Valitse sivuston käyttötapa: Mobiili

Työnohjaajakoulutus ja työnohjaus

Alta löydät listauksen ajankohtaisista työnohjaaja- ja työnohjauskoulutuksista sekä tietoa siitä, mitä työnohjaus ja työnohjaajana toimiminen ovat.

Saat lisätietoa haluamistasi kursseista täyttämällä yhteydenottopyyntölomakkeen kunkin koulutusesittelyn alalaidassa. Löydä koulutuksesi!

Hakutulokset
Näyttää 1-30 yhteensä 30 tulosta
Työnohjaus ja coaching
Luotain Consulting Oy
         
(11)
 
Useita paikkakuntia
Sopimuksen mukaan
Työnohjaus on ammatillisen kasvun ja kehityksen väline, joka lisää selvästi työhyvinvointia. Luotain tarjoaa räätälöidysti työnohjausta yksilöiden ja ryhmien tarpeisiin. Työnohjaus...
Työnohjaus ja valmennus
Casmi Oy
 
Etelä-Suomi
Sopimuksen mukaan
”Sinussa on kaikki ja yhdessä löydämme ne käyttöösi.” – Eija Koskelainen Henkilökohtainen hyvinvointi ja tasapaino ovat avain onneen sekä yksityis-...
Ratkaisukeskeinen työnohjaaja-valmentaja, 70op (2019-2021)
Oulun yliopiston täydennyskoulutuspalvelut
5 950 EUR + alv 24 %
Oulu
1.2.2019
Koulutusohjelman tavoitteena on antaa osallistujille valmiuksia ja välineitä toimia erilaisissa yksilöä ja työyhteisöä tukevissa rooleissa organisaatiossa – työnohjaajana, valmentajana ja kehittäjänä...
Työnohjaajakoulutus – Työnohjaaja työyhteisön kehittäjänä
Tampereen ammattikorkeakoulu - TAMK
 
Tampere
Kysy seuraavaa koulutusta
  Työnohjaus on koulutetun työnohjaajan avulla tapahtuvaa oman työn ja työyhteisön toiminnan tarkastelua ja arviointia. Työstä ja työkäytänteistä nousevien kysymysten...
Työnohjaajakoulutus
Diakonia-ammattikorkeakoulu
5 900 EUR + alv 24 %
Helsinki
 
Diak tarjoaa korkeakoulutasoista pedagogista osaamista sekä modernin oppimisteknologiaa hyödyntävän oppimisympäristön. Työnohjaajakoulutuksen teoreettisen perustan muodostavat dialogisuus, eettisyys, voimavarakeskeisyys ja monialaisuus. Koulutuksessa...
Työnohjaajakoulutus
Psyko-Team
5 500 EUR + alv 0 %
Helsinki
Tammikuu 2018
Koulutus on prosessi, jossa kehität omaa ammatillisuuttasi työnohjaajana, tutkit erilaisia työtapoja sekä opit käsitteellistämään asioita ja ilmiöitä eri teorioiden avulla. Tavoitteena...
Työnohjaajakoulutus
Porvoo International College
2 650 EUR + alv 0 %
Porvoo
 
Porvoo International Collegen Työnohjaajakoulutuksen aikana tutustutaan systeemisiin, voimavarasuuntautuneisiin ja sosiodynaamisiin työnohjausmuotoihin. Näitä tausta-ajatuksia sovelletaan ja reflektoidaan erilaisissa yksilö- ja ryhmätyönohjauksissa....
Minä työpaikkakouluttajana
Riveria
129 EUR + alv 24 %
Joensuu
 
Perehdytään työpaikkakouluttajan tehtäviin monipuolisesti niin suunnittelun kuin toteutuksen näkökulmasta. Alkuvaiheen suunnittelu ja perehdytys Työpaikkakouluttajan tehtävät Perehdytys alussa ja oppimisen edetessä...
Taitoa työpaikkaohjaukseen – Työpaikkaohjaajakoulutus
MERCURIA Kauppiaitten Kauppaoppilaitos
 
Vantaa
Kysy seuraavaa toteutusta
Työpaikkaohjaaja toimii opiskelijan ja tutkinnon suorittajan oppimisen tukena. Työssä oppiminen kuuluu kaikkeen ammatilliseen koulutukseen ja ohjauksen avulla varmistetaan, että opiskelija...
Urakatsastus - Ja saat uutta vauhtia omalle urallesi!
Amiedu
 
Helsinki
 
...
Vaikeissa ratkaisuissa tuki auttaa eteenpäin - Irtisanottavan henkilöstön valmennus
Amiedu
 
