Valitse sivuston käyttötapa: Mobiili
Näyttää 1-20 yhteensä 62 tulosta
Näyttää 1-20 yhteensä 62 tulosta

Ohjelmointi ja sovelluskehitys entistä käyttäjälähtöisempää

Ohjelmointi ja sovelluskehitys on muuttunut viime vuosina ohjelmointikielien ja käytettävien alustojen kehittyessä. Yritysten liike- ja palvelutoiminta pohjautuu enenevissä määrin pelkästään erilaisten sovellusten päälle, ja samalla internet on siirtänyt sovelluskehitystä yhä käyttäjälähtöisempään ja tiheämmin päivittyvään suuntaan.  Sovellusten loppukäyttäjien kanssa tehdään läheisempää yhteistyötä, koska käytettävyyden ja käyttäjäkokemuksen merkitys on yhä suurempi tekijä palvelun erottuvuudessa kilpailijoistaan. Myös yhteensopivuus ja integrointi jo olemassa olevien järjestelmien kanssa ja sovelluskehitysprojektien hajautus (offshoring ja outsourcing) vaativat enemmän erityisosaamista sovellusten suunnittelijoilta ja kehittäjiltä.

Ohjelmointi-kurssi tuo tehokkuutta ohjelmointiin

Ohjelmointikurssi tuo tehokkuutta ja järjestelmällisyyttä ohjelmointiin. Ohjelmilta vaadittava hyvä ylläpidettävyys ja uudelleenkäytettävyys mahdollistetaan muun muassa olio-ohjelmointia hyödyntämällä, jota suurin osa nykyisistä sovelluskehitysvälineistä tukee.

Sovelluskehityksen kasvanut modulaarisuus näkyy siinä, ettei kaikkia ohjelmiston komponentteja tai taustalogiikkaa ole tarvetta kehittää itse – tarjolla on kattavia ohjelmakirjastoja, sekä verkon kautta hyödynnettäviä palveluita, jotka toteuttavat jonkin tietyn osion sovelluksesta itsenäisesti. Ohjelmistotekniikassa puhutaan tällöin usein palvelukeskeisestä- tai SOA-arkkitehtuurista. Sen tavoitteena on sovellusten parantunut vuorovaikutus keskenään, niin yrityksen sisällä kuin ulkopuolellakin. 

Tehokas sovelluskehitys vaatii ketteriä menetelmiä

Muuttuvan ohjelmistokehityksen ja haastavien sovelluskehitysprojektien tarpeisiin pyritään vastaamaan niin kutsutuilla ketterillä menetelmillä, suosituimpana niistä Scrum -ajattelykehys. Erilaiset ketterät menetelmät pyrkivät lisäämään ohjelmistokehityksen nopeutta ja laatua sekä vähentämään ohjelmistoprojektien riskejä. Scrum-tekniikoita voidaan käyttää kuitenkin myös muidenkin kuin ohjelmointiprojektien johtamiseen.

Ohjelmointi-koulutus opettaa ja tehostaa sovelluskehitystaitoja

Ohjelmointi-koulutus on syytä olla osaamisen pohjalla, vaikka hyvä ohjelmointitaito vaatii usein koulutuksen lisäksi hieman harrastuneisuutta. Kurssien avulla on usein kuitenkin hyvä oppia ohjelmointikielen erityispiirteet ja oikein rakennetun koodin muodostaminen.

Ohjelmoinnin koulutusta on tarjolla kaikista suosituista ja eniten käytetyistä ohjelmointikielistä, kuten C++, C#, Java, Ruby ja PHP. Varsinaisten ohjelmointikielien taitajien lisäksi tarvetta on enenevissä määrin myös web-palveluiden käyttöliittymien ja ulkoasujen toteuttajille, jotka tarvitsevat uuden HTML5-kuvauskielen ja CSS3-tyylimäärittelyjen hallintaa sekä JavaScriptiä. Järjestelmien integrointiin ja sovellusten keskenään kommunikointiin taas tarvitaan usein XML-merkintäkieltä. Sivuiltamme löytyy varmasti omiisi ja yrityksesi tarpeisiin parhaiten soveltuva ohjelmointikoulutus.

Muita sovelluskehitykseen liittyviä IT-alan koulutuksia

Ohjelmistojen testaus on tärkeä osa ohjelmistokehitystä koko projektin elinkaaren ajan, ja testauksen perustaitojen oppimiseen on tarjolla mm. kansainvälistä sertifioitua ISTQB- koulutusta. Tietohallinnon koulutuksista löytyy sovelluskehityksen järjestämiseen liittyviä teemoja, esim. IT-palveluiden ja tietohallinnan standardit ITIL ja CobIT. Tietoturvallisuuteen liittyvät seikat on syytä huomioida myös jo palvelua kehitettäessä, jotta vakavat tietoturvaan liittyvät haavoittuvuudet voitaisiin ehkäistä ohjelman koodista.

Scrum-koulutus

Scrum-koulutus ja sen eri variaatiot ovat yleistyneet viime aikoina. Scrumilla tarkoitetaan projektinhallinnan viitekehystä, joka on käytössä niin sanotussa ketterässä ohjelmistokehityksessä. Siinä pyritään lisäämään ennustettavuuden optimointia ja edistämään riskien hallintaa. Sen avulla tuotetta kehitetään jatkuvasti paremmaksi ja monien eri kehityskausien aikana. Yhtä tällaista kehityskautta kutsutaan sprintiksi, joka on yleensä joidenkin viikkojen pituinen. Jakson aikana ja sen jälkeen kehitystiimi esittelee edistymistään ja saavutuksiaan. 

Vertaile koulutuksia
Katso videoesittelyjä
Inspiraatioksi
JET antaa eväitä esimiestyöhön
Opiskelijatarina: Amiedu

"JET tarjoaa konkreettista hyötyä henkilöstöjohtamiseen nyt, kun siirryn tavaratalopäälliköksi ja valitsen oman henkilökunnan. Uudet työkalut ja opit ovat aina tervetulleita."

Lue lisää
Kaupan esimiehen EAT:lla varmuut...
Opiskelijatarina: Amiedu

Tove Fihlström työskentelee Club Managerina Turun keskustan Elixialla. Hän vastaa yksikkönsä toiminnasta ja toimii siellä esimiehenä. Varmuutta esimiestyöskentelyyn hän on saanut kaupan esimiehen erikoisammattitutkinnosta.

Lue lisää
Koulunkäyntiavustajaksi oppisopi...
Opiskelijatarina: Amiedu

Suomeen seitsemän vuotta sitten muuttanut Anna Rubanova työskentelee koulunkäyntiavustajana valmistavalla luokalla 1-2 luokkalaisten maahanmuuttajien kanssa. Kun koulun rehtori ehdotti oppisopimusta, Anna innostui heti mahdollisuudesta. 

Koulunkäyntiavustajaksi maahanmuuttajakoulutuksella