"JET tarjoaa konkreettista hyötyä henkilöstöjohtamiseen nyt, kun siirryn tavaratalopäälliköksi ja valitsen oman henkilökunnan. Uudet työkalut ja opit ovat aina tervetulleita."

Lue lisää
Kokemus vahvistui osaamiseksi Te...
Opiskelijatarina: Amiedu

Jari Hirvonen on Caverionilla vastuunkantaja ja sitoutunut ammattilainen. Tekniikan erikoisammattitutkinto toi Hirvoselle uutta osaamista ja auttoi työnkuvan muutoksessa.

Lue lisää