Pari- ja perheterapeuttisten menetelmien koulutus 30 op

Oppimiskeskus Kainula, paikassa Kajaani
Kesto
Noin 1,5 vuotta
Hinta
4 150 EUR (arvonlisäverotonta)
Seuraava toteutus
17 kesäkuuta, 2024 katso lisätiedot
Viimeinen ilmoittautumispäivä
Viimeinen ilmoittautumispäivä: 19.5.2024
Toteutustapa
Hybriditoteutus
Kesto
Noin 1,5 vuotta
Hinta
4 150 EUR (arvonlisäverotonta)
Seuraava toteutus
17 kesäkuuta, 2024 katso lisätiedot
Viimeinen ilmoittautumispäivä
Viimeinen ilmoittautumispäivä: 19.5.2024
Toteutustapa
Hybriditoteutus
alkaen 4 150 EUR (arvonlisäverotonta) / osallistuja

Pari- ja perheterapeuttisten menetelmien koulutus 30 op

Opiskelijat opiskelevat yhdessä.

Koulutus perustuu vahvaan aikuispedagogiikkaan, jossa itseohjautuvuudella ja vertaisverkostoitumisella on merkittävä rooli oppimisen syventäjänä. Paritutorit lukevat toistensa kirjallisuusreflektoinnit ja keskustelevat niistä rikastaen toistensa ajatuksia.

Tavoitteet

Koulutus antaa valmiudet pari- ja perheterapeuttiseen työskentelyyn vahvistamalla osallistujan teoreettista tietämystä ja menetelmällisiä taitoja dialogisessa ja voimavarakeskeisessä työskentelyotteessa. Koulutuksen tavoitteena on kehittää ja vahvistaa osallistujan ammatillisuutta ja terapeuttista otetta parien kanssa tehtävässä työskentelyssä.

Koulutukseen kuuluu

  • 15 lopetuspäivää + välityöskentely ja -tehtävät
  • psykiatrian ja psykoterapia-alan peruskirjallisuus
  • opinnäytetyö: teoreettinen osuus ja soveltava oman työn kehittämishanke
  • raportoitu asiakastyö (50 h, vähintään 7-10 eri asiakasta) ja siihen liittyvä litterointi, oppimisanalyysi ja reflektio
  • pienryhmätyönohjaus (7 x 1,5 h)
  • vertaisryhmätapaamiset (7 x 2 h)
  • syventävä kirjallisuus (10 kirjaa)

Seuraavat toteutukset

Tulossa 1 toteutus

17 kesäkuuta, 2024

  • Hybriditoteutus
  • Kajaani
  • Viimeinen ilmoittautumispäivä: 19.5.2024

Kohderyhmä

Henkilöt, jotka ovat kiinnostuneita pari- ja perheterapeuttisista menetelmistä ja ohjauksellisista työskentelymenetelmistä sekä niiden tuloksellisesta soveltamisesta omien asiakkaidensa kanssa.

Aikataulu

17.6.2024-31.1.2026

Alustava opetusaikataulu ja koulutuspäivien pääsisällöt:

Koulutus kestää noin 1,5 vuotta. Ensimmäisten koulutuspäivien aikataulut ovat julkaistu. Loput koulutuspäivät julkaistaan pian.

Koulutuspäivät pääsääntöisesti klo 9-16.
Työnohjauksen kesto 2 x á 45 min. Ryhmäjaot ja aikataulut sovitaan ensimmäisessä koulutuspäivässä.

17.6.2024
-orientointi opintoihin ja ryhmän tutustuminen
-voimavarakeskeinen viitekehys pari- ja perhetyössä
-vahvuuksien kartoittaminen ja hyödyntäminen

18.6.2024
-parien ja perheiden kanssa käytettävät menetelmät ja interventiot

Päivä 3
-dialogisuus ja reflektiivisyys pari- ja perheterapeuttisessa työskentelyssä

Päivä 4
-dialogisuus ja reflektiivisyys
-narratiivisuus
-vanhemmuuden tukeminen, keinoja tukea ja huomioida lasta
-lapset puheeksi / lasten tukiverkoston huomioiminen