Useita paikkakuntia
 
...
MuutosKoulutus
Amiedu
 
Helsinki
 
...
MuutosKoulutus asiantuntijatehtävissä toimineille
Amiedu
 
Helsinki
 
...
Muutoskyvykäs henkilöstö tekee muutoksen - Jatkavan henkilöstön muutosvalmennus
Amiedu
 
Useita paikkakuntia
 
...
Organisaation kriittiset menestystekijät näkyviksi - Henkilöarvioinnin välineet
Amiedu
 
Useita paikkakuntia
 
...
RekryKoulutus
Amiedu
 
Helsinki
 
...
Työhönvalmennus
Amiedu
 
Helsinki
 
...
Työnhakuvalmennus 5 pv, työvoimakoulutus
Amiedu
 
Helsinki
 
...
Työvalmennuksen erikoisammattitutkinto
Riveria
300 EUR + alv 0 %
Joensuu
Kysy seuraavaa aloitusta
Pakolliset tutkinnon osat: Ammatillinen toiminta työvalmennuksessa Asiakkaan työvalmennusprosessissa toimiminen Työelämäosaaminen ja työvalmennuksen vastuuhenkilönä toimiminen Valinnaiset tutkinnon osat, joista valitset yhden:...
Täydennyskoulutusta työpaikkaohjaajille
Stadin aikuisopisto
 
Helsinki
Kysy räätälöityä koulutusta
Stadin ammatti- ja aikuisopisto tarjoaa maksuttomia toiminnallisia koulutuksia, jotka on suunnattu ensisijaisesti Stadin ammatti- ja aikuisopiston opiskelijoiden työpaikkaohjaajille sekä muille...
TäsmäKoulutus
Amiedu
 
Helsinki
 
...
Kouluttajana ja työssäopastajana työpaikalla
Completo Consulting Oy
         
(9)
590 EUR + alv 24 %
Useita (3)
Useita (3)
Onnistu kouluttajana ja työssäopastajana valmennuksen avulla Koulutatko, opastatko tai perehdytätkö työssäsi muita? Haluatko parantaa kouluttajataitojasi? Tässä kouluttajavalmennuksessa saat työkaluja ja...
Selkokieli
Amiedu
 
Useita paikkakuntia
 
...
Työpaikkaohjaajakoulutus
Amiedu
 
Helsinki
 
...
Uusi työpaikka – miten löytää oma rooli?
Casmi Oy
 
Etelä-Suomi
Sopimuksen mukaan
Oman roolin löytäminen ja omaksuminen on hyvin tärkeää uudessa työssä sekä viihtymisen että pysyvyyden kannalta. Kun uusi työ osuu kohdalle,...
Kuvataidemenetelmien soveltaminen asiakastyössä
Hämeen kesäyliopisto
690 EUR + alv 0 %
Riihimäki
15.9.2018
Koulutus tarjoaa teoreettisen tietopohjan kuva- ja kuvataidemenetelmien käytöstä asiakastyössä sekä käytönnön valmiuksia soveltaa ko. menetelmiä omassa työssä yksittäisten asiakkaiden ja...
Laatua työnopastukseen!
Valmennustalo Virta
         
(99)
 
Useita paikkakuntia
sop. mukaan
Onnistunut perehdytys ja työnopastus lisää henkilöstön työturvallisuutta, tehokkuutta, laatua ja hyvinvointia. Onnistunut työnopastus edellyttää perehdyttäjältä ja työnopastajalta selkeitä tavoitteita, riittävää...
Monimuotoisuuden kehittäminen työyhteisössä
Amiedu
 
Useita paikkakuntia
 
...
Dialogisuus ja reflektiivisyys asiakas-, ohjaus- ja auttamistyössä
Kymenlaakson kesäyliopisto
280 EUR + alv 0 %
Kouvola
27.9.2018
Koulutuksessa perehdytään dialogisuuden ja reflektiivisen työskentelyn perusfilosofiaan ja menetelmiin. Mikä dialogisuudessa ja reflektiivisyydessä auttaa? Miten kuunnella puhumalla? Miten ilmaista rakentavasti...
Työyhteisön kehittäminen
Educo Valmennustalo
 
Useita paikkakuntia
Sopimuksen mukaan
Työyhteisön toiminnan tai toimimattomuuden taustalla on organisaatiossa vallitseva kulttuuri. Työyhteisön kulttuuri sanelee sen, miten ihmiset käyttäytyvät. Vanhat työntekijät kulttuuri panee...
Näyttää 1-30 yhteensä 30 tulosta
 

