🌲 Metsästätkö tilaisuuteenne valovoimaista puhujaa? Etsitkö oikeanlaista innostajaa? Löydät sivustoltamme nyt uutuutena Speakersforumin laajan puhuja- ja juontajakattauksen »

Työturvallisuus – pidä se aina mielessä!

Työturvallisuus – siitä on jokaisella alalla pidettävä huolta. Hyvä työturvallisuus ja työntekijöistä huolehtiminen on niin työnantajan kuin työntekijänkin etu.

Monet tapaturmat olisi mahdollista välttää asianmukaisella kouluttautumisella, riskien kartoittamisella ja toimintatapojen uudistamisella. Työturvallisuudesta on pidettävä huolta joka ikisellä työpaikalla, ja jokaisen työpaikan tavoitteena tulisi olla nolla tapaturmaa.

Kohti turvallisempaa työpaikkaa

Tapaturmavakuutuskeskuksen ennakkoarvion mukaan vuonna 2018 vakuutuslaitokset korvasivat noin 127 000 palkansaajille sattunutta työtapaturmaa. Työnantajalla on velvollisuus selvittää ja arvioida vaaroja. Velvollisuus on kirjattu työturvallisuuslakiin (738/2002). Tämä määräys koskee kaikkia työpaikkoja, vaikka työturvallisuus kenties liitetäänkin usein teollisuus- ja rakennusalan työpaikkoihin. Mikäli työnantajalla ei ole riittävää asiantuntemusta, on työnantajan silloin käytettävä ulkopuolisia asiantuntijoita riskiarvioinnin tekoon. (Työterveyslaitos, työturvallisuus)

On niin ikään tärkeää varautua tapahtumiin, joita ei voi ennustaa. Tapaturmien estämisessä tärkeintä on vaaratilanteiden tunnistaminen ja niihin varautuminen. Liika varovaisuus ei ole pahasta, huolimattomuus taas voi johtaa kohtalokkaisiin tilanteisiin.

On tärkeää pitää huolta siitä, että työntekijöiden työturvallisuustietämys on ajan tasalla. Monia työturvallisuuskortteja on uusittava tietyin väliajoin, sillä ne ovat voimassa vain joitakin vuosia. Korttien uusiminen on hyvä tapa päivittää ja palauttaa mieleen turvallisuusasioita. Useimmissa tapauksissa työnantaja maksaa korttikoulutukset, joita työhön tarvitaan. Joissain tapauksissa työnhakija voi kustantaa itse koulutuksensa, mikäli se edesauttaa työllistymistä alalle.

Etsi alallesi lupa- tai korttikoulutus

Työnantajan on taattava, että työssä käytettävät työvälineet ja suojavarusteet ovat ehjiä, toimivat moitteettomasti ja vastaavat määräyksiä. Työnantajan on niin ikään huolehdittava, että työvälineitä ja suojavarusteita todella käytetään niin kuin asiaan kuuluu.

Toimistotyössä työturvallisuuteen kuuluu tietenkin käytettävien laitteiden turvallisuus, mutta työergonomia astuu kuvaan erilaisella tavalla kuin fyysisessä työssä. Toimistoissa on huomioitava mahdollisuus liikkumiseen sekä poistaa mahdolliset esteet, terävät kulmat ja hankalat tilat.

Tietokoneen näytön säätömahdollisuudet, työpöytä- ja tuoli sekä heijastamattomat pinnat parantavat työolosuhteita ja estävät istumatyöstä aiheutuvia haittoja. Haitat, kuten silmien kutina ja niskasäryt ovat yleisiä ja usein nopeasti ohimeneviä, mutta pidempään jatkunut rasitus voi johtaa pitkäaikaisempiinkin vaivoihin. (Työturvallisuuslaitos, ergonomian tietopankki)

Etsi työturvallisuuskoulutuksia

Työturvallisuus on monen asian summa

Työturvallisuuskoulutuksia löytyy laidasta laitaan kaikille aloille. Myös esimiesten on hyvä käydä heille suunnattuja kursseja ja koulutuksia, joissa omia taitoja voi kehittää. Koulutuksia on mahdollista käydä myös vierailla kielillä, jotta muista maista tulleet työntekijät ovat myös varmuudella koulutettu osaaviksi turvallisuusasioissa.

