Valitse sivuston käyttötapa: Mobiili
Näyttää 1-8 koulutusta 8 tuloksesta
Näyttää 1-8 koulutusta 8 tuloksesta
 

Työnohjaus antaa uusia näkökulmia omaan työhön – kouluttaudu työnohjaajaksi

Työnohjaus voidaan nähdä oman työn tutkimisena, arviointina ja kehittämisenä, joka toteutetaan koulutetun työnohjaajan avulla. Työnohjauksessa käydään läpi työhön ja työyhteisöön liittyviä kysymyksiä, kokemuksia ja tunteita. Työnohjauksen avulla niitä pyritään jäsentämään ja tulkitsemaan yhdessä työnohjaajan kanssa. Työnohjaus on vakiinunut työmenetelmä, jolla edistetään työhön liittyvää oppimista. Työnohjauksen koulutukset voidaan jakaa karkeasti kahteen osaan:

  • Työnohjaus
  • Työnohjaajakoulutus tai Työpaikkaohjaajan koulutus

Työnohjauksesta voi saada hyötyjä niin yksilö- kuin organisaaatiotasolla. Työnohjauksesta saatavia hyötyjä ovat esimerkiksi:

  • tavoitteiden selkeytyminen
  • tehtävien ja roolien selkeytyminen
  • työskentelyn sujuvuuden lisääntyminen
  • muutoskyvyn ja oppimisen lisääntyminen
  • johtamisen kehittyminen
  • yhteistyö kehittyminen

Työnohjaajakoulutus opettaa arvioimaan ja kehittämään työosaamista

Työnohjaaja on työnohjausprosessia ohjaava henkilö. Työnohjaaja ei anna konkreettisia vastauksia ja neuvoja ohjattavalleen, vaan toimii kuuntelijana ja keskustelijana auttaen ohjattavaa löytämään parhaat toimintatavat.

Työnohjaajakoulutuksissa saattaa olla erilaisia panotuksia, mutta yleisesti ottaen työnohjaajakoulutua antaa välineitä asiakastyöhön sekä itsen ja muiden ohjaamiseen. Koulutukset kehittävät osallistujan työnohjauksellisia taitoja.

Työnohjaajaksi voi pätevöityä suorittamalla työnohjaajakoulutuksen. Työnohjaaja voi tehdä työnohjausta oman työnsä ohella tai keskittyä pelkästään työnohjaajan tehtäviin. Työnohjauskoulutukset ovat usein monialaisia. Koulutukse sopivat siis eri aloilla toimiville henkilöille, jotka ovat kiinnostuneita aiheesta tai joiden omassa organisaatiossa kaivataan työnohjausta.

Työnohjaus saa ohjattavan pohtimaan omaa suhdettaan työhönsä. Työnohjauksen tavoitteena on, että ohjattava saa tarkemman ja selkeämmän näkemyksen työstään. Työnohjaajan tehtävänä on luonnollisesti auttaa ohjattavaa tämän tavoitteen saavuttamisessa. Työnohjaus tapahtuu ensisijaisesti vuorovaikutuksen avulla, jossa ohjattava ja ohjaaja oppivat kumpikin toisiltaan. 

Työnohjauskoulutus – keskustelu on olennainen osa työnohjausta

Työnohjauskoulutus mahdollistaa sen, että yksilöt, työryhmät ja jopa kokonaiset työyhteisöt voivat hyödyntää työnohjausta toiminnassaan. Samaan työnohjausryhmään voi kuulua myös osallistujia eri työpaikoista, jolloin työnohjaus koskee esimerkiksi samassa ammatissa, toimialalla tai elämäntilanteessa olevia ihmisiä.

Tarkoituksena on käydä työnohjauksessa läpi erilaisia työelämän tilanteita ja käytäntöjä, joista oppimalla oma työrooli selkeytyy ja motivaatio omaan työhön kasvaa. Keskustelu on työnohjauksen keskeisin menetelmä ja sitä käydään paitsi ryhmässä, myös kahdestaan oman työnohjaajan kanssa. Työnohjauskoulutus on luottamuksellista toimintaa, ja työnohjaaja on velvoitettu pitämään kaikki keskustelut kahden- tai työryhmän keskeisinä.

Työnohjausta tehdään usein pidemmän aikaa, jolloin ohjausryhmä kokoontuu tasaisin väliajoin. Työnohjaus edellyttää pidempiaikaista sitoutumista, mikäli sillä halutaan saavuttaa konkreettisia tuloksia ja muutoksia työyhteisön tai työntekijän toiminnassa. Parhaimmillaan työnohjaus auttaa näkemään oman työn ja työyhteisön uudessa valossa, se antaa uutta energiaa työpäiviin, parantaa työyhteisön henkeä ja motivoi sen jäseniä työtehtäviin.

Työnohjauskoulutus edistää parhaimmassa tapauksessa työhyvinvointia, löytää uusia näkökulmia omiin työtehtäviin ja auttaa jaksamaan töissä.

Palaa sivun alkuun

Lähteet: Suomen työnohjaajat ry

Vertaile koulutuksia
Katso videoesittelyjä
Inspiraatioksi
Veikkaus ei jätä kouluttajakoulu...

Veikkaus kouluttaa vuosittain tuhansia myyjiään. Vuosien ajan samaa peruskaavaa noudattaneen koulutusohjelman koettiin kuitenkin kaipaavan uudistusta. Marckwortin koulutuspäällikkö oli asiantuntijana mukana koulutusohjelman kehitystyössä. Lue lisää!

Lue lisää