Päivä 5
-masennus ja parisuhde, parisuhteeseen liittyvät haasteet psyykkisessä sairastumisessa
-parisuhteeseen liittyvät haasteet psyykkisessä sairastumisessa ja niiden hoitaminen
-erilaiset kriisit parien ja perheiden näkökulmasta

Päivä 6
-perheen vuorovaikutussuhteet
-liittyminen
-kiintymyssuhteiden merkitys pariterapiassa
-sisarussuhteet ja niiden merkitys
-perheen ja parisuhteen kehitysvaiheet

Päivä 7
-dialoginen käytäntö kehittyy tutkimuksen myötä – tutkimuksen merkitys uuden hoitokäytännön kehittämisessä.
-psykoosi ei ole sairaus vaan selviytymiskeino vaikeassa stressissä – dialoginen ihmiskuva
-dialoginen kohtaaminen ruumiillisena synkroniana

Päivä 8
-”kun perheessä on sairautta”
-somaattisen sairauden kohtaaminen ja selviytymiskeinot perheessä

Päivä 9
-terapeuttinen allianssi ja siihen liittyvät videodemot
-tutkimuksellinen näkökulma perheterapiaan

Päivä 10
-verkostotyöskentely ja verkosto- ja perhetapaamisten fasilitointi
-myönteistä mielenterveyttä edistävä muutostyöskentely
-potilaan verkostojen ja vahvuuksien aito hyödyntäminen

Päivä 11
-perhetyössä käytettävät menetelmät ja interventiot
-opinnäytetöiden sparraus
-vanhemmuuden roolikartta, parisuhteen roolikartta, itsenäistyvän nuoren roolikartta
-ryhmämuotoinen toipumislähtöinen työskentely

Päivä 12
-monimuotoisten parien ja perheiden kohtaaminen
-seksuaalisuus ja läheisyys parisuhteessa
-perheen kriisit; miten kriisi vaikuttaa parisuhteen tai perheen dynamiikkaan

Päivä 13
-riippuvuudet
-väkivalta

Päivä 14
-itsemyötätunto ja auttajan oma työhyvinvointi
-opinnäytetöiden viimehetken sparraukset

Päivä 15
-opinnäytetöiden esittelyt
-omien kehittämistöiden esittely:
-juhlistaminen

Koulutuspaikka

Verkkotuetut monimuoto-opinnot

Kouluttaja

Pääkouluttaja: Johanna Perttilä, ratkaisukeskeinen psykoterapeutti (Valvira, Kela), voimavarasuuntautunut pari- ja perhepsykoterapeutti (Valvira, Kela), työnohjaaja ( STOry), kouluttaja, KM, luokanopettaja, erityisluokanopettaja

Kustannukset

4150 euroa / opiskelija

Opintomaksu laskutetaan opintojen keston aikana henkilökohtaisen maksuohjelman mukaisesti.

Ota yhteyttä

Ota yhteyttä

Haluatko tietää lisää koulutuksesta Pari- ja perheterapeuttisten menetelmien koulutus 30 op? Täytä yhteystietosi, niin koulutuksen järjestäjä ottaa sinuun yhteyttä.

reCAPTCHA logo Tämä sivusto on suojattu reCAPTCHA:lla, ja Googlen tietosuojakäytäntö ja käyttöehdot ovat voimassa.

Oppimiskeskus Kainula Facebookissa

Oppimiskeskus Kainula
Linnankatu 6 B, 4 krs.
87100 Kajaani

Oppimiskeskus Kainula – oppimisen arvoisia asioita!

Haluatko päivittää ammattitaitoasi tai suunnitteletko uran vaihtoa? Haluatko tutustua korkeakouluopiskeluun ja sen eri opintomahdollisuuksiin? Oppimiskeskus Kainulan korkeatasoinen opetustarjonta tarjoaa mahdollisuuden toteuttaa suunnitelmasi! Laaja ja korkeatasoinen asiantuntijaverkosto sekä yhteistyö muiden oppilaitosten kanssa takaa koulutustoiminnan jatkuvuuden ja laadun ympäri vuoden. Oppimiskeskus Kainula...

Lue lisää kouluttajasta Oppimiskeskus Kainula ja katso koulutustarjonta täältä

Sponsoroitu