Jotkin koulutukset, kuten sähkötyöturvallisuus- ja työturvallisuuskoulutus, ovat joillakin aloilla pakollisia. Esimerkiksi sähköasentajan on käytävä molemmat, jotta töitä saa laillisesti tehdä. Tulityökorttikoulutus on käytävä, mikäli tekee töitä tulen tai tulelle herkkien aineiden parissa. Tieliikennealalla toimivien on käytävä liikenneturvakoulutuksia. Esimiesten on palkkaustilanteessa otettava selvää, että työntekijän kortit ovat voimassa ja jos näin ei ole, on hänet ohjattava koulutukseen.

Olen töiden puolesta käynyt työturvallisuuskoulutuksen, tulityökorttikoulutuksen sekä sähkötyöturvallisuuskoulutuksen. Koulutukset ovat antaneet varmuutta ja turvaa työn tekoon – uskon, että osaan tehdä työt oikein ja turvallisesti. On tärkeää päivittää osaamistaan ja käydä korttikoulutuksissa säänöllisin väliajoin, sillä asiat, joita ei töissä päivittäin kohtaa, saattavat ruostua vuosien mittaan.” - Sähköasentaja

Työturvallisuus mielletään usein turvallisuuskoulutusten käymiseksi, mutta oletko tullut ajatelleeksi, että työturvallisuutta on myös työpaikalla viihtyminen, työaikojen tarkkailu ja asiallinen esimiestoiminta? Työturvallisuus on nimittäin monen asian summa.

Turvallisuuskoulutuksissa voi ajatella myös tutun boksin ulkopuolelta. Voisiko esimerkiksi työhyvinvointikoulutus, mindfullneskoulutus, tiimityökoulutus tai vuorovaikutuskoulutus parantaa työturvallisuutta työpaikalla? 

Myös esimerkiksi ensiapukurssi olisi hyvä käydä. Taidoista on toki hyötyä myös vapaa-ajalla mutta myös työpaikalla. Joissakin työpaikoissa työntekijöille tarjotaan mahdollisuus käydä kurssi ilmaiseksi työnantajan maksamana. Olisikin hyvä, että jokaisella työpaikalla olisi vähintään yksi ensiapukoulutuksen käynyt henkilö. Joissakin työpaikoissa ensiapukoulutuksen, joko EA1 tai EA2 -kurssin, käyminen on pakollista.

Työnantajani kustansi kahdeksantuntisen ensiapukorttikoulutuksen. Koulutuksessa tuli opittua ja muistuteltua mieleen tärkeitä taitoja. Uskon, että koulutuksen käyneenä tosi tilanteessa osaisin toimia oikein enkä hätääntyisi niin paljon, tärkeät asiat kun jäivät mieleen koulutuksessa hyvin. Omakustanteisena kurssia tuskin tulisi käytyä, joten työnantajalta se oli hieno ele tarjota koulutus kaikille työntekijöille.” - Viestintätyöntekijä

Selaa koulutuksia aiheittain

Lähteet: Työteveyslaitos, Työturvallisuuskeskus

Viimeksi päivitetty: 18 kesä 2019

Nämäkin voisivat kiinnostaa sinua:

Viimeksi päivitetty 30.3.2021

Uralle uusi suunta?

Jos mietit uusiin työtehtäviin suuntaamista, lukaise nämä neljä yleisintä syytä uudelleenkouluttautua ja nappaa vinkit talteen.

Lue lisää
Viimeksi päivitetty 12.8.2021

Yleisimmät digihuijaukset

Mitä ovat yleisimmät digiuhat ja miten voit suojautua niiltä? Varmista, ettet ota turhia tietoturvariskejä.

Lue lisää
Viimeksi päivitetty 21.2.2022

Tulevaisuuden oppiminen on jatkuvaa

Lue Lean Thinking Oy:ssä kouluttajana toimivan Kai Mäenpään ajatuksia jatkuvasta oppimisesta!

Lue lisää
studentum.fi
Tilaa uutiskirjeemme
Saat koulutusvinkkejä, tarjouksia ja uutisia suoraan sähköpostiisi.