Julkisten hankintojen koulutukset

Tiedä julkisen hankintaprosessin vaiheet. Miten ostaa laadukkaita palveluja ja tavaroita? Entä miten pärjätä pk-yrityksenä julkisten hankintojen kilpailutuksessa? Julkisten hankintojen koulutukset auttavat erityisesti sinua, joka suunnittelet tai päätät julkisen puolen hankinnoista.
Suodata
Julkiset hankinnat
Toteutustapa
Koulutustyyppi
Paikka
Näytä kaikki suodattimet
Näin suodatamme hakutuloksia
Haluatko tietää, miten suodatamme hakutuloksia? Lue täältä lisää siitä, miten koulutukset listautuvat hakutuloksissa.
Näyttää 1-20 koulutusta 35 tuloksesta
1
2
Mainokset

Lisää samankaltaisia koulutusaloja

Osallistujien kokemuksia aiheessa Julkiset hankinnat

Julkisten hankintojen koulutukset

Julkiset hankinnat ovat tavara-, palvelu- ja rakennusurakkahankintoja, joita valtio, kunnat ja kuntayhtymät, valtion liikelaitokset ja muut hankintayksiköt tekevät oman organisaationsa ulkopuolelta. Hankintalainsäädäntö määrittelee julkisten hankintojen tekemistä. Hankintalain mukaan tarjouksista on valittava kokonaistaloudellisesti edullisin tai hinnaltaan halvin vaihtoehto.

Yritysten näkökulmasta julkiset hankinnat ovat liiketoimintamahdollisuuksia. Valtio ja kunnat ovat yrityksille potentiaalisia asiakkaita, jotka käyttävät huomattavia summia hankintoihin. Julkiselta sektorilta ei kuitenkaan hankita juurikaan asiakkaita pääasiassa siitä syystä, että hankintalainsäädännön tai tarjouspyyntöjen tuntemus on heikkoa.

Miksi julkisten hankintojen koulutus kannattaa?

Julkisen hankinnan koulutukset vahvistavat pk-yritysten riskinottoa, kasvuhakuisuutta ja innovointia sekä tukevat yritysten kansainvälistymistä.

Hankintalainosaaminen mahdollistaa lisäksi laadukkaiden palvelujen ja tavaroiden ostamisen. Hankintatoimen suunnittelu ja kehittäminen kustannustehokkaasti tuovat selviä säästöjä, joten paremman osaamisen tavoittelu on taloudellisesti kannattavaa.

Koulutukset soveltuvat erityisesti niille, jotka suunnittelevat julkisella puolella hankintoja tai päättävät niistä.

Julkisten hankintojen koulutusteemoja

  • hankintojen suunnittelua

  • tarjouspyyntöjä ja eri asiakirjoja

  • hankintasopimuksia ja niiden hallintaa

  • hankintapäätöksiä

  • uudistuvaa hankintalakia

  • innovatiivisia hankintoja

  • hankintalain mukaista kilpailutusta

  • muutoksenhakumenettelyä

Julkisen hankinnan koulutuksilla mukaan kilpailutuksiin

Suuremmilla yrityksillä on voimavaranaan lukumäärältään suurempi henkilöstö ja taloudellisia resursseja, mutta tämä ei tarkoita, etteikö pienemmätkin yritykset pärjäisi julkisen hankinnan kilpailutuksissa. Kilpailuetuna voi olla esimerkiksi paikallisuus sekä kyky sopeutua, mikä voi alentaa kustannuksia sekä tuottaa innovatiivisempia toimintatapoja.

Pk-yrityksille saattaa muodostua ongelmaksi julkisten hankintojen suuruusluokka. Kaikilla yrityksillä ei ole resursseja lähteä massiivisiin urakoihin ilman yhteistyökumppaneita. Edellä mainitun tutkimuksen mukaan erilaisia täydennyskoulutuksia voidaan pitää verkostoitumispaikkoina, joissa pk-yritykset löytävät mahdolliset yhteistyökumppanit, joiden kanssa tehdä yhteistyötä.

Julkisen hankinnan koulutukset helpottavat yrityksiä ottamaan osaa julkisten hankintojen kilpailutuksiin. Pk-yritykset vahvistavat riskinottotaitojaan, kasvuhakuisuutta sekä innovatiivista toimintaansa lähtemällä ennakkoluulottomasti mukaan julkisten hankintojen tarjouskilpailutuksiin.

Palaa sivun alkuun

Lähteet: hankinnat.fi, hankintailmoitukset.fi, tem.fi