Työnohjaus antaa uusia näkökulmia omaan työhön

Työnohjaus voidaan nähdä oman työn tutkimisena, arviointina ja kehittämisenä, joka toteutetaan koulutetun työnohjaajan avulla. Työnohjauksessa käydään läpi työhön ja työyhteisöön liittyviä kysymyksiä, kokemuksia ja tunteita. Työnohjauksen avulla niitä pyritään jäsentämään ja tulkitsemaan yhdessä työnohjaajan kanssa. Työnohjaus on vakiinunut työmenetelmä, jolla edistetään työhön liittyvää oppimista. Työnohjauksen koulutukset voidaan jakaa karkeasti kahteen osaan:

  • Työnohjaus
  • Työnohjaajakoulutus tai Työpaikkaohjaajan koulutus

Työnohjauksesta voi saada hyötyjä niin yksilö- kuin organisaaatiotasolla. Työnohjauksesta saatavia hyötyjä ovat esimerkiksi:

  • tavoitteiden selkeytyminen
  • tehtävien ja roolien selkeytyminen
  • työskentelyn sujuvuuden lisääntyminen
  • muutoskyvyn ja oppimisen lisääntyminen
  • johtamisen kehittyminen
  • yhteistyö kehittyminen

Työnohjaajakoulutus opettaa arvioimaan ja kehittämään työosaamista

Työnohjaaja on työnohjausprosessia ohjaava henkilö. Työnohjaaja ei anna konkreettisia vastauksia ja neuvoja ohjattavalleen, vaan toimii kuuntelijana ja keskustelijana auttaen ohjattavaa löytämään parhaat toimintatavat.

Työnohjaajakoulutuksissa saattaa olla erilaisia panotuksia, mutta yleisesti ottaen työnohjaajakoulutua antaa välineitä asiakastyöhön sekä itsen ja muiden ohjaamiseen. Koulutukset kehittävät osallistujan työnohjauksellisia taitoja.

Työnohjaajaksi voi pätevöityä suorittamalla työnohjaajakoulutuksen. Työnohjaaja voi tehdä työnohjausta oman työnsä ohella tai keskittyä pelkästään työnohjaajan tehtäviin. Työnohjauskoulutukset ovat usein monialaisia. Koulutukse sopivat siis eri aloilla toimiville henkilöille, jotka ovat kiinnostuneita aiheesta tai joiden omassa organisaatiossa kaivataan työnohjausta.

Työnohjaus saa ohjattavan pohtimaan omaa suhdettaan työhönsä. Työnohjauksen tavoitteena on, että ohjattava saa tarkemman ja selkeämmän näkemyksen työstään. Työnohjaajan tehtävänä on luonnollisesti auttaa ohjattavaa tämän tavoitteen saavuttamisessa. Työnohjaus tapahtuu ensisijaisesti vuorovaikutuksen avulla, jossa ohjattava ja ohjaaja oppivat kumpikin toisiltaan. 

Työnohjauskoulutus – keskustelu on olennainen osa työnohjausta

Työnohjauskoulutus mahdollistaa sen, että yksilöt, työryhmät ja jopa kokonaiset työyhteisöt voivat hyödyntää työnohjausta toiminnassaan. Samaan työnohjausryhmään voi kuulua myös osallistujia eri työpaikoista, jolloin työnohjaus koskee esimerkiksi samassa ammatissa, toimialalla tai elämäntilanteessa olevia ihmisiä.

Tarkoituksena on käydä työnohjauksessa läpi erilaisia työelämän tilanteita ja käytäntöjä, joista oppimalla oma työrooli selkeytyy ja motivaatio omaan työhön kasvaa. Keskustelu on työnohjauksen keskeisin menetelmä ja sitä käydään paitsi ryhmässä, myös kahdestaan oman työnohjaajan kanssa. Työnohjauskoulutus on luottamuksellista toimintaa, ja työnohjaaja on velvoitettu pitämään kaikki keskustelut kahden- tai työryhmän keskeisinä.

Työnohjausta tehdään usein pidemmän aikaa, jolloin ohjausryhmä kokoontuu tasaisin väliajoin. Työnohjaus edellyttää pidempiaikaista sitoutumista, mikäli sillä halutaan saavuttaa konkreettisia tuloksia ja muutoksia työyhteisön tai työntekijän toiminnassa. Parhaimmillaan työnohjaus auttaa näkemään oman työn ja työyhteisön uudessa valossa, se antaa uutta energiaa työpäiviin, parantaa työyhteisön henkeä ja motivoi sen jäseniä työtehtäviin.

Työnohjauskoulutus edistää parhaimmassa tapauksessa työhyvinvointia, löytää uusia näkökulmia omiin työtehtäviin ja auttaa jaksamaan töissä.

Palaa sivun alkuun

Lähteet: Suomen työnohjaajat ry