Valitse sivuston käyttötapa: Mobiili

Millainen oppimisen kulttuuri työelämässä vallitsee? Vastaa kyselyyn ja osallistu arvontaan!

Ura

Viimeksi päivitetty 12.7.2019

Täydennyskoulutusta metrojunankuljettajalle

Metrojunankuljettaja on ainutlaatuinen ammatti, sillä Suomessa heitä on vain reilu sata. Metrojunankuljettaja säätää metrojunan nopeutta radanvarren merkkien ja opasteiden mukaan. Turvallisuussäännöt ohjaavat hänen toimintaansa, joten metrojunankuljettaja tarkkailee myös junan kuntoa. Stadin ammatti- ja aikuisopisto kouluttaa metrojunankuljettajia yhdessä Helsingin Kaupungin Liikennelaitoksen (HKL ...
Ura
Lue lisää
Viimeksi päivitetty 11.7.2019

Täydennyskoulutusta toimittajalle

Toimittajat kirjoittavat sanomalehtiin, aikakauslehtiin ja verkkolehtiin. Juttujen pohjaksi toimittajat ideoivat, etsivät tietoa ja haastattelevat asiantuntijoita tai muita henkilöitä. Toimittajan työ voi sisältää myös valokuvausta, lehden taittoa ja lehden ulkoasun suunnittelua. Toimittajat työskentelevät lehdistössä, uutistoimistoissa, uusmediassa, radiossa, televisiossa, freelancena tai am ...
Ura
Lue lisää
Viimeksi päivitetty 11.7.2019

Täydennyskoulutusta viestintäpäällikölle

Viestintäpäällikkö johtaa organisaation viestintätiimiä ja vastaa viestinnän yhtenäisestä linjasta. Etevien viestintätaitojen lisäksi viestintäpäälliköllä on strategista näkemystä, rohkeutta ja kykyä reagoida toimintaympäristön muutoksiin. Viestintäpäälliköllä on hyvät esimies- ja vuorovaikutustaidot sekä halua oppia uutta. Markkinointi / Viestintä Tiedottaminen Kirjoittaminen Vuorovaikutustaidot
Ura
Lue lisää
Viimeksi päivitetty 11.7.2019

Täydennyskoulutusta graafiselle suunnittelijalle

Graafinen suunnittelija luo viestille visuaalisen ulkoasun. Hän suunnittelee julisteita, painotuotteita, sähköisten medioiden ulkoasuja, opasteita ja merkkejä. Ulkoasuja suunnitellaan myös arkisille tuotteille, kuten sanomalehdille, maitotölkeille ja hammastahnatuubeille. Suunnittelun kohteena voi olla jopa yritysilme tai muu laajempi kokonaisuus.
Ura
Lue lisää
Viimeksi päivitetty 12.7.2019

Täydennyskoulutusta veturinkuljettajalle

Veturinkuljettajat työskentelevät VR-Yhtymä Oy:n palveluksessa. Veturinkuljettajien päätehtävänä on henkilö- ja tavarajunien kuljettaminen. Veturinkuljettajat järjestelevät vaunuja ratapihoilla ja tekevät huoltokuljetuksia kunnossapitovarikoilla. Matkan aikana veturinkuljettaja tarkkailee mittareita, merkkivaloja ja käyttää hallintalaitteita. Lisäksi hän seuraa nopeusrajoituksia, opastimia ja paik ...
Ura
Lue lisää
Viimeksi päivitetty 12.7.2019

Täydennyskoulutusta linja-autonkuljettajalle

Linja-autonkuljettaja kuljettaa matkustajia aikataulujen mukaan paikallisliikenteessä, pikavuoroliikenteessä, palveluliikenteessä ja tilausliikenteessä. Kuljettaja palvelee asiakkaita, myy matkalippuja ja antaa reittineuvontaa. Kaukoliikenteessä kuljettaja huolehtii myös rahtitavaran lastaamisesta ja purkamisesta. Linja-autonkuljettajat työllistyvät kunnallisen liikennelaitoksen tai yksityisten bu ...
Ura
Lue lisää
Viimeksi päivitetty 12.7.2019

Täydennyskoulutusta terminaalityöntekijälle

Terminaalityöntekijä työskentelee terminaalissa, jossa tavaraa säilytetään väliaikaisesti ennen niiden siirtämistä kuljetusvälineestä toiseen. Terminaalityöntekijä purkaa, lastaa ja lajittelee lastiyksiköitä. Hän myös luovuttaa, vastaanottaa ja selvittää lähetyksiä. Terminaalityö on varastotyötä nopeatempoisempaa, koska terminaalissa lähetykset on jo valmiiksi pakattu ja osoitettu.
Ura
Lue lisää
Viimeksi päivitetty 12.7.2019

Täydennyskoulutusta logistiikkainsinöörille

Logistiikkainsinöörit työskentelevät kuljetus- ja varastotoimintojen johto-, suunnittelu- ja kehitystehtävissä. Jotkut logistiikkainsinöörit toimivat kuljetusten johtajana, varastoilla, korjaamoilla sekä myynti- ja hallinto-osastoilla. Esimiestyössä tekninen osaaminen ja ihmissuhdetaidot yhdistyvät. Logistiikkainsinöörin tehtävänimike vaihtelee yrityksen ja vastuualueiden mukaan.
Ura
Lue lisää
Viimeksi päivitetty 12.7.2019

Täydennyskoulutusta varastotyöntekijälle

Varastotyöntekijä työskentelee varastopalveluja tarjoavissa yrityksissä sekä kaupan ja teollisuuden varastoissa. Tehtävien laajuus vaihtelee varaston koon mukaan. Pienemmissä varastoissa varastotyöntekijä hoitaa useita varastoon liittyviä tehtäviä. Suuremmissa varastoissa tehtävät on usein eriytetty toisistaan. Varastotyöntekijä vastaanottaa, kokoaa, järjestelee, hinnoittelee, pakkaa ja lavoittaa ...
Ura
Lue lisää
Viimeksi päivitetty 25.1.2019

Täydennyskoulutusta jalkahoitajalle

Jalkahoitajan työn keskiössä ovat halu auttaa sekä palvella asiakkaita. Jalkahoito on varsin ihmisläheistä työtä. Jalkahoitajan työhön kuuluu jalkojen perushoitoa sekä asiakkaan jalkaongelmien ennaltaehkäisyä. 

Ura
Lue lisää
studentum.fi
Tilaa uutiskirjeemme
Saat koulutusvinkkejä, tarjouksia ja uutisia suoraan sähköpostiisi.